Perşembe , Temmuz 18 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 3

1. “Her gün gazetenin bulmacasını ve spor sayfasını okurdu.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) “Bulmacasını” sözcüğünden sonra “okur” sözcüğü getirilmelidir.

B) “Ve” bağlacı kaldırılmalıdır.

C) “Bulmacasını” sözcüğünden sonra “çözer” sözcüğü getirilmelidir.

D) “Okurdu” yerine “karıştırırdı” sözcüğü getirilmelidir.

E) “Her gün” sözlerinden sonra “o” sözcüğü getirilmelidir.

 

 

2. “Ona bakılırsa herkesin kendi geçmişine özlem çekmesi doğaldır.”Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

A) “geçmişine” yerine “geçmişlerine” getirilerek
B) “çekmek” yerine “duymak” getirilerek
C) “kendi” sözcüğü cümleden çıkarılarak
D) “doğaldır” yerine “olağandır” getirilerek
E) “Ona” yerine “onlara” getirilerek

 

 

3. Aşağıdakilerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Sınava değişik kaynaklardan hazırlanmak başarı sağlar.
B) Fuzuli’nin Şikâyetname’si ilk edebi mektup örneğidir.
C) Romanlarının çoğusu yabancı dillere çevrildi.
D) Cüzdanımı unuttuğum için yarı yoldan geri döndüm.
E) Gelecek daha güzel, daha aydınlık olsun istiyorum.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Geçmişteki hatıralarımıza gülümseyerek baktığımız anda büyümüşüz demektir.
B) Açlık ne dost,ne akraba,ne insanlık ne de hak tanımaz.
C) Ne hikmettir ,şu dünyaya gelen ağlar giden ağlar.
D) Küllük, arka arkaya yaktığım sigara izmaritleriyle dolmuştu.
E) Akıllı adam,kendi aklını kullanır;daha akıllı adam başkalarının da aklını kullanır.

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Dengeli beslenemeyen insanlarda sağlık sorunları baş gösterir.
B) C vitamini, vücudun direncini artırır; insanı güçlü kılar.
C) Vücudumuzun her organizması, ayrı bir görev yapar.
D) Nişastalı ve şekerli besinlerin çok tüketilmesi şişmanlamaya yol açar.
E) Diş çürükleri zamanında tedavi edilmelidir

 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Eseri bilimsel ve teknik terimlerle dolu olduğundan anlaşılmasını zorlaştırıyor.
B) Konularınızı eski zamanlardan seçmemiz okur kitlenizi azaltacaktır.
C) Aynı şeyleri tekrar ediyorsunuz, bu durum okuyucuyu sıkar.
D) Anlatımınız oldukça ağır ve süslü, daha yalın yazmalısınız.
E) Kahramanlarınızı, kültürsüz insanlar arasından seçiyorsunuz.

 

 

7. Aşağıdakilerin hangisinde deyimin yanlış anlamda kullanılmasından doğan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu tür önemsiz şeyleri kafana takmamalısın.
B) Herkes kulak kabartmış öğretmeni dinliyordu.
C) Hırsız yükte hafif pahada ağır ne varsa almış.
D) Onu karşımda görünce gözlerime inanamadım.
E) Yok artık, o kadar uzun boylu değil!

 

8. Aşağıdakilerin hangisinde tamlayan eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Sözünü ettiğim olay benim dışımda gelişti.
B) Bu köhne evlerden küf kokusu yayılıyor.
C) Okuldaki öğretmenlerinin çoğu beni tanır.
D) Ara sıra buralardan uzaklaşmak bana iyi geliyor.
E) Sanatın amacı insanda estetik duygusunu geliştirmektir.

 

 

Yanımda (I) oturan bayan, sürekli (II)eşinin kulağına (II)  eğilip, işitilmeyecek kadar (IV)    alçak sesle (V) bir  şeyler  söylüyordu.

9.Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi atılırsa cümlenin anlamında daralma olmaz?

A) I.         B) II.           C) III.         D) IV.            E) V.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu olay hepimizin ilgisini çekti ve derinden etkiledi.
B) Kendisini çok beğeniyor ve durmadan övünüyordu.
C) Salondaki kargaşanın nedenini öğrenemedik.
D) Beni çağırdı ve bana bir konuda fikrimi almak istediğini söyledi.
E) Kazayı duyar duymaz olay yerine koştum.

 

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) İçtiği sigaranın dumanları gökyüzüne doğru yukarılara yükseldi.
B) Sincaptan ders alınmalıdır ;çünkü alt dala ulaşabilmek için üst dalı hedef alır.
C) Düşünceler, derinleştikçe üzüntüler artarlar.
D) Ağabeyini bulmak için bir aşağı bir yukarı çıkıyordu.
E) Kendi bildiklerini başkalarına öğret, başkalarının bildiklerini de kendi bilgilerine ilave et.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde diğerlerinden farklı bir nedenden kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Altay, iyi bir kaleci ;ancak fazla topla oynuyor.
B) Eğer sütü çok dışarıda bırakırsanız, süt bozulur.
C) Penceremden uçan kuş sürülerini izliyordum.
D) Sanatçının yapıtını yazdığı mekan uygunsa, tabi ki daha orijinal yapıtlar yazacaktır.
E) Günde on kez telefon satan dükkana uğrardı.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Ümit insan ruhunun vazgeçilmez ihtiyaçlarındandır.

B) Üzüntü, insan için oldukça tehlikeli bir düşmandır.

C) Ümitlerini daima canlı tutanlar; ne kadar yaşlansalar da ihtiyarlamazlar.

D) Bu şişe, hiçbir zaman, hayat kaynağı olan oksijenden yoksun kalır.

E) Nice hastalar vardır ki, onlara ilâç yerine ümit aşılamak daha hayırlıdır.

 

 

Genç (I) futbolcunun bugünkü (II)maçta oynaması (III)için hiçbir neden (IV) yok; çünkü (V)formda gözüküyor.

14.Bu cümledeki anlatım bozukluğunu gidermek için hangi sözcükte değişiklik yapılmalıdır?

A) I.         B) II.          C) III.         D) IV.            E) V.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Herkesin kendisine yakın bulduğu yazarlar, besteciler vardır.

B) Ben romanlarımda, yaşam koşulları ağır diye, karamsarlığa saplanıp kalmıyorum.

C) Yapıtlarımda iyimserlik gerçeğini araştırıp bulmak isteyişim de buradan kaynaklanıyor.

D) Bir yazarın bu gerçeği anlamaması, anlatımının yanlışlarla dolu olması korkunç bir şeydir.

E) Yazarın bu konudaki görüşlerine katılıyor ve destekliyorum.

 

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem uyuşmazlığından doğan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Sınavda iyi bir dereceye girdiğim için beni tebrik edip kutladı.
B) Özgün yapıtlar mutlaka geleceğe kalırlar.
C) Yapraklar sonbaharda hüzünle sararıp dökülüyorlar.
D) Son şiirleri de bu kitapta yer alacakmış.
E) Sazın telleri sert çalmaktan dolayı koptu.

 

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlamca çelişen sözlerin bir arada kullanılması anlatım bozukluğuna yol açmıştır?

A) Gördüğü yerlerin güzelliklerini anlata anlata bitiremiyordu.
B) Komisyon başkanının açıklamaları, hiç şüphesiz olayın aydınlatılmasına yardımcı olabilir.
C) iki yıl önce diktiğimiz fidanlardan birkaçı bu yıl meyve verdi.
D) Şüphesiz bu konuda siz benden çok bilgi birikimine sahipsiniz.
E) Sınav stresini atmak isteyen öğrenciler, kısa bir gezi düzenlemişlerdi.

 

18. “Bu davranışın yanlış ve yerinde yapılmadığını hemen anladım.”Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?

A) “yanlış” yerine “doğru” getirilerek.

B) “davranışın” yerine “sözlerin” getirilerek.

C) “yerine” sözcüğü yerine “doğru” sözcüğü getirilerek.

D) “hemen” yerine “şimdi” sözcüğü getirilerek.

E) “yanlış” sözcüğünden sonra, “olduğunu” sözcüğü getirilerek.

 

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Öyle acemi ki ben onun eline su bile dökemem.
B) Ekmeğini taştan çıkaran bu adama saygı duyuyorduk.
C) Yarışmayı kaybedince boyunun ölçüsünü almıştı.
D) Bu sözleri duyunca kan beynime sıçradı.
E) Onun buraya geleceği bir ara kulağıma çalınmıştı.

 

“Sözcüklerin cümle içinde gereken yerden başka yerde kullanılmaları, kimi kez anlamın bulanıklaşması-na, kimi kez de amaçlananın dışında bir anlam çıkmasına yol açar.”

20. Burada sözü edilen durum, aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Sevgi konusunda kısaca görüşlerimi ona da anlattım.

B) Kitaplar yazarak, ölmezlik peşinde koşarlar yazarlar.

C) Çocukların kafalarını birtakım gülünç düşüncelerle doldurmuşlar.

D) Yazar, diğer insanlarla aynı yazgıyı, aynı yaşamı paylaşır.

E) O zaman, bu eleştiride art niyet aramamak elde değil.

 

 YANIT ANAHTARI

1. C 11. E
2. B 12. D
3. C 13. D
4. B 14. C
5. C 15. E
6. A 16. C
7. B 17. B
8. C 18. E
9. D 19. A
10. A 20. A

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir..               

 

 

 

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdakilerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Dağların doruklarında su yerine kar yerdik haziran …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir