Perşembe , Temmuz 18 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 6

1. “Hemşirenin şarkısına kulak veren yalnızca pistin önünde uslu uslu oturan iki köpekti.”Bu cümledeki altı çizili bölüm cümlenin hangi öğesidir?

A) Belirtisiz Nesne     B) Belirtili Nesne
C) Özne                        D) Yüklem
E) Zarf Tümleci

 

 

(I) Önce ağacın üzerinde kalan son yapraklar döküldü. (II) Sonra ince ve kalın dallar sallandı. (III) Ağacın gövdesi sarsıldı. (IV) Ağaç gövdesinden etrafa uçuşan kıymıklar ve testerenin hareketi, benim sarsılmama neden oluyordu. (V) Bu delici ve kulakları sağır edici vızıltı kumruların ötüşünü, yaprakların hışırtısını bastırıyordu.

2.Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangi ikisi, öğeleri ve öğelerinin dizilişi bakımından özdeştir?
A) I. ile II.            B) II. ile III.            C) III. ile IV.         D) IV. ile V.         E) I. ile IV.

 

 

3. “Sessizliğin yalnızca rüzgarın uğultusuyla bozulduğu akşam saatinde kum saati gözlerimin önünde beliriverdi.”Bu cümlenin öğeleri ve öğelerinin dizilişi aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Zarf Tümleci – Özne – Dolaylı Tümleç – Yüklem
B) Özne – Dolaylı Tümleç – Yüklem
C) Zarf Tümleci – Dolaylı Tümleç – Yüklem
D) Nesne – Özne – Dolaylı Tümleç – Yüklem
E) Dolaylı Tümleç – özne – Zarf Tümleci – Yüklem

 

 

(I) Bu bahçenin güvenliğinden sorumlu kişi olduğumu belirttim.
(II) Burada bulunuş nedenimi daha ayrıntılı biçimde açıklayacaktım.
(III) Söylenmiş sözler kişinin kulağına vardıktan sonra yok olmuyor.
(IV) Böyle beklenmedik bir anda yola çıkışını önce önemsemedim.

4. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangi ikisinin öğeleri ve öğelerinin dizilişi aynıdır?

A) I. ile II.   B) II. ile III.    C) III. ile IV.    D) II. ile IV .    E) I. ile III.

 

 

Bu birkaç saniyede tüm ömrümce yaşadıklarımı gözden geçirmeyi denedim.
5.Bu cümlenin öğeleri ve öğelerinin dizilişi aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Nesne – Yüklem
B) Zarf Tümleci – Yüklem
C) Özne – Nesne – Yüklem
D) Nesne – Zarf Tümleci – Yüklem
E) Zarf Tümleci – Nesne – Yüklem

 

 

I. Dağların doruklarından aşan bakışlar kör maviliklerde kay-boldu.
II. Nereden gelip nereye gittiği sorulunca endişesi arttı.
III. Çocuğun gözleri kızıllaşan akşam ufkuna daldı.
IV. Unuttuğunu sandığı derdi yeniden depreşti.

6.Numaralanmış cümlelerden hangileri öğeleri ve öğelerinin dizilişi yönünden özdeştir?

A) I ile II      B) I ile III      C) II ile IV      D) II ile III       E) I ile IV

 

 

Çocuk, ev ile toprak arasında büyüdükçe kendi varlığını daha kolay fark eder.

7.Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğeleri ve öğelerinin dizilişi yönünden bu cümleyle özdeştir?

A) Şimdiki zaman çocuklarını geçmiş zamanın çocuklarıyla mukayese etmek mümkün değildir.
B) Geçmiş zamanın çocukları tabiatla uyum içinde büyüyordu. C) Çocukla tabiat arasındaki ilişki son zamanlarda dengesini tamamen kaybetti.
D) Çocuk topraktan evler yaparak toprağa biçim vermeyi öğrenir.
E) Toprağın çocukların ilkbaharı olduğu çocuğa öğretilemez.

 

Divan şairleri kimi zaman ….

8.Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa öge dizilişi özne, zarf tümleci, edat tümleci, dolaylı tümleç, nesne, zarf tümleci, yüklem şeklinde olur?

A) devlet büyüklerine medhiyeler yazarlardı.
B) kendilerini övmeden yapamazlar.
C) günlük hayattan manzaraları da dile getirirler.
D) ağır, kimi zaman sade bir dil kullanırlar.
E) büyükleri medhetmek için kasidelerinde baharı zemin olarak kullanırlardı.

 

 

9. Aşağıdakilerin hangisinde soru, nesneyi buldurmaya yöneliktir?

A) Beni arayan sen miydin?
B) Buraya ne zaman geleceksiniz?
C) Nerede kaybettin saatini?
D) işlerini niçin zamanında yapmıyorsun?
E) Bu saatte benden ne istiyorsunuz?

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sırasıyla “özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci ve yüklem”den oluşmuştur?

A) Şiirler, hayatımıza bizim duygularımız, kaderimiz, hasretimiz gibi yerleşiverir.
B) Düşünmek için sorumluluk, bilgi, istek, yetenek ve eğitim gereklidir.
C) Birçok yaşamsal konuda geç kalışımız düşünmeye geç başlayışımızdan kaynaklanıyor.
D) Çevreyi korumanın ne olduğunu yeni yeni anlamaya ve anlatmaya başladık.
E) Çevre Bakanlığı, kayıplarımız telafi edilemeyecek şekilde büyüdükten sonra kuruldu.

 

 

Sanatların en zor olanı, şiir sanatıdır.

11.Aşağıdakilerden hangisi öğeleri ve öğelerinin sıralanışı bakımından yukarıdaki cümleyle aynıdır?

A) Gerçek şiir, okunur okunmaz insanı etkiler.
B) Bazı düzyazılar coşkunluğuyla şiire yaklaşır.
C) Şiir, heyecanıyla gergin sinirleri gevşetir.
D) Şiir, insanın duygu dünyasına seslenen bir çeşit müziktir.
E) Şiirin hası, ayak seslerinden belli olur.

 

 

12.Aşağıdaki cümlelerden hangisi sırasıyla nesne, zarf tümleci ve yüklemden oluşmuştur?

A) Şiirleriyle beni derinden etkileyen ünlü şairimizi iki yıldır görmemiştim.
B) Onun Ankara’ya geldiğini dün Peyami’den duydum.
C) Sevinçten içime sanki bir ışık doğdu.
D) O, yalnız şiirin değil; sohbetin de ustasıdır.
E) Onun konuşmasından büyük keyif alırsınız.

 

 

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir öğe başka bir öğenin içinde yer almıştır?

A) Arabayı karşı ki sokağa park etmiştik o anda.
B) Yaralıyı arkasına almışlardı arabanın aceleyle.
C) Her akşam, hüzünlü şarkılar söylenir bu yerde.
D) Çevre sorunları sempozyumu yapılacak önümüzdeki hafta.
E)Yazdığın mektup üzmüştü bizi gerçekten.

 

 

14.Aşağıdaki dizelerden hangisi öğelerinin sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Haşmet.bir tilkidir kaçak ve kurnaz
B) Dünyada taşınacak bir kuru başınız var
C) Bu mu rüyalarda içtiğim cinnet
D) Kaldırımlar, içimde kıvrılan bir lisandır
E) Yollar bir yumaktır uzun, dolaşık

 

15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde yüklem başka bir öğenin içinde yer almıştır?

A) Otursun yerine bende her şekil
B) Niçin küçülüyor eşya uzakta
C) Ateşten zehrini tattım bu okun
D) Lügat, bir isim ver bana
E) Bir bardak su gibi çalkandı dünya

 

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci vurgulanmıştır?

A) Eskişehir’in sokaklarında bir yabancı gibi dolaşmak benim kaderimmiş.
B) B. Borahan’ın sözcükleri arasında az dolaşmamış, az kaybolmamıştım.
C) Dört yıl sonra Kars’ı  Ruslar işgal etmiş.
D) En çok da bu derelerin suyunun ne kadar çok ve temiz   olduğuna hayret ettiğimi söyledim.
E) Onları orada bırakarak birbirine yakın evlerin sıralandığı
daracık sokaklardan birine daldığımda içimi gölgeli bir
serinlik kapladı.

 

17.“Üzerine seferberlik tedirginliği sinmiş ses, perdesiz peçesiz, hançereden çıktığı gibi içli, hiçbir metalik engele takılmadan, başkalaşmadan, sunileşmeden, insanın kalbine çarpan bir saflıkla yayılıyordu.” cümlesindeki ögelerin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir?

A) özne-zarf tümleci-dolaylı tümleç-yüklem
B) nesne-zarf tümleci-yüklem
C) özne-dolaylı tümleç-zarf tümleci-yüklem
D) özne-zarf tümleci-yüklem
E) belirtisiz nesne-zarf tümleci-yüklem

 

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisi ögelerine yanlış ayrılmıştır?

A) Gölgelerin enine kestiği/sokağın ıssızlığında/biraz daha/yürüdüm.
B) Cıvıl cıvıl sesler gelmeye başlayınca / kulak kabarttım.
C) Sağa sola dağılmış çocukların haykırışları / bitecek gibi /görünmüyordu.
D) Utançtan kıpkırmızı, terden sırılsıklam ve korkudan titreyerek / koştular / içeri.
E) Dersliğin açık kapısından / içeri / uzattım / başımı.

 

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin öge sayısı en fazladır?

A) Ellerinde çevganlarıyla cirit atanların koşuştuğu çayırlarda bayram günleri çeşitli eğlencelerin, panayırların kurulduğunu biliyordum.
B) Bir kenara çekilerek etrafı seyrettim.
C) Şerbetçiler, şıracılar, simitçiler, helvacılar, lokumcular, macunlar
Tenteli işporta arabalarını ite kaka dolaşıyorlardı.
D) Bahçesinden nar dalları sarkan bir evin nefti renkli kapısına sırtımı yaslayıp etrafıma bir süre bakındım.
E) Kendime geldiğimde çalışma masamın başındaydım.

 

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümlenin anlamını durum bakımından tamamlayan bir öge vardır?

A) Fincanımdaki çay önümde duruyordu ve dumanı hâlâ tütüyordu.
B) Her şeyi teneke kutunun içine doldurdum.
C) Paslı kapağı sıkı sıkı kapadım.
D) Şubat güneşinin donuk sarı ışığı tül perdenin gül desenlerini defterimin üzerine düşürüyor.
E) Mutfağın camsız pencerelerinden içerideki biri genç kız diğeri orta yaşlı iki kadını seçebildim.

YANITLAR

 

1. C 11. D
2. A 12. A
3. A 13. B
4. D 14. B
5. E 15. C
6. B 16. B
7. C 17. D
8. E 18. A
9. E 19. D
10. A 20. C

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? A) Demin / üzerinden / inek …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir