ÖDEV TESTİ 8

1. Aşağıdaki dizelerin/cümlelerin hangisinde, “gelecek” sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır? A) Yıllanmış bir çınar pusuluk yerin Neredeyse gelecek beklediklerin…

ÖDEV TESTİ 6

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bırakmak” sözcüğü “Gürültüyü bırakırlarsa rahat çalışırız” cümlesindekiyle aynı anlamda kullanılmıştır? A) Bizi iskeleye bıraktılar,gittiler.…