Çarşamba , Haziran 12 2024
Flaş Haber

KONU TEKRAR TESTİ

Hayatın her döneminde başarılı olmak için ( ) insanlığın uzun deneyimler sonunda elde ettiği ilke şudur ( ) iyiyle başlamak ( ) iyi başlamak ve iyi yol izleyerek onu bitirmek ( )

1.Bu parçada parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) (;) (,) (,) (.)
B) (…) (:) (!) (!)
C) (:) (;) (…) (…)
D) (,) (:) (,) (.)
E) (:) (;) (,) (.)

 

 

Şair ( ) yarışmalara katılsa şiir çizgisinde bir bozulma olur mu ( ) Buna şöyle bir yanıt verilebilir ( ) Şairin çizgisinde bozulma olması yalnızca onun yaşamıyla ilgilidir ( )

2.Bu parçada parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla, aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) (,), (?), (;), (.)
B) (;), (?), (:), (.)
C) (,), (!), (:), (.)
D) (,), (?), (:), (.)
E) (,), (?), (.), (.)

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti getirilmez?

A) Ne zamandır sigara içmiyorsun
B) Burayı niçin terk edeceksin
C) Yurdunu sevmiyor musun hiç
D) Arkadaşım gelmiş mi diye sordu
E) Sen de mi bizimle geliyorsun

 

 

Sınıf, öğretmeni dikkatle dinliyordu.

4.Virgülün bu cümledeki kullanımının benzeri aşağıdakilerden hangisinde yoktur?

A) Bu, okulda elde edilecek bir yetenek değil.
B) Yaşlı, insanlara derdini anlatmıyordu bir türlü.
C) O, bizden daha kıvrak bir zekâya sahipti her zaman.
D) Genç, arkadaşına henüz bir şey demedi.
E) O, rahatını hiçbir şeye değişmez.

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisi yazım ve noktalama yönünden doğrudur?

A) TESAV (Toplumsal, Ekonomik, Siyasal Araştırmalar Vakfı) 1993’de Ankara’da kuruldu.
B) “Ortadoğu Ülkelerinde Su Sorunu” adlı kitap, TE-SAV’ ın 4’üncü kitabı olarak yayımlandı.
C) Ortadoğu bölgesi Dünyadaki su sorununun en yoğun olduğu bölgelerdendir.
D) Komşularımız, Suriye ve Irak da su sorunu ileride daha da artabilir.
E) Vakıf -Uluslararası Sular- konusunda bir sempozyum düzenlendi.

 

 

6. Aşağıdakilerin hangisinde virgül (,) kaldırılması anlamında bir değişikliğe yol açmaz?

A) Ogün, evini her şeyden çok severdi.
B) Küçük, kulübenin içine saklandı.
C) Hasta, doktora yardım etti.
D) Yaşlı, kadına yolu tarif etti genç trafik polisi.
E) Ana, kuzusunu yanına çağırdı.

 

Sekize doğru çevre mahallelerden gelen trenler başka bir sınıf halkı ortaya dökmeye başladı ( ) Bunlar ticaret evlerinde, bankalarda çalışan kâtipler, memurlar, daktilolar ( ) istasyondan çıkınca birçoğunun gözü hemen büyük saat kulesine kaçıyor; vakit nasıl ( ) Acaba bu tren geç kaldı mı?

7.Bu parçada boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (.) (!) (?)
B) (:) (…) (.)
C) (.) (…) (?)
D) (:) (.) (?)
E) (…) (!) (!)

Seyirlik halk oyunları adı altında gösterdiğimiz Halk edebiyatı türünün çeşitleri şunlardır (I) meddahlık (II) kukla (III) karagöz (V)

8.Yukarıdaki numaralandırılmış yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (:) (;) (,) (…)
B) (.) (;) (,) (.)
C) (:) (,) (,) (…)
D) (;) (,) (;) (.)
E) (.) (.) (,) (…)

 

Bizde güçlü ozan var mı (I) yok mu (II) bilemiyorum. Güçlü ozan mı eksik (III) nitelikli okuyucu mu yok (IV) yoksa bir kültür buhranı mı yaşıyoruz (V) Şiir sorunumuzun çözümü bur soruların yanıtında yatıyor.

9.Yukarıdaki parçada numaralandırılmış yerlerden hangisinde soru işareti kullanılmalıdır?

A) I.           B) II.             C) III.              D) IV.                 E)V.

 

 

Çarşıdan aldım( ) bir tane( ) eve geldim( ) bin tane()

10.Bu cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (,) (;) (,) (.)
B) (-) (-) (,) (.)
C) (,) (,) (,) (!)
D) (;) (;) (;) (.)
E) (-) (-) (-) (!)

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kısa çizgi (-) yanlış kullanılmıştır?

A) İnsanların arkasından –konuşacağı olsa da- konuşmazdı.
B) Türk-Yunan ilişkileri düzeltilemeyecek kadar bozuldu.
C) Nurullah Ataç, deneme-eleştiri türünün usta temsilcisidir.
D) Yaşantılarımız sonucunda bulduğumuz neden-sonuç ilişkilerinin hepsi birer derstir.
E) Onun anlatacakları –anlatmakla- bitmez.

 

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde soru işareti (?) diğerlerinden farklı bir amaçla kullanılmıştır?

A) Ahmet Yesevi (?-1166) bu düşüncenin temsilcilerindendir.
B) Ahmet, Orhan, Murat, Haşmet (?) orada imiş.
C) Ne Zeki (?) bir insanla karşılaşmışız be!
D) Ninem 1911 (?) de doğduğunu söylerdi.
E) Bu ailenin bir bölümünün Seyitgazi’ye, bir bölümünün de Çifteler’e (?) yerleştiği söylenir.

 

 

Kentin yaşantısını ( ) insanların bu mahalledeki yaşamın akışı içinde tanımaya çalışırdım ( ) İnsanlar ne duyar, ne düşünürlerdi ( ) Bunu onların bakışların-dan() adım atışlarından öğrenmeye çabalardım.

13.Bu parçada boş bırakılan yerlere, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri sırasıyla getirilmelidir?

A) (,) (;) (?) (,)
B) (;) (.) (.) (;)
C) (…) (.) (.) (;)
D) (,) (.) (?) (,)
E) (;) (!) (?) (,)

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisi, yazım ve noktalama yönünden doğru bir cümledir?

A) Benim bu beklenmedik 2. nci sorum üzerine bir hayli şaşırdı.
B) Sadettin Bey’in verdiği “Yalnız Adam” adlı kitabı mı okuyorsun.
C) Hayat; içinden daima yeni nağmeler çıkan bir fülüt gibidir.
D) Hayat, iki dipsiz karanlık, ortasında bir kibrit şûlesidir.
E) İnsanın cahil olduğunu bilmesi, bilgiye atılmış ilk adımdır.

Peki bütün öykücüler düş görürler mi ( ) Yoo ( ) Bir-çoğu ( ) sadece öykünün hangi okuyuculara hitap edeceğini düşünür.

15.Yukarıda ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (?) (,) (,)
B) (!) (,) (,)
C) (?) (!) (,)
D) (!) (;) (,)
E) (!) (.) (,)

 

Şeyda Hanım: ( ) Ben size şu an yardımcı olamam ( ) ama yarın sorularınıza yanıt verebilirim ( ) dedi.

16.Yukarıda boş yerlere hangi noktalamalar sırasıyla gelmeli?

A) (“) (;) (“)
B) (;) (;) (!)
C) (.) (,) (.)
D) (!) (:) (.)
E) (:) (;) (.)

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül (,) anlam kargaşasını önlemek amacıyla kullanılmamıştır?

A) O, çocuklara aşırı düşkündü.
B) Bu, okulda elde edilecek bir yetenek değil.
C) O, bu yörenin en sevilen kişisidir.
D) Şu, köylerde uzun yıllar araştırmalar yaptı.
E) İhtiyar, doktora derdini zor anlattı.

 

 

18. Aşağıdakilerden hangisinde noktalı virgül (;) doğru kullanılmıştır?

A) Dayak korkusu kalkınca biz; sekiz kardeş öyle azdık, öyle azdık ki…
B) Amerikalı bilginler İstanbul’da beş gün kaldılar; Fransız bilginler üç gün kaldılar.
C) Sonunda yazar diyor ki; “Ne okuyalım, önce onu iyice kavradıktan sona eleştirmek gerekir.”
D) Ben de onun gibi; o çalışkan insan gibi olmak istiyorum.
E) Kemancı, uzun saçlı; papyon kravatlı, zayıf yüzlü bir adamdı.

 

Soner Bey’in anlattığı her fıkraya gülünür mü ( ) Kesinlikle hayır ( ) Bazıları ( ) yalnızca anlatılmış olmak için olanlardandı.

19.Yukarıda ayraçla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (?) (,) (,)
B) (!) (,) (,)
C) (?) (!) (,)
D) (!) (;) (,)
E) (!) (.) (,)

 

Numan Bey: “Bu grubun hangi konuda eksikliği var ( )” diye sorunca bir öğrenci şu yanıtı verir ( ) “Hiçbir konuda eksiğimiz yok ( ) daha fazla deneme sınavı yapılsın isteriz.”

20.Bu parçada parantezlerle belirtiler yerlere sırasıyla, aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilmelidir?

A) (?) (:) (.)
B) (.) (;) (!)
C) (?) (.) (!)
D) (?) (…) (.)
E) (.) (…) (.)

 

YANITLAR

1. D 11. C
2. D 12. C
3. D 13. D
4. C 14. E
5. B 15. C
6. A 16. A
7. C 17. C
8. C 18. B
9. D 19. C
10. A 20. A

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

Bugüne kadar çok söyledim ( ) Bende haset yoktur ( ) öyle sanıyorum. Kimsenin ne …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir