Perşembe , Temmuz 18 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 8

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde özne birden çok sözcükten oluşmamıştır?

A) Simsiyah kaşları alnının ortasında neredeyse birleşmişti.
B) Yanında bir fidan gibi salınan Perihan Hanım çok suskundu.
C) Aşağı inmesi bir dakika sürdü.
D) Köprüden önceki son çıkıştı bu.
E) Bu işin sonu iyi olmayacak, Deniz!

 

2.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük veya sözcük grubu zarf tümleci değildir?

A) Yapımcıyla da böyle konuşmazsan akıllılık edersin canım arkadaşım!
B) Bana kimse böyle
C) Hepsi kırkını çoktan devirmiş konsolos madamlarını inceledi bir süre.
D) Adam bu işten pek hoşlanmamıştı.
E) Odun sobası ağır ağır yanıyor, biz de etrafında ısınıyorduk.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?
A) Sen/benim/iyi bir insan olma/ihtimalimsin.
B) Senin hakkında/pek de iyi şeyler/söylenmiyor.
C) O bunaltıcı günlerden birinde/poplin almak için/Trabzon’un meşhur çarşısına/çıktılar.
D) İran’ın kıymetli halıları, antikalara, değeri paralar/hep/bu çarşılarda/satılırdı.
E) Böyle bir çarşıyla/Tebriz’in çarşıları /boy ölçüşebilirdi.

 

4. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde dolaylı tümleç vurgulanmıştır?

A) Bu sese sinmiş şımarık masumiyeti, ardından gelecek münasebetsiz isteği ne zaman olsa sezerdi.
B) Sabah olduğunda Zehra ile İsmail yola düştüler.
C) Başını, gaz lambasının ışığında onardığı potlu çarşaftan kaldırdı.
D) Bu rengarenk insan kalabalığından daha çok develeri seyretti Zeliha.
E) Camı incecik, işlemesi zarif bir bardak içindeki limonatayı yudumladı.

 

5.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ögenin açıklayıcısı olmayan bir ara söz kullanılmıştır?

A) Onun şiiri -Serenat- sevgiliye duyulan aşkı anlatan bir şiirdir.
B) Hepsi bakıcılarından çok daha süslü onlarca devenin -deve huysuz ve aksi hayvandı- içlerinden birinin sık sık ortalığı birbirine kattığı görülürdü.
C) En sevdiğim kafiye -âh- bu şiirde de yerinde kullanılmış.
D) Eve girdiklerinde -saat on civarında- televizyonlarının çalındığını fark ettiler.
E) Adamın yüzü -sapsarı, kanı çekilmiş o çehre- gözümün önünden gitmedi.

 

6.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesne vurgulanmıştır?

A) Hayatta var olduğunu bilmediği suçlar aklına bile gelmemiş.
B) O sabah bezdirici bir kıyamet korosuyla uyandığında başını yastığın altına soktu.
C) Güneşsiz, boğucu, rutubetli bir hava vardı.
D) Dışarıdan gelen seslere kulak verdi.
E) En ağır suçları gözden geçirdi.

 

“Kavakların yaprak dökme biçimi, ayvaların azlığı çokluğu, kestanelerin dökülme zamanı ve daha bir sürü şeyden Büyükhanım mevsimlerin nasıl geçeceğini tahmin edecek bilgiye az çok ulaşmıştı yıllardır.”

7.cümlesindeki ögelerin sıralanışı aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) özne-nesne-zarf tümleci-yüklem-zarf tümleci
B) dolaylı tümleç-özne-dolaylı tümleç-zarf tümleci-yüklem-zarf tümleci
C) zarf tümleci-zarf tümleci-özne-yüklem-zarf tümleci-zarf tümleci
D) dolaylı tümleç-zarf tümleci-özne-yüklem-zarf tümleci
E) belirtili nesne-zarf tümleci-özne-zarf tümleci-yüklem-zarf tümleci

 

(I)Dışarıdan gelen seslere kulak verdi.(II) Yerinden kalktı, yarı beline kadar pencereden sarktı.(III) Geri döndü. (IV) Nicedir el sürmediği yastık örtüsünü el işi bohçasından çıkardı. (V) Kavuniçi çiçeğin son gölgesini işlemek için, iğnesine açık tonda bir iplik geçirdi.

8.Yukarıdaki cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I.cümle dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmuştur.
B) II. cümlede iki tane yüklem vardır.
C) III.cümle dolaylı tümleç ve yüklemden oluşmuştur.

D) IV.cümlede dolaylı tümleç, zincirleme isim tamlamasından oluşmuştur.
E) V. cümle zarf tümleci, dolaylı tümleç, belirtisiz nesne ve yüklemden oluşmuştur

 

(I ) Zehra içlerinden mor menekşe demetini eline almış. (II) Yürek biçiminde koyu yeşil yaprakların üzerine düşen güneş ışığına, arkada kalan yarı gölgeli kısma, ressamın menekşelerin üzerinde gidip gelmiş fırçasının izlerine uzun uzun bakmıştı. (III) İçine tatlı bir duygu, güçlü bir istek dolmuş. (IV) Bileklerinde, parmak uçlarında ışıklı bir kamaşma hissetmişti. (V) O arzu o günden bu yana eksilmemişti.

9.Yukarıdaki parçayla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I.cümlede belirtisiz nesne kullanılmıştır.
B) II.cümlede dolaylı tümleç, söz öbeğinden oluşmamıştır.
C) III.cümlenin öznesi sıfat tamlamasından oluşmaktadır.
D) IV. cümlenin yüklemi birleşik fiildir.
E) V.cümlede özneden sonra zarf tümleci gelmektedir.

 

10.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması yüklemdir?

A) Yeni aldığım piyano sizindir.
B) Bu gazetenin eki neredeydi acaba?
C) Aşk öyle elde olan bir duygu mudur?
D) Dedelik  makamı böyledir işte su perisi.
E) Hem halciyim, hem limon toptancısıyım.

 

Az önce Rıfkı mı girmişti içeri?

11.Yukarıdaki cümlenin ögelerinin sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A)Özne – dolaylı tümleç – zarf tümleci – yüklem
B) Zarf tümleci – özne – yüklem – zarf tümleci
C) Dolaylı tümleç – özne – yüklem – zarf tümleci
D) Belirtili nesne – özne – yüklem – zarf tümleci
E) Belirtisiz nesne – özne – yüklem – zarf tümleci

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Niye/ çalıyorsun /elalemin portakallarını/ sen?
B) Hırsız/ değilim/ en azından/ senin gibi.
C) Ne/ durduruyorsun/ o saat/, bin/ hadi.
D) Saatlerdir /bunlarla /uğraşıyorum /ben.
E) Sizler de/ bir şeyler/ takın /ellerinize.

 

 

13. Aşağıdaki sorulardan hangisi dolaylı tümleci buldurmaya yöneliktir?

A) Sen bu çocukla nasıl tanıştın?
B) Aslı’nın kemanı ne zaman kırıldı?
C) Sence burada daha kadar kalacağız?
D) O eski arabayı kimden aldınız?
E) Sen köstek olacaksan niye geldin ki?

 

14.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi yoktur?

A) O köye aşağı yoldan gidilir.
B) Senden böyle hareketler beklenmez.
C) Bana mı taşıtacaksın bunları ?
D) Evren Bey, en azından orayı elinde tutmayı başarabilmiş.
E) Birbirinizin emeğine saygılı olun oğlum.

 

Allah kimseyi attan indirip eşeğe bindirmesin.

15. Yukarıdaki cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?
A)Özne  B)Belirtili nesne  C) Belirtisiz nesne  D) Dolaylı tümleç E) Zarf tümleci

 

 

16.“İkiniz de güç ve hız testine girdikten sonra başarılı oldunuz.” cümlesi, ögeleri ve ögelerin sıralanışı yönünden aşağıdakilerden hangisiyle özdeştir?

A) Onunla yan yana olmaktan gurur duyuyorum.
B) Bu sınavı geçmek gerçekten zor.
C) Hâlâ ne olduğunu anlayamadı.
D) Başka seçeneklerin ve zamanın var.
E) Krediniz onaylanınca anında kullanabilirsiniz.

 

 

17. “Sen de o vefasız gibi unutma.”  cümlesindeki altı çizili bölümün oluşturduğu öge aşağıdakilerden hangisidir?

A) Özne   B) Belirtisiz nesne   C) Zarf tümleci  D) Belirtili nesne E) Dolaylı tümleç

 

 

18. Aşağıdakilerden hangisinde virgül kaldırılırsa cümlenin ögelerinde değişiklik meydana gelir?

A)Çiçekler, boyunlarını yine bükmüş.
B) Antalya, yaz mevsiminde çok sıcak oluyor.
C) Eskici, oğlanla sokakta tartışmış.
D) İyilikten hiç anlamıyorsun, sen.
E) Ağzını kapa oğlum, ağzını.

 

19.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim tamlaması özne görevinde değildir?

A) Ben bunu saha gezisine dönüştürdüm.
B) Bu videoda deniz bilimi anlatılıyor.
C) Saatin pili ne çabuk bitmiş.
D) Tavuğun iyisi bu markette satılıyor.
E) Cumartesi akşamı hangi kanalda yayınlanacak?

 

20.Aşağıdaki cümlelerden hangisinde nesne kullanılmamıştır?

A) Bunun dillere destan tadını biliyor musun?
B) Onunla konuşurken kontrolü kaybediyordu.
C) Paranızı nasıl değerlendiriyorsunuz Sevgi Hanım?
D) Yeni aldığım pantolon bir yıkamada soldu.
E) Çocuğum, ben sizin ne istediğinizi anlamadım.

YANITLAR

1.   D 11.   B
2.   A 12.   A
3.   A 13.   D
4.   C 14.   A
5.   B 15.   C
6.   E 16.   B
7.   B 17.   C
8.   C 18.   C
9.   B 19.   A
10.   C 20.   D

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır? A) Demin / üzerinden / inek …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir