Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 6

1. “Uzun zamandır, kendisine gelen pek çok kişinin der-dine çare buluyor, bu gibi tehlikeli şeylerden uzak tutmanın yollarını arıyordu.” Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) “Uzun zamandır” söz grubu atılarak.
B) “çare buluyor” yerine “derman oluyor” getirerek.
C) İkinci cümleye uygun özne getirerek.
D) “buluyor” sözcüğünden sonra “”onları” sözcüğü getirerek.
E) “bu gibi yerine böyle getirerek.

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne eksikliğinden kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Vaktin bilginlerini toplar, düşüncelerini sorarmış.
B) Kapıya dayanmayın, dün boyandı.
C) Bir şey bilmeyen, bir şey unutmaz.
D) Yüksek yerlerde hem yılana, hem kuşa rastlanır.
E) Siz gidin, ben arkanızdan yetişirim.

 

3. Aşağıdakilerin hangisinde birden fazla anlatım bozukluğu yapılmıştır?

A) Dün okulumuzu daha önceki Milli Eğitimden sorumlu bakan arkadaşlarıyla birlikte ziyarette bulundu.
B) Hepinizin burnu sürtülecek kurtuluş umudu olmayacak.
C) Aleyhimize dönen dolaplar entrikalar moralimizi kesinlikle bozmaz.
D) Sizinle aynı yaşta yaşıtınız olmayan insanlarla düşüp kalkmayın.
E) Cümledeki nesneleri bulun ve hata olup olmadığını söyleyin.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bunlardan hiçbiri bu konuyu bilmiyor bu yüzden sınavı kazanamayacak.
B) Bir cümlede yüklem dışında bir sözcük, eylem veya hüküm vermişse o cümle birleşik cümledir.
C) Daha uzaklara gidebilmekti bütün çabaları.
D) Konunun uzunluğu dinleyicileri bunaltmıştı, dinleyiciler birer ikişer salonu terk etmeye başlamıştı.
E) Konuştuklarımız aramızda kalsın dışarıya karşı mahçup olmayalım.

 

 

5. Gereksiz sözcükten kaynaklanan bir anlatım bozukluğunun bulunduğu cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sadece bir tek sen vardın dün düşümde.
B) Diğer bütün figürlerin gölgeleri kalmıştı.
C) Etkin, benliğimi kavramış, yeni bir şekil vermişti.
D) İrademden ortadan kalkmış, ne yapacağımı bilmez bir durumdaydım.
E) Bu düş yoğunluğundan kendime geldiğimde hala onun etkilerini duyuyordum.

 

 

6. ”Eleştirdiği romanların, hikayelerin ince ayrıntıları üzerinde uzun uzun çalışır ve yazarlara doğru yolu gösterirdi.“Bu cümledeki  anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisi ile giderilir?

A) “romanların” kelimesinden sonra “incelediği” sözcüğü getirerek.
B) “ve” bağlacından sonra “eserini incelediği” söz grubu getirerek.
C) Bağlaçtan önceki yüklem “çalışırdı” şekline getirilerek.
D) “Eleştirdiği” sözcüğü “eleştirilen” şekline getirilerek.
E) “ince” sözü cümleden çıkarılarak.

 

 

7. Aşağıdakilerden hangisinde herhangi bir öğe eksikliğinden kaynaklanmayan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Öznenin ne olduğunu çok iyi biliyor fakat cümlelerde bulamıyordu.
B) Derdini, bize anlattığın gibi gidip onu çözecek makama da anlatmasını söyledi.
C) Genellikle iyi geçinir, dost olurdu ama çok sıkı fıkı olmazdı asla.
D) Yorum gücü gün geçtikçe azalıyor artık dergilerde pek kabul görmüyordu.
E) Eserinin önsözünü çok özenerek yazmasına karşılık pek okunduğunu söyleyemeyiz.

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde mantık yanlışlığından kaynaklanan anlatım bozukluğu vardır?

A) Herkesle bu konu hakkında görüş alış verişi yapma-na gerek yok.
B) Yeter ki kendi görüşüne sahip olanları bul ve onların yaptıkları işleri sen de yap.
C) Eleştirmenlere ise hiç gitme çünkü görüşünü daima küçümserler.
D) Onlar değil bir düşünce üretmek herhangi bir düşünce sistemi bile kuramaz.
E) Sadece eksiklik bulur, bunları yerden yere vurarak tatmin olurlar.

 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmıştır?

A) Şehirlerimiz gün geçtikçe her gün kalabalıklaşmaya devam ediyor.
B) Özellikle büyük şehirlerimize doğru bir göç patlaması yaşanmaktadır.
C) Bu konuda ne belediyelerin ne de valiliklerin yapabileceği bir şey vardır.
D) Kimse bu işin nasıl çözümleneceğini bilmiyor, sonucunu da öğrenmek istemiyor.
E) Göç edenler de: “Nasıl olsa bize de bir aş ve iş bulunur.” düşüncesiyle gelmeye devam ediyor.

 

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde mantık yanlışlığından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Ülkemizde herkes ehliyet almak için başvurmuyor ama birçok kişi ehliyet alamıyor.
B) Bazı insanlar bisiklet sürmek şöyle dursun daha şoför koltuğuna bile oturmamışlardır.
C) İşi sadece araç sürmek olan bu insan hem yolcularla hem de araçla son derece düzgün hareket ediyor.
D) Arkadaşlarının gözünde yer etmesi gerekmiyor mu?
E) Bunun yanında yayaların da trafik işaretlerine uyması zorunluluğu gerekmektedir.

 

11. “Dün sınavdan sonra ben eve, arkadaşlarım sinemaya gittiler.” Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) “gittiler” sözcüğü “gitti” yapılarak
B) “Dün” sözcüğü cümleden atılarak
C) “sinemaya” sözcüğü “arkadaşlarım” dan önce getirilerek
D) “eve” sözcüğünden sonra “gittim” sözcüğü getirilerek
E) “ben” sözcüğü cümlenin başına getirilerek

 

 

12. “Köy ve kent arasındaki ayrıcalığı belirtelim.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nesne eksikliği
B) Sözcüğün yanlış anlamda kullanılması
C) Özne – yüklem uyuşmazlığı
D) Gereksiz sözcük kullanımı
E) Dolaylı tümleç eksikliği

 

 

13. “Onun anlattığı konuları hiç; sizin anlattıklarınızı çok iyi anlıyoruz.” Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdaki değişiklik-lerin hangisiyle giderilebilir?

A) “anlattığı” yerine “anlatmaya çalıştığı” sözü getirilerek.
B) “hiç” sözcüğü, cümleden çıkarılarak
C) “hiç” sözcüğünden sonra “anlamıyor” sözcüğü getirilerek.
D) “anlattıklarınızı” sözcüğünden önce “tüm” sözcüğü getirilerek
E) “çok” sözcüğü cümleden çıkarılarak

 

“Duyarlı(I) bir yapıya sahip olan(II) insan kulağı, her türlü sesi, beynin ilgili (III)merkezine ileterek(IV)  onu (V)değerlendirir.”

14.Bu cümlede numaralanmış sözcüklerin hangisi, cümleden çıkarılırsa anlam ve anlatım bozulmaz?

A) l.            B) II.               C) III.            D) IV.                     E) V.

 

 

15.“Çalışmalarını titizlikle sürdürüyor, üstüne düşüyor.”Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yanlış ve eksik ek kullanımı.
B) Yüklem eksikliği.
C) Tamlayan eksikliği.
D) Çelişen sözcükleri bir arada kullanma.
E) Sözcüğün yanlış yerde kullanımı.

 

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu film ilk defa olarak 1995’te gösterime girmişti.
B) En çok sevdiği şey ormanda yürüyüş yapmaktı.
C) Ne kızı verir, ne dünürü küstürür.
D) Gücümün yettiği kadar çalışacağım.
E) O mermer şamdanı nereye koyacaksın?

 

 

17. Aşağıdakilerin hangisinde bir sözcüğün yanlış kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Dahi bir insan sosyolojiyi ilgilendirmez.
B) İlginiz nedeniyle size her zaman teşekkür borç-luyum.
C) Bu mutsuzluğumu düzensiz yaşamama borçlu-yum.
D) Sanat iletişimin en önemli aracıdır.
E) Hayalden arınmış sanat eseri düşünülemez.

 

 

18. Aşağıdakilerin hangisinde anlamca çelişen sözcükler anlatımı bozmuştur?

A) Hiç kuşkusuz sizi de çağıracağız.
B) Eminim ki gerçekleri en kısa zamanda öğreneceksiniz.
C) Tam saat 10’da evde olmak zorundasın.
D) Kurulda elbette bütün sorunların tartışılacağını umuyorum.
E) Bu yangının nedeni kesinlikle ihmaldir.

 

 

19.Aşağıdakilerin hangisinde özne-yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Yazdığınız kitabı inceledim; kitabınız oldukça güzeldi.
B) Köyün o güzel havasını, suyunu özledim.
C) Yaptığınız yemekleri beğendim, oldukça nefisti.
D) Köyden gelenler, kenar semtlere yerleşmek istiyordu.
E) Yazarın bu tutumu, okuyucuyu da etkiliyor.

20. “Karşılık” sözcüğü, aşağıdakilerden hangisinde anlamca yanlış kullanılmıştır?

A) Bu konudaki sözlerimize karşılık vermediler.
B) Yaptığı işe karşılık olarak verilen paranın az olduğunu söyledi.
C) İki ton buğdaya karşılık bir ton petrol alabiliyoruz.
D) İkinci bir işte çalışmasına karşılık yine de geçinemiyormuş.
E) En anlamlı yardımlar, karşılık beklenmeden yapılanlardır.

 YANITLAR

 

1. D 11. D
2. B 12. B
3. A 13. C
4. B 14. E
5. A 15. C
6. E 16. A
7. B 17. C
8. D 18. D
9. A 19. C
10. B 20. D

 

   * Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdakilerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Dağların doruklarında su yerine kar yerdik haziran …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir