Çarşamba , Haziran 12 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 1

1. “Birbirlerinize çok yakışıyorsunuz.” dedi. Cümlesindeki anlatım bozukluğunun benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Mevsimler gelip geçiyor.
B) Aileler çocuklarına sevgi verirlerse en büyük gereksinimlerini karşılamış olurlar.
C) Sınavı kazanırsam dünyalar benim olur.
D) İncelenenleri arşive kaldırıyorlar.
E) Ağızlarınıza bir lokma yiyecek almadınız.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Tüm şiirleri güzel olan şairler de vardır.
B) Bu şiirde, aradığını bulacaksın.
C) Görüşmeyeli çok oldu mu?
D) Bu konuya gereken ilgiyi gösterdin mi?
E) Dostça bana sarıldı ve yanağımdan sevgiyle öptü.

 

“Bu olay bana çok tesir etti, etkiledi beni.”

3. Bu cümledeki anlatım bozukluğunun benzeri aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Çok güzel, renkli bir yaşamı vardı.
B) Titiz, çalışkan ve çok planlı bir insandı.
C) Sağlıksız bir görünüşü vardı, endişelendik.
D) Çok kuruntulu ve evhamlı biriydi.
E) Çatıdan gelen rüzgârın uğultusu hiç dinmedi.

 

(I) F. Işıner, tüm renklere açık. (II) Her yapıtında tüm renklere korkusuzca yer veriyor. (III) Ne sarı maviden, ne kırmızı, yeşilden, hiçbir renk diğerinden üstün. (IV) Renkler tüm derinlikleriyle yan yana. (V) Birer karakter gibi sanki her renk.

4. Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I.      B) II.         C) III.        D) IV.      E)V.

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından doğan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) İnsanı sevmek, bir zorunluluktur.
B) Evin avlusunu çiçeklerle süslemişti.
C) İçeriye boylu poslu, uzun bir adam girdi.
D) Görevini yapan insan, saygı görür.
E) Çalışmanın bedeli başarıdır.

 

6. “Sana gizli ve önemli bir sır vereceğim.” Cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilir?

A) “vereceğim” sözcüğü yerine “söyleyeceğim” getirilerek
B) “önemli” sözcüğü yerine “mühim” getirilerek
C) “sana” sözcüğü atılarak
D) “sır” sözcüğü yerine “giz” getirilerek
E) “gizli, ve” sözcükleri çıkarılarak

 

Uluslararası üne ulaşmış sanatçılarımız vardır. Ne yazık ki –özellikle(I) edebiyat alanında-Bu sanatçılar anımsanmaz   olmuş, bunun sonucunda (II) da bugüne değin (II)görülmemiş bir değer karmaşası(IV) ortaya(V) çıkmıştır.

7.Yukarıdaki numaralandırılmış sözcüklerden hangisinin kullanımı anlatım bozukluğu yaratmıştır?

A) I.          B) II.              C) III.            D) IV.           E)V.

 

“Edebî değeri olan romanların yan ısıra polisiye romanlar da ilgimi çeker, bir hukukçu gözüyle okurum.”

8. Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangisiyle giderilebilir?

A) “Edebi” yerine “sanat” sözcüğü getirilerek.
B) “Yanısıra” yerine “yanında” sözcüğü getirilerek
C) “da” sözcüğü cümleden atılarak.
D) “bir” sözcüğünden önce “onları” sözcüğü getirilerek
E) “gözüyle” sözcüğü yerine “anlayışıyla” sözcüğü getirilerek.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Bu tarihler arasında her çeşit balık avlanmayacaktır.
B) Denetim altına alınmazsa, enflasyon hızının yüzde yetmişe ulaşacağı öngörülmüştür.
C) Gençlere, tehlikeli yaratıklarmış gibi bakmak, toplumsal sağlıksızlığın bir belirtisidir.
D) Onları kıskanmadığını sık sık söylemesi, bence kıskandığını gösteriyor.
E) Yalnız dilimizdeki yenileşme ve atılımlar Dik Kurumu’yla da başlamış sayılmaz.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

A) Bu ev, etse etse en fazla 3 milyar eder.
B) Konunun aydınlanması için karşılıklı diyaloğa girilmesi gerekiyor.
C) Bu bilgiler yaşanmış deneyimlerin bir sonucudur.
D) Sevgimiz her gün günden güne artıyordu.
E) Sen ve Sergül akşam bize oturmaya gelin.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcüğün yanlış yerde kullanılmasından doğan anlatım bozukluğu vardır?

A) Buraya doğru biri yaklaşıyor, değil mi?
B) Herkese güvenmek zorunda mısın sanki?
C) Çalışmalarını yeterli bulmuyordum hiç.
D) Parlak zekâsıyla kendini hemen belli etti.
E) İnan, çok aklım karışık bugün.

 

12. “Öğrenciler bu tür suçlamaların yersiz ve doğru olmadığını ileri sürdüler.” cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilir?

A) “suçlama” yerine “haksızlık” sözcüğü getirilerek,
B) “yersiz” yerine “nedensiz” sözcüğü getirilerek,
C) “suçlamaların” sözcüğünden önce “yapılan” sözcüğü getirilerek,
D) “yersiz” sözcüğünden sonra “olduğunu” sözcüğü getirilerek,
E) “ileri sürdüler” yerine “söylediler” sözcüğü getirilerek.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Sanatçının seçtiği karakterler öyle kanlı canlı kişiler ki okuyucuyu etkiliyor.
B) İnsan için dostluğun değeri ve önemi büyüktür.
C) Çocukluğumda ve ilk gençliğimde pek çok Köroğlu anlatıcısına rastladım.
D) Anlatımını, yer yer yazın alanındaki bilgi birikimiyle besler.
E) Başarısızlıkların yanı başında, başarı olanaklarının yattığına inanıyorum.

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Ayağa kalktı, sesin geldiği tarafa doğru ağır adımlarla yürüdü Ferhat Bey.
B) Çok pahalı bir para olmadığı halde üst geçit yapımı ihmal ediliyor.
C) Tam bu sırada hafif bir rüzgâr çıktı, kanatlar dönmeye başladı.
D) Çok defa size sorular sorar ve siz kendisine cevap vermeye hazırlanırken o yanınızdan uzaklaşır.
E) Özgürlüğün ve bağımsızlığın ne olduğunu iyice anlamak gerekir.

 

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özne-yüklem uyumsuzluğundan kaynaklanan, anlatım bozukluğu yapılmıştır?

A) Yaşlılar eski günlerini özler ve yeniden yaşamak isterler.
B) O ve sen bugün bir yere gitmeyip ders çalışacaksınız.
C) Şiir hakkındaki düşüncelerinde ısrarlı ama tutucu değildi.
D) Sınavdan önce beni ders çalıştırarak sınavı kazanmamı sağladı.
E) Alperen’ le ben, yarın Eskişehir’e gidiyorum.

 

“Kanımca her dansçı, dans ederken bedenindeki müziksel atağı ve enerjiyi hissetmesi ve seyirciye de hissettirmesi gerekir.”

16.Bu cümledeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anlamca çelişen sözcüklerin kullanılması
B) Tamlayan ekinin eksikliği
C) Gereksiz sözcüklerin bulunması
D) Mantık yanlışı
E) Noktalama eksikliği

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Edebiyatçının geçimi kaleminin ucundadır.
B) Şairin dünyası, ruhunun sınırları içindedir.
C) Yazara değer vermeli ve korumalıyız her zaman.
D) Şiire verilen değer, kendimize verilen değerde yatar.
E) Yazarın günlük yaşamı yapıtlarına yansır.

 

18. “Yapılacak çok işlerim var.”cümlesindeki anlatım bozukluğunun benzeri aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

A) Gemi Karadeniz’de birçok limanlara uğradı.
B) Kırk Haramiler çocukluğumun rüyalarına girerdi.
C) Komşular bir iki sohbetler edip giderlerdi.
D) Soracak pek çok soruları var.
E) Başucunda birçok kitapları vardı, okunmayı bekleyen.

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Yavrucak kaç gündür ateşler içinde yatıyor.
B) Hiç kimsenin yasalara aykırı telefonlarının dinlenmemesi gerekir.
C) Değerlendirmelerinde tarafsız olmaya çalışıyordu.
D) Kitaptaki yazılar, tutarlı bir anlayışın ürünleriydi.
E) Kültürümüzün gelişmesine katkıda bulunanları, sevgiyle analım.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Duygularını kağıda dökebilse, ölümsüzlüğe ulaşır.
B) Dikkatli gözler, bu seçenekteki yanlışı hemen fark eder.
C) Bahçedeki çocuklar bağrışarak içeri girdiler.
D) Giyeceklerinizi yanınızda götürmeyi unutmayın.
E) Memleket sizin sayenizde bu hale geldi.

 

YANITLAR

1. E 11. E
2. E 12. D
3. D 13. C
4. C 14. B
5. C 15. E
6. E 16. B
7. D 17. C
8. D 18. B
9. A 19. B
10. E 20. E

 

* * Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir. 

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdakilerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır? A) Dağların doruklarında su yerine kar yerdik haziran …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir