Cuma , Nisan 19 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 10

Bir yaz gecesine (I)hazırlanan mor (II)dalgalı bir göğün altında yosun kokularıyla (III)dolu bahçede üzgün  (IV) adımlarla yürüyen adamı çıkış kapısında (V)yakaladı.

1.Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangi ikisinin kökü, sözcük türü yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) I. ile II.      B) II. ile V.      C) III. ile V.      D) I. ile V.      E) IV. ile V.

 

 

 

Bu puslu ve (I)parçalanmış anlam kümelerinin  (II) titrekliğini ve acının bunun tam tersine  (III) çoğalan  (IV) keskinliğini (V)yaşıyordu.

2.Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi, sadece bir yapım eki almıştır?

A) I.             B) II.                C) III.             D) IV.                   E) V.

 

 

Bütün bu (I)çarpılmış anlamlar (II)arasında, tam  (III) yüreğinde  (IV)ölümün (V)acısını ve manasını hissediyordu.

3.Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden hangi İkisinin kökü, sözcük türü yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) I. ile II.      B) I. ile IV.      C) IV. ile V.      D) I. ile V.       E) II. ile IV.

 

 

4. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Daima, anlattıklarına yeni ayrıntılar katıyordu Rıfkı.

B) Çam ağacı verem hastalığına iyi gelirmiş,diye söze başladı..

C) Murat da sordu:Her hastalığın ilacı tabiata mı gizlenmiş?

D) Hastalık çok ilerlememişse hasta iyileşirmiş.

E) Haklılığını kanıtlamaya çalışmaktan vazgeçmiyordu bir türlü.

 

 

 

(I)Ölümün ani gelişiyle hayatın (II) anlamı ve  (III) sözcüklerin üzerinde durduğu (IV)zihinsel zemin birden yerinden  (V)sallanmıştı.

5.Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangi  ikisinin kökü, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I. ile III.     B) II. ile IV.      C) III. ile IV.      D) IV. ile V.       E) III. ile V.

 

 

6. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) Bencilinhakiki dostu olmadığı gibi vicdani huzuru da yoktur hiçbir zaman.

B) “Kuvvetsizadalet aciz, adaletsiz kuvvet zalimdir.” unumayın

C) Alayetme çabası çoğu zamanakıl noksanlığından ileri gelir.

D) Hiç kimse başarı merdivenlerini elleri cebinde çıkmamıştır.

E) Akıllı kişi yanındaki panzehire güvenerek kesinlikle zehir içmez.

 

 

7. Aşağıdakilerin hangisinde türemiş bir sözcük kullanılmıştır?

A) Belki eskisinden daha muhtacım!
B) Teselli bulurum içimden biraz
C) Bir garip çocuğum, değişir mi huyum?
D) Seneler geçse de ben yine buyum!
E) O derin sevgini hatırlarım da!

 

 

 

Ne kötü bir dünya bu, sevgisiz (I)acımasız(II)
Yaşarken (III)  doludizgin(IV), ölüvermek apansız(V)

8.Numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) I.             B) II.                C) III.             D) IV.                   E) V.

 

 

I. Ey şimdi süzgün, rüzgârlarda dalgalı;
II. Barışın güvercini, savaşın kartalı
III. Yüksek yerlerde açan çiçeğim;
IV. Senin altında doğdum,
V. Senin dibinde öleceğim.

9.Altı çizili sözcüklerden hangisi türemiş bir sözcüktür?

A) I.             B) II.                C) III.             D) IV.                   E) V.

 

 

10. Aşağıdakilerin hangisinde türemiş isim vardır?

A) Kimse kimsenin çukurunu doldurmaz.
B) Kimsenin kötülüğü kimseye bulaşmaz.
C) Kimi nalına vurur, kimi mıhına.
D) Kilit dost içindir, düşman için değil.
E) Kimin malını kime verecek?

 

 

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi farklı bir bileşik eylemdir?

A) Yanındaki çocuğu, neden sonra fark etti.
B) Onlar buraya geldiğinde okullar tatil olmuştu.
C) Bu çocuk bizim başımıza iş açacak.
D) Bu daracık yere hapsolmuştuk sanki.
E) Böyle davranırsanız sizi affetmez.

 

“Gelir-gider dengesini bu dönemde iyi ayarlamalı, demişti.”

12.Aşağıdakilerden hangisinde “-r, -er, -ar” eki yukarıdaki örnekteki işlevi ile kullanılmıştır?

A) Öğrencileri beşer beşer gruplara ayırdılar.
B) Alperen’i sahnede görünce gözlerim yaşardı.
C) Yarım saat beklerseniz işimiz biter.
D) Bize de ön bahçeden birkaç gül kopar.
E) Recep’in , çıkarı için yapmayacağı iş yoktur.

 

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük yapım eki almamıştır?

A) Toplanmıştı garipler şimdi kervansaraya

B) Bir deva bulmak için bağrında yaraya

C) Her yüze çiziyordu, bir hüzün kırışığı.

D) Bir noktada birleşmiş vatanın dört bucağı

E) Göğüsler çekilerek nefesler daralıyor.

 

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi türemiş eylem değildir?

A) Bir kainat açılır geniş, sonsuz, büyülü.
B) Bütün acıları hep ben üstlendim.
C) Bir beste kanatlanır birden olduğun yerde.
D) Bir başka gözle bakarsın, ömür denen uykuya.
E) Bir sır gibi ömürden sızdırılır akşamlar.

 

 

15. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerden hangisi işlevi yönüyle farklı bir ek almıştır?

A) Çocuk bu saate kadar eve çoktan  dönmeliydi?

B) Karşımızda oturan adamın kolu, baştan başa  dövmeli

C) Bazı köy okulları kapatılınca taşımalı sistem başladı.

D) Şu küçük, üç yıldır üflemeli çalgılar üzerine eğitim görüyormuş.

E) Filmdeki çocuk sürmeli gözleriyle ne tatlı bakıyordu.

 

 

16.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü ötekilerden farklıdır?

A) Savcı, olayların üstüne üstüne gidiyordu

B) Havadan keskinbir sirke kokusu alıyorduk.

C) Algılaması zayıf bir insan gözlemci olmalı..

D) Uzak memleketlerden haber getirirdi köye Efe Dayı.

E) Çiçeklerin kokusu kadar güzeldi esen rüzgâr bu ovada.

 

 

I-Yapraklar güneşin etkisiyle sarardı.
II-Annesi onu kollarıyla sıkı sıkı sarardı.
III-Bulutun gölgesinden hava birden karardı.
IV-İşçiler çimentoyu iyice karardı.
V-Bu benim için önemli bir karardı.

17.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangileri ötekilerden farklı yapıdadır?

A) I ve II      B) I ve III        C) II ve IV        D) IV ve V         E) II ve V

 

 

Yazdığım hiçbir (I) şeyi, yanlış da olsa silmezdim. Birçok (II) konuda aynı görüşü paylaşıyoruz seninle. Güle biraz (III) su verince, gülün canlanması gerekiyordu.Bu  bilgilere kimi (IV) kitaplarda da rastlayabilirsiniz. Çoğu (V) günler, çocuklara masal anlatırlardı yaşlı kadınlar.

18.Yukarıda numaralanmış sözcüklerden hangileri basit sıfattır?

A) IV ve V       B) I ve III        C) II ve IV        D) I ve II        E) II ve V

 

 

 

“Kimi zaman sıfat tamlamaları kalıplaşarak birleşik isim oluşturur.”

19.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük bu yolla oluşmamıştır?

A) Ortaçağ, Batı”da bilimin ve felsefenin gelişmediği bir çağ olmuştur.

B) Koşuklar, daha çok aşkı ve ilkbahar sevincini anlatırdı.

C) Sıradağlar, Akdeniz bölgesini boydan boya kaplar.

D) Yenilik arayışı olan sanatçılarımız hep bu yüzyılın sanatçılarıdır.

E)Evleri sarıp sarmalayıp gelinduvakları, çiçek açmıştı.

 

 

“Türkçedeki “-a” eki isimden fiil veya fiilden isim yapabilen eklerdir.

20.Aşağıdakilerden hangisinde “-e, -a” ötekilerden farklı bir görevdedir?

A) Yıllarca katlandığı kocasını bu yaşta boşadı Raziye Teyze.
B) Dizindeki yarayı biraz eşince dizi kanadı az önce
C) Uyumadan önce sınavından iyi bir not almayı diledi Haşmet..
D) Okul şehir merkezindeydi ama yolu oldukça sapaydı.
E) Ünlü bir yönetmenin çektiği bir filmde oynadı Kasımpaşalı

 

 

YANITLAR

 

1.  D 11.  C
2.  E 12.  E
3.  B 13.  B
4.  A 14.  D
5.  C 15.  A
6.  C 16.  C
7.  E 17.  B
8.  D 18.  A
9.  A 19.  E
10.  B 20.  D

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

Bir gram (I)artış almamıştır Mesele bin yıl (II)önce yoksun olunanlarsa (III)Yığılmış onca mala (IV)dikilmiş binaya rağmen Dünya hâlâ (V)aynı ağırlıkta. …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir