Cuma , Nisan 19 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 9

I. Ak akçe, kara gün içindir.
II. Minareyi çalan, kılıfını hazırlar.
III. Deveyi yardan uçuran, bir tutam ottur.
IV. Gülü seven, dikenine katlanır.
V. Komşu komşunun külüne muhtaçtır.

1.Yukarıdaki atasözleri öğe dizilişi bakımından eşleştirilirse hangisi dışta kalır?

A) I.        B) II.         C) III.          D) IV.            E) V.

 

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, belirtisiz nesne vurgulanmıştır?

A) Yatağa uzanıp iyice dinlendim.
B) Camdan baktığımda kar yağıyordu.
C) Çocuğun söyledikleri içime dert oldu.
D) Yaralıyı başka bir hastaneye sevk ettiler.
E) Gişeden geçebilmek için jeton atmalısın.

 

3.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, soru dolaylı tümleci buldurmaya yöneliktir?

A) Geçen akşam neredeydiniz?
B) Gönderdiğin mektup geri mi geldi?
C) Bu işin sırrını kimden öğrenebilirsin?
D) Dün bütün gün evde miydiniz?
E) Sen de mi benimle gelmek istiyorsun?

 

 

4.Aşağıdaki dizelerin hangisinde yükleme sorulan “neyi, kimi” sorularına cevap veren bir öğe kullanılmamıştır?

A) Andırırdın göle hasretle yanan bir kuğuyu
B) Giderken koparıp kalbimi göğsümden aldın
C) Kaf dağından geliyor, duydum o Anka sesini
D) Gelecek bir gün o sultan beni şad etmek için
E) Kavradık gürzünü, dağlar delen Ferhat’ın

 

5.Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili söz veya sözcükler özne ya da nesne değildir?

A) Engin, bana yâd eder yetimliğimi
B) Gözyaşlarıyla düşer dalgalar kuma
C)Sahilden uzaklaştı son yolcular da
D) Canlanıyor en hazin dalgalar bende
E) Bekliyorum yuvanı şimdi bahçende

 

 

6.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, özne açıklayıcısıyla birlikte verilmiştir?

A) Ganos Dağı, şehrin ve içinde bulunduğu bölgenin en yüksek dağıdır.
B)Halamın oğlu, teyzemin kızı, onların arkadaşları bu hafta sonu bizim eve gelecekler.
C) Bizim yerimizde üç sıradan insan olsa, Konya’ya varana kadar, yolculuğun verdiği dayanılmaz sıkıntıdan
kavga ederdi.
D)Her hikâye bitiminde içimizden biri, biraz isteksiz biçimde, yeni bir hikâyeye başlıyordu.
E) Düzenli seferler yapmaya başlayan buharlı geminin  yolcusu, iki çocuklu bir kadın güvertede duruyordu.

 

 

Gala yemeği; fenerler ve flamalarla süslenmiş salondaki sağa sola savruluşlar, paldır küldür devrilişler ve dökülen içecekler nedeniyle yarıda kesildi.

7.Aşağıdakilerden hangisi öğeleri ve öğelerinin dizilişi yönüyle bu cümle ile özdeştir?

A) Bu öykünün  olay örgüsü, şimdiye kadar okuduklarım içerisinde en sağlam olandı.
B) Gemicilerin fırtınaya karşı gösterdikleri direnç, eşi benzeri görülmemiş bir mücadeleye dönüşmüştü.
C) Edebiyatımızın tanınmış kalemlerini bir araya getiren bu seçki, kısa sürede tükendi.
D) Sahildeki seyyar satıcıların kıyafetlerinin temiz olması, zorunlu hâle getirildi.
E) Boğaz iskelelerinin birinde çımacı olarak çalışan Haşmet, maaşını alır almaz Ayvalık’a gitmişti.

 

 

8.Aşağıdaki cümlelerden hangisi, yalnızca özne ve yüklemden oluşmuştur?

A) Eğri cetvelden doğru çizgi çıkmaz.
B) Eskimiş fikirler, paslanmış çivilere benzer.
C)Hedefi olmayan gemiye, hiçbir rüzgâr yardım etmez.
D)Güzel bir kıyafet, iyi bir tavsiye mektubudur.
E)Kendi dilini bilmeyen, başka dil öğrenemez.

 

 

Okuma sırasında beynin faaliyetleri ölçülerek, insanların olumsuz cümleleri anlamak için daha çok zorlandıkları belirlenmiştir.

9.Bu cümlenin öğe dizilişi aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Zarf tümleci, özne, yüklem
B) Zarf tümleci, belirtili nesne, yüklem
C) Zarf tümleci, dolaylı tümleç, yüklem
D) Özne, zarf tümleci, yüklem
E) Belirtili nesne, zarf tümleci, yüklem

 

10.“Sen de bir gün bu şehirde yaşamaktan bıkacak mısın?” sorusuna verilecek cevap, cümlenin hangi öğesidir?

A) Belirtisiz nesne     B) Dolaylı tümleç     C) Zarf tümleci    D)Özne    E) Yüklem

 

11. Aşağıdakilerin hangisinde yanıt sadece dolaylı tümleçten oluşmuştur?

A) – Beni tanıyor musun? – Elbette.
B) – Seni kim çağırdı buraya? – Ustabaşı.
C) – Hangi bölümde çalışıyorsun? – Dokuma bölümünde.
D) – Neden insanları rahatsız ediyorsun? – Etmiyorum.
E) – Kardeşine ne gönderiyorsun? – Bir kitap.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cümlenin öğesi olmayan bir ara söze yer verilmiştir?

A) Mevlana, Türk insanının irfan kaynağı, hoşgörünün bir simgesidir.
B) Dedem, unutkanlığıyla meşhurdu, hep savaş yıllarını anlatırdı.
C) Toplumsal değerlerimiz, atalarımızın soyut mirası, her geçen gün yozlaştırılıyor.
D) Bu ev, çocukluğumun sırça köşkü, zamanın acımasız yıkımına yıllarca göğüs gerdi.
E) Kurtuluş Savaşı yılları, ateşle sınandığımız zamanlar, toplumsal belliğimizde derin izler bırakmıştır.

 

Evliya Çelebi, Bursa çeşmelerinden uzun uzadıya bahsettikten sonra sözü “Velhasıl, Bursa sudan ibarettir.” diyerek bitirir.

13. Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin karşılığı yoktur?

A) Kim    B) Ne zaman     C) Neyi      D) Nasıl       E) Nereye

 

 

Sevdiğim bir yazar; aşk, ölümün gülümseyen yüzüdür, demişti bir toplantıda.

14. Bu cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Özne-nesne-yüklem-zarf tümleci
B) Nesne-özne-yüklem-dolaylı tümleç
C) Zarf tümleci-özne-yüklem
D) Özne-nesne-yüklem-dolaylı tümleç
E) Özne-yüklem-yüklem-dolaylı tümleç

 

Bu imge, toplumda birbirine karşıt olarak algılanan bazı değerleri uzlaştırdığı için önemliydi.

15. Bu cümlenin öğeleri ve öğelerinin dizilişi aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Özne-dolaylı tümleç-zarf tümleci-yüklem
B) Dolaylı tümleç-zarf tümleci-yüklem
C) Dolaylı tümleç-özne-zarf tümleci-yüklem
D) Özne-zarf tümleci-yüklem
E) Özne-dolaylı tümleç-nesne-yüklem

 

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğelerine doğru ayrılmıştır?

A) Faytonlar, / faytoncu durağı diye bilinen yerlerde / kümelenerek/müşteri beklerlerdi. .
B) Mahalle arasında/fayton olmadığından / durağa kadar gidip fayton çağırmak / çocukların göreviydi.
C) Anadolu’yu teftişe çıkmış Osmanlı paşaları gibi / faytona/ kurulurduk.
D) Mahallenin yaramaz çocukları / faytoncuya / fark ettirmeden faytonun arkasına / asılırlardı.
E) Faytonlar / yaşamaya alıştığımız insani boyutun / bir parçasıydı.

 

 

Şiire çok küçükken başlayan Yahya Kemal, çocukluğunu besleyen iki kaynağın ailesi ve yakın çevresi olduğunu anılarında vurgular.

17.Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yahya Kemal
B) Şiire çok küçükken başlayan Yahya Kemal,
C) çocukluğunu besleyen iki kaynak
D) ailesi ve yakın çevresi
E) ailesi ve yakın çevresi olduğunu

 

Son atlı karıncayı Kadırga Meydanı’nda birkaç yıl önce görmüştüm.

18.Bu cümlenin öğelerini bulmak için yüklemine sırasıyla aşağıdaki sorulardan hangileri sorulmalıdır?

A) Kimi-nereye-nasıl
B) Neyi-nerede-ne zaman
C) Kim-nerede-neden
D) Ne-nereden-ne kadar
E) Neyi-nerede-niçin

 

O, yoğun ve çalışkan yaşamın en umulmaz bir anında, beş kurşun, bu yaşama son verdi.

19.Bu cümlenin öznesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) O                                      B) beş kurşun
C) yoğun ve çalışkan         D) bu yaşama
E) umulmaz bir anında

 

I. Arkamızda kalan acıların anılması da bir zevktir.
II. İçimiz kor gibi yanarken susmak, acıların en beteridir.
III. Acılar, aile bireylerini birbirlerine daha iyi bağlar.
IV. Adın ebedi olursa, kendin de ebedi olursun.

20. Numaralanmış cümlelerden hangi ikisi, özne ve yüklemden oluşmuş cümledir?

A) I. ve II.       B) II. ve III.      C) III. ve IV.
D) I. ve III.     E) II. ve IV.

 

YANITLAR

1. B 11. C
2. E 12. B
3. C 13. E
4. D 14. D
5. B 15. D
6. E 16. C
7. C 17. B
8. D 18. B
9. A 19. B
10. E 20. A

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? A) Demin / üzerinden / inek …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir