Cuma , Nisan 19 2024
Flaş Haber

KONU UYGULAMA TESTİ

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, ad görevinde kullanılmıştır?

A) Merdivenlerden paldır küldür yuvarlanmıştık o sabah.
B) Eş dost yardımı olmayaydı halimiz haraptı.
C) Yolun kenarında uzun uzun kavaklar vardı.
D) Müdürümüze demet demet çiçek geldi.
E) Küçükken kara kuru bir çocuktu Cafer.

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Yazlık giysilerimizi bavullara yerleştirdi annem.
B) Kendi evinde huzur bulur her insan .
C) Para mutluluk getirmez diye söze başladı.
D) Depoda ne ararsan var diyebilirim.
E) Odunlukta yakacak üç beş parça tahta kalmıştı.

 

 

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir zamir, belirtili ad tamlamasının tamlayanı olarak kullanılmıştır?

A) Yağmurun şiddeti arttıkça eve dönme isteğimiz de büyüyordu.
B) Başkanın açıklamaları bazı meydandaki işçilere doyurucu gelmedi.
C) Hangisinin derisi daha iyiyse onu almanızı tavsiye ederim
D) Birçoğunu tanımama rağmen, bu kızı bir türlü hatırlayamadım.
E) Eleştirmenlerin çoğu sanatı ve sanatçıyı yönlendirdiğini sanıp böbürlenir.

 

 

4.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi türce ötekilerden farklıdır?

A) Matemetik öğretmenimizin ne zaman sözlü sınav yapacağı  belli olmazdı.
B) Son romanı pek başarılı sayılmamış , üstelik eleştirilmişti de edebiyat çevrelerinde.
C) Genç lider planlı ve kararlı adımlarla ilerliyor hedefine doğru.
D) Doğrusu sen de görüntülü telefondan hoşlanmazdın diye aklımda kalmış
E) Rüknettin Amca sinirli davranışları ile itici olduğunun farkında değildi.

 

 

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki altı çizili söz­cük türü yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Bu ay borçlarımı ödedim üstelik biraz da param kaldı.
B) Ben ne senin ne  onun işlerine karışmama konusunda kararlıyım.
C) Konuşması kötü olduğu için kimse onu dinlemiyor, , oysa anlattıkları çok ilginç.
D) Herkes başarılı olmak ister ama başarıya doğru giden yoldaki zorluklara katlanmayı göze alamaz.
E) Bundan sonra derslerine ister çalış, ister çalışma beni hiç ilgilendirmiyor.

 

6. Aşağıdakilerin hangisinde “ile -le, -la” ötekilerden farklı görevdedir?

A) Zor bir durumla karşılaştığınızda her zaman “kazanacağım” diye düşünün “kaybedebilirim” diye değil.
B Bir başkasıyla rekabet ederken “ben en iyiyim” diye düşünün “Ben de iyi sayılırım” diye değil.
C) İki yıl sonra şirket yeniden dizayn edildi ve bana önemli bir miktarda hisse ile para verildi.
D) İş konusunda kendimi onlarla karşılaştırdım; ama dürüst olmak gerekirse benden daha üstün bir özellik göremedim.
E) Kabaca bir bakışla görülür ki, milyonlarca insan çabalamakta fakat gerçekte başarılı olamamaktadır.

 

 

(I) Radyoda sesini işitmiştik; ama yüzünü görememiştik. (II) İşte karşımızdaydı. (III) Sarıldık, kucaklaştık hem de kırk yıllık dost gibi. (IV) Hepimizin hemşehrisidir o. (V) iyilik ve esenlik dağıtır Kafkas dağlarına.

7.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili, aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) l.’de eylemler bileşik zamanlıdır.
B) V.’nin yüklemi geniş zaman kipiyle çekimlenmiştir
C) III.’de çekimli eylem kullanılmıştır.
D) ll.’nin yüklemi ek eylem almıştır.
E) IV.’nün yüklemi yapısına göre basit eylemdir.

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, zaman kavramı bildirmemektedir?

A) Bundan böyle karşıya geçerken arabalara dikkat et.
B) Üniversite yıllarında ailesinin maddî durumu iyi olmadığı için hem çalışmış hem okumuş.
C) Her sabah kalkıp kahvaltıyı hazırladıktan sonra çocukları kaldırırım.
D) Her sabah yarım saatlik bir yürüyüş yapıyor.
E) Onu merak etmeyin, biraz sonra geleceğini söyledi.

 

Köyün ardındaki çayırda ara sıra güreşirdik, o yıllarda.

9. Bu cümledeki özne-yüklem ilişkisi aşağıdaki cümlelerden hangisininkiyle benzerlik göstermektedir?

A) Yıllardır bu fabrikada çalıştı dedim de.
B) Sizi uzun süre burada bekledi Osman Efendi.
C) Bu şarkıyı daha önce de dinlemiştik.
D) Hapisteki oğluyla geçen hafta sonu görüştü.
E) Konuyla ilgili düşüncelerini bana da söyledi
Bazı tür adları o türün tamamını veya büyük bir kısmını karşılayabilir.

 

 

10. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili tür adı bunu örneklendirecek biçimde kullanılmıştır?

A) Dün yoğun kar yağışı yüzünden okul tatil edildi.
B) Her şeyi bu kırık dökük demiryolundan bekliyorduk.
C) Bahçede domateslerin yanında bibeler de var.
D) Köy şehre birkaç kilometre uzaklıktaydı.
E) “Ağaç  yaşken eğilir.” demiş, atalarımız.

 

11.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansımadan türemiş bir ad kullanılmıştır?

A) Az önce üst kattan garip tıkırtılar geliyordu.
B) Bu kadar horlamazsan ben de uyuyabilirim.
C) Çatlayan boruların en kısa sürede onarılması gerek.
D) Niyazi de yemek yerken ağzını şapırdatır.
E) Dışarıda durmaksızın havlayan köpek bebeği uyandırdı.

 

 

12.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemin zaman anlamı sınırlanmamıştır?

A) O eski villada, geçen yıl olağanüstü bir tatil geçirdik.
B) Yaz, bütün güzelliğiyle hüküm sürüyor sahillerimizde
C) Bazı günler sabaha kadar ders çalışırlardı.
D) Oradan geçtiğimde bir sızı duyuyorum içimde.
E) Herkes otuzundan sonra gelecek kaygısı duyar.

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması özne göreviyle kullanılmıştır?

A) Murat’la dün büyük bir meydanda karşılaştık.
B) Serhat’ın araba tutkusu birkaç öğrenciyi de etkiledi.
C) Bazı sorular öğrencilerin moralini bozuyor
D) Gece lambasını karanlık odaya götürmelisin.
E) Kıvılcım’ın köpeği evdeki bütün koltukları yırtmış.

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ise” bağlaç olarak kullanılmamıştır?

A) Öğrencilik yıllarımızda bazı arkadaşlar gezip eğlenmeyi seçti biz ise derslerimize çalışmayı seçtik.
B) Derslerine çalışan arkadaşlarımızın şimdi kimileri öğretmen, kimileri mimar, kimileri ise mühendis oldular.
C) Öğretmenimiz ders çalışmayanlar işsiz kalırlar, perişan olurlar, siz ise ileride rahat edersiniz derdi.
D) Geçenlerde bir arkadaşım iş bulamadığından yakınıyordu ben ise çok güzel bir işte çalışıyordum.
E) İnsan öğrencilik yıllarında derslerine çalışmaz ise ileride çok büyük sıkıntılarla karşı karşıya kalır.

 

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yapılmakta olan bir iş bildirilmektedir?

A) Amcamla her yaz mutlaka Bodrum’a gidiyor.
B) Tadilatı biten mağazanın bir ay sonra açılışı yapılıyor.
C) Aman Alperen’i rahatsız etmeyelim, ders çalışıyor.
D) B. Borahan’ın romanları, çok ilgi görüyor.
E) O gün, sizin evi bir türlü bulamıyoruz.

 

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylem karşılıklı gerçekleştirilmektedir?

A) Adam, hiç vakit yitirmeden kalabalığa karıştı.
B) Amcamın oğluyla iki yıldır mektuplaşıyoruz.
C) Genç adam otobüsün ardından güçlükle yetişti.
D) Akşam başlayan fırtına, sabaha doğru yatıştı.
E) Esmer bir genç, kadının çantasını kapıp oradan sıvıştı.

 

 

17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı sıfat tarafından nitelendirilmiş bir ad tamlamasına yer verilmiştir?

A) Ani kalp krizlerinde yapılacak ilk müdahale hastayı kurtarabilir.
B) B vitamini en çok yeşil sebzelerde bulunuyormuş.
C) Beslenme uzmanlarının önemi 20. yüzyılda daha iyi anlaşıldı.
D) Sağlık Bakanlığı yeni mezun doktorlarının görev yerlerini belirledi.
E) Göğsünün sağ tarafı özellikle sabahları müthiş ağrıyormuş.

 

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat yoktur?

A) Ben ömrüm boyunca yalnız sana kavuşmanın hayaliyle yaşadım.
B) Tek suçu bu olsa hiç önemli değil, siz de onun diğer suçlarını bilmiyorsunuz.
C) Bazılarına göre insan zengin olsun da nasıl olursa olsun önemli değildir.
D) Ben de sizinle gelmek istiyorum yalnız iki günden fazla izin alma imkanım yok.
E Konuyu değişik örneklerle açıklarsan daha iyi anlaşılmasını sağlarsın.

 

 

Bazı eylemsiler, eylem anlamını yitirerek bir varlığa ad olur.

19. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır?

A) Bu çağlayandan yüzyıllarca kimsenin haberi yoktu.
B) Babasının sözlerini aklına getirdikçe rahatlıyordu.
C) Bu geç adam inandığı şeyler için canını verirdi.
D) Toplantı salonu, katılımcılarla dolup taşmıştı.
E) Üzüntülerini dile getirmeden hep kaçınırdı.

 

 

20. Aşağıdaki yargıların hangisinde kendi kendine olma anlamı vardır?
A) Ünlü yazarlarımız edebiyatımızın sorunlarını tartıştı..
B) Üniversiteli öğrenciler konferansı dinlemek için gelmişti.
C) Ülkemizde yayımlanan romanların sayısı iyice çoğaldı
D) Güneşin doğmasına çok az kala her yer aydınlandı.
E) Baharın gelişiyle birlikte çiftçiler tarlaları sürmeye başladı.

 

YANITLAR

1. B 11. E
2. A 12. B
3. C 13. C
4. B 14. E
5. D 15. C
6. C 16. B
7. E 17. E
8. A 18. B
9. D 19. A
10. E 20. D

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

SÖZCÜK TÜRLERİ

Sözcükler tür bakımından iki ana gruba ve sekiz ayrı türe ayrılır: a. İsim Soylu Sözcükler …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir