Perşembe , Temmuz 18 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 10

Biraz önce bir boğanın keskin boynuzlarıyla ciğerleri parçalanan ispanya’nın en ünlü matadoru, arenanın altındaki loş bir odada, önünde mumlar yanan bir Meryem Ana resminin altına yerleştirilmiş sedyede ölürken, dışarıdan yeni matadoru alkışlayan kalabalığın coşkulu haykırışları gelir.

1. Bu cümlenin öğeleri ve öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Özne – Yüklem
B) Özne – Nesne – Zarf tümleci – Yüklem
C) Özne – Zarf tümleci – Nesne – Yüklem
D) Nesne – Dolaylı tümleç – Özne – Yüklem
E) Zarf tümleci – Özne – Nesne – Yüklem

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Semavi Bey / bir sabah / babasının kahvaltıya inmemiş olduğunu / gördü.
B) İçine / yağmurlu bir günde birdenbire / açan güneş gibi doyumsuz bir sevinç / doldu.
C) Hiç kurtulamayacağını sandığı adam / sonunda / ölmüştü.
D) Babasının ölümünü takip eden bir hafta boyunca / bunları / anlattı.
E) Uzak akrabaların yalancı gözyaşlarıyla dolu geçen bir hafta / onu / çok / yormuştu.

 

 

Anımsadıkça bilebilecek insan
Neyi unutmaması gerektiğini

3. Yukarıdaki dizelerde aşağıdaki öğelerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Özne    B) Nesne    C) Zarf tümleci    D) Dolaylı tümleç     E) Yüklem

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir?

A) Biz, yalnızlığa meraklı olanlar, bu habere çok sevindik.
B) Halit Fahri o tarihlerde Son Posta’da yazıyordu.
C) O yarışmada benim öykümü, inşirah’ı, birinci seçmişlerdi.
D) Bütün sınıf hep bir ağızdan o şarkıyı, Ayrılık’ı, söylüyorduk.
E) Hocamızın son oyununa, Baykuş’a, bayılmıştım.

 

I. Veda ettim, gençliğimin gamsız geçen rüyasına
II. Sen sahip olursan bu vatan batmayacaktır.
III. Çıktım, aşkın nihayeti bulunmayan sahrasına
IV. Kargalar topladı hep döktüğümüz taneleri

5. Numaralanmış dizelerden hangi ikisi öğelerinin sıralanışı bakımından özdeştir?

A) I. ve II.    B) II. ve III.    C) III. ve IV.     D) II. ve IV.    E) I. ve III.

 

 

Saçı iki yandan örgülü, dizlerine dek çekilmiş beyaz çorapları, ekose etekliği, beyaz gömleği, yeşil hırkasıyla bir kız çocuğu, onun bir eline bir yüzüne bakıyor.

6.Bu cümlenin öğeleri ve öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Özne – Dolaylı tümleç – Yüklem
B) Zarf tümleci – Özne – Yüklem
C) Özne – Zarf tümleci – Yüklem
D) Özne – Nesne – Yüklem
E) Nesne – Zarf tümleci – Yüklem

 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi öğe sayısı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Her zaman kalp kıran adam, ayakkabı içindeki taşa benzeyen bir arkadaştır.
B) Kararsızlık, üzüntü ve pişmanlıklarımızın tek nedenidir.
C) Gecikme ve kararsızlık, başarısızlığın anahtarlarıdır.
D) İnsanlar, verdikleri kararların sonuçlarını da kabul ederler.
E) Kadınların en büyük silahı, su damlalarıdır.

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmuştur?

A) Acıklı bir tebessümün çarptığı bu ince yüze baktı.
B) Tıp tıp damlayan suyun sesinden başka bir ses duymuyordu.
C) Yaşlı babamın uyanmaya hiç niyetinin olmadığı belliydi.
D) İhtiyar nine gaz lambasını yakıyordu.
E) Korkunç bir öfkenin bütün vücudunu sardığını hissediyordu.

 

 

I. Sahipsiz olan memleketin batması haktır.
II. Bir gün, yüzü henüz insani ifadesini kaybetmemiş birine rastladım.
III. Sokakta bize rastladığını kimseye söyleme, dediler.
IV. Bu köyde, sakatlık, hemen herkeste görülen bir durumdur.

9. Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi iki öğeli bir cümledir?

A) I. ve II.    B) II. ve III.     C) III. ve IV.     D) I. ve III.     E) II. ve IV.

 

 

10. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde birinci dize, ikinci dizenin “dolaylı tümleci” görevinde kullanılmıştır?
A) Ve serin serviler altında kalan kabrinde
Her seher bir gül açar; her gece bir bülbül öter
B) Üç şanlı harbin arşa asılmış silahları
Parladı yaşlı gözlere bayram sabahları
C) Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede
Bir mehabetli (güzel) sabah oldu, Süleymaniye’de
D) Artık demir almak günü gelmişse zamandan
Meçhûle giden bir gemi kalkar bu limandan
E) Bir rüyadan arta kalmanın hüznü,
İçinde gülüyor bana derinden.

 

 

11.Aşağıdaki cümlelerin/dizelerin hangisi iki öğeli bir cümledir?

A) Uyuyor şimdi şehir içinde bir şehir
B) Şehir, bir daha göremeyeceğim sevgilimdir
C) Şafağında güneşler bensiz de ışır
D)Yollar bana da ezik teselli taşır
E)Palandöken dağlarını tutmuş, ezgilerle

 

 

Televizyonun, uzak ve yakın, dünyanın bütün olaylarını ve bütün insanlarını karşımıza getirişi; merak denilen o vazgeçilmez duyguyu bütün hücreleriyle doyurmaktadır.

12.Bu cümlede aşağıdaki öğelerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Özne   B) Nesne    C) Zarf tümleci   D) Dolaylı tümleç    E) Yüklem

 

O yıllar, bütün tatlı ve acı anılarıyla gerilerde kalmıştı.

13.Altı çizili bölüm için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Belirtisiz ad tamlamasıdır.
B) Temel cümleciğin belirtisiz nesnesidir.
C) Sıfat tamlaması ve öznedir.
D) Sıfat tamlaması ve nesnedir.
E) Ad tamlaması ve öznedir.

 

Çocukluğunu, güzel hayallerini, hayatın huzur saatlerini ve eski İstanbul’u özleyenler, Ziya Osman Saba’nın aydınlık şiirlerini bir daha okuyabilirler.

14.Yukarıdaki cümlede aşağıdaki öğelerden hangisine yer verilmemiştir?

A) Özne    B) Nesne     C) Zarf tümleci    D) Dolaylı tümleç     E) Yüklem

 

15. Aşağıdakilerden hangisi iki öğeli bir cümledir?

A) Beklenen bir saat vardı.
B) Lambanın şişesini silip parlattı kadın.
C) Sonra lambayı her zamanki yerine astı.
D) Güneş pencereden içeri vuruyordu.
E) Gündüzden hazırlanırdı geceye.

 

16.Aşağıdakilerin hangisinde, soru eylemi yapanı buldurmaya yöneliktir?

A) Olup bitenleri patrona anlatan kimdi?
B) Uçağın kapısında ne vardı sence?
C) Hangisini daha çok beğenmişin?
D) Annene yalan söylerken hiç mi yüreğin sızlamadı?
E)Raporları kime inceleteceğiz bu kurumda?

 

 

17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, sözde özne kullanılmıştır?

A) Söndürülmeden atılan bir sigara koca bir ormanı kül edebiliyor.
B) Dün, bize postadan bir mektup geldi.
C) Küçük kardeşim, yeni girdiği işten kovuldu.
D) Yaptığın iyilik hiçbir zaman karşılıksız kalmaz.
E) Zavallı kadın, tüm hayatını çocuklarına adamıştı.

 

Hiçbir dilde sözcükleri aklına estiği gibi yazdırmazlar insana.

18.Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin karşılığı yoktur?

A) Ne zaman     B) Kime      C) Nasıl     D) Neyi     E) Nerede

 

En büyük başarıları ateşleyen nedenler, kendilerinden önce gelen çok büyük başarısızlıklardır.

19.Yukarıdaki cümlenin yüklemi aşağıdakilerden hangisidir?

A)başarısızlıklardır.
B) büyük başarısızlıklardır.
C)çok büyük başarısızlıklardır.
D) önce gelen çok büyük başarısızlıklardır.
E)kendilerinden önce gelen çok büyük başarısızlıklardır.

 

 

20.Aşağıdaki soru cümlelerinden hangisi, karşısında parantezle verilen öğeyi buldurmaya yönelik değildir?

A) Dün müdürü soran sen miydin? (yüklem)
B) Bugün beni dershaneden mi aradılar? (dolaylı tümleç)
C) Misafirler yukarı mı çıkacakmış? (zarf tümleci)
D) Yarınki toplantıya kimler katılacakmış? (özne)
E) Seni aradığımda kütühanede miydin? (dolaylı tümleç)

YANITLAR

1.   A 11.  B
2.   B 12.   D
3.   D 13.  C
4.   A 14.  D
5.   E 15.  A
6.  A 16.   B
7.   D 17.   C
8.   A 18.   A
9.   D 19.   E
10.   A 20.   C

 

Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? A) Demin / üzerinden / inek …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir