Perşembe , Temmuz 18 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 5

Hogwarts’ta okula yeni başlayan çocukların kalacakları binalar ve sınıflar büyülü ve eski püskü bir şapka olan seçmen şapkanın seçimiyle belirlenir. Okulda dört bina ve sınıf vardır. Bir gün Harry ve arkadaşları okulda girilmesi yasak olan üçüncü koridora giderler. Burada üç başlı bir canavarın koruduğu “Felsefe Taşı” bulunmaktadır. Felsefe taşı sahibine ölümsüzlük, üstün güç vermektedir. Harry’nin anne ve babasını öldüren kötü büyücü Voldemort da “Felsefe Taşı”nın peşindedir. Harry taşı bulur ve Voldemort ile ilk mücadelesini yaşar. Harry Voldemort’u etkisiz hale getirir.

1.Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım  biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

A) Düşsel (fantastik) Anlatım

B) Gelecekten Söz Eden Anlatım

C) Öyküleyici Anlatım

D) Betimleyici Anlatım

E) Tartışmacı Anlatım

 


Allah’a giden yolda meleklerle karıştık.

Geçtik hepimiz dört nala cennet kapısından;

Gördük ebedi cedleri bir anda yakından!

Bir bahçedeyiz şimdi şehitlerle beraber;

Bizler gibi ölmüş o yiğitlerle beraber.”

2.Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım  biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

A) Betimleyici Anlatım           B) Öyküleyici Anlatım

C) Destansı Anlatım                D) Lirik Anlatım

E) Düşsel Anlatım

 


Küçük yüzü pek sevimliydi. Pırıldayan, genç, hemen hemen çocuk gözleri ve pembe burnunun ucu görünüyordu. Vücudu, ipek gibi, tertemiz, sıcacık, güzel kokulu, dokunulması ve öpülmesi zevkli bir küme, Ankara yapağısı içinde kayboluyordu. Kulaklarının arasında canlı gözler üzerine bir kurdele gibi dümdüz yerleştirilmiş, siyah bir takke omuzlara atılıvermiş kısa, siyah bir pelerin ve en son, bir yelpaze gibi kımıldanıp duran sorguca benzer siyah bir kuyruk. İşte yeni kedimiz.”

3.Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım  biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

A) Öyküleyici Anlatım B) Betimleyici Anlatım

C) Açıklayıcı Anlatım D) Tartışmacı Anlatım

E) Düşsel Anlatım

 

 

Çok uzak olmayan bir gelecekte çok önemli iklim değişiklikleri ile karşı karşıya kalacağız. Deniz seviyesinin yükselmesi ve buzulların erimesiyle Antarktika kıtası tamamen ortadan kalkacak. Kuzey kutbunda 80-85 yıl sonra mevcut buzullar karaları etkileyecek şekilde çözülecek. Asya’da birçok ülkede açlık sorunu ve su sıkıntısı baş gösterecek. Su ve gıda savaşları bütün dünyayı etkileyecek. 50 yıl sonra küresel ısınmayla beraber dağların dorukları değer kazanacak. Herkes sıcak yerlerden soğuk, serinleyebileceği yerlere göç edecek. İnsanların bütün mücadelesi hayatını sürdürme üzerine kurulacak. Ağrı Dağı’nın tepesi Konya’nın merkezinden daha çok tercih edilecek.

4.Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım  biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

A) Söyleşmeye Bağlı Anlatım               B) Tartışmacı Anlatım

C) Gelecekten Söz Eden Anlatım        D) Öyküleyici Anlatım

E) Betimleyici Anlatım

 

5.“Öyküleyici anlatım (öyküleme)” ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Öyküleyici anlatımda varlıklar hareket halinde verilir.

B) Öyküleyici anlatım, olay anlatımına dayanır.

C) Öyküleyici anlatım, açıklayıcı ve sanatsal anlatım olmak üzere ikiye ayrılır.

D)Daha çok roman ve hikâye türünde başvurulan bir anlatım türüdür.

E) Öyküleyici anlatımın olduğu metinlerde fiillerden ziyade nitelik bildiren sıfatlar daha çok yer alır.

 

Salona önceden gönderilmiş olan KPDS Salon Aday Yoklama Listesi ile adayların tek tek yoklaması yapılacak ve Salon Başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara hatırlatarak test için kullanılacak cevap kâğıtlarını dağıttıracaktır. Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra, soru kitapçıkları dağıtılarak sınav başlatılacaktır. Soru kitapçıkları dağıtıldıktan sonra gelen adaylar sınava alınmayacaklardır. Cevaplama işlemini erken tamamlamış olsalar bile adaylar sınavın ilk 90 dakikası ve son 15 dakikası içinde sınav salonundan dışarı çıkarılmayacaktır. Sınav salonundan her ne sebeple olursa olsun dışarı çıkan bir aday tekrar sınav salonuna alınmayacaktır. Adayların sınava; çağrı cihazı, cep telefonu, telsiz, radyo vb. haberleşme araçlarıyla cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla silah vb. teçhizatla girmeleri yasaktır.

6.Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım tekniklerinden hangisi ağır basmaktadır?

A) Açıklayıcı Anlatım

B) Emredici Anlatım

C) Öğretici Anlatım

D) Tartışmacı Anlatım

E) Öyküleyici Anlatım

 

 

     Ey Elbereth yıldız yakıcısı,

Kristal eğimli yamaçlardan mücevherler gibi

Işıkla parlayan,

Yukarıdaki cennetteki yıldızlı ordunun şanı!

Uzaktan baktığım uzak diyarlara,

Ve şimdi de sana, Fanuilos,

Sonsuz beyaza bezenmiş parlak ruha,

Buradan denizin ötesine şarkı söyleyeceğim,

Rüzgârın ötesine ve denizden koparak.

      …

7.Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

A) Betimleyici Anlatım

B) Gelecekten Söz Eden Anlatım

C) Düşsel Anlatım

D) Mizahi Anlatım

E) Söyleşmeye Bağlı Anlatım

 

   Sokrates, ağlayan karısına (dönerek) sorar:

– Niçin ağlıyorsun?

Karısı:

– Bu zalimler seni haksız yere öldürecekler! Sokrates:

– Peki, haklı yere öldürseler daha mı iyi olacaktı!

8.Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım  biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

A) Tartışmacı Anlatım         B) Mizahi Anlatım

C) Açıklayıcı Anlatım          D) Kanıtlayıcı Anlatım

E) Söyleşmeye Bağlı Anlatım

 


  

Sanmıştık ki ikimiz
Yeryüzünde ancak
Birbirimiz için varız
İkimiz sanmıştık ki
Tek kişilik bir yalnızlığa bile
Rahatça sığarız
Hiç yanılmamışız
Her an düşüp düşüp
Kristal bir bardak gibi
Tuz parça kırılsak da
Hâlâ içimizde o yanardağ ağzı
Hâlâ kıpkızıl gülümseyen
-Sanki ateşten bir tebessüm-
Zehir zemberek aşkımız

9.Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

A) Lirik Anlatım                        B) Söyleşmeye Bağlı Anlatım

C) Betimleyici Anlatım             D) Tartışmacı Anlatım

E) Gelecekten Söz Eden Anlatım

 

Bir kitabı okumaya, kitap üzerine yazılmış eleştirileri okuduktan sonra başlamak gerekir gibi yaygın bir kanaat var. Bu görüşün savunucuları son dönemde hiç de az değil. Bu doğru bir görüş olabilir mi? Bence hayır. Her eleştirmenin nesnel davranabileceğini düşünmüyorum. Ön yargıyla yapılmış bir eleştiri o eserin okunmamasına neden olabilir. Bir eserin ancak sayfaları karıştırıldığı zaman özelliği ortaya çıkar. Okurun eseri okuması eserle ilgili eleştiri metnini okumasından önemlidir.

10.Bu parçanın anlatımında aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi ağır basmaktadır?

A) Emredici Anlatım

B) Tartışmacı Anlatım

C) Öyküleyici Anlatım

D) Betimleyici Anlatım

E) Açıklayıcı Anlatım

 

Karanlık kavuştuğu için aşağıdan akan derenin uğultusu daha çok geliyordu. Kalkıp yürümeye başladık. Güneş batmış, bulunduğumuz yer, yerini birden bire artan serin rüzgârlara bırakmıştı. Kaz dağının bu yamacında saatlerce sürecek akşam başlamıştı.

11.Yukarıdaki parçanın anlatımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)Betimlemeye başvurulmuştur.

B)Öyküleyici anlatım kullanılmıştır.

C)Görsel öğelere yer verilmiştir.

D)İşitme duyusundan yararlanılmıştır.

E)Dokunma duyusundan yaralanılmıştır.

 

Günümüzde çıkan kitapları bir düşünün. Bir yıl içersinde çıkan kitap sayısı üç yüzün üzerinde. Bu kitapların hepsini okumaya çalışsak bile her gün bir kitap okumak zorundayız. Peki bu kadar kitabın çıkması edebiyatımızı olumsuz etkilemiyor mu? Bence kesinlikle hayır! Çoğunluğun olduğu yerde rekabet olur ve en güzel eserler verilmeye çalışılır. Aynı zamanda kötü olmadan iyiyi seçmemiz mümkün mü?

12.Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur?     

A)Açıklama-Betimleme

B)Tanımlama – Sayısal verilerden yararlanma

C)Sayısal verilerden yararlanma -Tartışma     

D)Öyküleme -Betimleme

E)Sayısal verilerden yaralanma -Karşılaştırma

 

Uyandığımda kentin neresinden geçtiğimi anlayamamıştım. Ama bir pazar yerindeydik. Çiçekçi dükkânını süpüren bir kız gördüm. Sokağı suluyordu. Ortalıkta menekşe kokusu vardı. Otobüs kenara park etti ve içeriden uzun, siyah bıyıklı dükkân sahibi bizi içtenlikle karşıladı ve hafif solmuş mor menekşelerinden bir demet gösterdi.

13.Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

A)Öyküleme -Tanımlama

B)Tanık gösterme -Betimleme

C)Betimleme- Öyküleme

D)Açıklama- Tartışma

E) Örnekleme-Öyküleme

 

Şimdi gövdesi kuş tüyü kadar hafif olmuştu. Çevresinden her rengin tılsımları dökülüyor, bulup kullandığı sözlerde her sesin akisleri duyuluyordu. Bahar bin bir kokusuyla taze rüzgârları, taze ışıkları, taze yağmurları ile gözlerinin önüne seriliyordu.

14.Yukarıdaki parçanın anlatımı için aşağıdakiler- den hangisi söylenemez

A)Benzetme yapılmıştır.

B)Karşılaştırma yapılmıştır.

C)Gözlem yoluyla ayrıntıları seçme.

D)Örneklendirme yapılmıştır.

E)Dokunma duyusundan yararlanılmıştır.

 

Kendi çağımızın ödevini, sorumluluğunu taşıyıp, “güzel yarınlar” için uğraş verdiğimiz sürece, doğa da insan doğamız da temiz ve mutlu bir dünyada yaşayacak; bilinçli gelecek kuşaklar da hem kendi çağına, hem de yarınlara yönelik, atalarından kalan kalıtı, bir bayrak yarışçısı sorumluluğuyla kendilerinden sonraki kuşağa vermenin huzuru içinde olacaklardır. Gorki, “kuşlar nasıl uçmak için yaratılmışsa, insanlar da mutlu olmak için yaratılmışlardır. der. Düş kurmak bir yana, akılsal eğitim – öğretim sürecini işlevselleştirirsek, ne açlık, ne yoksulluk, ne de savaşlar kalır; mutluluğun dışındadır.

15.Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

A)Öyküleme           B)Betimleme      C) Tanık gösterme

D)Karşılaştırma     E)Tartışma

 

Durdu. Gözleri, etrafımızı saran manzaranın ve biraz evvel anlattığı hikâyenin içinde kaybolmuş gibi büyük ve dalgındı. Şakaklarında tozlarla karı- şıp sonra kalın çizgiler halinde kuruyan terlerin izleri vardı. Derin derin nefes alıyordu. Bu anda onu, etrafını saran tabiattan ayırmaya imkân yoktu. Akşamın loşluğu içinde topraktan, çiçeklerin arasın- dan fırlayıp büyüyüvermiş bir mahluk gibiydi.

16.Yukarıdaki  parçanın anlatımında aşağıdaki aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

A)Öyküleme – Örneklendirme

B)Tanık gösterme – Betimleme

C)Açıklama – Tartışma

D)Betimleme – Öyküleme

E)Tanımlama – Öyküleme

 

Kitabın adının ‘Dert Yorumcusu’ olması bir tesadüf değil elbette.Hatta bu adlandırma, öyküler toplamının genelinin bir tematik vurgusu olarak algılanabilir. Dertler hep vardır; ancak onları anlatacağınız, başka bir deyişle onları yorumlatacağınız kişilerin kim olduğu önemlidir. Lahiri’nin, dünyasına girdiği ya da girmeye çalıştığı kişiler özellikle ikili ilişkilerde oldukça eksiklik taşırlar. Kaç kişi bir barmene, karısının evlilik yıldönümünde kendisine sadece bir süveter verdiğinden yakınabilir ki?

17.Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdakiler- den hangisine başvurulmuştur?

A)Tartışma                   B) Öyküleme             C) Betimleme

D)Karşılaştırma          E)Tanık gösterme

 

Bizmerkezcilik, ya da etnosantrizm, bütün kültürlerin temel özelliklerindendir. Yumuşak bir “biz bu yaşam tarzını seviyor, tercih ediyoruz” duygusundan, katı bir “sen de benim gibi olmak zorundasın” tavrına değin türlü derecelerde karşımıza çıkacaktır. Farklı kültür topluluklarına yöneldiğinde ise, kültür emperyalizmi ya da zorla kültürleme süreçlerinin ahlaksal gerekçesini oluşturur.

18.Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur?  

A)Açıklama – Tanımlama

B)Açıklama – Örneklendirme

C)Örneklendirme – Tartışma

D)Açıklama– Karşılaştırma

E)Tanımlama – Karşılaştırma

 

İnsanın en önemli buluşu yazıdır. Çünkü söz geçici, yazı kalıcıdır. İnsanlar yazı sayesinde dün ile bugün arsında köprü kurar; her türlü gelişmeleri, duyguları ve düşünceleri yazıyla ölümsüzleştirir. Bizler de bu yazılı metinleri okuyarak, olaylardan, deneyimlerden, gelişmelerden düşüncelerden bilgileniriz. Böylece okuma yoluyla zihnimiz gelişir, kendimizi, ulusumuzu ve bütün dünyayı tanırız.

19.Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki aşağıdakilerden hangilerine başvurulmuştur? 

A)Açıklama – Tanımlama

B)Tanımlama – Karşılaştırma

C)Öyküleme – Betimleme

D)Açıklama – Karşılaştırma

E)Tanımlama – Tartışma

 

Trenin hareketine pek az bir vakit kalmıştı. Odacı süklüm püklüm haliyle, fakat oltasına balık dokunduğunu hisseden balıkçının sakin ve emniyetli duruşuyla bekliyordu. Ani bir hareketle odacının eline bir on liralık uzattı. Teşekkür etmeğe bile vakit bulamadan gişelerin bulunduğu yere doğru koşarak uzaklaştı.

20.Yukarıdaki parçanın anlatımında aşağıdaki aşağıdakilerden hangisine başvurulmuştur?

A)Öyküleme – Karşılaştırma

B)Açıklama – Betimleme

C)Açıklama – Tartışma

D)Betimleme – Öyküleme

E)Tanımlama – Betimleme

 

YANITLAR

1. A 11.  A
2. C 12.  C
3. B 13.  C
4. C 14.  D
5. E 15.  C
6. B 16.  D
7. C 17.  A
8. E 18.  D
9. A 19.  D
10 B 20  D

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 8

Merdivenin başında, yüksekte yuvası dağılmış bir anne güvercin gibi boynu bükük duruyordu. Ayrılık yaman şeydi. …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir