Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 5

1. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinin sonuna üç nokta (…) konulmaz?

A) Az veren candan, çok veren maldan
B) Kız beşikte, çeyiz sandıkta
C) Kıratın yanında duran, ya huyundan ya suyundan
D) Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az
E) İnsanlar söyleşe söyleşe, hayvanlar koklaşa koklaşa

 

Bir lahza tutacağım bana uzanan eli (I) Bir el gözlerimdeki perdeyi sıyıracak (II) Onları bulacağım (III) Ve annem şaşıracak (IV) “Oğlum (V) Ne kadar da büyümüş ben görmeyeli.”

2.Numaralanmış yerlerden hangisine iki nokta (:) konulmalıdır?

A) I.           B) II.             C) III.              D) IV.             E) V.

 

Bana göre Fazıl Hüsnü’nün şiirinde iki dönem vardır ( ) Birincisi “sezgi” dönemi ( ) ikincisi “akıl” dönemi ( ) “Havaya Çizilen Dünya”( ) “Çakır’ın Destanı” ve “Taş Devri” birinci döneme aittir.

3.Bu parçada ayraçla boş bırakılan yerlere, sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (;) (.) (,)           B) (:) (,) (.) (,)        C) (;) (,) (…) (,)        D) (:) (,) (…) (;)           E) (:) (;) (,) (,)

 

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde tırnak işareti yanlış kullanılmıştır?

A) Kapıdaki Görevli bize dönüp: “Burada beklemeyin.” dedi.
B) Ders boyunca “istem” sözcüğünün anlamını düşündü.
C) Geçen hafta perşembe günü “seninle görüştüğümüz gün” beni Sarı Selim aradı.
D) Öğretmenimiz o yıl, “Nutuk”u okumamızı istemişti.
E) Bazılarına göre sanat eserinde “içtenlik” denilen şey çok önemlidir.

 

Sanatçının şaşkınlığı bitmiş, eşyayı belli yönde yönetme eğilimi başlamıştır. Bu nasıl olmuştur (I) Değişmenin temel nedenleri nelerdir (II) Eski şiirden sıkıldığı için mi (III) o sıralarda gelişen toplumcu akımın etkisinde kaldığı için mi bu yöne kaymıştır (IV) Girdiği bu yeni yolda etkilendiği isimler var mıdır (V)

5.Numaralanmış yerlerden hangisine soru işareti konulmaz?

A) I.           B) II.             C) III.              D) IV.             E) V.

 

6. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde virgül (,) kullanılmasına gerek yoktur?

A) Hayvan yularından insan sözünden tutulur.
B) Borcun yoksa kefil ol işin yoksa şahit ol.
C) Borç ödemekle yol yürümekle tükenir.
D) Denizdeki balığın pazarlığı olmaz.
E) El elin nesine gülerek gider yasına.

Kağan’ın ne işle uğraştığını çok merak ediyorduk (I) Her gün nereye gider (II) nerelerde dolaşır (III) kimlerle gezer (IV) ne iş yapardı (V)

7.Numaralanmış yerlerden hangisine soru işareti (?) konulmalıdır?

A) I.           B) II.             C) III.              D) IV.             E) V.

 

 

Patik yap, kunduracı, bol bol patik;
Çocuklar için, koşacak, oynayacak (I) Terzi abla, minimini elbiseler dik,
Yazlık, kışlık, mevsimlik (II)
Saçlarına kurdela,
Bileklerine bilezik (III)
Ama şu dünya hali; bin türlü kaza bela (IV)
Tabutçu, ölçünü büyük tut, büyük (V)

8.Numaralanmış yerlerden hangisine üç nokta (…) konulmaz?

A) I.           B) II.             C) III.              D) IV.             E) V.

 

9. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde parantezle boş bırakılan yere iki nokta (:) işareti konulmalıdır?
A) Kimi köprü bulamaz geçmeye ( ) kimi su bulamaz içmeye
B) Varsa pulun, herkes kulun ( ) yoksa pulun, dardır yolun
C) Çanakta balın olsun ( ) Yemen’den arı gelir.
D) Satılık ziftin olsun ( ) Selanik’ten kel gelir.
E) Sana vereyim bir öğüt ( ) Kendi ununu kendin öğüt

 

Deneme; roman, hikaye ve tiyatrodan daha ilginç bir türdür.

10.Aşağıdakilerden hangisinde noktalı virgül (;) bu cümledeki görevine benzer biçimde kullanılmıştır?

A) O gün oldukça ince giyinmiştik; yağmurda ıslanınca hastalandık.
B) Babam, Murat’a; Ahmet’e, İrfan’a güvendiği kadar güvenmiyordu.
C) Sen söylüyorsun, o söylüyor; ama kimse bildiğinden şaşmıyor.
D) Serdar, Özgür, Yavuz A grubunu; Selin, Burcu, Dilara B grubunu oluşturdular.
E) Gamze anlatıyor, Gizem dinliyor; fakat Gizem anlatınca Gamze dinlemiyor.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz bir noktalama işareti vardır?

A) Adam başını elleri arasına aldı, bir iki dakika sustu.
B) Otobüste geçen, bu yolculuktan pek hoşlanmamışlardı.
C) Sen bilirsin, diyerek telefonu kapattı.
D) Sorularıma kısa kısa, kaçamak yanıtlar veriyordu.
E) 0 yıllarda Ankara bizim için bir kent değil, bir simgeydi.

 

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama ve yazım yanlışı yoktur?

A) Bu genç ozan; kendinden yaşlı bir ozana:”Benim şiirlerimi nasıl buluyorsunuz?” diye sordu mu acaba!
B) Bu genç ozan, kendinden yaşlı bir ozana;”Benim şiirlerimi nasıl buluyorsunuz?” diye sordu mu, acaba?
C) Bu genç ozan; “Kendinden yaşlı bir ozana, benim şiirlerimi nasıl buluyorsunuz, diye sordu mu, acaba?
D) Bu genç ozan, kendinden yaşlı bir ozana:”Benim şiirlerimi nasıl buluyorsunuz?” diye sordu mu, acaba?
E) Bu genç ozan, kendinden yaşlı bir ozana:”Benim şiirlerimi nasıl buluyorsunuz!” diye sordu mu, acaba?

 

 

Üzgünüm (I) En sevdiğim insan bugünlerde kırgın çünkü (II) onun yüzü hiç bu kadar asık olmamıştı (III) İçimde bin türlü sorunlar (IV) Ne yapayım, bilmiyorum. (V)

13.Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine üç nokta (…) konmalıdır?

A) I.           B) II.             C) III.              D) IV.             E) V.

 

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem (!) işareti konulabilir?

A) Kolileri lütfen masamın üstüne bırak
B) Bir bilet al da ben de geleyim
C) Ben mi ona ihanet ettim
D) Aman, ne anlaşılmaz bir insanmış
E) Ellerim soğuktan donuyordu az kalsın

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (‘) yanlış kullanılmıştır?

A) A’dan Z’ye programını hiç kaçırmam.
B) ODTÜ’de bu akşam bir konser varmış.
C) Otobüs 07:30’da Ankara’ya varacak.
D) Ağrı Dağı’nı kışın seyretmek bir başka oluyor.
E) İstanbu’lu yine bize yanlış mal göndermiş.

 

 

Hayatta güç olan üç şey vardır ( ) Bir sırrı saklamak ( ) bir yarayı unutmak ( ) boş zamanı kullanmak ( )

16.Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (,) (,) (.)   B) (:) (;) (,) (…)    C) (;) (,) (,) (.)     D) (.) (,) (,) (.)     E) (.) (;) (;) (…)

 

 

Olgun bir insanı dost edinmek isterseniz ( ) eleştirin ( ) basit bir adamı dost edinmek isterseniz ( ) methedin.

17.Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (,) (;) (;)         B) (,) (;) (,)           C) (,) (:) (,)        D) (;) (:) (;)              E) (;) (;) (;)

A) I.           B) II.             C) III.              D) IV.             E) V..

 

Çiçek sulandığı kadar güzeldir (I)
Kuşlar ötebildiği kadar sevimli (II)
bebek ağladığı kadar bebektir (III)
Ve her şeyi öğrendiğin kadar bilirsin (IV)
Şunu da öğren (V) “Sevdiğin kadar sevilirsin”

18.Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine iki nokta (:) getirilmelidir?

A) I.           B) II.                C) III.              D) IV.             E) V.

 

Bir nar ağacı vardı ( ) bir de darağacı ( ) namerde nar düşer ( ) merde darağacı.

19.Yukarıdaki parçada parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (,) (.) (,)    B) (,) (;) (,)       C) (,) (:) (,)       D) (.) (:) (;)      E) (…) (;) (…)

 

 

Rüzgâr ateş için neyse ( ) ayrılık da aşk için odur ( ) küçük bir aşkı söndürür ( ) büyük bir aşkı daha da güçlendirir.

20.Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdaki-lerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (,) (,) (;)       B) (,) (,) (.)            C) (.) (,) (:)            D) (,) (;) (,)         E) (;) (,) (…)

YANITLAR

 

1.  D 11.  B
2.  D 12.  D
3.  B 13.  D
4.  C 14.  D
5.  C 15.  E
6.  D 16.  A
7.  E 17.  B
8.  E 18.  E
9.  E 19.  B
10.  B 20.  D

 

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

Bugüne kadar çok söyledim ( ) Bende haset yoktur ( ) öyle sanıyorum. Kimsenin ne …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir