Çarşamba , Haziran 12 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 10

“Yanımda(I) oturan bayan, sürekli (ıı)eşinin kulağına(III) eğilip  işitilmeyecek kadar(IV)  alçak sesle (V) bir şeyler söylüyordu.”

Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi atılırsa cümlenin anlamında daralma olmaz?

A) I.              B) II.                C) III.                D) IV.                        E) V.

 

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) Şairin isteği, şiirlerinin özünü ikinci, biçimini birinci plana çıkarmaktı.
B) Bu türler içinde en çok romanları, sonra öyküleri severmiş.
C) Şiirlerim övülmesin, ama gerçek anlamda değerlendirilip tanıtılsın isterim.
D) İnsanlara bakıyor, yüzlerindeki ifadeleri değerlendiriyorum.
E) Yazar vapurda, trende, uçakta her yerde, her an yazma halinde olmalıdır.

 

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)Yazdıklarımın değişik konuları içerdiğini ve eleştirildiğini biliyorum.
B)Bu kadar çok işi bir günde nasıl bitirebildiğime ben de şaşıyorum.
C)Günlük türünün konu ve kullanım alanı genişledi.
D)Anı yazarı, yaşamını anlatırken, başkalarının yaşamına da girer.
E)Onun tek amacı, eserinin başarılı olması ve eserlerine başarılı ün kazandırmaktır.

 

 

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kendi” sözcüğünün çıkarılması, anlatımda bozukluğa yol açmaz?

A)Bu çalışmaları kendi değil, kardeşi yapmış.
B)Çorbayı kendi için değil, hasta annesi için istemiş.
C)Bu güzel şiirlerin kendi için yazıldığını sanıyorsa, aldanıyor.
D)O da diğerleri gibi, mirastan kendi hakkıma düşene saygı göstermelidir.
E)Herkesin kendi gibi duymasını, düşünmesini istiyor.

 

 

5.“Sözcüklerin cümle içinde gereken yerden başka yerde kullanılmaları, kimi kez anlamın bulanıklaşmasına, kimi kez de amaçlananın dışında bir anlam çıkmasına yol açar.” Burada sözü edilen durum, aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Sevgi konusunda kısaca görüşlerimi ona da anlattım.
B) Kitaplar yazarak, ölmezlik peşinde koşarlar yazarlar.
C)Çocukların kafalarını birtakım gülünç düşüncelerle doldurmuşlar.
D)Yazar, diğer insanlarla aynı yazgıyı, aynı yaşamı paylaşır.
E)O zaman, bu eleştiride art niyet aramamak elde değil.

 

 

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük çıkarılırsa anlam değişmez?

A)Düşüncelere dalmamı hep anlayışla karşılamasına alıştım.
B)Babam arada bir Dikmen pazarında dolaşır, insanları izlerdi.
C)Sözünü ettiğim olaylar, başımdan geçen, yaşadığım son sürüvendi.
D)Yeri gelmişken birkaç sözcükle annem ve babamdan söz açmak isterim.
E)Güçlü mü güçlü, hamarat ve sessiz sakin bir kadındı.

 

 

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “çekimser” sözcüğü yanlış kullanılmıştır?

A)Türkiye, bu konudaki oyunun, çekimser olduğunu duyurdu.
B)Her sorun karşısında çekimser tavır hoş karşılanmaz.
C)Çekimserlikle tarafsızlık kesinlikle özdeş değildir.
D)Niçin çekimser kaldığını anlamak olası değil.
E)Uğur, içine kapanık, kimseyle kaynaşamayan, çekimser bir çocuktur.

 

8.Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük yanlış kullanılmıştır?

A)Üstü başı perişandı, saçları uzamış, tırnakları büyümüştü.

B)Bahçedeki ağaçların altına şöyle bir uzanacağım.

C)Bulutlar korkunç bir gürültüyle çarpışıyordu.

D)Bu güzellikleri ne olursun, yıkmaya çalışma.

E)Senin gizli dertlerin, sıkıntıların da var mı?

 

9.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)Dilimize, İtalyanca ve Rumca dillerinden denizcilikle ilgili pek çok sözcük geçmiştir.
B)Çevrede binlerce ağacın milyarlarca dalı ve yarağı arasında kaybolmuş kuşların cıvıltısı…
C)Eleştirinin saygı, sevgi ve anlayış ortamı içinde yapılması gerektiğine inandım.
D)İnsanın hem kendini hem de başkalarını eleştirmesi, yaşlılara özgü bir davranıştır.
E)Kimi roman kahramanları, gerçek hayattaki kişiler kadar inandırıcı, etkileyicidirler.

 

 

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)Yayla adamı, toprağı gibi dışından sönük, içinden uyanık, duyarlıdır.
B)Yayla nasıl sessiz görünürse, insanı da durgun, vurdumduymaz görünür.
C)Sanıyorum yayla, bir büyük ruhun, kendini saklayan bir ruhun boz maskesidir.
D) Yayla, Anadolu’nun yalnız vurur silahı değil, duyar yüreği, özler gözü, ister gönlüdür.
E)Bence, yayla buğdayının, olmayacakmış gibi, ağır ağır yetiştiğini sanıyorum.

 

 

(I) Yağmur aralıksız yağıyordu. (II) Açık pencereden içeriye keskin bir toprak kokusu geliyordu. (III) Yağmur-lu günün sıcak ıslaklığı bunaltıyordu insanı. (V) Yağmur damlaları stabilize yolda birikimler oluşturuyordu. (V) Bu yağmur, bu mevsimde ekinleri mahvedecek, diye söylendi Ali Dede.

11. Parçadaki, numaralanmış cümlelerin hangisinde yanlış anlamda kullanılan bir sözcük vardır?

A) I.              B) II.                C) III.                D) IV.                        E) V.

 

12.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A)Artık ne anı var canlanabilen, ne de geçmiş günlerin güzelliği.
B)Değerlendirmelerin sanatçının kişiliğinden çok, yapıtıyla ilgili olması gerekir.
C)Başkentin kültürel ve sanat etkinlikleri, bu kış görül-meye değer.
D)Tanıdığım her yazara, piyes yazmayı da denemesini söylerdim.
E)Öykülerinin anlatımında bir kuruluk, bir tekdüzelik görülür.

 

(I) Biz gazeteciler, dışarıdan pek sevimli gözükmeyiz. (II) Sanırım bunun temelinde, daha çok, işimizin eleştiri olması yatıyor. (III) Çünkü insanoğlu doğası gereği eleştiriden pek hoşlanmaz, hoşgörüyle karşılamaz. (IV) Oysa eleştirinin tarih içindeki önemini küçümsememeliyiz. (V) Çağdaş uygarlığın bu düzeye gelmesinde eleştiri önemli rol oynamıştır.”

13.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde bir anlatım bozukluğu vardır?

A) I.              B) II.                C) III.                D) IV.                        E) V.

 

14.“Deneme sınavlarında aldığı sonuçları göz önüne alırsak, onun bu sınavı başarmama şansı ancak yüzde ondur.” Bu cümledeki anlatım bozukluğu, aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A) “göz önüne” yerine “dikkate” sözcüğü getirilerek.
B) “deneme sınavlarında” yerine “denemelerde” sözcüğü getirilerek.
C) “şansı” yerine “olasılığı” sözcüğü getirilerek.
D) “başarmama” yerine “başarma” sözcüğü getirilerek.
E) “ancak” sözcüğü atılarak.

 

 

15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “onu” sözcüğü çıkarılırsa, cümlenin anlamı bozulur?

A)Verdiğin kitabı büyük bir zevkle okuyorum, onu herkese öneriyorum.
B)Yazarın bu kitabını eleştirmenler çok beğenmiş , onu birçok yayınevi basmak istemişti.
C)Okur, şairi görevinde ciddiyete çağırmakta, onu toplumsal sorunlar üzerinde kalem oynatmaya davet etmektedir.
D)Durdum; etrafıma bakındım, tarif ettiği çiçekçi dükkanını aradım, ancak onu bulamadım.
E) Söyleyişine çarpıcılık kazandırmak için boyalı bir yol seçiyor, böylece onu renkle kılmaya çalışıyordu.

 

 

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bir anlatım bozukluğu vardır?

A)Bu sanatçılardan hiçbiri saygınlıklarını sürdürememiş, tarihin tozlu yaprakları arasında yok olup gitmişlerdi.
B)Sanatçılardan çoğu, ilgisizlikten değil, anlaşılmamak-tan, sevilmemekten yakınır.
C)Ne yazık ki, çok defa öznel nedenlerle, yazarlarımız, anılarının etkisinde kalıyorlar.
D)Yazar, yansıtmak istediği düşünceyi dile getirecek uygun bir söyleyiş biçimi bulmak zorundadır.
E)Masal, çocuğa kendi karakterini, benliğini geliştirmesi için ipuçları verir, onu yüreklendirir.

 

17. “Bu konuyu sizinle uzun uzadıya tekrar görüşmeli, çözüm yolları aramalıyız.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun nedeni, aşağıdakilerden hangisidir?

A)Özne eksikliği
B)Nesne eksikliği
C)Dolaylı tümleç eksikliği
D)Çelişkili sözcüklere yer verilmesi
E)Özne-yüklem uyuşmazlığı

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ben” sözcüğüne gerek yoktur?

A)Toplantıya, Haşmet ve ben gitmeliyiz.
B) Olanları ben de duydum.
C) Olanları, ben görmediğim için bilmiyorum.
D)Yüzünde yüzlerce “ben” var.
E)Ödeviniz birkaç gün bende kalmalı ki inceleyeyim.

 

19.”Mutlu ve sorunları olmayan öğrencilerin, daha başarılı oldukları saptanmış.” Bu cümledeki anlatım bozukluğu aşağıdakilerden hangisiyle giderilebilir?

A)”daha” yerine “çok” sözcüğü getirilerek
B)”daha” dan önce “elbette” sözcüğü getirilerek
C)”başarı” yerine “verimli” sözcüğü getirilerek
D)”sorunları olmayan” yerine “sorunsuz” sözcüğü getiri-lerek
E)Cümlenin başına “günümüzde” sözcüğü getirilerek

20. “Her gün gazetenin bulmacasını ve spor sayfasını okurdu.” cümlesindeki anlatım bozukluğunun gidermek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A)”Bulmacasını” sözcüğünden sonra “okur” sözcüğü getirilmelidir.
B)”Ve” bağlacı kaldırılmalıdır.
C)”Bulmacasını” sözcüğünden sonra “çözer” sözcüğü getirilmelidir.
D)”Okurdu” yerine “karıştırırdı” sözcüğü getirilmelidir.
E)”Her gün” sözlerinden sonra “o” sözcüğü getirilmelidir.

 

YANITLAR

 

1. D 11. C
2. A 12. C
3. E 13. C
4. D 14. C
5. A 15. E
6. C 16. E
7. E 17. C
8. A 18. C
9. A 19. D
10. D 20. C

 

   * Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

1. “Uzun zamandır, kendisine gelen pek çok kişinin der-dine çare buluyor, bu gibi tehlikeli şeylerden …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir