Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdakilerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Dağların doruklarında su yerine kar yerdik haziran ayında.
B) Dolmuşun içi hamam gibiydi bir de kese atacak biri olsa…
C) Dışarı çıkınca havaların serinlemeye başladığını hissediyorsunuz artık.
D) Kışlık giysiler dolaplardan yavaş yavaş çıkarılmaya başlandı.
E) Ne de olsa mevsimi geldi bu kalın giyeceklerin.

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Dersimize gelenlerin çoğunu tanıyor, bir şeyler anlatıyor, onları motive ediyorduk.
B) İnsanların yetişmesi onlara görev verilmesi ile sağlanır.
C) Her insan aktifliğin çekirdeği gibidir, bir gün mutlaka fidan olmak için uygun ortamı bulacaktır.
D) Bazıları soruyu çözüyor, bazıları soruların yanlışlığından söz ediyordu.
E) Giydiğin bu elbiseye taktığın bu kravat çok uygun gitmiş.

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisinde “-ler,-lar” kullanıldığı yerde anlatım bozukluğunun sebebidir?

A) Annenler dün buradaydılar haberin var mı?
B) O söz: “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir.” Türk tarihinde önemli bir sayfa açar.
C) Bu anlaşma birçok batılı, uygar devletler tarafından da onaylandı.
D) Sıkıntılar, dertler, ihanetler hayatında hep bunlarla mücadele etti.
C) Kardeşler arasında, böyle küçük anlaşmazlıklar olması normaldir.

 

 

4. Aşağıdakilerden hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Yüzüme dikkatle bakıyor ve dinliyor.
B) Herkese saygısı var, korkusu yoktu.
C) İşlerini bir plan ve program dahilinde yürütürdü.
D) Sağlıklı ve sıhhatli nesiller yetiştirmek her milletin amacıdır.
E) Sizi tanıyor ve selam yolluyordu.

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Mektebinde okusaydım ben de talebesi olma zevkini tadacaktım.
B) Her şeyden önce bir okuma yönteminiz olmalı.
C) Yoksa okurken çok zaman yitirebilirsiniz.
D) Bir kitabı bastan aşağı okumak gereksiz.
E) Yiğidi siz vefayı da biz gömdük.

 

 

Cümlede bulunan bir nesne, bazen aynı sözcükten oluşturulacak dolaylı tümleci unutturabilir.Bu tür cümlelerde dolaylı tümleç eksikliği söz konusu olur.

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu tür bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Onunla yaptığımız karşılıklı tartışmalara bir süre ara verdik.
B) Yazarın konuya ilgisini çeken, yazmaya iten nedir, belli değil.
C) Sizi önceden tanıyor ve güveniyoruz.
D) Sanatçının dil sorununa eğilmesi, ilgilenmesi gerekir.
E) Sanat insana bir şeyler vermeli ve eğitmelidir.

 

 

7. “Bu çocuğun zeki ve yaramaz olmadığını herkes bilir.” cümlesindeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerin hangi-siyle giderilebilir?

A) “ve” sözcüğü cümleden çıkarılarak.
B) “olmadığını” sözcüğü yerine “olduğu” getirilerek.
C) “ve” den önce “olduğunu” sözcüğü getirilerek.
D) “bilir” sözcüğü yerine “bilmeli” getirilerek.
E) “ve” sözcüğü yerine “fakat” getirilerek.

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu yoktur?

A) Kesinlikle menfaate dayalı dostluklar uzun sürmeyebilir.
B) Yanılmıyorsam, yarın buraya geleceğini zannediyorum.
C) Onu daha çok bizim bağ evine yaptığımız kaçak ziyaretler sırasında görebilirdik.
D) Yolların kenarlarına güzel çınar ağaçlan ekmişlerdi.
E) O, tüm zorluklara göğüs gerdi, başa çıktı.

 

 

9 Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmamıştır?

A) Yetimler yurdundaki çocukların birini bile unutmaz, tek tek ziyaret edip hediyeler alırdı.
B) Televizyonda gösterilen yerli ve Amerikan filmlerinde şiddet ön plandadır.
C) Gramer konusunda oldukça bilgili ancak edebiyatta oldukça zayıftı.
D) O her zaman kendisinden kıdemli olanlara saygı gösterirdi hep.
E) Milli Eğitimle ve dershanemizin ortak çalışması sonucu genel bir sınav yapıldı.

 

10 Aşağıdakilerin hangisinden özne görevindeki sözün çıkarılması cümlenin anlamını bozar?

A) Seninle daha önce de telefonlaşmıştık biz.
B) Onlar bir sene Önce de gösteri yapmışlardı.
C) Bu sorunun cevabını sen geçen hafta vermemiş miydin?
D) Siz daha önce de böyle davranmayacağımıza söz vermemiş miydiniz?
E) Bu konuyla ilgili raporu sadece o biliyor.

 

11. “Şiir edebiyatın estetik ağırlığı en fazla olan sahadır.” Bu cümlede bulunan anlatım bozukluğunun sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne – yüklem uyuşmazlığı
B) Nesne eksikliği
C) Aynı anlama gelen kelimelerin kullanılması
D) Gereksiz kelime kullanılması
E) İyelik ekinin kullanılmaması

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

A) Ne ben ne Ayşe geziye gitmek istemedi.
B) Eserin dili çok sadeydi, fakat konusu sürükleyici değildi.
C) Zengin olmasına rağmen yaşamasını, gezmesini iyi biliyor.
D) Kitabı görmeden Önce içeriği hakkında bir şey söyleyemem.
E) Sizi herkes seviyor, onaylıyor ama yardım etmiyor.

 

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gereksiz sözcük kullanımından kaynaklanan bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Hayat düpedüz kopya edilmediği için romancının hayal gücü değiştirir.
B) Roman boyunca bütün tahlil, tasvir ve hükümlerde hep Peyami Safa’yı hissederiz.
C) O gerçeği kabul etmez, uzak durur.
D) O hep çetin ve zor işleri severdi.
E) Fahim Bey tuhaf bir insan olduğu söz götürmez.

 

 

14. Aşağıdakilerin hangisinden özne görevindeki sözün çıkarılması cümlenin anlamını bozar?

A) Seninle daha önce de telefonlaşmıştık biz.
B) Onlar bir sene Önce de gösteri yapmışlardı.
C) Bu sorunun cevabını sen geçen hafta vermemiş miydin?
D) Siz daha önce de böyle davranmayacağımıza söz vermemiş miydiniz?
E) Bu konuyla ilgili raporu sadece o biliyor.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu vardır?

A) Nükleer enerjiden faydalanırken tabiat tahrip edilmemelidir.
B) Ülkemizin kalkınabilmesi için yetişmiş insan gücü çok önemlidir.
C) Ne zamandır karşılıklı kavga etmiyorlardı, yine başladılar.
D) Devletler, aralarındaki problemleri anlaşma yoluyla çözmelidir.
E) Başkalarından saygı görmek istiyorsak biz de başkalarına saygı göstermeliyiz.

 

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım bozukluğu yoktur?

A) Sizinle yakın tarihle ilgili sohbet etmek istiyorduk, bu konuda otorite olarak görüyoruz.
B) Hiçbiri onu karşılamamıştı, görmezden gelmişlerdi.
C) İzmir’de yaklaşık tam yirmi senedir oturuyorlardı.
D) Durmadan fıkra ve nutuk anlatılan bu yerden hemen uzaklaştım.
E) Kaydımın kısa sürede yapılması için çok uğraştım ama bunda başarılı olamadım.

 

 

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir anlatım bozukluğu yapılmamıştır?

A) Yetimler yurdundaki çocukların birini bile unutmaz, tek tek ziyaret edip hediyeler alırdı.
b) Televizyonda gösterilen yerli ve Amerikan filmlerinde şiddet ön plandadır.
C) Gramer konusunda oldukça bilgili ancak edebiyatta oldukça zayıftı.
D) O her zaman kendisinden kıdemli olanlara saygı gösterirdi hep.
E) Milli Eğitimle ve dershanemizin ortak çalışması sonucu genel bir sınav yapıldı.

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “güya” sözü anlatım bozukluğuna yol açmıştır?

A) Güya akşamları benimle gezmekten mutluymuş.
B) Sana bu iyiliği güya o yapmış.
C) Kardeşinin sünnet düğününde bizi de çağıracaktı güya.
D) Güya ben soruyu cevaplayamazmışım.
E) . Sözüm ona güya sen de gelecektin.

 

 

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Takımlarımızın Avrupa kupalarında turu geçmelerini bekliyoruz ve inanıyoruz.
B)Yeni sanatçılar arasında çok güzel şiir yazanlar var.
C) Bu, çocukların sınavı kazanmasını sağladı.
D) Sıcağa kalmamak için sabah erkenden yola çıkmak gerekiyor.
E) Bazı yazarlar yazarken toplumu göz önünde bulundurmaz.

 

 

20. “Ofiste gürültünün ve kötü manzaralı dekorların kar-şısında dergi okumak oldukça zordu.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne – yüklem uyuşmazlığı
B) Tamlama yanlışlığı
C) Tümleç eksikliği
D) Sözcüklerin yanlış yerde kullanılması
E) Gereksiz sözcüklerin kullanılması

 

YANITLAR

1. A 11. E
2. A 12. B
3. C 13. D
4. C 14. E
5. E 15. C
6. C 16. E
7. C 17. C
8. C 18. E
9. C 19. A
10. E 20. B

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir …   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

1. “Uzun zamandır, kendisine gelen pek çok kişinin der-dine çare buluyor, bu gibi tehlikeli şeylerden …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir