Perşembe , Temmuz 18 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 9

1.” Her insanın, başkalarını eleştirmeden önce kendine yönelik özeleştiri yapması gerekir.” Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangi-sinden kaynaklanmaktadır?

A) Bir sözün yanlış anlamda kullanılmasından
B) Çelişen sözlerin bir arada kullanılmasından
C) Gereksiz söz kullanılmasından
D) Tamlayan ekinin gereksiz kullanılmasından
E) Öğe eksikliğinden

 

2. “Sanatçının bazı yapıtları gerçekçi olmaktan ve toplumsal sorunlara çözümler üretmekten bütünlüğüyle uzak görünüyor.”Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerin hangisiyle giderilebilir?

A) ‘bazı” sözcüğü atılarak
B) ‘gerçekçi olmaktan” sözü atılarak
C) “sorunlara” yerine “sorunlarımıza” sözcüğü getirilerek
D) “bütünlüğüyle” yerine “bütünüyle” sözcüğü getirilerek’
E) “görünüyor” yerine “görülüyor” sözcüğü getirilerek

 

3. “Kardeşimin bunca sıkıntıya bana yardım etmek için katlandığını o an anlamış ve gözlerim yaşarmıştı.”Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdaki değişikliklerden hangisiyle giderilebilir?

A) “Kardeşim” sözündeki tamlayan eki atılarak
B) “bunca” yerine “bu kadar” sözü getirilerek
C) “için” yerine “amacıyla” sözcüğü getirilerek
D) anlamış” yerine “anlamıştım” sözcüğü getirilerek
E) “yaşarmıştı’ yerine “yaşarmışlardı” sözcüğü getirilerek

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Şehrin gürültüsünden kurtulup mahallemize girince içim huzurla dolardı.
B) Komşular birbirinin halini hatırını sorar, işlerinde birbirlerine yardım ederdi.
C) Yolun kenarındaki boş arsada çocuklar akşamüstleri maç, misket, çelik – çomak, oynardı.
D) Evlerin pencerelerinden camgüzelleri, begonyalar, küpe çiçekleri sarkardı.
E) Bir komşunun hasta olduğu duyulunca,bir tas çorbasını alan,onun evinin yolunu tutardı.

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Dün akşam izlediğim korku filminden çok etkilendim.
B) Yönetmen, son filmiyle, adını sinema tarihine altın harflerle yazdırdı.
C) Filmdeki küçük kahramanın oyunculuğu beni kendine hayran bıraktı.
D) Bu çalışmada usta oyuncuların yanı sıra genç yetenekler de yer almıştı.
E) Bu filmi izlemeden önce korku filmlerini sevmezdin.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu kitabında yazar, gezip gördüğü ülkeleri anlatmış
B) Heyecanla beklenen konserin biletleri aylar önce satışa sunuldu.
C) Bu şekilde tartışarak bir sonuca ulaşmamız imkânsız.
D) Artık bayramlarda çocuklar kapı kapı dolaşıp şeker toplamıyorlar.
E) Bu müjdeli haberi tüm akrabalara haber vermeliyiz

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Okuduğum kitap çok keyifliydi.
B) Oldukça keyifli bir kitap okudum.
C) Bu kitabı okumaktan keyif aldım.
D) Keyif alıcı bir kitap okudum.
E) Keyiflice bir kitap okudum.

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu radyo programını iki yılı geçkin olarak yapıyorum.
B) Bu roman benim yalnız anılarımı değil ümitlerimi de içeriyor.
C) Bu şiiri ilk okuduğumda onda yüzyıllar öncesinden gelen bir ses duymuştum.
D) Bu sergiyi açmadan önce, yarım kalmış tüm tablolarımı tamamladım.
E) Bu gösterinin başarısında oyunculardan ışıkçılara kadar birçok kişinin payı var.

 

 

9.”Kalabalık (l) caddenin sağındaki (II) dar (III) sokağa (IV) oradan da(V) soldaki ilk sokağa yöneldi.” Bu cümledeki anlam karışıklığını gidermek için, numaralanmış yerlerden hangisine virgül (,)konmalıdır?

A) I.              B) II.           C) III.             D) IV.              E) V.

 

 

10. “Programda belirtildiğinin aksine konuşmalar öğleden sonraya sarkmıştı.” Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çelişen sözlerin bir arada kullanılması
B) Gereksiz söz kullanılması
C) Özne – yüklem uyumsuzluğu
D) Tamlayan eksikliği
E) Yanlış fiilimsi kullanılması

 

 

I.Eski milli sporcularımızla bir röportaj yaptık.
II.Sohbet havasında geçen röportajımız tam bir  buçuk saat sürdü.
III.Bu bir buçuk saatten biz de çok mutlu olduk.
IV.Röportajımız, dergimizin bu ayki sayısında yayımlandı.

11. Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangilerinde bir anlatım bozukluğu vardır?
A) Yalnız II.
B) Yalnız III
C) l. ve II.
D) II. ve IV.
E) III. ve I

 

12. “Neyi, niçin, nasıl ve ne zaman yapacağını bilen her insan bir gün elbette başarılı olurlar.” Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisinden kaynaklanmaktadır?

A) Gereksiz söz kullanılmasından
B) Bir sözün yanlış anlamda kullanılmasından
C) Nesne eksikliğinden
D) Özne – yüklem uyumsuzluğundan
E) Yüklemin geniş zamanda çekimlenmesinden

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Ne geldi ne de telefon etti.
B) Bu manzara aşırı derecede güzel.
C) Bu olay seni de beni de çok üzdü.
D) Bir daha beni de arama onu da.
E) Çiçekler İki günde soluverdi.

 

 

14. “Ertesi gün erkenden kalkılıp,çobanın karısının  hazırladığı yiyecekleri yedikten sonra,kapıya yöneldiler.” Bu cümledeki anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne-yüklem uyumsuzluğu
B) Tamlama yanlışlığı
C) Çatı uyumsuzluğu
D) Yüklem eksikliği
E) Gereksiz sözcük kullanımı

I.Kasabanın ileri gelenleri, olan olayları görüşmek için toplandı.
II..Hepimiz özellikle bu saatlerde daha sessiz olunmasını rica ediyoruz.
III.Tanıklardan birkaçının, adamcağıza yalan yere iftira ettiği anlaşıldı.

15.Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangilerinde, gereksiz söz kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Yalnız l.
B) Yalnız II.
C) l. ve III.
D) II. ve III.
E) I, II. ve III.

 

 

Yağmur altında (I)yürümekten, ipil ipil (II) yağan yağmurla birlikte (III)   ıslanmaktan (IV) çok (IV)hoşlanırdı.

16.Bu cümledeki anlatım bozukluğu, numaralanmış sözcüklerden hangisinin gereksiz kullanılmasından kaynaklanmaktadır?

A) I.              B) II.           C) III.             D) IV.              E) V.

 

 

(I) Bu yıl ilgi çekici bir ödev aldım. (II) Sait Faik’in hayatının biyografisini inceleyeceğim. (III) Uzun süredir bu yazarımızı tanımak istiyordum. (IV) Öykülerini çok seviyordum ama yazarın hayatıyla ilgili ayrıntıları bilmiyordum.(V) Bu ödevi hazırlamakla, bir taşla iki kuş vuracağımı düşünüyorum.

17. Paragrafın hangi cümlesinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I.              B) II.           C) III.             D) IV.              E) V.

18. “Şiir edebiyatın estetik ağırlığı en fazla olan sahadır.” Bu cümlede bulunan anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne – yüklem uyuşmazlığı
B) Nesne eksikliği
C) Aynı anlama gelen kelimelerin kullanılması
D) Gereksiz kelime kullanılması
E) İyelik ekinin kullanılmaması

 

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

A) Ne ben ne Ayşe geziye gitmek istemedi.
B) Eserin dili çok sadeydi, fakat konusu sürükleyici değildi.
C) Zengin olmasına rağmen yaşamasını, gezmesini iyi biliyor.
D) Kitabı görmeden Önce içeriği hakkında bir şey söyleyemem.
E) Sizi herkes seviyor, onaylıyor ama yardım etmiyor.

 

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) . Hayat düpedüz kopya edilmediği için romancının hayal gücü değiştirir.
B) Roman boyunca bütün tahlil, tasvir ve hükümlerde hep yazarı hissederiz.
C) O gerçeği kabul etmez, uzak durur.
D) O hep çetin ve zor işleri severdi.
E) Fahim Bey tuhaf bir insan olduğu söz götürmez.

 

YANITLAR

1. C 11. B
2. D 12. D
3. D 13. B
4. C 14. C
5. C 15. C
6. E 16. C
7. C 17. B
8. A 18. E
9. A 19. B
10. E 20. D

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

1. “Uzun zamandır, kendisine gelen pek çok kişinin der-dine çare buluyor, bu gibi tehlikeli şeylerden …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir