Cuma , Nisan 19 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 9

“Çok gerilerde kalmış çıktığım liman
Yok görünürde sığınacak bir ada.”

1.“Çıkmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu dizelerdeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Akıllı çıktı da arkadaşlarına uymadı.
B) Evin üstüne bir kat daha çıkarız, diye düşünüyorum
C) Bu sabah ikisi alışverişe çıktılar.
D) Denizli’den sabah erken saatlerde yola çıktık.
E) İşe gelirken yoluma iki kız çocuğu çıktı.

 

“Dün akşam yine ilacın saatini kaçırdım.”

2.Aşağıdakilerden hangisinde “kaçırmak” sözcüğü bu cümledeki anlamı ile kullanılmıştır?

A) Hazırlıkları tamamlamada gecikince tatil fırsatını kaçırdık.
B) Takımın kaptanı, dünkü maçta penaltı kaçırdı.
C) Son vapuru kaçırmak istemiyorsan biraz acele etmeli-sin.
D) Dün akşamki yemekte biraz fazla kaçırmışım.
E) Üst katta oturanların gürültüsü uykusunu kaçırmıştı.

 

El var, titrer durur, el var yumuk yumuk
El var pençe olmuş, el var yumruk!

3.Aşağıdakilerden hangisinde “el” sözcüğü bu dizelerdeki anlamı ile kullanılmıştır?

A) Canımdan başka kalmadı elde avuçta bir şey.
B) Ben şimdi gurbet ellerdeyim, diye sızlanıyordu.
C) El beğenmezse yer beğensin sözünün anlamını bilir misin?
D) El ne derse desin, biz yine Eskişehir’e gidelim.
E) Kar yağıyor ellerime, üşüyorum be anne.

 

4. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamında kullanılmıştır?

A) Ayberk’in ne kadar kafalıı bir çocuk olduğunu hepimiz biliyorduk.
B) Haşmet Efendi,  lafı yabana atılmaz biri olarak tanınırdı.
C) Soğuk hava kırık camdan âdetâ içeriye akıyordu.
D) Bu konuda ustanızın sözünü  dinleyin.
E) Adliyeye kırk kere gitti geldi de, bir belge alamadı.

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “gelmek” sözcüğü “geriye dönmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Bozüyük’e doğru giderken, okul yolun sağına geliyor.
B) Bu çocuğu İzmir’den aldım, geldim.
C) Vakit, kuşluğu aşmış, öğleye geliyordu.
Bebeğin dilinin üstünde pamukçuklar oluşmuş.
D) Artık ders yılının sonuna geldik.
E) Eski çağlardan pek çok eser günümüze kadar gelmiştir.
*Trakyalı olduğu dilinden hemen anlaşılıyordu.
*Y. Kemal’in dili, A. Haşim’e göre oldukça yalındır.
*B.Borahan Japon dilinin Türkçeye yakın olduğunu söylerdi.
*Yazı dili, konuşma diline göre daha kuralcıdır.

6.Yukarıdaki cümlelerde “dil” sözcüğü kaç değişik anlamda kullanılmıştır?

A) I            B) II                C) III               D) IV                     E) V

 

 

7. “Yetişmek” sözcüğü aşağıdaki cümlelerden hangisinde “hazırlanmak, hazır olmak” anlamında kullanılmıştır?

A) Edremit kıyılarında o yıl bol meyve yetişmişti.
B) Bu elbise yarın akşama yetişmez, dedi.
C) Beş dakikaya kadar çıkarsak vapura yetişebiliriz,diye ses-lendi.
D) Bu kadar işe, tek başına yetişemezsin, kardeşim.
E) Doktor yetişmeseydi, hastayı her an kaybedebilirdik.

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “açmak” eylemi“danışmak için söylemek” anlamında kullanılmıştır?

A) Dersin sonuna doğru,Bora yeni bir tartışma konusu açtı.
E) Üç ay sonra sonunda, memur alımı için bir sınav daha açılacakmış.
C) Beni dinleyecek birini bulursam derdimi açarım hemen ona.
A) Burası beni açmadı, başka bir yere gidelim mi?.
B) Ak saçlı, yaşlı adam “Oturumu açıyorum,” diye söze başladı.

 

 

9. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “artık” sözcüğü “bundan böyle, bundan sonra” anlamında kullanılmıştır?

A) Kumaş artıklarını atmayıp bir kenarda toplamış Raziye Teyze.
B)” Bu kaos bir yerde bitsin artık!” diye bağırıyordu kadın.
C) Rıfkı Amca, aşka bir semte taşınmış; artık buralara pek uğramaz.
D) Artık bu kadarı da bize haksızlık olmuyor mu kardeşim?
E) Annem “Herkes yiyeceği kadar alsın, kimse artık bırakmasın.” dedi.

10. Aşağıdakilerden hangisinde “düşmek” sözcüğü “kapılmak” anlamında kullanılmıştır?

A) Bu konuşmayı yapmak en yaşlı üyeye düşmez miydi?
B Çocuğumuz bu yıl iyi bir öğretmene düşmüştü.
C) Böyle basit bir olay yüzünden biz de mahkemelere düştük.
D) Sen, bu işin üstüne çok düştün be kardeşim.
E) Bir an için hepimiz korkunç şüpheye düştük.

 

(I)Sıcağın verdiği (II)yorgunluktan mı, yoksa bu (III) düşün-cenin uyandırdığı (IV)ağırlıktan mı nedir, bir (V)sessizlik oldu; üç arkadaş uzakta (VI)süzülen gemiye dalarak birbirlerini unuttular.

11.Yukarıdaki cümlede geçen numaralanmış sözcüklerden hangileri gerçek anlamda kullanılmamıştır?

A) I – III            B) II – V             C) III – VI                D) IV – VI          E) I – V

 

 

12. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde insana ait bir özellik doğaya aktarılmıştır?

A) Patika yolu tırmanmaya başladığımızda çevremizi kuş sesleri sarmıştı.
B) On beş-yirmi yıl içinde kel tepelerin yerini yemyeşil ağaçlar almıştı.
C) Bu eşsiz doğa güzelliğine hepimiz hayran kalmıştık.
D) Arada bir ağaçlara tırmanan sincaplar, sessizliği bozu-yordu.
E) Küçücük bir dere kasabanın birkaç kilometre ötesinden akıp gidiyordu.

 

 

Bu eleştirmenler, sırasında kendi koydukları kuralları bile çiğneyebiliyorlar.

13.Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakileri hangisinde vardır?

A) Hiçbir neden yokken öykü yazmaktan vazgeçti B.Borahan
B) Orhan Veli de yerine göre ölçülü uyaklı şiirler yazdı.
C) Arada bir eski şiir kitaplarını açar, uzun uzun şiir okurdu.
D) Nasıl olup da şiirden hoşlanmadığını söylediğine kendisi de şaşırmıştı.
E) Geçen yıl yok yere, altı ay İspanyolca kursuna gitti

 

 

Anlamdan kaçan çağımızın şiiri, görüntüye daha çok yer veriyor. Görüntü şiirde etkiyi en iyi şekilde sağlar.Bundan başka, görüntünün ortaya koyduğu anlam şiire daha yakındır.

14.Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Bu şiirleri okuyun, ayrıca üç öykü okuyun.
B) Geçen hafta, Onur hariç herkes bir kitap bitirmiş.
C) Yapacak bir işi olmadığında eski şiirlerini bulup okurdu.
D) Bu saatten sonra okumaya başlasanız da pek yararı olmaz.
E) Bu ay, bu kitapların dışında başka kitap okumanıza gerek yok.

 

 

15. “El” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde gerçek anlamında kullanılmıştır?

A) Şiir okuma konusunda kimsecikler, onun eline su dökemezdi.
B) Aşırı derecede gururluydu, öleceğini bilse kimseye el açmazdı
C) İflasın eşiğine gelince, yine babası elinden tutmuştu.
D) İçlerinden, bugüne kadar eli kalem tutan bir kişi, çıkmadı
E) Çocuk, oynayacağım diye bütün boyaları eline yüzüne bulaştırmıştı.

 

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “ağız” sözcüğü yan anlamıyla kullanılmıştır?
A) Sonradan gelen adam, kimsenin ağzını açmasına fırsat vermiyordu.
B) Neden kırıldığını öğrenmek için ağzını aradım.
C) Ağzının kenarında derin bir yara izi vardı.
D) Yazı dilinde İstanbul ağzı esas alınır.
E) Yol ağzına geldiğimizde büyük bir kalabalıkla karşılaştık.

 

 

“Çocuk, evde yalnız olduğunu fark edince iyice  korkmuş.”

17.Altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Bu sabah şöyle böyle iki saat kitap okumuşum.
B) Görevli, önüne gelen belgeleri kılı kırk yararcasına inceliyordu
C) Dün biraz maç yaptık, adamakıllı yorulmuşum.
D) Sınava doğru öğrencilerin heyecanı günden güne artıyordu.
E) Bütün konuklara teker teker nasıl olduklarını sordu.

 

 

Halkın istekleri, idarecilere o toplantıda anlatılacak.

18.Aşağıdakilerden hangisinde, altı çizili bölümün anlamım karşılayabilecek bir söz kullanılmıştır?

A) İşimiz biter bitmez buraya dönmemizi söyledi.
B) Nereye gelmeniz gerektiğini ben size bildiririm.
C) Gitmeden önce haber verirseniz, belki biz de sizinle gideriz.
D) Başını iki yana sallamak senin için ne anlam taşıyor.
E) Türkülerde insanların sevgileri, acıları dile getirilmiştir.

 

 

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “çocuk” sözcüğü mecaz anlamda kullanılmıştır?

A) Çocukken onun uykudan uyanışları komedi gibi bir şeydi.
B) Otuz yaşında, ama hâlâ çocuk.
C) Çocuğun bir sütninesi vardı.
D) Çocuk, dayağın varlığını bilmeli; ama dövülmemeli.
E) Çocuk, düşe kalka büyür.

 

 

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “söylemek” sözcüğü “bir düşünceyi ileri sürmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Hececiler, kendilerinden sonra yeni bir edebi kuşağın yetişmediğini söylüyorlar.
B) O şairin, Diyarbakırlı olduğunu size söylemiştim.
C) İki eski dost, birbirlerine söylemediklerini bırakmadılar.
D) Çalışanların hatalarını, mutlaka yüzüne söylemelisiniz.
E) Bunları size getirmemi söylediler.

 

 

1. D 11. D
2. C 12. B
3. E 13. B
4. C 14. A
5. B 15. E
6. E 16. E
7. B 17. C
8. C 18. E
9. C 19. B
10. E 20. A

 

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bırakmak” sözcüğü “Gürültüyü bırakırlarsa rahat çalışırız” cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır? A) …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir