Çarşamba , Haziran 12 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 6

“Bazı insanlar durumlarından yakınırlar hep.”

1.Bu cümlenin nitelikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) Fiil cümlesi – olumsuz cümle – devrik cümle
B) Fiil cümlesi – olumsuz cümle – kurallı cümle
C) Fiil cümlesi – olumlu cümle – kurallı cümle
D) İsim cümlesi – olumlu cümle – devrik cümle
E) Fiil cümlesi – olumlu cümle – devrik cümle

 

2. Aşağıdakilerden hangisi ünlem cümlesidir?

A) Keşke yalnız kendimizden üstün olanları arasak
B) Bütün gün ne düşünürsek onu yaşarız
C) Nedir sizin bu dağınıklığınız böyle
D) Bir an önce, hepimiz buradan uzaklaşalım
E) Ben de derdimi anlatacak kadar İngilizce öğrenebilseydim

 

3. Aşağıdakilerden hangisi yapı bakımından olumsuz, anlamca olumlu fiil cümlesidir?

A) Burada gördüğünüz hiçbir eşya sahipsiz değildir.
B) Dursun Bey’in bugüne kadar bize yararı olmadı değil.
C) Son sürat geçen bu araçların arasından karşıya geçilir mi?
D) Burası denize girilecek yer değildir.
E) Uygun ortam bulamayan yetenekler gelişip büyüyemez.

 

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisi anlam bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Piknik bittiğinde hepimiz çok yorulmuştuk.
B) Bu kocaman salonda, bizden başka kimse yoktu.
C) Toplantıya niçin katılmadığını nasıl açıklayacağını düşünüyordu.
D) Dün gece hava, bugüne göre daha soğuktu.
E) Bu iki çocuk, sabah yediden beri burada bekliyordu.

 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi “emir” (buyruk) cümlesidir?

A) Sınav başlamadan herkes kendi yerine otursun
B) En kötü gününüz bile en az bugün kadar güzel olsun
C) Böyle bir adama sen gel de laf anlat
D) Aradığım zaman bulunmayan bir elemanı ben ne yapa-yım
E) Ne kadar anlatsam, siz yine anlamayacaksınız

 

 

6. “Bağımlı sıralı cümlelerde özneler, tümleçler ortak olabilir.”Aşağıdaki cümlelerden hangisinde iki ya da daha çok öğe ortaktır?

A)B. Borahan da bu yazarın öykülerini çok beğeniyor, her yıl en azından iki kitabını okuyordu.
B) Bu genç yazarın şiirlerini, bütün eleştirmenler beğeniyor, her yerde onlardan söz ediyor.
C) Ülkemizde özel kuruluşlar tiyatroya pek önem vermiyor, destek de olmuyorlar.
D) Deneme türü Cumhuriyet sonrasında ortaya çıktı, ilk örneklerini eleştirmenler yazdı.
E) F.Baysal, birçok öykü yazdı; öykülerinde yakından tanıdığı çevreleri anlattı.

 

7. Aşağıdakilerden hangisi bağlı cümle örneğidir?

A) Yeter derecede eğitime sahip olmalısın ki etrafındaki insanları lüzumundan fazla büyük görmeyesin.
B) Eğitimin insanı değiştirmesi yetmez, iyiye doğru değiştirmesi gerekir.
C) Eğitimin kökleri acı, fakat meyvesi tatlıdır.
D) Eğitim kafayı geliştirmektir, hafızayı doldurmak değil.
E) Bir insanın karakterini anlamak mı istiyorsunuz, onun okuduğu ve güldüğü şeylere bakın.

 

 

(I) Akşama kadar surların üzerinde, taşların, ağaçların arasında dolaştı. (II) Yorgunluğunu, güneşin ışınlarına siper ettiği bir akasyanın altında yemek yiyerek attı. (III) ilk kez bu kadar iştahlı yiyordu; çünkü çok yorulmuştu. (IV) Yemekten sonra hemen yatıp uyudu. (V) Ertesi sabah uyandığında gözlerini gökyüzüne çevirdi hemen.

8. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır?

A) I. bileşik cümledir.            B) II. de yan cümlecikler vardır.
C) III. bağlı cümledir.            D) IV. kurallı cümledir.
E) V. bileşik fiil cümlesidir.

 

Elimdeki bitkiyi çobana gösteriyorum. Bir şey anlamıyor, boş boş bakıyor bana. Elimdeki otu tanıyıp tanımadığını soruyorum. Tanıdığını söylüyor. Bitkinin adını daha ben sormadan söylüyor.

9.Bu parçada aşağıdakilerden hangisine örnek yoktur?

A) Bileşik cümle    B) Basit cümle      C) İsim cümlesi    D) Sıralı cümle    E) Kurallı cümle

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisi yapı bakımından farklı bir cümledir?

A) Gönderdiği yazıyı aldım; okuyup inceleme fırsatım olmadı,
B) Yedi yıl yurt dışında kaldı, geçen yıl Türkiye’ye döndü.
C) O kitaptaki şiirleri okudum; ama açık söylemek gerekirse, pek beğenmedim.
D) Boş zamanlarında gazete okur, gazetelerdeki bulmacaları çözerdi.
E) Hava çok güzel; evde oturacağımıza pikniğe gidelim.

 

11. Aşağıdakilerden hangisi bir sıralı cümledir?

A) Şafaktan önce uyandım, bahar odamdaydı.
B) Mayıs çiçekleri etrafa güzel bir koku yaydı.
C) Cihanda lezzet alınmaz bu duygudan fazla
D) Bir serinlik duyarız ondaki büyük huzurdan
E) Yarın boynu bükük döneceğim odama

 

12. Aşağıdaki dizelerin hangisi yapıca diğerlerinden farklı bir cümledir?

A) Kafesli evlerde ağlar çocuklar
B) O zaman gözümün önünde parlar
C) Renk renk dertlerimi gözümde besle
D) Benim kaderimdir bu insafsız dalgalar
E) Yollar sana neşe, bana keder verecek

 

13. Aşağıdaki dizelerden hangisi, yapıca diğerlerinden farklı bir cümledir?

A) Yine çamlar dinliyor uzaktan bir şarkıyı
B) İri yeşil gözlerinde gördüm o parıltıyı
C) Sözüne kanmadın bunu duyunca Ali
D) Kendini ellere versin o zalim gonca!
E) Onu en büyük bir söğüt boyunca astılar

 

14. Aşağıdakilerden hangisi özneleri ortak bir sıralı bağımlı cümledir?

A) Hastalık atla gelir, yaya gider.
B) Baharla dediler, köye dönmüşsün.
C) Kaşların yay olsun, kirpiğin kırman
D) Akşam çoban sadaları artar, güneş söner
E) Yaylalar yaylamaz olmuş, kışlalar kışlamaz olmuş

 

(I) Sizi rahat bırakmayacaklar işte besbelli, diyordu. (II) Yalanlar, iftiralar devam edecek. (III) Günün birinde de, Allah korusun, kötü emellerine ulaşacaklar. (IV) Bili-yorum ki, artık tahammülünüz kalmadı. (V) Bu şehirden bir an önce uzaklaşırsanız iyi olur.

15. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde, temel cümleciğin öğesi olmayan bir ara söz kullanılmıştır?

A) I.          B) II.           C) III.             D) IV.          E) V.

 

Gözlerim, umut ve sevinç dolarak, demin size sözünü ettiğim oynanmayan tiyatroya, yıl geçtikçe sayıları artan ve yakında bir sahne bulacaklarını umduğum o piyeslere çevriliyor.

16. Bu cümlede kaç yan cümlecik vardır?

A) 3             B) 4                   C) 5                  D) 6               E) 7

 

I. Şu sonsuz mavilikte var mıydı onun eşi?
II. Kim söndürebilir o muhteşem güneşi?
III. Göklerin ortasında ne pervasız yükseldi.
IV. Bu gelen bir yuvasız kuş gibi pervasızdı.
V. Irmaklar çağlayanlar rengârenk akıyordu.

17.Numaralanmış dizelerden hangi ikisi yüklemine göre isim cümlesidir?

A) I. ve II.       B) II. ve IV.          C) I. ve IV.        D) III. ve V.         E) II. ve V.

 

 

Karanlık, gecenin köprüsünü aşmaya uğraşan yolculara yıldızları, hiç sönmeyecek düşler gibi gösterir.

18. Yukarıdaki cümle ve onu oluşturan sözcükler için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Belirtili ad tamlamasına yer verilmiştir.
B) Ad-eylem ve sıfat-eyleme yer verilmiştir.
C) Birleşik, eylem cümlesidir.
D) Yüklem birleşik zamanlı bir eylemdir.
E) “Karanlık” sözcüğü özne görevinde kullanılmıştır.

 

19. Aşağıdaki dizelerden hangisinde yan cümlecik özne göreviyle kullanılmıştır?

A) İlk defa o çocuklar görür, / Güneşin denize gömüldüğünü.
B) Nasırlı avuçların kuruladığı bu mavi gözler, / Hep uzak türkünün hüznünü yaşatır.
C) Bu acı, yelkenleri dolduran / Bir rüzgâr gibi yaklaşır ona.
D) Bir sabah köprü açılmadan, / Demir aldık denizden.
E) Hiç korkmamış, hiç ağlamamış gibi / Söylüyor bir türküyü denize.

 

20. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde yan cümlecik ötekilerden farklı görevde kullanılmıştır?

A) Alında yazılı olan başa gelir.
B) Kimsenin ettiği yanına kalmaz.
C) Aman diyene kılıç kalkmaz.
D) Ağaran baş, ağlayan göz gizlenmez.
E) Aç ile dost olayım diyen, peşin karnını doyursun.

 

YANITLAR

1. E 11. A
2. C 12. E
3. B 13. C
4. B 14. A
5. A 15. C
6. C 16. E
7. C 17. C
8. A 18. D
9. C 19. B
10. C 20. C

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdaki dizelerin hangisi sıralı cümle değildir? A) Güzel an durmaz Ayşecik; ah, zaman eskir! …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir