Cuma , Nisan 19 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 1

1. Aşağıdakilerin hangisinde ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Yaşamın sürprizlerini göz önüne seren şairler/ başarıyı/ yakalayacaktır.
B) Sanatçılar/okuyuculara yaşamın fark etmeyen güzel yanlarını /gösterirler.
C) Gerçek okuyucu, /okuyacakları konusunda seçici davranmayı /bilir.
D) Bilmediğini bilmek/ kişiyi /bilmediğini öğrenmeye/ zorlar.
E) Deli dolu akan nehirlerden/ tas tas sular /içtik.

 

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kim, neyi, ne zaman” sorularının üçünün de karşılığı vardır?

A) iyi bir eleştirmen bir eseri incelerken kendi ruhunun serüvenlerini anlatır.
B) Sigara içen anne ve babalar, çocuklarının ha-yatlarını tehlikeye atıyorlar.
C) Parasal sorunlardan bunalanlar kendilerine ikinci bir iş arıyor.
D) Sömürge ülkeler birer birer bağımsızlığına kavuşuyor.
E) İstasyon binası karanlıkta bir hayalet gibi görünüyordu.

 

3. “Bir gün mahallenin ana caddelerinden birinden geçerken ekmek satan yeni bir dükkânın açıldığını gördüm.” Bu cümlede altı çizili bölüm cümlenin hangi ögesidir?

A) Özne                  B) Belirtisiz nesne
C) Dolaylı tümleç D) Belirtili nesne
E) Zarf tümleci

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır?

A) Ben insanın iş görmesini, yaşama çabasını uzatabildiği kadar uzatmasını isterim.
B) Dostluk ve aşk rastlantılara ve başkalarına bağlıdır.
C) Sanat insanlara gerçeği hatırlatan bir yalandır.
D) Onu evde yalnız bırakmaya gönlüm razı olmadı.
E) Ben daha küçük bir çocukken babam bana küçük bir kumbara almıştı.

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili bölüm diğerlerinden farklı bir ögedir?

A) Kitabın kapağını tasarlayan sanatçı oldukça yetenekliymiş.
B) Piknik ateşinden çıkan yangın, yüzlerce ağacın yanmasına neden oldu.
C) Bilgisayar teknolojisi, hızına erişilmez bir biçimde gelişiyor.
D) ise varamayan malzemeleri evin yakınındaki boş bir araziye atıyordu.
E) Depremde yıkılan binalar en kısa sürede yeniden yapılacakmış.

 

 

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eylemden etkile­nen öge vurgulanmıştır?

A) Günlerden beri bu hayvanlara bakıyoruz.
B) Tarımsal ilaçlar insan sağlığını olumsuz etkiliyor.
C) Bu konseri büyükbaban da çok beğendi.
D) Köylüler bir hafta içinde tarlaları sürdü.
E) Önceki gün onu çok aradım.

 

7. Aşağıdaki verilen cümlelerin hangisinde yüklem ek—fiil almamıştır?

A) Denizin sesine kendimizi kaptırmıştık
B) Ağacın ardında birden bir gölge belirmişti.
C) Artık söylenenleri tam olarak anlamıyordu.
D) Buraya kadar güçlükle yürüyebilmiş.
E) Hava, tahmin ettiğimizden daha soğuktu.

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne yoktur?

A) Bir gün içinde bütün eşyalar taşındı.
B) Çok söyleyen çok yanılır.
C) Kafeterya üniversitenin kampüsünde açıldı.
D) Gecenin karanlığı içinden tok bir ses duyuldu.
E) Maç bir başka sahada haftaya oynanacak.

 

 

9. “Geniş bahçeli bir köy evi” ifadesi aşağıdakilerin hangisinde özne göreviyle kullanılmıştır?

A) Geçen yıl geniş bahçeli bir köy evi satın aldık.
B) Geniş bahçeli bir köy evini kaç paraya alabiliriz?
C) Dünyaya geniş bahçeli bir köy evinde gözlerini açtı.
D) Sonunda geniş bahçeli bir köy evine kapağı attık.
E) Düşlerini geniş bahçeli bir köy evi süslüyordu.

 

 

10. “Ovanın böğründeki hafif eğimli toprak kanallar, tarlalarda biriken fazla suyu denize bıraktı.” Bu cümledeki öge sıralanışı aşağıdaki cümlelerin hangisindekiyle benzerlik göstermiştir?

A) Tek pervaneli uçaklar mayıs sonu ovanın üstünde dolaşmaya başladılar.
B) Seni düşündüğüm zaman bir ceylan su içmeye iner.
C) Kapıdan dışarı süzülen sarı ışık birdenbire kayboldu.
D) Güneş, doğaya hayat veren oklarını yeryüzüne fırlattı.
E) Çok uzaklardan birbiri ardına haykıran kurbağa seslerini işitiyoruz.

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci cümleye “yaklaşık olarak” anlamı katmıştır?

A) Patronunun verdiği işleri hemen hemen bitirmişti.
B) Zavallı çocuk, ailesi yüzünden gece gündüz çalışıyor.
C) Söylediklerimizi inatçı baban er geç kabul edecek.
D) Geçen yıl çalıştığım iş yerine zaman zaman uğrardı.
E) Bizim mahallede sular sık sık kesilir.

 

 

12. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde birden çok “zarf tümleci” vardır?

A) Bu akşam artık seni anmayan İstanbul’un
Bomboş bir yerinde uyumak istiyorum
B) Koparır göğsümden bir düğme daha
Tezkere bekleyen biri
C) Dışarıda yağmur yağıyor durmadan
Görmüyor pencereler sonsuzluğu
D) En serin su buhar olur avucunda
Bir rüyada sessiz yürürken
E) Bir gün geleceksin koşarak
Anlaşılamadığın o yerden

 

 

Yıllarca siyah ufka bakarak derin derin
Bekledik gelmeyecek yağmurunu göklerin

13.Yukarıdaki dizelerde altı çizili bölüm cümlenin hangi ögesidir?

A)Özne
B)Durum bildiren zarf tümleci
C)Yer bildiren zarf tümleci
D) Nesne
E) Dolaylı tümleç

 

 

14. “Yeni bir konuğum olmasını umarak başımı kaldırdığımda.”Bu cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa, cümlenin ögeleri sırasıyla “zarf tümleci, nesne, yüklemden” oluşur?

A) ağaçların üzerinden geçen bir uçağın karanlık gölgesini fark ettim.
B) ellerimle kulaklarımı tıkayarak sırtımı duvara yasladım.
C) doğal olmayan güçlü bir hava akımı çarptı yüzüme.
D) uçuşan yaprakların ve pervanenin yaklaşan sesi üzerime geldi.
E) uçağın orta bölümü tuhaf bir gıcırtıyla açıldı.

 

 

(I) Adam kayığını yarların altındaki kumların üstüne çekti. (II) Nar bahçesinin içine girdi. (III) Nar bahçelerini iyi biliyordu. (IV) Arılar çiçeklerin etrafında uğulduyordu. (V) Uğuldayan, ışıktan kanatları titreşen arıları görünce kendine geldi.

15. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisinin öge dizilişi “zarf tümleci – yüklem” şeklindedir?

A) I.          B) II.           C) III.             D) IV.              E) V.

 

(I) Kulübenin öte yanında derin mi derin bir uçurum vardı.
(II) O dönem yaşamımın en kötü dönemlerinden biriydi.
(III) Nerede durulması gerektiğini çok iyi bilen insanlardandı.
(IV) Bu duygu çocuklarını iyi yetiştirmiş bir annenin duygusuydu.
(V) Hepimiz, bizi kalıpların dışına taşıyacak ayrıntılara muhtacız.

16.Yukarıda numaralanmış cümleler öge sayısı bakımından eşleştirilirse hangisi, bu eşleştirmenin dışında kalır?

A) I.          B) II.           C) III.             D) IV.              E) V.

 

 

17. “Her zaman son derece sakin, ölçülü bir hanım olan Büyükannede bugün olağanüstü bir heyecan vardı.” Bu cümlenin öğeleri ve öğe dizilişi aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) Özne – Nesne – Dolaylı tümleç – Yüklem
B) Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Özne – Yüklem
C) Zarf tümleci – Dolaylı tümleç – Nesne – Yüklem
D) Özne – Nesne – Zarf tümleci – Yüklem
E) Dolaylı tümleç – Zarf tümleci – Özne – Yüklem

 

18. “Biz, kendi yazgısına bırakılmış bu güzel toprak parçasına bu coğrafi değişiklikten yararlanarak çok daha düzenli, bilinçli ve estetik bir kişilik verebiliriz.” Bu cümlenin ögeleri ve öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne-Dolaylı tümleç-Zarf tümleci-Nesne- Yüklem
B) Nesne-Zarf tümleci-Dolaylı tümleç-Özne- Yüklem
C) Özne-Zarf tümleci-Dolaylı tümleç-Nesne- Yüklem
D) Dolaylı tümleç-Zarf tümleci-Özne-Nesne- Yüklem
E) Nesne-Özne-Dolaylı tümleç-Zarf tümleci- Yüklem

 

 

19. “Yaz, İstanbul’un asıl rengi olan kül rengini silerken, deniz de her şeyi yutan bir aydınlığı, onun berrak uğultu-sunu geçirir.” cümlesinde temel cümleciğin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaz
B) İstanbul’un asıl rengi
C) deniz
D) her şeyi yaratan bir aydınlığı
E) kül rengini

 

 

20. Cümlede önemsenen ögeyi vurgulamanın bir yolu da onu yükleme yaklaştırmaktır.

Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne vurgulanmıştır?

A) Bu yokluğu kendime ben hazırladım.
B) Sesin suskunluğumuzu bölerdi.
C) Benim de saçlarım kokardı.
D) En çok beni yaralayanlara yardım ederim.
E) Kendimi başka bedenlerde cezalandırıyordum.

 

YANITLAR

 

1. B 11. A
2. A 12. E
3. D 13. D
4. E 14. A
5. D 15. E
6. D 16. C
7. D 17. E
8. B 18. A
9. E 19. C
10. D 20. B

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

1. “Hemşirenin şarkısına kulak veren yalnızca pistin önünde uslu uslu oturan iki köpekti.”Bu cümledeki altı …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir