Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

Etiket Arşivleri: hasan hoca ile sınavlara hazırlık

KONU TEKRAR TESTİ

Sabret, sabret inci tanem, bekle beni Döneceğim mutlaka, sabret! 1.Bu dizelerde görülen söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? A) Tekrir – Teşbih                         B) Tenasüp – Mübalağa C) İstiare – Tariz                        …

Devamını Oku »

KONU KAVRAMA TESTİ

Prometheus’tum zincire vurulurken Ciğerimi kartallara yedirdim. Spartaküs’tüm köleliğin çığlığında, Arslanlara yem oldum, tükendim. Kör kuyuların dibinde Yusuf’tum, Kerbela çölünde Hüseyin. Zindanlarda Cem Sultan, Sehpalarda Pir Sultan. Ve Madımak’ta otuz yedi can… 1.Yukarıdaki dizelerde bulunan en belirgin söz sanatı aşağıdakilerden hangisidir? A) Tecahül-i arif     B) Cinas     C) Tezat    …

Devamını Oku »

SÖZ SANATLARI (EDEBİ SANATLARI)

SÖZ SANATLARI (EDEBİ SANATLARI) 1.)TEŞBİH(BENZETME) Sözü daha etkili duruma getirmek için aralarında ilgi bulunan iki unsurdan güçsüzü olanı güçlü olana benzetmektir. Benzetmede dört unsur bulunur: a)Benzeyen b)Benzetilen c)Benzetme Yönü d)Benzetme Edatı Bu öğelerin kullanılıp kullanılmaması açısından da üç çeşit benzetme vardır: Rıfkı/ tilki /gibi/ kurnaz biriydi.(Tam benzetme) Bizim de kalbimizi …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 10

Çukurova bayramlığın giyerken Çıplaklığın üzerinden soyarken Şubat ayı kış yelini kovarken Cennet demek sana yakışır dağlar 1. Yukarıdaki dörtlük konusuna göre aşağıdaki şiir türlerinden hangisine örnek olabilir? A) Satirik     B) Epik     C) Didaktik       D) Dramatik     E) Pastoral     2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yergi anlamı …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 9

1.İkinci Yenicilerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi söylenemez? A) Sıradan insanlara seslenme B) Şiiri açıklıktan uzaklaştırma C) Yoruma ve çağrışıma açık şiirler yazma D) Duygu ve çağrışımlardan yararlanma E) Edebî sanatlardan yararlanma   Biz o şiiri isteriz ki çifte giden babalar Ekin biçen gen kızlarla analar Yüreğinin özleri için …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 8

Şiirdeki birimlere, küçükten büyüğe doğru sırasıyla …,  …,   …,  ….., adları verilmektedir. 1.Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) beyit-dize-dörtlük-bent             B) dize-dörtlük-bent-beyit C) kıta-beyit-dörtlük-bent             D) dize-bent-beyit-dörtlük E) dize-beyit-dörtlük-bent   Ben çektiğim kimler çeker Gözlerim kanlı yaş döker Bulanık bulanık akar …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 7

1.Aşağıda verilen Divan edebiyatı nazım şekillerinden hangisi kullanılan nazım birimi yönünden diğerlerinden farklıdır? A)Murabba     B)Rubai     C)Şarkı     D)Kaside      E)Tuyuğ   ”Ölüm âsûde bahar ülkesidir bir rinde Gönlü her yerde buhurdan gibi yıllarca tüter Ve serin serviler altında kalan kabrinde Her seher bir gül açar, her gece …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 6

Kömür gözlüm siyim siyim ağlama Kement atıp yollarımı bağlama Tenhalarda uzun uzun ağlama Gözün sürmesini sildirmeyegör 1.Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) Uyak dizilişi aaab ‘dir.. B) Lirik şiir özellikleri vardır. C) Redife yer verilmiştir. D) 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır. E) Semai nazım biçimiyle yazılmıştır.   Yayla çiçeğini …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 5

Ne söz ister ne de saz Güzelde vefa olmaz Başımı koyup biraz 1. Yukarıdaki dizelerle mani tipi uyak oluşturmak istense ikinci dizeden sonra aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? A) Tepsilerde vişne kiraz B) Artık ne kış kaldı ne yaz C) Dedim gayri durmak olmaz D) Kız sendeki bu naz E) Bir taş …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 4

Avuçlarımla ben serptim Gökyüzüne yıldızları Durup sonra da seyrettim Gün batınca akşamları 1.Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) İsim tamlaması kullanılmıştır. B) Edat (ilgeç) kullanılmıştır. C) Bağlaç kullanılmıştır. D) Çapraz uyak düzeni kullanılmıştır. E) Hece ölçüsüyle yazılmıştır.     O gün gelsin neşemiz tazelensin de gör Dünyayı hele …

Devamını Oku »