Pazar , Nisan 14 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 7

Bugüne kadar çok söyledim ( ) Bende haset yoktur ( ) öyle sanıyorum. Kimsenin ne varlığında gözüm oldu şimdiye dek ne de eriştiği ünde ( )

1.Boş bırakılmış yerlere, sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?

A) (:) (;) (.)          B) (.) (;) (…)             C) (:)(,)(.)         D) (;)(.)(!)           E) (:) (,) (…)

 

Komşuda bir kadın sesi ( ) Nereye bağırdığı anlaşılmıyor ( ) Her şey yerli yerinde ( ) hayat her vakit olduğu gibi ( )

2.Boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (.) (.) (,) (…) B) (…) (.) (,) (…) C) (.) (:) (;) (…)
D) (.) (…) (,) (…) E) (,) (.) (,) (…)

 

Şimdi hepsi uyuyordu ( ) Hepsi tanımadıkları bir şehir düşünerek uyuyordu ( ) Ben uyuyor muydum ( ) Gözlerim kapalı ( ) kafamda küçük çocuklarla dolu bir okul ( ) öğretmenler ( ) öğrenciler ( ) pek çok şey gözümün önündeydi âdeta ( )

3.Boş bırakılan yerlerde aşağıdaki işaretlerden hangisinin kullanılacağı yer yoktur?

A) Nokta      B) Virgül      C) Üç nokta      D) Soru işareti      E) Ünlem işareti

 

“Tamlamalarda tamlayanla tamlananın ve ikilemelerin arasında herhangi bir noktalama işareti kullanılmaz.”

4.Buna göre aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir noktalama yanlışlığı vardır?

A) Eğri büğrü yollarda ilerlemek pek kolay olmuyordu.
B) Zihnimi meşgul eden düşünceler yavaş yavaş siliniyordu.
C) Çocuk, parkın içinde koştu, koştu; sonunda yoruldu.
D) Pikniğe çoluk, çocuk birlikte gidecektik.
E) Çocuk, söylenilenleri artık az çok anlayabiliyordu.

Dünyada kusursuz iki insan vardır ( ) Biri ölmüştür ( ) diğeri de doğmamıştır ( )

5.Boş bırakılan yerlere sırasıyla, hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (.) (;) (.)     B) (:) (,) (.)     C) (.) (,) (.)     D) (:) (,) (…)     E) (!) (,) (.)

 

 

6. Aşağıdakilerden hangisinde parantezle boş bırakılan yere noktalı virgül (;) konulmalıdır?

A) Ne doğan güne hükmüm geçer ( ) ne halden anlayan bulunur.
B) Şaşırdım kaldım nasıl atsam adım ( ) gün kasvet, gece kasvet!
C) Olmuyor seni düşünmemek tanrım ( ) ummamak senden medet.
D) Kalmadı ( ) ümidin soluk ve cılız ışığında bereket.
E) Gün gelince biz değil miyiz ölen ( ) Cenazemiz yerde kalmasın dostlar!

 

7. Aşağıdakilerden hangisinde iki nokta (:) yanlış kullanılmıştır?

A) Yaşlı kadın yılların acısını yüzünde toplayarak: “Oğlum!” diye bağırdı.
B) Size, başarılı olmanız için sadece iki kelime söylemek istiyorum: sabır ve çalışma.
C) Peyami Safa: “Dokuzuncu Hariciye Koğuşu” adlı eserinde derin ruh tahlilleri yapmıştır.
D) Otobüste gördüğümüz yaşlı adam: – Gençler, beni tanıdınız mı, dedi.
E) Yapılacak bir şey kalmayınca: “Ben gidiyorum.” dedi.

 

8. Aşağıdaki durumların hangisinde “üç nokta” (…) işaretikullanılmaz?

A) Benzer örneklerin sürdürülebileceğini göstermek için
B) Bir açıklama yapılacaksa, açıklamaya başlamadan önce
C) Yüklemi söylenmemiş olan cümlelerin sonunda
D) Herhangi bir yazıdan yapılan alıntının alınmayan yerlerini belirtmek için
E) Sözün bir yerde kesildiğini anlatmak için

 

Ucuzdur ( ) vardır illeti ( ) pahalıdır ( ) vardır hikmeti.

9.Bu atasözünde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri konulmalıdır?

A) (:) (;) (,)    B) (,) (;) (,)     C) (;) (,) (,)    D) (,) (.) (;)     E) (;) (.) (.)

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) eş görevli sözcükleri birbirinden ayırmıştır?

A) Çocuklar, yarına bütün sorular cevaplansın!
B) Odaları, mutfağı, koridoru silip temizledi.
C) Bugün gelebilir, fakat fazla kalmaz.
D) Çocuk, arkadaşlarının yanından bir türlü ayrılmak istemiyordu.
E) Her sanatçı çağının özelliklerini, çok az da olsa, yansıtır.

 

Eski bayramlar hep anlatılır (I) 0 zamanın alışveriş anlayışı, o telaş, o hazırlık (II) Şimdilerde o kadar heyecanla hazırlanılmadığı eklenir hemen arkasından (III) Oysa bu doğru değil (IV) Çünkü bayram öncesi alışveriş yapılan yerler hala kalabalık (V)

11.Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine üç nokta (…) konmalıdır?

A)l.                  B)ll.                 C) III.                    D) IV.               E) V.

 

Okulda, kitap (I) deyince yalnızca ders kitabı anlaşılıyor. Oysa ders kitabının başlıca işlevi (II) yıllık ders izlencelerine bağlı kalarak en özlü bilgilerin aktarılmasını sağlamak, öğrencilere yol göstermektir. Öte yandan öğrencilerin yeteneklerinin gelişmesi (III) bilgilerinin çoğalması (IV) estetik yetkinliğe ulaşarak olumlu bakış açılarına yönelmeleri değişik kitap okumalarına (V) onları iyice inceleyip yorumlamalarına bağlıdır.

12.Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine virgül (,) konmasına gerek yoktur?

A)l.                  B)ll.                 C) III.                    D) IV.               E) V.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) eksikliği nedeniyle bir anlam karışıklığı vardır?

A) Filmin kahramanı Sanja kasabasında sevilen bir kızdır.
B) Onun herkesçe bilinen ünlü bir ailesi vardır.
C) İzlediğiniz Gladyatör adlı film bu yılın en önemli yapıtlarından biridir.
D) Bu filmin kimi sahneleri özel olarak bahar mevsiminde çekilmiş.
E) Yönetmen iki filminde de aynı konuyu işlemiş.

 

 

Cenap Şahabettin (I) Tevfik Fikret şiirde (II) Halit Ziya (III) Mehmet Rauf roman alanında ün yapan (IV) tanınmış (V) Servet-i Fünûn (bilgi yelpazesi. com) sanatçılarıdır.

14.Yukarıdaki cümlede numaralanmış yerlerden hangi-sine noktalı virgül (;) getirilmelidir?

A)l.                  B)ll.                 C) III.                    D) IV.               E) V.

 

15. Aşağıdakilerin hangisinde virgül (,) yerinde kullanılmamıştır?

A) Bugünlerde değişik duygular içindeyim: korku, güven, umut, cesaret…
B) Biz tarih yazarken onlar tarih okuyorlardı, demiş.
C) Akılsız, insana hiç öyle davranılır mı?
D) Manavda elma, armut, karpuz… birçok meyve vardı.
E) Adam, akıllı şu işi anlat bana; yoksa darılırım.

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilmez?

A) İzmir’e taşındığımızda ben kaç yaşındaydım, şimdi hatırlamıyorum
B) Siz buraya ilk kez Halil Rıfkı ile mi geldiniz
C) Bu saatte gidersek yer bulabilir miyiz, ne dersiniz
D) Orada yer yoksa başka bir yere mi gidelim
E) Bizim çok vaktimiz yok; raporun hazırlanması ne kadar sürer

17. Aşağıdaki dizelerden hangisinin sonuna üç nokta (…) konulmalıdır?

A) Dünya o kadar büyük ki; / Bir noktayım ortasında, ne yapsam
B) Bazen de o kadar küçülüyor ki dünya, / Devrilecek sanıyorum, kımıldarsam
C) Hem o kadar aydınlık ve seslisin ki; / Çılgınca coşturuyorsun bizleri
D) Sabah, bir yeni dünya gibi geliyorsun / Öylesine süslü, öylesine sâdesin ki
E) O kadar fenayım ki ben / Delice niyetlerimle

 

Oturduğu bahçe katına bin beş yüz lira kira ödeyen bir dostum ( ) bize evini gururla gezdiriyor ( ) pencereler balkonlar yere kadar cam ( ) Bahçede çim ( ) çim ortasında azman kaktüs ( ) Gözü okşamıyor mu ( ) Burada değil, belki Teksas’ta…

18.Bu parçada boş parantezle belirtilen yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilemez?

A) Nokta     B) Soru işareti     C) Üç nokta     D) Noktalı virgül     E) Virgül

 

 

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ayraç işareti  (  ) yanlış kullanılmıştır?

A) Garipçiler (Orhan Veli, Oktay Rıfat, Melih Cevdet) şiirin konusunu genişletmeyi başarmışlardır.
B) Roman kahramanlarından Ömer Bey, her konuşmasına (Efendime söyleyeyim.) sözüyle başlar.
C) Karadeniz’deki bu iki kentin (Giresun, Ordu) arasına havaalanı yapılacaktı.
D) Bu roman (Mai ve Siyah), Halit Ziya’nın edebiyat dünyasında tanınmasını sağladı.
E) O yıllarda liselerde, riyaziye (matematik) dersi okutulurdu.

 

Olay yerine gelen güvenlik görevlilerinin (I) gözaltına aldığı suçlu (II) adama (III) yardım etmek için (IV) bahçeye girdiğini (V) söylüyordu.

20.Bu cümledeki anlam karışıklığının giderilmesi içici numaralanmış yerlerden hangisine mutlaka virgül (,) konması gerekir?

A)l.                  B)ll.                 C) III.                    D) IV.               E) V.

YANITLAR

1.  C 11.  B
2.  B 12.  A
3.  E 13.  A
4.  D 14.  B
5.  B 15.  E
6.  B 16.  A
7.  C 17.  D
8.  B 18.  A
9.  B 19.  B
10.  B 20.  B

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

1. Aşağıdakilerden hangisinde bilgi yanlışı vardır? A) Kısaltmalara ve rakamlara getirilen ekler, kesme işareti (‘) …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir