Perşembe , Temmuz 18 2024
Flaş Haber

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK EDEBİYATI

ÖDEV TESTİ 10

1. Aşağıdakilerden hangisi İslam öncesi Türk destanlarının özelliklerinden biri değildir? A) Destan kahramanları seçkindir. B) Dil, yabancı etkilerden uzaktır. C) Bazıları taş tabletler üzerine yazılmıştır. D) Hece ölçüsüyle söylenmiştir. E) Uzun manzum eserlerdir.     2. Aşağıdakilerin hangisinde destan ve ulus eşleştirmeleri yanlış verilmiştir? A) Aeneis – Latin      …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 9

1.Oluşumunu halen sürdürmekte olan destan aşağıdakilerden hangisidir? A) Oğuz Kağan                    B) Kalevala                    C) Manas D) Çılgın Orlanda               E) Ramayana     Ökünç yatıp üzildi Çok yatarak …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 8

1. Hangisi İslamiyet öncesi Türk Edebiyatına ait türlerden biridir? A) Koşma     B) Sagu     C) Semai      D) Gazel      E) Ağıt     2. Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet Öncesi Türk Edebiyatının özelliklerinden biri değildir? A) Çok süslü bir dil vardır. B) Köktürk ve Uygur alfabeleri kullanılmıştır. C) …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdakilerden hangisi sözlü Türk edebiyatının özellikleri arasında yer almaz? A)Dil, yabancı etkilerden uzaktır. B)Genellikle yarım uyak kullanılır. C)Anonim Ürünlerdir. D)Hece Ölçüsü kullanılmıştır. E)Bütün güzelliğine değil, parça güzelliğine önem verilir.     2.Aşağıdakilerden hangisi, “ağıt” ın İslamiyet öncesi Türk edebiyatındaki karşılığıdır? A) Sav         B) Koşuk      …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 6

                                                Günümüz Türkçesiyle Tümen çiçek tizildi              Binlerce çiçek dizildi Bükünden ol yazıldı            Tomurcuktan yazıldı Ökünç yatıp üzildi               Çok yatarak sıkıldı Yirde kopa adrışur              Yerden biter açılır 1.Yukarıdaki …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 5

Göktürk alfabesi, 38 harflidir. 25 sessiz, 4 sesli 9 da birleşik sesten oluşmuştur. (I) Göktürk Yazıtları, yabancı etkilerden uzak arı bir Türkçe ile yazılmıştır. (II) Anıtlarda; aliterasyonlar, benzetmeler, atasözleri ve deyimler çok fazla yer alır. (III) Taşların bir tarafı Çince, üç tarafı da Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. (IV) Kitabelerin yazarı Bilge …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 4

Göktürk alfabesi, 38 harflidir. 25 sessiz, 4 sesli 9 da birleşik sesten oluşmuştur. (I) Göktürk Yazıtları, yabancı etkilerden uzak, arı bir Türkçe ile yazılmıştır. (II) Anıtlarda; aliterasyonlar, benzetmeler, atasözleri ve deyimler çok fazla yer alır. (III) Taşların bir tarafı Çince, üç tarafı da Göktürk alfabesiyle yazılmıştır. (IV) Kitabelerin yazarı Bilge …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 3

1.Aşağıdakilerden hangisi koşuk ve sagunun ortak özelliklerinden biri değildir? A) Sözlü dönem edebiyatı ürünleridir. B) Nazım birimleri dörtlüktür. C) Söyleyenleri belli değildir. D)Hece ölçüsüyle söylenmiştir. E) İletmek istedikleri mesaj ortaktır.     Türk destanları ait oldukları Türk boylarına göre sınıflandırılır. 2.Aşağıdakilerin hangisinde destan–boy sınıflandırmasında yanlışlık yapılmıştır? A) Ergenekon – Göktürk  …

Devamını Oku »

ÖDEV TESTİ 2

1. Aşağıdaki destan-ulus eşleştirmelerinin hangisinde yanlışlık yapılmıştır? A) Odysseia – Yunan      B) Yaratılış – Sümer C) Kalevala – Fin             D) Mahabarata – Hint E) Edige – Türk   I. Mani, ninni ve destan türlerinde ortaya konan yapıtların çoğu anonimdir II. Ele geçen yazılı …

Devamını Oku »