Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 5

Ankara’nın Gençlik Parkı,
Her sabah güneşle sulanan bir karanfildi.

1. Yukarıdaki ikili dize, bir cümle olarak düşünüldüğünde, cümlenin yüklemi aşağıdakilerden hangisi olur?

A) bir karanfildi
B) sulanan
C) sulanan bir karanfildi
D) güneşle sulanan bir karanfildi
E) her sabah güneşle sulanan bir karanfildi

 

 

Sinan, bir geleneği tek başına tüketen, kendinden sonra gelenlere pek az bir şey bırakan sanatkârlardandır.

2. Yukarıdaki cümlenin öğeleri ve öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Özne – Nesne – Yüklem
B) Nesne – Yüklem
C) Özne – Yüklem
D) Özne – Zarf tümleci – Yüklem
E) Dolaylı tümleç – Yüklem

 

 

Onda, bitmez tükenmez yolculukların yarattığı sabır, kuşlar ve kurtlarla düşüp kalkmanın verdiği sadelik, bir yüksek yaşantı ilkesi haline gelmiştir.

3. Bu cümlenin ögeleri ve öge dizilişi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Dolaylı tümleç – Özne – Yüklem
B) Dolaylı tümleç – Nesne – Yüklem
C) Özne – Nesne – Yüklem
D) Özne – Zarf tümleci – Yüklem
E) Nesne – Dolaylı tümleç – Yüklem

 

 

Biz Selçuklu’yu, geçen asrın başlarında Avrupa’nın Gotik ve Romen sanatlarını yeniden keşfetmesi gibi keşfediyoruz.

4. Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Özne   B) Nesne   C) Zarf tümleci   D) Dolaylı tümleç   E) Yüklem

 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi iki ögeli bir cümledir?

A) Matematik problemlerini çözerken önce onları sadeleştirmek gerekir.
B) Namus sözü bu saf, temiz ev kadınında büyük bir tesir bıraktı.
C) İstanbul toprağının her köşesinde Türk ruhunun bir safhası vardır.
D) Türk halkı, tarihin her çağında, kendi malı olan her yüce şeye sadık kalmıştır.
E) Asker mektupları en saf, en halis duyguların, sevgilerin ve hasretlerin hazinesidir.

 

I. Tiyatroda, sanatın zirvesini yaşıyordu.
II. Sanatkârın en büyük sanat göstergesi eserleridir.
III. Süleymaniye Camii yüksek bir sanat eseridir.
IV. Sana hanlar hanı Alp Aslan’ı, kitabım anlatsın.

6. Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi, iki ögeli bir cümledir?

A) I. ve II.    B) II. ve III.    C) III. ve IV.    D) I. ve III.    E) II. ve IV.

 

 

Samanyolu, sarı altın tozundan göz alabildiğine bir bulut gibi, göğün yanından öbür yanına uzanıyordu.

7.Bu cümlenin öğeleri ve öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne – Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Yüklem
B) Özne – Dolaylı tümleç – Zarf tümleci – Yüklem
C) Özne – Zarf tümleci – Nesne – Yüklem
D) Nesne – Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Yüklem
E) Nesne – Dolaylı tümleç – Özne – Yüklem

 

 

Küçük Ali, siyah kuşağı, mavi aba paltosu, deriden torbasıyla, koyunlarını otlatan mini mini bir çobana benziyordu.

8. Bu cümlenin ögeleri ve öge dizilişi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

A) Özne – Nesne – Zarf tümleci – Yüklem
B) Özne – Dolaylı tümleç – Nesne – Yüklem
C) Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Yüklem
D) Özne – Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Yüklem
E) Nesne – Özne – Dolaylı tümleç – Yüklem

 

9. Aşağıdaki dizelerden hangisi özne ve yüklemden oluşmuş bir cümledir?

A) Yüzümün yalnızlığını sunuyorum insanlara
B) Yüreğimi dağlayan günlerin sesini dinleyin
C) Kavak ve söğüt ağaçları, kerpiç evler tanıktı
D) Gençliğimize tutunarak kısa adımlarla yürüyoruz.
E) Yeniden yaratılmanın coşkusuyla koşacağız hayata

 

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesne ve yüklemden oluşmuştur?

A) Hiç kimseyi o köpek kadar sevdiğimi sanmıyorum.
B) Boğucu bir kömür kokusu duyuluyordu havada.
C) Gözleri kapalı da olsa, bu gülümsemeyi hissedebilirdi.
D) Şimdi, kaçınılmaz düşüşten önceki endişeyi uzatıyordu.
E) Güneş, akşam karanlığından önce son bir ışığını göndermişti.

 

 

Yaz konuğu olduğum arkadaşımla ben, daha bir saat öncesinden gelip, en üst taraçanın arkasını süsleyen kocaman çiçek tarhının kıyısındaki taş çıkıntıya oturduk.

11. Bu cümlenin öğeleri ve öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne – Dolaylı tümleç – Zarf tümleci – Yüklem
B) Dolaylı tümleç – Özne – Zarf tümleci – Yüklem
C) Özne – Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Yüklem
D) Zarf tümleci – Özne – Dolaylı tümleç – Yüklem
E) Nesne – Zarf tümleci – Özne – Yüklem

 

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisi dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmuştur?

A) Kız, mutfaktaki buzdolabında bir şişe soğuk su bulmayı umuyordu.
B) Çocukluğunun pembe düşlerini gördüğü ağaç altlarından birine yerleşiyor.
C) Açılan kapı önce çocuğu, ardından da onu geceden kalma bir karanlığa alıyor.
D) Misafirlere ayrılmış yatak odasının bahçeye açılan camlı kapısını aralıyor.
E) Oturma odasının kapısının ince bir gıcırtıyla açıldığını duydu.

 

 

13. Aşağıdaki dizelerden hangisi nesneyüklemden oluşmuştur?

A) Karın yağışını anlatan bir şiir okuyorum
B) Tomurcuklar uyanıyor tan vakti kuşlarla
C) İnsanlığa büyük bir sofra kuruvermişti zaman
D) Kavalcının en güç soluğuna oturuyordu şarkılar
E) Düşündüm ruhumun kanayan geçmişini bugün

 

 

14. Söz dizimi Özne-Zarf tümleci-Nesne-Yüklem biçiminde olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Okullu ama okuldan dönmeyen bir kız duruyor yanında.
B) Gerçeğe yakın bir gülüşle süzüyor öğrenmeye meraklı kızı.
C) Giysilerinin ona yakıştığını, hep böyle giyinmesini söylüyordu Raziye .
D) Çocuk böyle giyinmeyi sevdiğini söyleyince onu güldürüyor Rıfkı.
E) Sergül, yaz tatilinde nereye gideceklerini soruyor babasına.

 

Kapıya vurmadan önce, bir dondurmacının önünde, ne ısmarlayacaklarına karar verirken geçiyor bu konuşma.

15. Bu cümlenin öğeleri ve öğe dizilişi aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Zarf tümleci – Nesne – Yüklem – Özne
B) Zarf tümleci – Yüklem – Nesne
C) Dolaylı tümleç – Özne – Nesne -Zarf tümleci – Yüklem
D) Özne – Nesne – Yüklem
E) Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Zarf tümleci – Yüklem – Özne

 

16. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birden çok nesne kullanılmıştır?

A) Ölümsüz kılalım insanlar için yazıyı
B) Dil ince ince kazısın hatıraları zamana
C) Altın yapraklarla ört şafakları, ölüleri
D) Senin için seni düşündüm senden çok
E) Kayaların kalbine değmesin acının suyu

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir?

A) Bir başka irade, fiillerin iradesi, benim aracılığımla kendini var ediyordu.
B) İzi gördüğümde, durduğumda, biliyordum bu işin sanıldığından  zor olduğunu.
C) Çünkü ben hâlâ Sergül’ün , yaşamayı dondurduğun anlarda yaşıyorum.
D) Hayatımın en değerli anlarını senin bulunduğun vakitlerde yaşadım.
E) Senin ihtişamın içinde başım dönüyor, yok oluyorum.

 

 

18. Öğe dizilişi Dolaylı tümleç-Nesne-Yüklem biçiminde olan cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Araladığı pencereden hemen kendisine ulaşan deniz kokusunu derin derin içine çekti.
B) Sandalyenin yanında duran çantasından okumakta olduğu kitabı çıkardı.
C) Batılı gezginler, hep idam edilenlerin mezar taşlarını aramışlar Osmanlı mezarlıklarında.
D) Rıhtımda sular, üstünden atamadığı pisliklerle çalkalanıyor.
E) Komşusu, çok gerilerde kalmış bir dönemi yazıyordu.

 

 

I. Sana yüreğini sızlatacak olayı anlatacağım
II. Ölümü sırasında ben Diyarbakır’da öğretmendim.
III. Şu vefasız dünyada, derdin, cefanın da safası yok.
IV. Çalışma odasında, okumaya daha çok zaman ayırdığını gördüm.

19. Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi öğeleri ve öğe dizilişi bakımından özdeştir?

A) I. ve II.    B) II. ve III.     C) III. ve IV.    D) II. ve IV.      E) I. ve IV.

 

 

I. Karısının ilk günlerdeki çapkınlığı, titizliği bir türlü geçmiyordu.
II. Hastaların inatçılığına, titizliğine tahammül etmek mümkün olmuyordu bu gün.
III. İhtiyar kadın, titrediği açıkça belli olan eliyle telefonun alıcısını kapattı.
IV. Falakadan korkmayan, titremeyen öğrenci yoktu o yıllarda.

20. Numaralanmış cümlelerin hangi ikisi öğeleri ve öğelerinin dizilişi bakımından özdeştir?

A) I. ile II.     B) II. ile III.      C) III. ile IV.      D) II. ile IV.     E) I. ile III.

YANITLAR

1. E 11. C
2. C 12. B
3. A 13. A
4. D 14. D
5. E 15. E
6. B 16. C
7. A 17. A
8. D 18. B
9. C 19. E
10. A 20. D

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

 

 

 

 

 

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

1. “Hemşirenin şarkısına kulak veren yalnızca pistin önünde uslu uslu oturan iki köpekti.”Bu cümledeki altı …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir