Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 6

Bir gram (I)artış almamıştır

Mesele bin yıl (II)önce yoksun olunanlarsa

(III)Yığılmış onca mala (IV)dikilmiş binaya rağmen

Dünya hâlâ (V)aynı ağırlıkta.

1.Yukarıdaki dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) I.              B) II.                   C) III.                 D) IV.                    E) V.

 

 

Düşler ve (I)umut dersen öyle değil

Varlığı (II)bağlansa da yoksun oluşa

Umudu (III)anlamsız kılacak (IV)doygunluk ne ki

Düşleri kötürüm edecek (V)zenginlik

Hem neye yarar şu dünyada

2.Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangi ikisinin kökü, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?
A) I. ve II.           B) II. ve III.            C) II. ve IV.           D) II. ve V.              E) I. ve V.

 

 

(I)Rahatça uyanışı kalmadı uykuların

Herkes bir (II)rüyayı farklı (III)yorumlar

(IV)Gözlerinden bağlanılır (V)sevgiliye daima

3.Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi hem yapım, hem çekim eki almıştır?

A) I. ve II.         B) III. ve V.               C) II. ve III.            D) IV. ve V.             E) I. ve III.

 

 

Etrafı (I)püsküllü, (II)saçaklı, koltuk ve kanepelerle döşeli salon ve (III)odalarda, tütün ve kahve (IV)içilerek, nükteler yapılarak, mısralar söylenerek geceler (V)geçiriliyordu.

4.Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) I.              B) II.                   C) III.                 D) IV.                    E) V.

 

 

(I)Eğil de kulak ver, bu (II)sessiz (III)yığın

Bir vatan (IV)kalbinin (V)attığı yerdir.

5.Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) I.              B) II.                   C) III.                 D) IV.                    E) V.

 

 

Denizlerden esen rüzgâr saçlarınla eğlensin.

6.Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözcükle aynı çekim ekini almış bir sözcük kullanılmıştır?

A) Bitsin artık çekilen bunca çile.
B) Ne yapsan kurtulamazsın bu dertten kardeşim.
C) Bu gözlerinle, bu hüznünle sen ne dilbersin.
D) Ömrünün en güzel çağındasın şimdi sen.
E) Bir gün sen de anlayacaksın beni.

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “-dır, -dir” eki farklı görevde kullanılmıştır?

A) Bilirim ellerin vardır bir de senin.
B) Sürüp giden bir yaz düşüncesidir ellerin.
C) Anlatılmaz uzun bir havadır geceler.
D) Dost olup çıkmıştır, cümle ayrılık şarkıları.
E) Bir daha korkmamak için korkmaz görünen korku budur

 

 

8. Aşağıdaki dizelerden hangisinde İsim çekim eki (hal, iyelik, çoğul… vb.) almış sözcük yoktur?

A) Bir beste kanatlanır, birden olduğun yerde
B) Bir kainat açılır; geniş, sonsuz büyülü
C) Bugünün rüzgârında yıkanan mazi gülü
D) Dağılır yaprak yaprak hayalindeki suya
E) Bir başka gözle bakarsın ömür denen uykuya

 

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük farklı bir ek almıştır?

A) Kazı ekibi henüz gelmemişti.
B) Çoğu verdiği sözü yine tutmadı yine.
C) Başı çeken çocuk en küçükleriydi.
D) Bizim oraların kışı bile, bir başka güzeldir arkadaşım.
E) Sazı  elinden alınmış âşık gibi duruyordu.

 

 

Her (I)bahçenin (II)yabancısı

Ve her ümidin (III)üstünde

Bu ses ki, sonsuz (IV)acısı

(V)Güllerin üzüntüsünde

10.Numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi birden çok çekim eki almıştır?

A) I. ve II.     B) II. ve III.      C) I. ve IV.      D) IV. ve V.      E) III. ve V.

 

 

Bunca yıldır bu sokakta oturuyordu, ama üç kişiyi bile tanımıyordu.

11.Aşağıdakilerden hangisinde “-dır, -dır” eki bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır?

A) Bu rafta ne kadar dergi varsa indir.
B) Senindir, bundan sonra yaşamdaki tüm güzellikler.
C) Bu çocuğun istekleri yerine getirilecektir.
D) Kaç saattir  bekliyoruz, yol hâlâ açılmadı.
E) Bu mevsimde, İzmir’de hava soğuk değildir.

 

 

12. Aşağıdaki dizelerden hangisinde fiilimsi hal eki almıştır?

A) Her konuşana kulak veririz
B) Bin uykuya yaslanmış sessiz kamaşan şafak
C) Her bahçenin üstünde ve her ufuktan başka
D) Yıldızların tuttuğu ayna, ebedi aşka
E) Bir sır gibi hayattan ve ölümden öteye

 

13. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden  hangisinde “-e, -a” farklı işlevde kullanılmıştır?

A) Dün akşam sekize on kala Konya’dan yola çıktılar.

B) Programın başındaki konuşmaya hepimiz hayran kalmıştık.

C) İki eski dost ortaklaşa küçük bir kitabevi açmışlardı.

D) İki küçük çocuk , yolda düşe kalkailerliyorlardı.

E) Bir hafta boyunca, hastanın başında Ece’yle  nöbetleşe

 

 

14. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi işlevi yönüyle farklı bir ek almıştır?

A) Anaların öpülesi elleri vardır,her zaman.

B) Kahrolası düşmanlar aziz yurdumuza göz dikmişlerdi.

C) Çok kızdığı zaman, oğluna, boyu devrilesi adam diyordu, kadıncağız.

D) Onun ne kadar baş belası biri olduğunu bu mahallede herkes bilirdi.

E) Anlattığı bunca çile çekilesi dert değildi.

 

 

15. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir ek almıştır?

A) Takımımız, kıran kırana bir mücadeleden sonra maçı kazandı.

B) Bir ihtiyar “Gide gele yol olur.” dedi yüksek sesle.

C) Bütün çocuklar, seve seve çalışıyorlardı bahçede.

D) Gözümüzün içine baka baka yalan söylüyordu Recep Efendi.

E) Bazı seyircilerin bağıra bağıra sesleri kısılmıştı şimdiden.

 

 

16. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisinde “-m, -ım, -im” eki çekim eki göreviyle kullanılmamıştır?

A) Sabrederseniz, daha neler var, size anlatacağım.

B) Kalemim olmasa da anlatırım derdimi ben size.

C) Bir içim su kalmıştı küçük çocuğun elindeki kapta.

D) Bugün erken kalktım, denizi uyandırdım, derin uykusundan.

E) Varım yoğum sensin benim, diye söze başladı genç adam

 

 

17. Küçültme eki olan ” cık, -cik” aşağıdakilerden hangisinde eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmiştir?

A) Bizim oralarda da gelincik uğursuz bir hayvan olarak bilinir.
B) Yavrucak olacakları biliyormuşçasına titreyip duruyordu kapının önünde.
C) Kedicik, arabaları görünce yapışmış gibi olduğu yerde kalıyordu.
D) Küçük kızın elinde küçücük bir çanta vardı eski mi eski.
E) Canı kadar sevdiği paracıklarından ayrılmak zor geliyordu Bilal Efendiye.

 

 

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “-tır, -tir” eki, çekim eki olarak kullanılmamıştır?

A) Bilinmeyen her şey zamanında sorulmalıdır.
B) Bu uğurda verilen binlerce candır.
C) Mutlaka, o yine içeride sessiz sessiz ağlıyordur.
D) Öncelikle boş olan yerleri doldur, diye seslendi.
E) Ben iyi bilirim, ayrılık acısına dayanmak zordur.

 

 

19. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi farklı bir ek almıştır?

A) Biri çıkıp silsin bu inanışı artık.

B) Sen muhteşem bir gülsün, her mevsim açacak

C) Çocuk, önündeki resimleri boyasın

D) Söyleyin ona bağlarımızı çözsün,yoksa sonu fena olur..

E) Biraz daha büyüsün, öyle toplayın bu domatesleri.

 

 

 

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük, ötekilerinden farklı bir ek almıştır?

A) Başı sıkışınca yine beni arayacak Rıfkı.

B) Tadı kalmadı artık bu güzelim suyun bile.

C) Yalnız yazı değil, kışıda güzeldir bizim oraların.

D) Bu yolu bilen var mı diye sordu.

E) Kaçı anlar sizin anlattığınızı kardeşim?

 

YANITLAR

 

1.  E 11.  D
2.  D 12.  A
3.  B 13.  B
4.  C 14.  D
5.  D 15.  A
6.  A 16.  C
7.  D 17.  A
8.  B 18.  D
9.  C 19.  B
10.  E 20.  D

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma kökten türemiş bir sözcük vardır? A) Bu yörenin yemekleri çok …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir