Çarşamba , Haziran 12 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 8

Şiirdeki birimlere, küçükten büyüğe doğru sırasıyla …,  …,   …,  ….., adları verilmektedir.

1.Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) beyit-dize-dörtlük-bent             B) dize-dörtlük-bent-beyit
C) kıta-beyit-dörtlük-bent             D) dize-bent-beyit-dörtlük
E) dize-beyit-dörtlük-bent

 

Ben çektiğim kimler çeker
Gözlerim kanlı yaş döker
Bulanık bulanık akar
Dağların seliyim şimdi

2. Bu şiir parçasının nazım birimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beyit      B) Bent      C) Dörtlük     D) Dize     E) Uyak

 

3.Aşağıdaki terimlerden hangisi “nazım (şiir) unsurları”ndan biri değildir?

A) Dize     B) Uyak     C) Nazım şekli     D) Seci     E) Ölçü

 

Bir garip ölmüş diyeler
Üç günden sonra duyalar
Soğuk su ile yuyalar
Şöyle garip bencileyin

4. Yukarıdaki şiirin uyak düzeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Düz uyak                  B) Çapraz uyak               C) Sarma uyak
D) Tam uyak                E) Cinaslı uyak

 

…. şiirler; aşk, ayrılık, hasret konularını işleyen duygusal şiirlerdir. Okurun duygularına, kalbine seslenir. Tanzimat Dönemi’nde de bir saz adı olan “rebab”dan dolayı bu tür şiirlere rebabi denmiştir. Divan edebiyatında …, …; halk edebiyatında …, …, tekke ve tasavvuf edebiyatında … bu tür şiirlerdir.

5.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdakilerin hangisinde verilenler sırasıyla getirilmelidir?

A) lirik-koşma-semai-gazel-şarkı-şathiye
B) lirik-gazel-şarkı-koşma-semai-ilahi
C) epik-gazel-kaside-koşma-semai-ilahi
D) pastoral-gazel-şarkı-koşma-şarkı-nutuk
E) didaktik-kaside-türkü-koşma-semai-nefes

 

Doğa şiirlerini, çobanların doğadaki yaşayışlarını anlatan şiirlerdir. Doğaya karşı bir sevgi, bir imrenme söz konusu-dur bunlarda. Şair, şiirde doğa karşısındaki duygulanmasını anlatıyorsa “idil”, duygularını bir çobanla karşılıklı konuşuyormuş gibi anlatırsa “eglog” adını alır.

6.Parçada aşağıdaki şiir türlerinden hangisinin açıklaması verilmiştir?

A) Lirik şiir     B) Epik şiir     C) Didaktik şiir   D) Pastoral şiir    E) Satirik şiir

 

Elvan çiçekleri takma başına
Kudret kalemini çekme başına
Beni ağlatırsan doyma yaşına
Ağla gözyaşını, sil melul melül

7.Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?

A)Dramatik şiir     B) Satirik şiir     C) Lirik şiir   D) Didaktik şiir    E) Epik şiir

 

 

Herhangi bir konuda öğüt ve bilgi veren öğretici tarzdaki şiirlere … şiir; kişilerin ve toplumların hatalarını ve gülünç taraflarını ele alarak onları eleştiren şiirlere … şiir denir.

8.Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerin hangisinde verilenler getirilmelidir?

A) Didaktik-satirik    B) Pastoral-satirik    C) Didaktik-epik    D) Dramatik-lirik    E) Epik-satirik

 

Yiğit yürek ister kargı istemez
Yeke yek dövüşür kargı istemez
Yiğidin yarası sargı istemez
Omuzlar gerilir döşler titreşir

9.Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Pastoral     B) Epik      C) Didaktik      D) Dramatik     E) Lirik

 

Aktı kanlar bu vatanda çağladı
Nice gelin kızlarımız ağladı
Düşman bizi dört taraftan bağladı
Bu düğümü çöze çöze kuruduk

10.Bu dizelere aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Pastoral      B) Satirik      C) Lirik      D) Didaktik      E) Epik

 

Titrek bir damladır aksi sevincin
Yüzünün sararmış yapraklarında
Ne zaman kederden taşarsa için
Şarkılar taşırsın dudaklarında

11.Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?

A) Epik     B) Dramatik     C) Satirik     D) Didaktik     E) Lirik

 

Hangi düğüm çözülür
Nazla, sitemle, kinle
Ne olur bir gün beni
Kapından da olsa dinle

12. Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?

A) Epik      B) Lirik      C) Dramatik     D) Didaktik      E) Satirik

 

 

Göğüs kılı fark olmuyor sakaldan
Tüccarlar aşağı indi bakkaldan
Aslanlara çoban düşmüş çakaldan
Şimdi aslanları çakal güdüyor

13.Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?

A) Satirik şiir     B) Pastoral şiir     C) Didaktik şiir     D) Lirik şiir     E) Epik şiir

 

14. Aşağıdaki dizelerden hangisi pastoral şiirden alınmış olabilir?

A) Söylersin de söz içinde şaşmazsın
Helâli haramı yersin seçmezsin
B) Geceleri yıldızların altında
Şarkılar söyledik sabaha dek
C) Aşkın sihirli şarkısı yüzlerce dildedir,
İspanya neş’esi ile bu akşam bu zildedir.
D) Gün doğmadan sürümle aşarız tepeyi
Öğle sıcağında buluruz koyu gölgeyi
E) Altı ay dedim tam altı yıl oldu
Ümitle yeşeren güllerim soldu

 

Kalktı göç eyledi Avşar elleri,
Ağır ağır giden eller bizimdir.
Arap atlar yakın eder ırağı,
Yüce dağdan aşan yollar bizimdir.

15.Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü nitelikler ağır basmaktadır?

A) Satirik      B) Pastoral      C) Epik     D) Didaktik     E) Dramatik

 

Şunlar ki çoktur malları
Gör nice oldu halleri
Sonucu bir gömlek imiş
Anında yoktur yenleri

16.Bu dizelerde aşağıdaki şiir türlerinden hangisine özgü bir nitelik vardır?

A) Dramatik şiir    B) Pastoral şiir     C) Didaktik şiir   D) Lirik şiir    E) Epik şiir

 

Bir de bakmışım ki ölmüşüm
Dünya sönmüş başucumda
Bir türlü gözümden gitmez
Ne gurbetlere düşmüşüm
İsterdim ki avuçlarımda…
Kimse hâlim sual etmez
Sorma nelerden olmuşum
Nelere etmişim veda
Böceklere gücüm yetmez

17.Bu dizlerin şairi için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Yaşamaktan bıktığı
B) Güzel dostluklar kurduğu
C) Yoksul bir yaşam sürdüğü
D) Hedeflerinden kolayca vazgeçtiği
E) Ölüm düşüncesini işlediği

 

 

Aşkın aldı benden beni
Bana seni gerek seni
Ben yanarım dün ü günü
Bana seni gerek seni
Ne varlığa sevinirim
Ne yokluğa yerinirim
Aşkın ile avunurum
Bana seni gerek seni

18.Bu dörtlüklerden hareketle metinle şair arasında nasıl bir ilişki olduğu söylenebilir?

A) Gönlünün ilahi sevgi ile dolu olduğu
B) Başka kimseleri önemsemediği
C) Yurdundan uzaklarda yaşam sürdüğü
D) Dünya sevgisini içinden atamadığı
E) İnsanlarla sıcak ilişkiler kuramadığı

 

Bizim yaylamız meşeli
Dibinde güller döşeli
Altı top top menevşeli
Kızlar gelir yaylamıza
Yaylası ufak tepeler
Yağar yağmur, kar sepeler.
Kulakta altın küpeler
Hemen güzel sende m’olur

Bu dörtlüklerden birincisi Dadaloğlu’na, ikincisi Karacaoğlan’a aittir.

19.Buna göre her iki şairle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yalın bir dil kullandıkları
B) Dünyaya önem vermedikleri
C) Şiirlerini saz eşliğinde söyledikleri
D) Hece ölçüsünü kullandıkları
E) Gelenekten yararlandıkları

 

İşim gücüm budur benim,
Gökyüzünü boyarım her sabah,
Hepiniz uykudayken.
Uyanır bakarsınız ki mavi.
Dalga geçerim kimi zaman da,
O da benim vazifem;
Bir baş düşünürüm başımda,
Bir mide düşünürüm midemde,
Bir ayak düşünürüm ayağımda,
Ne halt edeceğimi bilemem.

20.Bu şiirden, ozanı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Şiirlerini serbest tarzda yazmaktadır.
B) Geleneğin dışına çıkmıştır.
C) Sade bir dil kullanmaktadır.
D) Didaktik şiirler yazmaktadır.
E) Alışılmış kalıpları kullanmamaktadır.

 

 

CEVAP ANAHTARI

1. E 11. E
2. C 12. B
3. D 13. A
4. A 14. D
5. B 15. C
6. D 16. C
7. C 17. E
8. A 18. A
9. B 19. B
10 E 20 D

 

 

* Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

Kömür gözlüm siyim siyim ağlama Kement atıp yollarımı bağlama Tenhalarda uzun uzun ağlama Gözün sürmesini …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir