Çarşamba , Haziran 12 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 1

Bir sözcüğün belleğimizde canlandırdığı ilk tasarım, uyandırdığı ilk anlam o sözcüğün temel anlamıdır.

1.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük temel anlamında kullanılmamıştır?

A) Küçücük bebekti nasıl da büyüyüvermiş
B) Biraz etrafına bakın da neler oluyor gör!
C) Altınpark’a bu yoldan gidiliyor
D) Buraya gelince gözümde anılarım canlandı
E) Yüzünde beliren endişeli ifade hepimizi korkutmuştu.

 

2. “Durmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “hareketten kesilmek” anlamında kullanılmamıştır?

A) Ninem, üst kata çıkarken sık sık duruyordu.
B) Otobüs bu durakta da beş dakika kadar durdu.
C) Duvar saati 11’de takılıp durmuş.
D) Sabahtan beri midesine tek lokma düşmedi. aç duruyor.
E) Sen orada dur, ben işimi halledince gelirim.

 

 

3. Aşağıdakilerden hangisinde mecaz anlamda kullanılmış bir sözcük yoktur?

A) Deve kuşu gibi başını kuma gömmeye devam edersen olanlardan hiçbir zaman haberdar olmayacaksın.
B) Satıcılar sürekli fiyat kırıyorlar bizde ne yapacağımızı şaşırıyoruz.
C) Sana laf anlatmak deveye hendek atlatmaktan zor ya!
D) Okulda öğrendiklerimin hiçbirini günlük yaşama uyarlayamıyorum.
E) Hiçbir işte dikiş tutturamayan başarısızın biridir o!

 

4. Aşağıdakilerden hangisi yakın anlamdır?

A) Yalın – ağır
B) Basit – zor
C) Ayıklamak – seçmek
D) Bağırmak – kızmak
E) Sayıklamak – mırıldanmak

 

5. Aşağıdakilerden hangisinde ad aktarması yoktur?

A) Erzurum soğuk bir havada yaşıyor,kış aylarında.
B) Adana’ da yaşayan herkes beyaz altına çok şey borçludur.
C) Doğruluk konusunda ben bir tek Almanya’ya güveniyorum.
D) Eskişehir bu konuda çok aydındır.
E) Mahalle geceyi sokakta geçirdi.

 

6. Aşağıdakilerden hangisinde terim yoktur?

A) Geçen yıl albay rütbesini aldı, benim oğlum da.
B) Ekeylem, Türkçenin pek bilinmeyen konuların-dandır.
C) Yangına mahalle halkı hemen müdahale etti.
D) Şarkıyı ince perdeden söylemeye başladı, genç sanatçı.
E) Oyuncular diksiyon çalışmasına, geçen hafta başladı.

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde temel anlamı somut olan bir sözcük, soyut anlamda kullanılmıştır?

A) Gençliğinde yaşadığı kötü deneyim, onun hayatını büsbütün lekelemişti.
B) Uğurlu sayısının yedi olduğunu söyledi.
C) Klavyenin tuşları aniden yerinden çıktı.
D) Çocuklar taştan taşa sıçrayarak oyun oynuyordu.
E) Altınpark’taki koşu parkının etrafına banklar konuldu.

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcükler arasında genelden özele bir sıralanış yoktur?

A) Lüfer bu mevsimde en çok tutulan balıktır.
B) Onun romanlarının en çok tutulanı, Küçük Ağa’dır.
C) Adını sordum, peltek peltek, “Niyazi!” dedi.
D) Yöredeki el sanatları içinde tek canlı kalanı bakırcılıktı.
E) Yiyecek dendi mi ilk aklımıza gelen ekmek oluyor nedense.

 

I. Eski öğretmenimi aradan geçen yıllara rağmen iyi
tanımıştım.
II. Eski eserler her gün bir yerlere kaçırılıyor.
III. Köyden geçerken eski mahallemdeki bir arkada
şımı gördüm.
IV. Eski eşyaları hurdacıya verdim.

9.“Eski” sözcüğü yukarıdaki cümlelerin hangi ikisinde aynı anlamdadır?

A) I ile II      B) I ile III       C) I ile IV      D) II ile IV      E) III ile IV

 

10. Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde karşıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?

A) Borç ödemekle, yol yürümekle tükenir.
B) Az eren candan, çok veren maldan.
C) Dilin cirmi küçük, cürmü büyük.
D) Eskisi olmayanın yenisi olmaz.
E) Eski dost düşman olmaz, yenisinden vefa gelmez.

 

Toplumumuzda birçok insan sıradan bir yaşam tarzı benimsemiş ve yaşamını bu biçimin dışına çıkmadan devam ettirmeyi adeta kendine bir misyon edinmiştir.

11.Bu cümledeki sıradan sözcüğü yerine aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin anlamı değişmez?

A) İlginç      B) Alelade       C) Değişiklik      D) Enterasan      E ) Yeni

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sesteş (eş sesli) sözcük kullanılmamıştır?

A) Kır gönlünün zincirlerini sen de artık, kardeşim.
B) Gelse de yaz bir Alanya turu yapsak, hep beraber.
C) Bu gül hiçbir yerde yetişmez, diye söze başladı.
D) Alanya sahillerini büyük bir yat ile dolaştık, geçen hafta.
E) İnce ince yağan yağmur yanaklarından süzülüyordu, genç kızın.

 

13. Aşağıdaki ikilemelerin hangisi diğerlerinden farklı bir biçimde kurulmuştur?

A) Eciş bücüş   B) Abuk sab    C) Abur cubur    D) İncik boncuk   E) Ivır zıvır

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde doğadaki seslerin taklidiyle oluşan bir sözcük kullanılmamıştır?

A) Bizim bahçeden havlama sesleri geliyordu.
B) Yakınımızdaki derenin şırıltısı duyuluyordu, dışarıdan.
C) Birden bire bir gümbürtü duyuldu.
D) Mangalın üstünde cızırdayan etler yere düşmüştü.
E) Kuşların ötüşü birden kesiliverdi, o anda.

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde dolaylama yapılmıştır?

A) Sobayı hemen yakıp, yemeği ocağa koydu, annem.
B) Filenin sultanları Türkiye’yi çok iyi temsil etmişti.
C) Topu filelere gönderirken mutluluktan uçuyordu, Arda
D) En son, geçen yıl onunla yine bu fuarda görüşmüştük.
E) Sonuçta, yapıtlarının sürükleyiciliğini evrensel temalarla sağlıyor, genç yazar.

 

 

16. Aşağıdaki cümlenin hangisinde duyulararası bir aktarma yoktur?

A) Komşusuna derdini yumuşak bir ifadeyle anlatmaya çalışıyordu, Niyazi Amca.
B) Soğuk bir gecede üç arkadaş yola çıktık.
C) Alnındaki çizgiler birden sertleşti, babamın.
D) Gecenin karanlığında acı bir çığlık duyuldu, sokağın başından.
E) İçimizi aydınlatırdı, annem sıcak gülüşüyle.

 

17. Aşağıdaki altı çizili deyimlerden hangisi anlamıyla uyuşmayan bir cümlede kullanılmıştır?

A) Bütün sınıf kulak kesilmiş, Ayşe’yi dinliyordu.
B) Köpek, kulaklarını dikmiş, saldırmayı bekliyordu.
C) Kaçakları en yakın arkadaşları ele verdi.
D) Çocuk, uykusuzluktan göz süzmeye başlamıştı.
E) Valinin geleceğini öğrenince müdürün etekleri tutuştu.

 

18. “Taşımak “ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sahip olmak, özellik olarak bulundurmak” anlamı ile kullanılmıştır?

A) Bu karpuzlar senin olsun, taşı hadi de görelim.
B) Bu yükü taşıyamayacak gibi gördüm seni.
C) Bu direk bu binayı taşımaz, diye uyardı bizi.
D) Bayrak taşırken çok dikkatli olmalısınız!
E) İnsanlar çift uyruk taşıyor gönümüzde.

 

 

19. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili sözün cümleye kattığı anlam, ötekilerden farklıdır?

A) Başka yapıtları hep üstünkörü şöyle bir karıştırmakla yetiniyordu, eleştirmen.
B) Annesiyle bir hafta evvel yaptıkları görüşmeyi gelişi güzel anlattı, Sergül.
C) Baştan savma yapılmış iskeleye ayak basar basmaz gıcırtılar duyulmaya başlandı.
D) Özen göstermeden yıkadığı tabaklarda yer yer yemek artıkları görülüyordu.
E) Önemli olmayan bu sözlere takılıp kalmasını bir türlü anlamıyorum.

 

20. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “Gölge” sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

A) Binanın gölgesi bu saatlerde yol vuruyordu.
B) Annesi çocuklarına gölgede oynayın diye sesleniyordu.
C) O, hırsı ve çalışmalarıyla arkadaşlarını gölgede bırakıyor.
D) Penceredeki çiçekler güneşten sarardığı için gölgeye aldım.
E) Yazın gölge boyu uzar değil mi?

 YANITLAR

 

1. D 11. B
2. D 12. E
3. D 13. D
4. C 14. E
5. B 15. B
6. C 16. B
7. A 17. D
8. A 18. B
9. B 19. E
10. A 20. C

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir

 

 

 

 

 

 

 

 

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir