Perşembe , Temmuz 18 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Demin / üzerinden / inek sürüsü / geçti.
B) Müzik öğretmenini / ne zaman / görebilirim?
C) Eve giderken / alırsın / telefonunu.
D) Senin / boş vakitlerde / ne yaptığını / biliyoruz
E) Güle güle oturun demek için / aramıştık.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf tümleci yoktur?

A) Şu kapının önüne nazar boncuğu mu taksak?
B) Şu evin fotoğraflarını çekseydik az önce.
C) Ben dün sizin su tesisatınızı değiştirmiştim.
D) Tesisatçı, lavabonun nasıl çalıştığını sormak için gelmiş.
E) Oğlum bak, işler iyice inceliyor.

 

Yarın ustanın parasını kim ödeyecek?

3.Yukarıdaki cümlenin ögeleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak sırasıyla verilmiştir?

A)Özne-dolaylı tümleç-yüklem-belirtili nesne
B)Zarf tümleci-belirtili nesne-özne-yüklem
C)Dolaylı tümleç-zarf tümleci-özne-yüklem
D)Zarf tümleci-belirtisiz nesne-özne-yüklem
E)Nesne-özne-belirtisiz nesne-yüklem

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kimi, ne zaman, kime” sorularının cevabı vardır?

A) Okuldan sonra yarım gün çalışmayı düşünüyorum.
B) Onu uzun zamandır size soramadım.
C) Kimse yokken gizlice havuza girer.
D) Biz seninle hafta sonu okul çıkışı gidelim.
E) Bu otelin üzerinde kimin hesabı var?

 

5.“Sen burayı çok mu merak ettin dün?” cümlesinin yüklemine sorulacak sorulardan hangisine cevap alınamaz?

A)Kim     B)Kimi     C)Ne kadar    D)Ne zaman    E) Ne

 

6. “Üzerine bir resim çiziktirilmiş kağıtla kalemi bir tarafa bırakmış, kız kardeşine buğulu gözlerle bakıyordu.”    cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) Nereye   B) Neyi    C) Ne     D) Kim     E) Nasıl

 

7. “Ellerini belindeki önlükle kurularken kuyunun yanındaki taşa oturdu.” cümlesindeki öge dizilişi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) zarf tümleci-dolaylı tümleç-yüklem
B) belirtili nesne-zarf tümleci-dolaylı tümleç-yüklem
C) özne-nesne-zarf tümleci-yüklem
D) nesne-dolaylı tümleç-yüklem
E) zarf tümleci-zarf tümleci-yüklem

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde dolaylı tümleç sıfat tamlamasıdır?

A) Masanın üzerinde şişesi parlatılmış gaz lambası ağır ağır yanıyordu.
B) İsmail derin ve uysal bir ırmak gibi kendi içine akmış,  orada göllenmiş, tortulanmıştı.
C) El üstünde tutulmaya alışmış, ama nereye akacağını bilememiş, mizacını kestiremeyen coşkun sular gibi taşmıştı.
D) Duvardaki “Bu da geçer yâ hû!” levhasına gözü takıldı.
E) Çocukların gülüşmelerine aldırmayarak sofra başına döndü.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne kullanılmamıştır?

A) Toprak bir sahanın üzerinde bir topun ardından sağa sola koşturan futbolculardan daha çok adamların heyecanıyla ilgiliydim ben.
B) Bir göz üzerimize dikilmiş gibi bizi seyrediyordu.
C) Zamanın aynasının boylu boyunca kırıldığını ve o andan geriye ölümsüz bir suret kaldığını anladım.
D) Tarhları, toprak saksıları, gaz tenekelerini bir bir yokladı.
E) Şu portakal ağacı çiçek, meyve, yaprak aynı anda hepsini üzerinde taşıyor.

 

10. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sadece yüklemden oluşmaktadır?

A) Başlarını sokacakları bir evleri vardı.
B) İkisinin de sesinde işlenmiş kabahatin, artık geri alınamayacak bir adımın haberini sezdi.
C) Büyükhanım onun da bahçenin bir köşesinde yaşamasına razı olamaz mıydı?
D) Yavrularının yanından ayrılamadığı için aç kalan ana köpeğin iniltilerini fersah fersah öteden işiterek ona elceğiziyle şekerleme götüren biriydi.
E) Havadan sudan konuştukları en dertsiz, en tasasız sabahlardan birinde keyifler iyiydi.

 

11. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi bir isim tamlamasıdır?

A) Yıllarca önce memleketinden ayrılmış bir tüccarın oğluydu.
B) O zaman sadece yedi yaşındaydı.
C) Trabzon’da halıya dair hatırasını dinç tutacak hiçbir şey yoktu.
D) Konukların boş gitmemesi de nezakettendi.
E) Aralarındaki fark daha fiillerinden belliydi.

 

Bu kitap okurların düşüncelerini allak bullak etmişti.

12. Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A) Özne – nesne – yüklem
B) Özne – yüklem
C) Özne – zarf tümleci – yüklem
D) Özne – zarf tümleci – nesne – yüklem
E) Nesne – zarf tümleci – yüklem

 

Karşımızda oturan orta yaşlı, gözlüklü bayan, İki büyük gazeteyi didik didik etti.

13.Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A) Özne – nesne – zarf tümleci – yüklem
B) Özne – dolaylı tümleç – zarf tümleci – yüklem
C) Özne – zarf tümleci – nesne – yüklem
D) Özne – nesne – yüklem
E) Özne – dolaylı tümleç – nesne – yüklem

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç kullanılmıştır?

A) Buradaki insanlar zengindi; ama mutlu değillerdi.
B) Okuduğum romanın çok acıklı bir anlatımı vardı.
C) Varacağım yere erken saatlerde ulaşmalıyım.
D) Bir gün benim haklı olduğumu sen de anlayacaksın.
E) Gönderdiğiniz resmi çok beğendim.

 

15. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcük ya da sözcük gruplarından hangisi farklı bir öge oluşturmuştur?

A) Rakibinizi hata yaparken rahatsız etmeyin.

B) Siz onu gençliğinde görmeliydiniz, şimdi o günle­rinden eser yok.

C) Küçük kasabalarda herkes birini sesinden tanır.

D) O günlerde buraya tren gelmezdi, şehre at arabasıyla giderdik.

E) Yağmur başladığında herkes yağmurdan korun­mak için sığınacak bir yer aramaya başlardı.

 

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öge sayısı en fazladır?

A) Yağmur yağmaya başlayınca aklıma hemen yağmurla İlgili şiirler geliyor.
B) Bacanın üstündeki leylek yuvası çok görkemli görünüyordu.
C) Lokanta dışarıdan çok köhne görünüyordu.
D) Savaşta ölenlerin anısına yapılan heykel beni çok duygulandırdr.
E) Buradaki tarihî yerlerin birçoğunu iki yıl önce bir iş için buraya geldiğimde gezmiştim.

 

“Beni görünce yüzüme şaşkın şaşkın baktı.”

17.Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümleye öğeleri ve öğelerinin sıralanışı yönüyle özdeştir?

A) Ziyaretine gittiğimizde bizi çok sıcak karşılamıştı.
B) Bilmediklerini döne dolaşa bana soruyordu.
C) Vakitli vakitsiz ziyaretime gelmesi beni iyice bezdirmişti.
D) Başından geçenleri uzun uzun anlattı bana
E) Güneş batarken, ağaçların koyu gölgesinde sessiz sessiz ağlıyordum.

 

18.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öge sayısı en fazladır?

A) O küçük kasabada üç yıl önce öğretmenlik yapmıştım.
B) Eski kitaplarının arasında ilginç bir kitap buldu.
C) Şu satırları yazdığım sırada yeni işler tasarlıyorum.
D) Ufaklık, kirli çamaşırlarını annesine göstermeden makineye attı.
E) Gözlerinden iki damla yaş süzüldü.

 

Hayatlarında hiçbir başarı gösteremeyenler, kendilerini başkalarının başarılarını küçülterek teselli ederler.

19.Bu cümlede aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?

A) Özne   C) Yüklem   E) Dolaylı tümleç   B) Nesne    D) Zarf tümleci

 

20.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne yoktur?

A) Yöneticilerin olayların üstüne kararlılıkla gitmesi beklenir.
B) Çocukların kitapları, defterleri ve beslenme kutuları çantalarına yerleştirildi.
C)Çalışanlar, işe coşkuyla başlarsa her işin hakkından gelirler.
D) Konuşmacı, konuşmasına başlamadan önce salonda sessizlik sağlandı.
E) Yazarın çeşitli gazetelerde yirmi kadar makalesi yayımlandı.

YANITLAR

1. D 11. A
2. A 12. A
3. B 13. D
4. B 14. C
5. E 15. C
6. C 16. A
7. A 17. E
8. D 18. D
9. A 19. E
10. D 20. C

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

1. “Hemşirenin şarkısına kulak veren yalnızca pistin önünde uslu uslu oturan iki köpekti.”Bu cümledeki altı …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir