Çarşamba , Haziran 12 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 5

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yapı bakımından basit eylemdir?

A) Bir şey eklemeli gönlümüzden zamana.
B) Bilinmez nerde ne işi var Fikri’nin..
C) Düğün, şenlik derken bitiverdi çiçeklenme.
D) Bir şey düşünmeli, insan her zaman.
E) Gel seninle bahara hesap soralım bu sabah.

 

 

2. Aşağıdaki dizelerden hangisinde türemiş sıfat (ÖNAD)kullanılmamıştır?

A) Eski bayraklar gibi evlerin damlarında
B) Islak kanatlarıyla serseri bir kuş bazen
C) Aydınlık pencereler altında boş kanallar
D) Kopmuş bir balon gibi, ruhum da arkasından
E) Elemli gözleriyle bakıyorlar ufka

 

3. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “kaçmak” yardımcı eylem olarak kullanılmıştır?

A) Yan daireye kalabalık bir aile taşınınca, rahatımız kaçtı.
B) Kıdemlilerin, yeni gelen öğrenciye yaptıkları şaka soğuk kaçtı.
C) Bir tehlike sezerseniz hemen eve kaçarsınız.
D) Öğretmeni kapıda gören öğrenciler hemen içeri kaçtılar.
E) Çocuk, dükkandan aldığı malları bırakıp kaçmış.

 

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi yapı yönüyle ötekilerden farklıdır?

A) Dost Şehriyar öldü bugün.
B) Soldu Tebriz’in gülleri.
C) Laleler hep boyun büksün.
D) Güzeller gözyaşı döksün.
E) Rüzgâr beline dolandı.

 

 

5. Aşağıdaki bileşik sözcüklerden hangisi, yalnız ikinci sözcüğün sözlük anlamını kaybetmesi ile oluşmuştur?

A) hanımeli      B) dülgerbalığı        C) imambayıldı      D) ketenhelva     E) rüzgârgülü

 

 

6.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi oluşurken ünlü kaybına uğramamıştır?

A) Kâğıtlar, poşetler ve yapaklar savruluyordu fırtınada.
B) Araba Kocaeli  il sınırına varmadan yoldan çevriliyordu.
C) Kıvrılıyordu yollarda hasta bit tren inleye inleye.
D) Devriliyor bir dev, tarihin durmaz akışında sessizlikte..
E) Evi yıkılan insanlara birer çadır veriliyor.

 

 

Bir yudum (I) içmek için suya eğildi.Türk edebiyatında özel (II) bir yeri vardır O.Pamuk”un.Eski (III) bir binanın restore edilme-si için çalışılacaktı.Sürü (IV) nasıl olmuşsa dağılmış, ana yola çıkmıştı.Olayı anlatacak bir tanık (V) bile bulunamamıştı.

7.Yukarıda numaralanmış sözcüklerden hangisi basittir?

A) I              B) II               C) III                D) IV              E) V

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerde geçen ikilemelerden hangisi basittir?

A) Öğretmenle göz göze gelince, tahtaya kalktım.
B) Cevabını bile bile, neden soru sorup duruyorsun.
C) Akıllı akıllı oturan çocuklar bu muydu, diye şaştım.
D) İnsanlar konser alanına akın akın geliyordu.
E) Açık açık konuşur, kimseden çekinmezdi.

 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi ikili (ortak) kök değildir?

A) güven           B) sıva              C) barış            D) yol           E) eski

 

 

“Türkçedeki “cık, -cak,-ce, -msi,-mtırak ekleri sözcüklere küçültme anlamı katar ve bu sözcükler isim, sıfat, zarf görevlerinde kullanılabilir.”

10.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde küçültme sıfatı kullanılmamıştır?

A) Büyükçe bir çay bahçesinde oturmuş, sohbet ediyorduk.
B) İnsanlar gökdelenin bu katından ufacık görünüyordu.
C) Kitaptaki sarımtırak renkler, yeşillerle büyük bir uyum içindeydi..
D) Irmağın yeşilimsi rengi, buraya apayrı bir hava katıyordu.
E) Etrafı duvarlarla çevrili villanın genişçe bir bahçesi vardı

 

 

11. Aşağıdaki dizelerde/cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi, diğerlerinden farklı bir yapım eki almıştır?

A) Artık ne bir çıtırtıne bir ayak sesi vardı.

B) Bir kırıntıyeter kereminizden

Sonsuzluk kervanı peşinizde ben

C) Eriyen karlar gibi içinden

Bütün sıkıntı akıp gidecek

D) Bazen çöküntülerden, karışıklıklardan ürkersiniz.

E) Mantartepe denen bu çıkıntı unutulmaz bir isim bıraktı.

 

 

12. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangi-sinin aldığı ek, görev yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) Görmediğim gün yoktu sürü peşinde gezerken seni.

B) En son yarış için atlar ve koşu yeri hazırlanmıştı Veli Efendi’de.

C) Sıkıbir yürüyüşle on dakikalık yolumuz kalmıştı bizim köye..

D) Eylem kiplerini soru yapmak için soru eki ilave edilir.

E) Ara sıra sol dizi ağrıyor, ayağının altı şişiyordu.

 

 

 

Sanki şehrin (I)ortasında papatyalar açıyor. Pazar aynı zamanda  (II)buluşma(III)kaynaşma(IV)eşi dostu  (V)görme yeri.

13.Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi, yapısına göre diğerlerinden farklıdır?

A)I. ile II.       B) II. ile IV.      C) I. ile IV.         D) I. ile V.        E) IV. ile V.

 

 

14. Aşağıdaki cümlelerde alt çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Anılarınıbizimle paylaşması Sevinç Hanım’la konuştuk.

B) Gidince karşılaşacaklarımızın merakı sardı şimdiden benliğimizi.

C) Onlardan ayrılmanın burukhüznünü yaşıyorum şimdi.

D) Ağzım bir karış açıkkalmış, korkularım birden gerçekleşmişti.

E Hiçbir şey yapamamanın çaresizliği ve utancı vardı Şeref’in yüzünde..

 

 

Yaşlısından gencine, (I)başlarında beyaz (II)örtüleri, üzerlerinde (III)yöresel (IV)önlükleriyle bir (V)sürü kadın burada bir araya geliyor.

15.Yukarıdaki cümlede altı çizili sözcüklerden hangisi, yapısına göre diğerlerinden farklıdır?

A) I.              B) II.               C) III.            D) IV.               E) V.

 

 

16.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü isim değildir?

A) İzleyicinin beğenisini çekecek bir filmdi bu.

B) Yaptığı şovla seyircileri âdeta büyülemişti.

C) Sunucunun, televizyonda yaptığı yoruma  katıl­mamıştık.

D) İyi başlayanişler, iyi sonuçlanır, diyordu.

E) İlhan Mansız, bu maçta da harika oynadı.

 

17. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapıca basittir?

A)İsteyecekmiş    B)Görünüyordu     C)Uzaklaşacaktı    D)Bildirmeliydi     E) Sorulsaymış

 

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, altı çizili sözcük ötekilerden farklı bir yapım eki almıştır?

A)Sunucu farklı bir noktaya dikkat çekmişti.

B)Çocuklar, bakıcı kadından hiç hoşlanmamış.

C)Kapıcı, kendi hakkını savunmaya karar verdi.

D)Paketler, sadece alıcı tarafından incelene­bilir.

E)Böyle üzücü bir olayla karşılaşacağımı tah­min edemedim.

 

 

Basit sözcükler, kök halinde olan sözcüklerdir. Çekim eki almış olmaları bu sözcüklerin basit sözcük olma özelliğini bozmaz.

19.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi basit yapılı sözcük değildir?

A)M.Ali’nin çayı çok sevdiğini hepimiz biliyorduk.

B)Yazı bu yıl da köyde geçirecekmiş Şükriye Teyze.

C)Kalecinin maçtan kısa bir süre önce dizi sakatlandı.

D) B.Borahanın yeni yayımladığı anı kitabı ilgiyle karşılandı.

E) Çocuklar bir hayli ürkütmüştü zavallı kazı.

 

 

İki şey ruhumuzu (l) karartır.” (ll) der (lll) Sadi: “Biri konuşacakken (lV) susmak, diğeri susacakken (V) konuşmak.”

20.Bu cümlede numaralanmış sözcüklerden hangi ikisi, kök türü yönünden diğerlerinden farklıdır?

A) I. ve ll.    B) I. ve III.     C) I. ve V.     D) II. ve IV.      E) III. ve IV.

 

 

YANITLAR

 

1.  D 11.  A
2.  A 12.  E
3.  B 13.  C
4.  E 14.  B
5.  E 15.  A
6.  E 16.  C
7.  C 17.  A
8.  A 18.  C
9.  D 19.  D
10.  B 20.  A

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma kökten türemiş bir sözcük vardır? A) Bu yörenin yemekleri çok …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir