Perşembe , Temmuz 18 2024
Flaş Haber

BATI EDEBİYATI VE EDEBİ AKIMLAR

ÖDEV TESTİ 10

Bence insanın davranışlarında çevrenin etkisiyle birlikte soya çekimin çok önemli bir yeri vardır. Ben romanlarımı bir laboratuvar olarak görür, kişileri buna göre oluştururum. Kişileri oluştururken de her seviyede insanın anlayabileceği sözcükler seçmeyi amaçlarım. 1. Böyle düşünen bir sanatçı hangi akımın temsilcisi olabilir? A) Realizm    B) Natüralizm     C) Klasisizm  …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 9

Fabl türündeki eserleri ile tanınmıştır. Çağdaşları, onu bir masal yazarı olarak görmüşlerdir. Hâlbuki o, yazdığı masallarda hayvanlara ahlaki özellikler verip onların şahıslarında bazı insan karakterlerini tenkit ederek ahlak dersleri vermiştir. Konuşma tarzındaki akıcı şiirleri, hayvanlar üze-rinde tenkitleri, incitmeden iğneleme usulleri ile Fransız edebiyatına büyük eserler kazandırmıştır. Roman ve piyes de …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 8

Şair Andre Breton’a göre bu akım bilinç ile bilinç dışını birleştiren bir yoldur. Breton’un yanı sıra Luis Aragon ve Benjamen Peret otomatik yazı yöntemleri üzerinde deneyler yaptılar. Kendi deyimleriyle, “gerçeküstü dünyanın düşsel imgelerini geliştirmeye” başladılar. 1.Bu parçada sözü edilen edebi akım aşağıdakilerden hangisidir? A) Natüralizm     B) Sembolizm     C) …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 7

1.Aşağıdaki yapıtlardan hangisi, öbürlerinden farklı bir türde yazılmıştır? A) Madam Bovary                  B) Hamlet                          C) Ecinniler D) Savaş ve Barış                   E) David Copperfield …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 6

I. Şiirde rüyaya benzeyen bir dünya yaratırlar II. Gelenek ve yasalara sıkı sıkıya bağlıdırlar. III. Bilinci ve aklı değil bilinçaltını esas alırlar. IV. Dil ve anlatımda anlaşılır olmayı önemsemezler. V. Freud’un psikanaliz görüşünden yararlanırlar. 1. Yukarıda verilen bilgilerden hangisi sürrealist sanatçıların özelliklerinden biri değildir? A) I.          …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 5

XVII. yüzyılda Fransa’da eser veren klasik dönem komedi yazarı olan ….., komedyalarında güldürürken düşündür-meyi amaçlamış, eserlerini gülünç gelenekler ve karakterler üzerine kurmuştur. O, bütün yanlışların, kusurların ve sorunların güldürü yoluyla düzeltilebileceğine inanmıştır. 1.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdaki yazarlardan hangisi getirilmelidir? A) Corneille   B) Monteskiyo   C) Moliere    D) Montaigne  …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 4

Avrupa’da I. ve II. Dünya Savaşları arasında gelişen bu akımın temelinde akılcılığı yadsıma anlayışı yatar. Bu akım, bilinç ile bilinçdışını birleştiren bir yoldur. Bu bütünleşme içinde düşsel dünya ile gerçek yaşam “mutlak gerçek” ya da “gerçeküstü” anlamda iç içe geçer. 1924’te Gerçeküstülük bildirgesini hazırlayan Andre Breton bu akımın en önemli …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 3

Dünya edebiyatında natüralizmin kurucusudur. Deneysel roman geleneğini başlatmış ve eserlerinde başarıyla uygulamıştır. İnsanı psikolojik yapısı ve yaşadığı çevresiyle bir bütün olarak ele almış, romanlaştırmıştır. Meyhane, Germinal başarılı romanlarından ikisidir. 1. Bu parçada sözü edilen yazar, aşağıdakilerden hangisidir? A) Stendhal                        …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 2

Goethe’nin açtığı yoldan ilerleyen ……..yapıtlarında özgürlük, isyan, doğa, ihtilal gibi romantiklerin yaslandığı temel kavramları yadsımadan, tarih olgusunu zenginleştirmiştir. “Haydutlar”, “Hile ve Sevgi”, “Mary Stuart” ve “Wilhelm Teli” gibi yapıtlarında despot yönetime başkaldırma temalarını işleyen Schiller’in bu tarihi yönelimi, daha sonraki Alman romantiklerini de geliştirmiştir. 1.Bu parçada boş bırakılan yere aşağıdakilerden …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 1

Sanatçı, deneme türünün kurucusu ve bu türün dünyadaki en önemli temsilcisidir. Düşüncelerini en kestirme yoldan ifade etmesi, Fransız edebiyatında büyük etkiler yapmıştır. Sanatçının “Denemeler” adlı eseri Sabahattin Eyüboğlu tarafından Türkçeye çevrilmiştir. 1.Parçada sözü edilen sanatçı aşağıdakilerden hangisidir? A) Stendhal     B) Montaigne     C)Boccacio     D) Dostoyeviski    E) Bacon …

Devamını Oku »