Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 9

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna ünlem işareti (!) koymak uygun değildir?

A) Eyvah, kitaplarımı arabada unuttum!
B) Aman Allah’ım, ne oldu sana böyle!
C) İmdat! Bana yardım edecek yok mu?
D) Nerede hata yaptım ben, anlamıyorum!
E) Az kalsın kaza yapıyorduk, haydi gidelim!

 

I. Dil bilgisinde fiil kök veya gövdesini göstermek için kullanılır.
II.Satır sonunda bölünen kelimelerde kullanılır.
III. Anlamca birbiriyle ilgili ülke adları arasında kullanılır.
IV. Bir olayın başlangıç ve bitiş tarihleri arasında kullanılır.
V. Konuşma metinlerinde, konuşmaların başında kullanılır.

2.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde kısa çizgi (-) ile ilgili verilen bilgi yanlıştır?

A) I.       B)II.        C) III.         D) IV.         E) V.

 

3. “Bilgi ( ) insanı kuşkudan ( ) iyilik ( ) acı çekmekten ( ) kararlı olmak ( ) korkudan kurtarır.” cümlesinde yay ayraçlarla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri gelmelidir?

A) (,) (;) (,) (;) (,)             B) (;) (,) (;) (,) (,)
C) (,) (,) (,) (,) (,)              D) (;) (;) (;) (;) (;)
E) (,) (.) (,) (.) (,)

 

 

4. Aşağıdakilerin hangisinde düzeltme işaretinin (^) kaldırılması sözcüğün  anlamını değiştirmez?
A) Hâlâ               B) Âlem            C) Kâr         D) Yâr          E) Kâğıt

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti (?) konamaz?

A) Her konuşmada, yazıda aynı tadı alabilir miyiz
B) Günlük konuşma dili de insana bir tat verebilir mi
C) Acaba bu eserde tesadüfen mi bu sözcük kullanılmış
D) Dil denen mucizeyi nasıl anlatmalı, bilmiyorum
E) Gramerler kuru kurallar sıralamasından başka nedir

 

Çocuk ( ) tiz bir sesle bağırıyordu ( ) ( ) Sıcak sıcak, simitçi ( )

6.Yukarıda yay ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (,) (.)(−) (.)        B) (,) (:) (“) (.)        C) (,) (:) (−) (…)         D) (,) (.) (“) (…)      E) (;) (.) (−) (.)

 

Bizim Osman, on dokuz yaşlarındaydı (I) kendisinin kuvvetli olmasından gurur duyuyordu (II) Bazen de kendisini acımasız-ca eleştiriyordu ( III) Öyle eleştiriyor, öyle eleştiriyordu ki ( IV) Aslında bu kadar da eleştirilmeyi hak etmiyordu (V)

7.Bu parçadaki numaralı yerlerden hangisine üç nokta (…) konması uygun olur?

A) I.             B)II.             C) III.            D) IV.               E) V.

 

 

8. Aşağıdakilerden hangisinde nokta (.) kullanılamaz?

A) Saat ile dakika arasında
B) Rakamla yazılan tarihler arasına
C) Küçük harflerle biten kısaltmalardan sonra
D) Sıra bildiren “-ncı” eklerinin yerine
E) Tırnak içine alınmayan alıntı cümlelerinin sonunda

 

Hayatta başarılı olmak için bilinmesi gereken temel üç kural vardır ( ) Bu kuralların birincisi kendini iyi tanımak
( ) ikincisi karşılaşılan sorunları kesinlikle büyütmeden olduğu gibi kabul etmek ( ) üçüncüsü ise etraftakilerin haklı uyarılarını dikkate almak ( )

9.Yukarıdaki yay ayraçla belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (;) (,) (,) (…)       B) (:) (,) (,) (.)           C ) (:) (;) (;) (…)           D) (:) (,) (;) (!)       E) (;) (,) (,) (.)

Ben burada eleştirmenlik misyonu bunun önüne geçiyor mu diye kuşku duyuyorum ( ) Yine de bir çaresizliktir ( ) bir vazge-çilmez tarafı da vardır ( ) yazılan şiirin çok iyi olup olmadığı da bir başkasına kalsın ( ) Şiir yazmak istiyorsam yazarım ( ) yaz-dığım şiirin iyi mi kötü mü olduğunun değerlendirmesini de bırakalım bir başka eleştirmen yapsın ( )

10.Aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi yukarıdaki parçada yay ayraçlarla belirtilen yerlerden herhangi birine getirilemez?

A) Nokta        B) Virgül           C) Noktalı virgül            D) Soru işareti         E) Ünlem

 

Anası ölen ( ) kadın ( ) babası ölen ( ) bey oldum sanır ( )

11. Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (,) (;) (;) (…)     B) (,) (;) (,) (.)      C) (,) (;) (…) (…)      D) (;) (;) (;) (!)      E) (?) (.) (,) (;)

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, parantezle belirtilen yere noktalı virgül (;) getirilmelidir?

A) Zenginlik, gurbeti vatana ( ) yoksulluk, vatanı gurbete çevirir.
B) Bana yaşamı iki şey sevdirir ( ) Özgürlük ve aşk.
C) Aşk ( ) özgür ve kendiliğinden olduğu zaman yeşerir.
D) At ölür ( ) meydan kalır; yiğit ölür, şan kalır.
E) Aklımız bir süngerdir ( ) yüreğimiz ise bir nehir

 

Neden iki kulağımıza karşılık bir dilimiz var ( ) Çok dinleyelim ( ) az konuşalım diye mi ( )

13.Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla ?
getirilmelidir

A) (?) (?) (?)      B) (:) (?) (?)        C) (:) (,) (.)       D) (.) (;) (…)                 E) (?) (,) (?)

 

 

I. Dost, gücümü ( ) düşman, görevlerimi gösterir.
II. Bedenimizi hasta eden ( ) ruhumuzun baskısıdır.
III. İnsan akılla pir olur ( ) saçı sakalı ağartmakla değil
IV. Akıllı insan ( ) iki kez bir taşa dokunmaz.
V. Büyük mutluluklar () büyük acıların yanı başındadır.

14. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde, parantezle ( ) gösterilen yere noktalı virgül (;) getirilmelidir?

A) I.         B)II.           C) III.          D) IV.             E) V.

 

Üç türlü yalan vardır ( ) Basit yalan ( ) kuyruklu yalan ve istatistik ( )

15.Yukarıda parantezlerle belirtilen yerlere aşağıdakilerden hangisinde verilen noktalama işaretleri sırasıyla getirilmelidir?

A) (!) (,) (…)    B) (:) (,) (…)       C) (:) (,) (.)      D) (;) (;) (.)     E) (,) (,) (.)

Sabahın köründen beri bilmediğimiz bir yöne doğru gidiyoruz, hiç durmamacasına (I) Yolun sağ tarafında bir nehir, onun hemen yanında da tren yolu (II) Arabanın içinde sıkıntı, huzursuzluk (III) Arada bir kamyonların peşinde dakikalarca sürüp giden bir kuyruk (IV) Yamaçlarda koyunlarını otlatan çobanlar (V)

16.Bu parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine üç nokta (…) konulmaz?

A) I.         B)II.           C) III.          D) IV.             E) V.

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde noktalama yanlışı yoktur?

A) Deniz, Bozburun’a doğru başını almış gidiyor!
B) Belki kuşlar geliyor da ben farkına varmıyorum?
C) Sonbahara doğru birtakım insanların ellerinde kafesler-le tepelere tırmandıklarını görürdüm…
D) Bu köpek, sabaha kadar hep böyle havlayacak mı?
E) Bahçe kapısını açar açmaz karşımızda dev gibi bir köpek.

 

Yazar (I) biraz durakladı (II) fakat bu duraklama (III) alabildiğine dolmuş bir su bendini birdenbire açmamak gibi bir tedbire benziyordu. Nitekim sonra şu sözleri söylediğini işittim (IV) Edebiyat hayatımızda sürekli (V) düzenli çalışma görmüyorum.

18.Numaralanmış yerlerden hangi ikisine virgül konulmamalıdır?

A) I. ve III.      B) II. ve IV.        C) III. ve V.        D) I. ve II.        E) IV. ve V.

 

İnsanlığın gelişmesi bilgi ( ) deneyim ve buluşların kuşaklar arasında aktarımına bağlıdır ( ) Öteki canlılarda bilginin aktarımı söz konusu değildir ( ) eğitilmiş bir köpek ( ) başka bir köpeği eğitemez.

19. Boş bırakılan yerlere, sırasıyla, hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?

A) (;) (.) (:) (,)         B) (,) (.) (:) (,)         C) (,) (.) (;) (,)
O) (;) (.) (:) (;)         E) (,) (;) (;) (,)

 

20. Aşağıdakilerden hangisinde kesme işaretinin (‘) kullanımı doğrudur?

A) Burada, dün İTÜ’lü bir profesörün konferansı vardı.
B) Bir yabancıya benzeyen bu adamın Trabzon’la olduğunu öğrenince çok şaşırmıştım.
C) Bu kitabı okumanızı Hayri Bey’mi istedi?
D) Bu yıl, ünlü düşünürü anma törenlerinin 650.’si yapılacak.
E) Mehmet Ali “Yaban'”ın kahramanlarından biridir.

1. D 11. B
2. E 12. A
3. A 13. E
4. E 14. A
5. D 15. C
6. C 16. A
7. D 17. D
8. E 18. B
9. B 19. C
10. D 20. A

 

 

Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

1. Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) Kısaltmalara ve rakamlara getirilen ekler, kesme işareti (‘) …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir