Pazar , Nisan 14 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 3

Dünya edebiyatında natüralizmin kurucusudur. Deneysel roman geleneğini başlatmış ve eserlerinde başarıyla uygulamıştır. İnsanı psikolojik yapısı ve yaşadığı çevresiyle bir bütün olarak ele almış, romanlaştırmıştır. Meyhane, Germinal başarılı romanlarından ikisidir.

1. Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Stendhal                          B) Honore de Balzac
C) Emile Zola                      D) Maksim Gorki
E) John Steinbeck

 

2. Aşağıdakilerden hangisi realist bir romancı değildir?

A)Victor Hugo   B)Balzac   C)Gustave Flaubert   D) Stendhal   E)Tolstoy

 

3. Aşağıdaki eser-sanatçı eşleştirmelerinden hangisinde yanlışlık yapılmıştır?

A) Karamazov Kardeşler – F. M. Dostoyevski
B) Gazap Üzümleri – John Steinbeck
C) Monte Cristo Kontu – Alexandre Dumas Pere
D) Hacı Murat – Tolstoy
E) Goriot Baba – Gustave Flaubert

 

4.Aşağıdaki sanatçılardan hangisi, parnasizm akımından etkilenmiştir?

A) Nabizade Nazım      B) Ahmet Haşim       C) Muallim Naci
D) Yahya Kemal         E) R. Mahmut Ekrem

 

5.“Kuralsızlık bizim kuralımızdır.” anlayışına sahip olan edebî akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Natüralizm B) Dadaizm C) Parnasizm     D) Realizm       E) Sembolizm

 

Eski Yunan ve Latin kaynaklarına bağlı kalarak bu kaynaklardan beslenen akımın sanatçıları, erdem ve ahlak unsurlarına büyük önem vermişlerdir. Anlattıkları karakterlerdeki mükemmeliyetçiliği yazı dillerine de yansıtmışlar, konuyu kusursuz bir dille ortaya koymaya özen göstermişlerdir.

6.Yukarıda sözü edilen sanatçılar, hangi edebiyat akımına bağlı olabilirler?

B) Natüralizm C)Sürrealizm D)Klasisizm E)Sembolizm A)Romantizm

 

“Don Kişot” adlı romanıyla dünyada modern romanın ilk örneğini vermiştir. Hümanizm akımının içinde yer alan sanatçı, romanlarında karakter oluşturmada önemli bir güce sahiptir.

7.Bu parçada sözü edilen sanatçı, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cervantes   B) Dante    C) Rabelais    D) Balzac    E) Puşkin

 

Fransız tragedyasının kurucusu olarak kabul edilen yazar eserlerinde iradesi güçlü, engelleri aşan kahramanlara yer vermiştir. “Le Cid” adlı eserinin kahramanı Cid’in kişiliği, kısa bir süre içerisinde efsaneleşmiştir. Komedyaları da bulunan yazar, olgunluk dönemini oluşturan 1643-1650 yılları arasında yoğun bir üretim dönemine girerek, her tiyatro mevsimine bir oyun yetiştirmeyi başarmıştır.

8.Yukarıda sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Victor Hugo   B) Shakespeare    C) Corneille    D) Moliere   E) Voltaire

 

 

İngiltere’de ve tüm Avrupa’da realist romanın öncülerinden sayılır. İyiliği, kötülüğü, güzelliği, çirkinliği canlı biçimde işledi. Oliver Twist, David Copperfield gibi romanları ile gerçekçi ro-man ustaları arasında ölmez yerini almayı başardı.

9. Bu parçada tanıtılan yazar, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Walter Scott      B) William Faulkner       C) Charlotte Bronte
D) George Eliot     E) Charles Dickens

 

 

I. Kendi adıyla anılan öykü türünün kurucusu olarak ün kazanan yazar, gerçekçi bir sanatçıdır.
II. Daha tıp fakültesinde öğrenciyken mizah dergilerinde çıkan öyküleri ile tanınan sanatçı, genç denecek yaşta veremden ölmüştür.
III. Sanatçı, Rus edebiyatının çok ünlü bir yazarıdır. Önce mizahi öyküler yazmış, 1860’tan sonra ciddi eserler vermiştir. Yazarın, tiyatro türünde de önemli eserleri vardır.
IV. “Martı, Vanya Dayı, Vişne Bahçesi” ünlü eserlerindendir.

10 Numaralanmış her cümlede bir özelliği belirtilen edebiyatçı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Turgenyev    B) Anton Çehov    C) Tolstoy   D) Dostoyevski   E) Puşkin

 

Rus edebiyatının 19. yüzyılda yetiştirdiği “beş dev romancı”dan ilkidir. O, Ukrayna köylülerini anlatan bir destancıdır sanki. Gerçekçiliğine kattığı mizah, apayrı bir tat vermiştir romanlarına. Öykü ve tiyatro türlerindeki eserlerinde de bulursunuz aynı tadı. Tiyatro alanında “Müfettiş” gibi ölümsüz bir eser yaratmış, tarihî roman türünde “Taraş Bulba” adlı destan anıtını dikmiştir.

11 Bu parçada sözü edilen yazar aşağıdakilerden hangisidir?

A)Nikolay Gogol                B)Lev Tolstoy                  C)İvan Turgenyev
D) Fyodor Dostoyevski    E)Anton Çehov

 

Rus edebiyatı dünya tarihine çok büyük edebiyatçılar kazandırmıştır. Bunların en tanınmışlarından olan tiyatro yazarı ve modern kısa öykülerin ustası …………. genç yaşta ölmüştür. Bir diğer tanınmış Rus yazar olan ………. realizm akımının dünyadaki en önemli temsilcilerindendir.

12. Bu parçada boş bırakılan yerlere, aşağıdakilerden hangilerinin getirilmesi doğru olur?

A) Oscar Wilde – Charles Dickens
B) Alexander Puşkin – Bernard Shaw
C) Johann Wolfgang von Goethe – Maxim Gorki
D) İvan Turgenyev – William Shakespeare
E) Anton Çehov – Lev Nikolayeviç Tolstoy

 

 

Klasisizme tepki olarak ortaya çıkan bu akıma mensup sanatçılar eserlerinde tezatlara yer vermişlerdir. Aynı zamanda yurt sevgisi ve milli heyecanların yer aldığı eserler de yazmışlardır.

13.Yukarıdaki parçada tanıtılan edebi akımın Türk edebiyatındaki temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Cenap Şehabettin       B) Mehmet Rauf          C) Cemal Süreyya
D) Namık Kemal             E) Beşir Fuat

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi realizmin özelliklerinden biri değildir?

A) Olaylar ve kişiler karşısında tarafsız davranmaları.
B) Kişileri tek yanlı olarak ele almaları
C) Konularını günlük hayatın gerçeklerinden almaları
D) Eserlerine kendi duygu ve düşüncelerini katmamaları
E) Gözleme ve araştırmaya önem vermeleri

 

15. “Günlük hayatta insanlar birbirleri üzerinde deneyler yapmaktan başka bir iş görmezler.” diyen bir sanatçı hangi edebi akımın temsilcisi olabilir?

A) egzistansiyalizm         B) fütürizm            C) natüralizm
D) parnasizm                   E) realizm

 

Fransa’da romantizme tepki olarak çıkan bir akımdır. Tabiatı, toplumu ve olayları olduğu gibi yazma fikrini benimseyen sanat görüşüdür. Roman, duygu ve hayale kapılmadan toplum ger-çeklerini aynada olduğu gibi tarafsız yansıtmalıdır. Gözleme büyük önem verilir. Çevre her yönüyle incelenir.

16.Yukarıdaki paragrafta tanıtılan edebi akım aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sembolizm   B) Natüralizm    C) Realizm    D) Sürrealizm   E) Fütürizm

 

17. Klasisizm akımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Üsluba önem verilmiş, sanat için sanat anlayışıyla eser verilmiştir.
B) Yazarlar, eserlerinde kişiliklerini gizlemişlerdir.
C) Tiyatroda üç birlik kuralına bağlı kalınmıştır.
D) Epik ve lirik şiir geliştirilmiştir.
E) Eski Yunan ve Latin edebiyatı örnek alınmıştır.

 

18. Natüralizm akımı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Olaylar bir bilim adamı tarafsızlığıyla anlatılmıştır.
B) Eserlerde sözcük seçiminde titiz davranılmamış, çirkin sözler kullanılmıştır.
C) Eserlere hakim olan karamsarlık sonucu olaylar bir felaketle sonuçlandırılmıştır.
D) Toplum için sanat anlayışı benimsenmiştir.
E) Süslü ve anlaşılması zor bir dil kullanılmıştır.

 

Akımın temelini akıl ve sağduyu oluşturur. Bu akıma göre insan aklının kabul etmediği hiçbir şey doğru değildir. Aşk, kin, nefret, acıma gibi duygular aklın kontrolünde olduğu sürece insancıldır. İnsan aşırılıklardan sakınmak, tutkularına aklı ile yön vermek zorundadır. Dolayısıyla böyle erdemli bir insan anlatılmaya değer. Akımın kurallarını belirleyen Boileau: “Aklı seviniz, eserleriniz görkem ve değerini akıldan alsın.” diyerek akımın felsefesini ortaya koyar.

19.Bu parçada sözü edilen edebiyat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Romantizm   B) Klasisizm   C) Sürrealizm    D) Natüralizm  E) Egzistansiyalizm

 

. …,olağanüstü görülen olaylara yer verilmez. Bu akıma bağlı sanatçılar konu olarak gerçek hayatı ele alırlar. Okura yaşanmış bir olay ya da yaşanabileceğinden şüphe edilmeyecek bir konu sunulur. Eserlerde anlatılan kişi, tam anlamıyla insandır. Çevresiyle, davranışlarıyla, tutkularıyla en ince ayrıntısına kadar tanıtılan bir insan görülür eserlerde.

20.Bu parçada boş bırakılan yere, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Realizmde   B) Romantizmde    C) Naturalizmde   D) Sürrealizmde E) Egzistansiyalizmde

 

CEVAP ANAHTARI

 

1. C 11. A
2. A 12. E
3. E 13. D
4. D 14. B
5. B 15. C
6. C 16. C
7. A 17. D
8. D 18. E
9. E 19. B
10 B 20 A

 

 

* Kimi sorularda İçerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi, öbürlerinden farklı bir türde yazılmıştır? A) Madam Bovary          …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir