Devamı

KONU KAVRAMA TESTİ

Prometheus’tum zincire vurulurken Ciğerimi kartallara yedirdim. Spartaküs’tüm köleliğin çığlığında, Arslanlara yem oldum, tükendim. Kör kuyuların dibinde Yusuf’tum, Kerbela…
Devamı

ÖDEV TESTİ 10

Çukurova bayramlığın giyerken Çıplaklığın üzerinden soyarken Şubat ayı kış yelini kovarken Cennet demek sana yakışır dağlar 1. Yukarıdaki…
Devamı

ÖDEV TESTİ 9

1.İkinci Yenicilerle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi söylenemez? A) Sıradan insanlara seslenme B) Şiiri açıklıktan uzaklaştırma C)…
Devamı

ÖDEV TESTİ 8

Şiirdeki birimlere, küçükten büyüğe doğru sırasıyla …,  …,   …,  ….., adları verilmektedir. 1.Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?…
Devamı

ÖDEV TESTİ 7

1.Aşağıda verilen Divan edebiyatı nazım şekillerinden hangisi kullanılan nazım birimi yönünden diğerlerinden farklıdır? A)Murabba     B)Rubai     C)Şarkı …
Devamı

ÖDEV TESTİ 6

Kömür gözlüm siyim siyim ağlama Kement atıp yollarımı bağlama Tenhalarda uzun uzun ağlama Gözün sürmesini sildirmeyegör 1.Bu dörtlükle…
Devamı

ÖDEV TESTİ 4

Avuçlarımla ben serptim Gökyüzüne yıldızları Durup sonra da seyrettim Gün batınca akşamları 1.Bu dörtlükle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi…
Devamı

ÖDEV TESTİ 3

Ben aşıkım el göğüste yüz yerde Gel efendim del sinemi yüz yerde 1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yukarıdaki dizelerde…