Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 10

“Cansev, geçen ay “Yaban”ı okumuş.”

1.Bu cümlenin olumsuz, devrik ve soru biçimi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cansev mi okumuş geçen ay “Yaban”ı?
B) Cansev geçen ay “Yaban”ı okumamış mı?
C) Geçen ay mı Cansev, “Yaban”ı okumuş?
D) Geçen ay okumamış mı Cansev “Yaban”ı?
E) “Yaban”ı mı geçen ay okumuş Cansev?

 

2. Aşağıdaki eksiltili cümlelerden hangisi yüklemi yönüyle ötekilerden farklıdır?

A) Dalgalandığın yerde ne korku ne keder
B) Az veren candan, çok veren maldan
C) Harman yel ile, düğün el ile
D) Kırk gün taban eti, bir gün av eti
E) Kıratın yanında duran ya huyundan ya suyundan

 

3. Aşağıdakilerden hangisi kurallı, sıralı, fiil cümlesidir?

A) Senin buraya geldiğini görseler nasıl şaşırırlar.
B) Benim ellerim var, ellerim birer göz gibidir.
C) Gemici, kendini yere attı, başını taşlara vurdu.
D) Yelkenliden inen adam çocuğu görünce yanına gitti.
E) Terlemişlerdi salonda oturanlar, ama hava sıcak değildi.

 

(I) Adamın içinden geçenleri anlamıştı. (II) Adamın yüzünü göstermemek için başını eğmesi Faruk’u büsbütün sinir-lendirmişti. (III) Karşısında duran adamın kafasını tutup kaldırmak istedi. (IV) Adamın gizlemeyi başaramadığı yü-zünde derin bir bıçak yarası vardı. (V) Bu yüzden, yüzünü başkalarının görmesinden rahatsız oluyordu.

4.Numaralanmış cümlelerden hangisinde yan cümlecik, belirtisiz nesne göreviyle kullanılmıştır?

A) I.        B) II.           C) III.             D) IV.              E) V.

 

5. Aşağıdakilerden hangisinde bir cümle başka bir cümlenin öğesi durumundadır?

A) Bu yaz nereye gideceğini şimdilik kimseye söylememişti.
B) Geçen hafta Çorlu’ya gitmiştim; kiminle karşılaştığımı söylesem inanmazsın.
C) Bu konu ile ilgili bir yazı bile okumamışlar, ama bunu söylemek istemiyorlar.
D) Tanıdık kimseyi göremeyince ne yapacağını şaşırdı.
E) Ben, bir daha senin önerdiğin kitapları okumam, diyordu.

 

 

6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi isim soylu bir sözcüktür?

A) O küçük, sessiz, huzurlu kasaba mezarlığına gömülmüştü.
B) Birer saksı çiçeği büyütmeye çalıştı çocuklarımızı
C) Birçok güzelliğe gizli bir özlem saklıydı kalbinde.
D) Bütün bunları anımsamak gereksiz görünüyor şimdi.
E) Geçmişin bütün renkleri ve iplikleriyle örülüyor bugünümüz.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisi biçimce olumsuz anlamca olumlu bir cümledir?

A) Kendime eskiye oranla bir tek adım bile yaklaşamadım.
B) Saçımın bir tek telini bile tanımıyor değilim.
C) Kendi doğrularına sımsıkı sarılmış bir insandı.
D) Doğruların gerçekliğinden hiç kuşku duymadı.
E) Hizmet süresi bittiği halde emekli olmamakta direniyordu.

 

 

Başıma gelebilecekler açısından daha güçlü duyuyorum kendimi. Anlıyorum ki o benim için şimdi yakalandığımdan daha korkunç bir hastalıktı. Ben sağ salim çıktım bu ateşin içinden.

8.Yukarıdaki cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) ki’li birleşik cümle vardır.
B) Devrik cümle vardır.
C) “sağ salim” ikilemesi zarf görevinde kullanılmıştır.
D) Birleşik zamanlı bir fiil vardır.
E) Basit cümle vardır.

 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik temel cümlenin öznesidir?

A) Tatlı bir hüznü gürültüye boğarak yok etmek istemiyorum.
B) Başkalarınca önemsenme konusunda utangacım öteden beri.
C) Fırıl fırıl dönen bedenim kendi ölümümü hazırlıyor.
D) Bugün doğum günüm olduğunu söylemiyorum ona.
E) Bunun abartılacak bir yanı bulunmadığını biliyorum.

Öğrendiklerinin yüzeysel çekiciliğinin ötesindeki içeriksizliğe, iç derinliklerinin ve düşlerinin sığlığına üzülüyorum.

10.Bu cümle ve onu oluşturan sözcüklerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Öğe dizilişi dolaylı tümleç, yüklem şeklindedir.
B) Yapısına göre girişik birleşik cümledir.
C) Yüklem birleşik zamanlı bir fiildir.
D) Anlamına göre olumlu bir cümledir.
E) Cümlede birden fazla tamlayanı olan belirtili isim tamlaması vardır.

 

(I) Bir sevda türküsüne benziyor “Bir Gün Tek Başına”; mutluluklar, sevinçler, acılar iç içe. (II) Kendinizi birden romanın içinde buluyorsunuz; romancının uyandırdığı gerçeklik duygusu sizin de romancının gözüyle bakmanızı sağlıyor. (III) Roman boyunca bir çatışmanız olmuyor romancıyla. (IV) Çoğu zaman romancı gibi düşünüyor, kişileri onun gözüyle yargılıyorsunuz. (V) Yazar, roman kişilerine karşı dürüst davranıyor, tarafsızlığını kesinlikle yitirmiyor.

11.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisi yapı bakımından farklı bir cümledir?

A) I.        B) II.           C) III.             D) IV.              E) V.

 

12. Aşağıdaki dizelerin hangisinde iki cümle vardır?

A) İlk çocukluk denilen çağda, / Yaşadım ben de o zümrüt dağda.
B) Tırmanıp dallara sincaplarla, / O ağaçlarla beraber büyüdüm.
C) Ben göçüp gitmedeyim dünyadan, / Yine hâlâ o Çakaldağ’dır o.
D) Uzatıp boynunu bir ayçiçeği, / Onu sessiz dînler.
E) Her yaz gibi çok şükür bu yaz da, / Leylaklar acildi önce mor mor.

 

(I) Kafka’nın 1910-1923 yılları arasında günlüğüne yazdıklarını bugün okuyabilirsiniz. (II) Günlükler yazarların, sanatçıların aynalarıdır. (III) Bir şeyin aynaya yansıyan görüntüsünün ters olduğunu biliyorsunuz. (IV) Ama Kaf-ka’nın günlüğü gibileri, içtenlikleriyle bu ters görüntüyü silip atar. (V) Onun yapıtlarını okurken bu öykü hangi bağlamda, kimin için hangi görüşü yansıtmak amacıyla yazılmış gibi sorular soramazsınız.

13. Numaralanmış cümlelerden hangisi yüklemine göre farklıdır?

A) I.        B) II.           C) III.             D) IV.              E) V.

 

 

I. Dinle beni, ben de senin bir öz oğlunum.
II. Ağlamaktan nuru söndü gözlerimizin.
III. Ellerimiz bağlı matem zincirleriyle.
IV. “Zafer” azgın bir küheylan; koşar, şahlanır.
V. Yol ver artık küheylana, şanlı şehsuvar!

14. Numaralanmış dizelerden hangi ikisinde birden çok yargı (yüklem) vardır?

A) l. ve II.     B) III. ve IV.      C) II. ve V.      D) II. ve III.       E) I. ve IV.

 

I. Kubbesinin hüzün içinde kararmış rengi.
II. Bekliyorum, belki bir gün o gelir diye.
III. Yıllar geçti, beklediğim hâlâ gelmedi.
IV. Saçlarında beyaz teller kaldı hediye.
V. Ufuklarda kucaklaşıyor işte güneş.

15. Numaralanmış dizelerden hangisi, öğelerinin dizilişine göre farklı bir cümledir?

A) I.        B) II.           C) III.             D) IV.              E) V.

 

 

16. Aşağıdaki dizelerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) Bu gece bulutlarda bir hal var
B) Gönül saklansın rüyaların bir hücresinde
C) Gölgesi aşkı fısıldardı yüce dağların o gün
D) Bu ömre bedel günahsız bir yalandı
E) Artık gölgesi tekin olmayan dağlarda kaldım

 

17. Aşağıdaki ikili dizelerden hangisi birleşik cümle durumundadır?

A) Boynunu kızıl gerdanlıkla sarmalayarak
Gündüzün azabına terk ediyordu nöbeti
B) Mızraklı, zırhlı gün ışığının iskeleti
Her çiğ damlasından kılıç sarardı
C) Suçtan ve günahtan beter ve öte
Bir boşluğa yuvarlanıyordu Mecnun
D) Sulardan, göklerden ve yellerden
Ona bir şifa arayalım
E) Onu başka türlü kurtar
Hekimlerden, kâhinlerden

 

18. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisi basit cümle durumundadır?

A) Çok aydınlık sözler işittim
Çok aydınlık yüzler gördüm.
B) Çok ülkeler gördüm
Çok şehirler geçtim.
C) Bizim için arayabilir misiniz?
Zamanın örttüğü perdeleri
D) Kum altın gibi yağıyor gönüllere
Bir ışık giriyor karanlık ülkelere
E) İçelim çöllerin kevserini
Uçsuz bucaksız coğrafyalarda

 

(I) Ev, o mutlu günlerin hatırası olarak kocaman bir evdi. (II) Fakat büyüklüğü şimdi vergisini büyütmekte kendini gösteriyordu. (III) öte yandan haraplığını hızlandırıyordu. (IV) ikide bir kapıyı çalan haciz memurlarını atlatmak ne göçtü. (V) Çok defa, kadın, onları pencereden görüyordu.

19.Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi yüklemine göre diğerlerinden farklıdır?

A) I. ve II.      B) II. ve III.      C) III. ve IV.       D) IV. ve V.       E) I. ve IV.

 

 

(I) Kuşların pır diye uçtuğunu gördü. (II) Bir çocuk ağaçlara taş atmıştı. (III) Çocuk onları kaçırmıştı. (IV) Kadın, çocuğa seslendi. (V) Kuşlardan ne istiyorsun?

20.Numaralanmış cümlelerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) I.        B) II.           C) III.             D) IV.              E) V.

 

 

YANIT ANAHTARI

1. E 11. C
2. A 12. C
3. E 13. B
4. E 14. E
5. A 15. C
6. C 16. E
7. B 17. A
8. D 18. E
9. C 19. E
10. C 20. A

 

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

“Bazı insanlar durumlarından yakınırlar hep.” 1.Bu cümlenin nitelikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır? A) Fiil cümlesi …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir