Perşembe , Temmuz 18 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 7

Her alanda ihtiyaç duyulan … personel seçimi ve alımı, kuruluşun stratejik amaçları ve beklentilerine ulaşabilmesi için … bir konudur.

1.Bu cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) yetkin-özel   B) nitelikli-çok önemli   C) aktif-dikkate değer   D) uzman-güvenilir   E) değerli-kritik

 

 

Özellikle kapalı, soyut bir anlatımı tercih eden yazarların yapıtları, eleştirmenler sayesinde anlaşılır hale gelir. Böyle yazarların yapıtları bir yönüyle eksiktir. Çünkü okur, onu kendi yorum gücüyle anlayacak, tamamlayacaktır. O halde eleştirmenin bir işi de eserin karanlıkta kalmış kısımlarını gün ışığıyla buluşturmaktır.

2.Bu parçada geçen “eserin karanlıkta kalmış kısımlarını gün ışığıyla buluşturmak” sözüyle, eleştirmenlerle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eleştirilerini gerekçeleriyle birlikte söylemek
B) Yapıtın olumsuz yönlerini öne çıkarmak
C) Eleştirilerini ilk yapıtla sınırlandırmak
D) Değerlendirmelerinden gereğince tarafsız olmamak
E) Yapıtın anlaşılması güç bölümlerini okurun anlaması-nı sağlamak

 

Bir şairin, şiirine yeni boyutlar, yeni tatlar kazandırması, çarpıcı konularla okurun kalbinde yer etmesi, çevresinde her gün gördüğünün dışında bir dünyayı şiirine taşımasına bağlıdır. Çünkü yaşamla göbek bağını koparamayan şairin, okurları etkilemesi ve şaşırtması mümkün değildir.

3.Bu parçada “yaşamla göbek bağını koparmak” sözüyle, şairle ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiirin anlatım olanaklarını hayalleriyle genişletmesi
B) Şiirde günlük konuşma dilini kullanamaması
C) Okurların duygu evrenine seslenmesi
D) Yaşamda rastlanmayacak konulara yer vermesi
E) Okurların beklentilerini dikkate almaması

 

 

Genç sanatçının yapıtları içerik yönünden oldukça zayıf. Çünkü o, ne anlatacağını düşünmeden kalemi eline almış. Onun yaptığı iş, bankada parası olmayan birinin çek imzalamasına benziyor.

4.Bu parçada geçen “bankada parası olmayan birinin çek imzalaması” sözüyle, sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yapıtlarının okurların yaşamlarını yansıtmaktan uzak olduğu
B) Yapıtlarının, konu yönüyle birbirine tekrarladığı
C) Doyurucu bir içeriğe sahip olmayan yapıtlar verdiği
D) Birikimlerini okurlara farklı bakış açılarıyla sunamadığı
E) Yeterli birikimden yoksun olan okurun, yapıtlarından tat alamadığı

 

 

Öyküye yıllarını vermiş bu yazarımız, yazın dünyasında karabataklar gibi bir görünüp bir kayboluyor. Son zamanlarda ise öykü yarışmalarında seçici kurullarda görev almasıyla gündeme geliyor. Bazen çeşitli dergilerde öyküleriyle karşılaşsak da daha çok, suyun dibinde kalmayı tercih ediyor.

5.Bu parçada sözü edilen sanatçıyla ilgili olarak “suyun dibin-de kalmayı yeğlemek” sözüyle anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öykücülüğünün eleştirmenliğininin gölgesi altında kaldığı
B) Öykülerinde sanatlı bir anlatımı tercih ettiği
C) Sanat dünyasında fazla görünmek istemediği
D) Öykülerini yoğun bir anlatımla yazdığı
E) Öykülerinin okur tarafından beğenilmediği

 

 

6.Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde “karşıt” anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

A) Akıllı düşman, akılsız dosttan hayırlıdır.
B) Aç doymam, tok acıkmam sanır.
C) Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur.
D) İyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil eder.
E) İyiliğe iyilik her kişinin, kötülüğe iyilik er kişinin karıdır.

 

7.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

A) Şiirlerinde  her zaman süsten kaçındı.
B) Konuya başka bir açıdan yaklaştı.
C) Olay karşısında takındığı tavrı alkışlıyorum.
D) Okuru her yönden besleyen öyküler yazdı
E) Her zaman düşüncesini açıkça söyledi.

 

8. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi eş sesli (sesteş) değildir?

A) Borunun ek yerinden su fışkırıyor.
B) Yağan dolu, seralarda çok büyük bir zarara yol açtı.
C) Çay ve fındık üretimi giderek azalıyor, Karadeniz’de.
D) Suyun kaldırma kuvvetini bu derste öğrendik.
E) Bu bölgede gül yetiştirilebilir, diye rapor düzenlendi.

 

9. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi terim anlamıyla kullanılmamıştır?

A) Bu tür vadilerin oluşumunda toprak cinsi etkilidir her zaman.
B) Bu ihtiyar adam, Karadeniz ağzıyla konuşuyordu.
C) Kupa, sahibini penaltı atışlarıyla buldu dün akşam.
D) Aruz ölçüsüyle yazılmış şiirleri bulundu bu ozanın.
E) Kitabın her sayfasında senin adın vardı sıfatlarla.

 

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme, yansıma sözcüklerden oluşmuştur?

A) Sabahtan beri yerinde duramıyordu, kıpır kıpırdı.
B) Yanındakine sesli sesli bir şeyler anlatıyor.
C) Çocuklar yavaş yavaş sınıftan çıktı.
D) Çocuklar çok yorulmuşlar, horul horul uyuyorlardı.
E) Boş vakitlerinde mahallenin çocuklarıyla hoş beş ederdi.

 

11. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili söz öbeklerinden hangisi ikileme değildir?

A) Çocuklar kapının önünde yan yana dizilmişti.
B) Onunla zaman zaman buluşup eski günleri anıyoruz.
C) O, gözü kara, korkusuz bir yöneticiydi
D) Bir aydır doğru dürüst bir kitap okumadım.
E) Kitabı alır almaz imza için yanımıza geldi.

 

12.Aşağıdakilerin hangisinde “tutmak” sözcüğünün an-lamıyla kullanımı birbirine uymamaktadır?

A) Anlam: Kaplamak, yer etmek
Kullanım: Bu yazı beş sayfa tuttu.
B) Anlam: Avlamak
Kullanım: Tuttuğun balıklar bu kadar mı?
C) Anlam: Ele geçirmek, yakalamak
Kullanım: Hırsızı tutup polise teslim ettik.
D) Anlam: Benimsemek, beğenmek
Kullanım: Verdiğin sözü ne zaman tutacaksın?
E) Anlam: Elde bulundurmak,
Kullanım: Avucunda renkli bir misket tutuyordu.
ele almak

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük somut anlamlı iken soyut anlama gelecek şekilde kullanılmıştır?

A) Aldığı maaş ailesini geçindirmeyi yetmiyordu.
B) Yeniden ticaret yapmaya cesareti kalmamıştı.
C) Dostlarıyla hafta sonu toplanmışlar.
D) Bu sorunu çözmenin bir yolunu biliyorum.
E) Bu olayda onun da bir rolü olduğu kesindi.

 

14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcükler eş anlamlıdır?

A) Bu kitabı bitirmeyi çok arzulamış, yeni bir kitaba başlamayı düşünmüştü..
B) Arkadaşlarına ara sıra şiirler okuyor, hatırladığı şarkıları söylüyordu.
C) Askerdeyken o bana birkaç mektup göndermişti, ben de ona birkaç şiir yollamıştım.
D) Arkadaşlarının, davetine gelmemelerine üzülmüş, onlara bu davranışlarından dolayı küsmüştü
E) Arkadaşlarını doğum gününe davet etmiş, onun gelmesini özellikle istemişti.

 

 

15.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamı dışında kullanılmıştır?

A)Yokuşu çıkarken ihtiyarın nefesi kesildi.                                                                                                                                      B) Bu bahçe de yüksek duvarlarla çevriliydi.
C) Korktuğu için babasına  sımsıkı sarıldı.
D) Yüzünü yıkayınca uykusu biraz açıldı.
E) Yıllardır görmediği arkadaşını hemen tanımıştı.

 

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ayrıntılı olarak” anlamı vardır?

A) Ameleler  ikide bir gökyüzüne bakıp konuşuyorlardı.
B) Bene verilen her işi her zaman  titizlikle yaparım.
C) Çocuk, bilgisayar oyunlarından çok hoşlanıyordu.
D) Bu yöreyi her yönüyle tanımayı çok isterdim.
E) Ansiklopediyi zaman zaman  karıştırıp bir şeyler öğreniyorum

 

17.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, terim değildir?

A) Genç boksör yedinci rauntta maçı kazandı.
B) Bu  gerçekçi oyun iki perdeden oluşuyor.
C) Muhabir az önce  bize ilginç sorular yöneltti.
D) Ünlü öykücü, şekerden mi öldü.
E) Baş pehlivan rakibini on saniyede tuşladı.

 

18.Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz, anlamca ötekilerden farklıdır?

A) Sizi bekleyeceğiz; yalnız çok gecikmeyin.
B) Günler geçiyor; lakin ondan bir haber gelmiyordu.
C) İzne ayrıldım; ne var ki tatile gideceğim yeri belirlemedim.
D) Çocukları iyi yetiştirelim; çünkü onlar geleceğimizdir.
E) Çok çalışıyor; ancak istediği sonuca ulaşamıyordu.

 

 

19.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “şimdi” sözcüğü, “Annen şimdi gelir, ağlama.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A)O parçayı, radyoda şimdi dinledim ben de.
B)Şimdi anlarız olayın iç yüzünü, merak etmeyin.
C)Çoban, şimdi ağıla doğru gitti sürüyle birlikte.
D)Doktor Dursun şimdi çıktı, koşarsanız yetişirsiniz.
E)Olayın bu boyutta olduğunu şimdi duyuyorum.

 

 

20.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikinci cümle, birinci cümlede kullanılan deyimin anlamını içermez?

A) Senin kadar çenesi düşük bir adam daha görmedim.
İsteği sonucu alamayışına kendisi de çok şaşırmıştı.
B) Az çene yormadığımı sen de biliyorsun.
Boşuna konuşup durma, seni dinlemiyor bile.
C) Bütün gün oturup çene çalmıştı.
İşi gücü, sabahtan akşama kadar gevezelik etmekti.
D) Siz merak etmeyin, ben onun çenesini kapatırım.
Onu susturursak sorun kalmaz sanıyorum.
E) Herkes çenesini tutsa kimsenin kalbi kırılmaz.
Çenesini tuttu, yoksa her şey ortaya çıkacaktı.

 

YANITLAR

 

1. B 11. C
2. E 12. D
3. D 13. D
4. C 14. C
5. C 15. D
6. C 16. D
7. E 17. C
8. D 18. D
9. E 19. D
10. D 20. A

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bırakmak” sözcüğü “Gürültüyü bırakırlarsa rahat çalışırız” cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır? A) …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir