Ankara’nın Gençlik Parkı,
Her sabah güneşle sulanan bir karanfildi.

1. Yukarıdaki ikili dize, bir cümle olarak düşünüldüğünde, cümlenin yüklemi aşağıdakilerden hangisi olur?

A) bir karanfildi
B) sulanan
C) sulanan bir karanfildi
D) güneşle sulanan bir karanfildi
E) her sabah güneşle sulanan bir karanfildi

 

 

Sinan, bir geleneği tek başına tüketen, kendinden sonra gelenlere pek az bir şey bırakan sanatkârlardandır.

2. Yukarıdaki cümlenin öğeleri ve öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Özne – Nesne – Yüklem
B) Nesne – Yüklem
C) Özne – Yüklem
D) Özne – Zarf tümleci – Yüklem
E) Dolaylı tümleç – Yüklem

 

 

Onda, bitmez tükenmez yolculukların yarattığı sabır, kuşlar ve kurtlarla düşüp kalkmanın verdiği sadelik, bir yüksek yaşantı ilkesi haline gelmiştir.

3. Bu cümlenin ögeleri ve öge dizilişi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Dolaylı tümleç – Özne – Yüklem
B) Dolaylı tümleç – Nesne – Yüklem
C) Özne – Nesne – Yüklem
D) Özne – Zarf tümleci – Yüklem
E) Nesne – Dolaylı tümleç – Yüklem

 

 

Biz Selçuklu’yu, geçen asrın başlarında Avrupa’nın Gotik ve Romen sanatlarını yeniden keşfetmesi gibi keşfediyoruz.

4. Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Özne   B) Nesne   C) Zarf tümleci   D) Dolaylı tümleç   E) Yüklem

 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi iki ögeli bir cümledir?

A) Matematik problemlerini çözerken önce onları sadeleştirmek gerekir.
B) Namus sözü bu saf, temiz ev kadınında büyük bir tesir bıraktı.
C) İstanbul toprağının her köşesinde Türk ruhunun bir safhası vardır.
D) Türk halkı, tarihin her çağında, kendi malı olan her yüce şeye sadık kalmıştır.
E) Asker mektupları en saf, en halis duyguların, sevgilerin ve hasretlerin hazinesidir.

 

I. Tiyatroda, sanatın zirvesini yaşıyordu.
II. Sanatkârın en büyük sanat göstergesi eserleridir.
III. Süleymaniye Camii yüksek bir sanat eseridir.
IV. Sana hanlar hanı Alp Aslan’ı, kitabım anlatsın.

6. Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi, iki ögeli bir cümledir?

A) I. ve II.    B) II. ve III.    C) III. ve IV.    D) I. ve III.    E) II. ve IV.

 

 

Samanyolu, sarı altın tozundan göz alabildiğine bir bulut gibi, göğün yanından öbür yanına uzanıyordu.

7.Bu cümlenin öğeleri ve öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne – Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Yüklem
B) Özne – Dolaylı tümleç – Zarf tümleci – Yüklem
C) Özne – Zarf tümleci – Nesne – Yüklem
D) Nesne – Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Yüklem
E) Nesne – Dolaylı tümleç – Özne – Yüklem

 

 

Küçük Ali, siyah kuşağı, mavi aba paltosu, deriden torbasıyla, koyunlarını otlatan mini mini bir çobana benziyordu.

8. Bu cümlenin ögeleri ve öge dizilişi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Özne – Nesne – Zarf tümleci – Yüklem
B) Özne – Dolaylı tümleç – Nesne – Yüklem
C) Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Yüklem
D) Özne – Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Yüklem
E) Nesne – Özne – Dolaylı tümleç – Yüklem

 

9. Aşağıdaki dizelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuş bir cümledir?

A) Yüzümün yalnızlığını sunuyorum insanlara
B) Yüreğimi dağlayan günlerin sesini dinleyin
C) Kavak ve söğüt ağaçları, kerpiç evler tanıktı
D) Gençliğimize tutunarak kısa adımlarla yürüyoruz.
E) Yeniden yaratılmanın coşkusuyla koşacağız hayata

 

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne ve yüklemden oluşmuştur?

A) Hiç kimseyi o köpek kadar sevdiğimi sanmıyorum.
B) Boğucu bir kömür kokusu duyuluyordu havada.
C) Gözleri kapalı da olsa, bu gülümsemeyi hissedebilirdi.
D) Şimdi, kaçınılmaz düşüşten önceki endişeyi uzatıyordu.
E) Güneş, akşam karanlığından önce son bir ışığını göndermişti.

 

 

Yaz konuğu olduğum arkadaşımla ben, daha bir saat öncesinden gelip, en üst taraçanın arkasını süsleyen kocaman çiçek tarhının kıyısındaki taş çıkıntıya oturduk.

11. Bu cümlenin öğeleri ve öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne – Dolaylı tümleç – Zarf tümleci – Yüklem
B) Dolaylı tümleç – Özne – Zarf tümleci – Yüklem
C) Özne – Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Yüklem
D) Zarf tümleci – Özne – Dolaylı tümleç – Yüklem
E) Nesne – Zarf tümleci – Özne – Yüklem

 

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmuştur?

A) Kız, mutfaktaki buzdolabında bir şişe soğuk su bulmayı umuyordu.
B) Çocukluğunun pembe düşlerini gördüğü ağaç altlarından birine yerleşiyor.
C) Açılan kapı önce çocuğu, ardından da onu geceden kalma bir karanlığa alıyor.
D) Misafirlere ayrılmış yatak odasının bahçeye açılan camlı kapısını aralıyor.
E) Oturma odasının kapısının ince bir gıcırtıyla açıldığını duydu.

 

 

13. Aşağıdaki dizelerden hangisi nesneyüklemden oluşmuştur?

A) Karın yağışını anlatan bir şiir okuyorum
B) Tomurcuklar uyanıyor tan vakti kuşlarla
C) İnsanlığa büyük bir sofra kuruvermişti zaman
D) Kavalcının en güç soluğuna oturuyordu şarkılar
E) Düşündüm ruhumun kanayan geçmişini bugün

 

 

14. Söz dizimi Özne-Zarf tümleci-Nesne-Yüklem biçiminde olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okullu ama okuldan dönmeyen bir kız duruyor yanında.
B) Gerçeğe yakın bir gülüşle süzüyor öğrenmeye meraklı kızı.
C) Giysilerinin ona yakıştığını, hep böyle giyinmesini söylüyordu Raziye .
D) Çocuk böyle giyinmeyi sevdiğini söyleyince onu güldürüyor Rıfkı.
E) Sergül, yaz tatilinde nereye gideceklerini soruyor babasına.

 

Kapıya vurmadan önce, bir dondurmacının önünde, ne ısmarlayacaklarına karar verirken geçiyor bu konuşma.

15. Bu cümlenin öğeleri ve öğe dizilişi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Zarf tümleci – Nesne – Yüklem – Özne
B) Zarf tümleci – Yüklem – Nesne
C) Dolaylı tümleç – Özne – Nesne -Zarf tümleci – Yüklem
D) Özne – Nesne – Yüklem
E) Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Zarf tümleci – Yüklem – Özne

 

16. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok nesne kullanılmıştır?

A) Ölümsüz kılalım insanlar için yazıyı
B) Dil ince ince kazısın hatıraları zamana
C) Altın yapraklarla ört şafakları, ölüleri
D) Senin için seni düşündüm senden çok
E) Kayaların kalbine değmesin acının suyu

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir?

A) Bir başka irade, fiillerin iradesi, benim aracılığımla kendini var ediyordu.
B) İzi gördüğümde, durduğumda, biliyordum bu işin sanıldığından  zor olduğunu.
C) Çünkü ben hâlâ Sergül’ün , yaşamayı dondurduğun anlarda yaşıyorum.
D) Hayatımın en değerli anlarını senin bulunduğun vakitlerde yaşadım.
E) Senin ihtişamın içinde başım dönüyor, yok oluyorum.

 

 

18. Öğe dizilişi Dolaylı tümleç-Nesne-Yüklem biçiminde olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Araladığı pencereden hemen kendisine ulaşan deniz kokusunu derin derin içine çekti.
B) Sandalyenin yanında duran çantasından okumakta olduğu kitabı çıkardı.
C) Batılı gezginler, hep idam edilenlerin mezar taşlarını aramışlar Osmanlı mezarlıklarında.
D) Rıhtımda sular, üstünden atamadığı pisliklerle çalkalanıyor.
E) Komşusu, çok gerilerde kalmış bir dönemi yazıyordu.

 

 

I. Sana yüreğini sızlatacak olayı anlatacağım
II. Ölümü sırasında ben Diyarbakır’da öğretmendim.
III. Şu vefasız dünyada, derdin, cefanın da safası yok.
IV. Çalışma odasında, okumaya daha çok zaman ayırdığını gördüm.

19. Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi öğeleri ve öğe dizilişi bakımından özdeştir?

A) I. ve II.    B) II. ve III.     C) III. ve IV.    D) II. ve IV.      E) I. ve IV.

 

 

I. Karısının ilk günlerdeki çapkınlığı, titizliği bir türlü geçmiyordu.
II. Hastaların inatçılığına, titizliğine tahammül etmek mümkün olmuyordu bu gün.
III. İhtiyar kadın, titrediği açıkça belli olan eliyle telefonun alıcısını kapattı.
IV. Falakadan korkmayan, titremeyen öğrenci yoktu o yıllarda.

20. Numaralanmış cümlelerin hangi ikisi öğeleri ve öğelerinin dizilişi bakımından özdeştir?

A) I. ile II.     B) II. ile III.      C) III. ile IV.      D) II. ile IV.     E) I. ile III.

YANITLAR

1. E 11. C
2. C 12. B
3. A 13. A
4. D 14. D
5. E 15. E
6. B 16. C
7. A 17. A
8. D 18. B
9. C 19. E
10. A 20. D

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

 

 

 

 

 

0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

You May Also Like
Devamı

ÖDEV TESTİ 1

1. Aşağıdakilerin hangisinde ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? A) Yaşamın sürprizlerini göz önüne seren şairler/ başarıyı/ yakalayacaktır. B)…