Çarşamba , Haziran 12 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 8

I. Sevginle tutuşup yanmış bir (I)korum
II. Bu ince bir duygu, ince bir (II)yorum
III. Her nereye (III)gitsem  inan sevdiğim
IV. Seven bir güzelin (IV)özlem nesine

1.Numaralanmış dizelerin hangi ikisinde altı çizili sözcüğün aldığı -m(-um) eki, yapım ekidir?

A) I. ve II.    B) II. ve III.     C) III. ve IV.     D) I. ve IV.     E) II. ve IV.

 

 

 

Hep nazik, hep hoşgörülü, hep (I)insancıl, yayayı da, kamyon şoförünü de, (II)dolmuşçuyu da bir (III)saygı içinde efendice, (IV)sevimli jestlerle bekletirken bile (V)bakışıyla özür dileyen bir insanlık anıtı gibiydi,burada insan manzaraları

2.Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi birden çok yapım eki almıştır?

A) II. ve IV.     B) II. ve III.      C) III. ve IV.      D) III. ve V.      E) IV. ve V.

 

 

 

Bir gizemli geniş (I)açıdan (II)başlayıp şöyle bir ufuk turu yaptıktan sonra (III)derinliklere indi ve kendi (IV)yazarlığı konusunda çengeli bize (V)takmış oldu.

3.Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangi ikisinin kökü, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I. ve II.      B) II. ve III.      C) III. ve IV.      D) II. ve IV.      E) III. ve V.

 

 

4. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcük hem yapım, hem çekim eki almıştır?

A) Bakışlarından kalkan son otobüslerle

B) Ellerim annesiz bir çocuğun elleri gibi üşür.

C) Bazen yenilmek yeniler insanı akşamları

D) Senin gönlünde hâlâ o İstanbullu var

E) Duruşunda bir süvari alayının yenilgisi

 

 

 

Az (I)bulunur bir mevsimin tam orta (II)yerindeyim.

Tüylerinin yaldızı yaz (III)üreten o miskin gece

Kılcala kan basıp (IV)askıya (V)aldığı an rüyaları

5.Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) I.                B) II.                 C) III.                 D) IV .               E) V.

 

 

6.Aşağıdaki cümlelerde attı çizili sözcüklerden hangisi birden fazla yapım eki almıştır?

A) Kavalın sesi gökte uçan kuşu bile büyüledi.

B) Bu, acı, umutsuz, çılgın bir fırtınanın sesiydi.

C) Kara koyun ağır ağır başını kaldırdı

D) Çobanın bedeni de sesiyle birlikte oynuyor.

E) Adalılar yemeklerini her gün burada yiyorlarmış.

 

 

(I) O sıralar, hakkımda çeşitli eleştiriler çıktı. (II) Biz, toplum olarak sınıflandırmaya çok meraklıyız. (III) Oysa sanat bunu hiç kaldırmaz. (IV) Kendim için belirlediğim anlayışa hep bağlı kaldım. (V) Bir ürünle karşılaştığımız zaman önce onu anlamaya çalışmalıyız.

7.Bu parçada geçen numaralanmış cümlelerden hangisinde birden fazla isim çeki almış sözcük kullanılmıştır?

A) I.                B) II.                 C) III.                 D) IV .               E) V.

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük ötekilerden farklı bir ek almıştır?

A) Babası ölünceadeta yıkıldı Eyüp Yahya Efendi.

B) Yol boyunca iki kardeş birbirleriyle hiç konuşmadılar.

C) Hava kararıncakorkmaya başladılar çocuklar.

D) Elindeki cisim suya batıncaağırlığını o an fark etti.

E) Bebek, acıkınca susmamacasına ağlıyordu.

 

 

 

9.Aşağıdakilerden hangisinde “-cık, -cik” eki farklı görevde kullanılmıştır?

A) Bilal Efendi, ufacık çocuklarla bile sataşıyordu.
B) Zavallı kedicik, yağmurun altında titriyordu.
C) Yapıtlarında küçük kahramanlara her zaman “insancık” der.
D) Bu yörede dağdan ovaya doğru akan birçok derecik vardı.
E) Yeni sözcük türetmede yapım eklerinden yararlanılır.

 

 

 

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde iyelik eki olan “-sı, -si, -leri, -ları” eklendiği sözcüğe “aitlik, iyelik” anlamı katmamıştır?

A) Su sesi ve kanat şakırtısından başka bir şey duyulmuyordu.
B) Güneş batarken martı sesleri göğü çınlatıyordu.
C) Sadece ikiniz geleceksiniz başkası değil.
D) Bir zafer müjdesi burda her isim
E) Babaları, çocukları akşam vakti deniz kıyısına götürürdü.

 

 

11. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük yapım eki almamıştır?

A) Kitapları raflara dizin, dedi,esmer tenli bayan

B) Bu yıl palamut bol, akın var,diye keyifle söyledi Temel.

C) Masanın üstünde bir yığın  mutfak eşyası vardı.

D) Tarlalara ekin ekiyorlardı köylüler.

E) Bütün basın kuruluşlarına haber verilmişti miting.

 

 

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “-cı, -ci” eki kök yönüyle farklı türden bir sözcüğe eklenmiştir?

A) Yolsuzluklara yardımcı olanlar da mutlaka cezalandırılmalı.
B) Odacı, müdürün odasında olmadığından söz ediyordu
C) Cuma günleri, her köşe başını bir dilenci tapuluyordu.
D) Eskici, alması için getirilen eşyaların kusurunu sayıp dökmeye başladı kendince.
E) Araba alım-satımında, komisyoncular iyi para kazanıyor.

 

 

Doğru nüktelere girer büyük (I)üzüntülerin

Düzenini bu çağın (II)boyladı gitti.

(III)Yorumları (IV)gizlice yalanla dolu

Uyku her koldan hücumlarla (V)bölünür.

13.Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi, birden çok yapım eki almıştır?

A) I.                B) II.                 C) III.                 D) IV .               E) V.

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcük hem yapım hem çekim eki almıştır?

A) Sınırı geçerdikolcular, / Üst üste mayınlar patlardı.

B) Yorgundukhepimiz, / Böyle günlerin akşamında

C) O kızgınsıcağından güneşin, / Sular yanardı.

D) İncir ve nar ağaçlarına. / Sular akardı.

E) Bereketli sofralar sunardı bize, / Yıldızı bol gökler

 

 

15. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinde aynı türden iki çekim eki bir arada kullanılmıştır?

A) Kötü filmler sinemanın değil, onu kullananların günahıdır.

B) Sinema sanatların isteklerini gerçekleştirince, her sanat kendine özgü değerleri işlemek yolunu tuttu.

C) Çağımızda sinemanın bir sanat olup olmadığını düşünenler

D) Bugün sinemanın sanatlar arasındaki yerini değil, sanatların sinemadaki yerini düşünüyoruz.

E) O yıllarda bazılarımız, henüz ne olup bittiğini anlamayacak yaştaydık.

 

 

16. Aşağıdaki dizelerden hangisindeki altı çizili sözcük birden çok yapım ve birden çok çekim eki almıştır?

A) Sona kalmışlarsabiz gibi yenik

B) Kurabilir misintekrar düşünsen?

C) Bir ölümsüzlüklerzaferler kenti

D) Bir zaman yaşanmıştıbu güzellikler.

E) Hayallerimizi bile yitirdik.

 

 

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük, işlevi yönüyle ötekilerden farklı bir ek almıştır?

A) İlk on dakikada derse yetişemeyen öğrenci, ikinci dersi beklemek zorundaydı.

B) Çocuklar Bilali, gözcü olarak seçmişlerdi.

C) Yakacağı olmayanlara, kömürcü Enis Efendi yardım ederdi.

D) 20 yıldır bu iş yerinde dokumacı olarak çalışıyormuş Raziye Teyze.

E) Balıkçı, sabahın erken saatlerinde balıkları tezgâha dizmeye başlardı

 

 

 

I. Böyle bir yapıtı, her okur mutlaka okumalıdır.
II. Bu raporda anlatılanları okur, özetlersin.
III. Birer gün arayla tatile çıktılar.
IV. Bahçedeki çocukları sokağa çıkar.
V. Yarışmacılara kaçar  soru sorulacak?

18.Numaralanmış cümlelerden hangi ikisinde, altı çizili sözcüklerdeki ” -r, -er, -ar” ekleri aynı işlevdedir?

A) I. ve II.     B) III. ve IV.     C) II. ve V.      D) III. ve V.       E) I. ve IV.

 

 

19. Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde, altı çizili sözcük ötekilerden farklı bir ek almıştır?

A)  Kaşığı herkes yapar, ama sapını ortaya getiremez.

B) Kimi köprü bulamaz geçmeye, kimi su bulamaz içmeye.

C) Hayır dile eşine, hayır gele başına.

D) Kartala bir ok değmiş, yine kendi yeleğinden.

E) Köpeği, öldürene sürütürler.

 

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde isimden fiil yapım eki almış sözcük kullanılmıştır?

A) Dil kusurlu olursa, sözcükler düşünceyi anlatamaz.
B) Güzel ve etkili konuşma yeteneği çok çalışmakla sağlanır.
C) Hayatta hiçbir şey dil kadar önemli değildir bence.
D) Konuşma, düşüncemizi anlatmanın, belki de doğru düşünmenin biricik yoludur.
E Konuşmak yeterli değildir, güzel konuşmak gereklidir her zaman

 

YANITLAR

 

1.  E 11.  A
2.  A 12.  C
3.  B 13.  D
4.  C 14.  B
5.  B 15.  E
6.  B 16.  D
7.  A 17.  A
8.  B 18.  D
9.  E 19.  C
10.  C 20.  B

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

 

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

Bir gram (I)artış almamıştır Mesele bin yıl (II)önce yoksun olunanlarsa (III)Yığılmış onca mala (IV)dikilmiş binaya rağmen Dünya hâlâ (V)aynı ağırlıkta. …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir