Perşembe , Temmuz 18 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 3

Müzik( ) sanatların en zevklisidir( ) ama bir şey öğretmez( ) Buna karşılık şiir( ) hem ruhun gıdası hem de iyi bir öğretmendir.

1.Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A)(,) (;) (.) (,)       B) (;) (,) (.) (,)        C) (,) (;) (:) (;)          D)(,) (,) (.) (,)        E) (,) (:) (;) (;)

 

 

Bahçede çeşit çeşit ağaçlar (I) çiçekler (II) sebzeler vardı. Hepsine özenle bakılmış (III) hepsi de sulanmış (IV) ilaç-lanmıştı. Ağaçlar güzelce (V) budanmıştı.

2.Parçadaki numaralanmış yerlerden hangisine virgül (,) getirilemez?

A) I.          B) II.                 C) III.               D) IV.              E) V.

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç noktanın kullanımı yanlıştır?

A) Senin için: “ O … adamın biridir.” dedi, az önce.
B) Evde o gün kimler yoktu ki: komşular,amcamlar, teyzemler…
C) Dereceye girenler arasında maalesef B… de vardı.
D) Sallanmaz o kalkışta ne mendil ne de bir kol…
E) Yanına gelirsem…

 

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül gereksiz kullanılmıştır?

A) Şu makaleyi okuyup, gazeteyi sana vereceğim.
B) Uzun boylu genç, gitarla güzel bir şarkı çalıyordu.
C) Eylül, edebiyatımızda ilk psikolojik roman olarak bilinir.
D) 2005’te ilk kitabını yayımlamış, büyük bir ilgi görmüştü B.Borahan.
E) Artık bu adamın yaptıklarına hiç mi hiç dayanamıyorum, dedi.

 

5. Aşağıdakilerin hangisinde parantezle gösterilen yere iki nokta (:) getirilemez?

A) Daha yapacağım o kadar çok iş var ki () anlatamam.
B) Aklımda iki isim vardı () Ayberk ve Sergül.
C) Öğertmenimiz bize şunları da söyledi () Çalışın ve kazanın.
D) Sözcük türleri şunlardır () İsim, sıfat, zamir…
E) Mustafa’ya bir isim de biz takmıştık () Mıstık.

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki parantez içi boşluğa noktalı virgül (;) getirilemez?

A) Bu yazarı okumalısın ( ) onda kendinden çok şey bulacaksın.
B) Hiç olmazsa sanat kültürünüzü yükseltmeye bakın ( ) dedi.
C) Herkes, büyük bir cezaya çarptırılacağını bekliyordu ( ) ne var ki beklenen olmadı.
D) Hamdi Tanpınar ( ) şiir, roman, hikâye türünde yapıtlar vermiştir.
E) Denizi sev( ) kıyıda dur!

 

 

Ad gibi kullanılmış sıfatlar, cümlede bir addan önceye rastlarsa, sıfat tamlaması sanılmasını önlemek için,
sıfattan sonra virgül (,) konur.

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül bu amaçla kullanılmıştır?

A) Oğlumuz, bugün her zamankinden yakışıklı göründü gözüme.
B) Genç, kıza adresi bütün ayrıntılarıyla tarif etti.
C) Küçük çocuk, iki adım daha attıktan sonra yere düştü.
D) Akıllı, onurlu, dürüst bir insandır B.Borhan..
E) Onu, yine böyle güneşli bir bahar sabahı yolcu etmiştik.

 

 

8. Kısa çizgi (–), aşağıdaki cümlelerin hangisinde yanlış kullanılmıştır?

A) Tezinin tümünü 2003-2005 yılları arasında bitirdi.
B) İstanbul – Kahramanmaraş uçuşu bir saat ertelenmiş.
C) Sahilde, kumsalın bittiği yerde, irili – ufaklı taşlar vardı.
D) Ülkemin her bölgesini- Doğu Karadeniz hariç- karış karış bilirim.
E) – mak, –mek eki, eylemden ad yapan ekler arasındadır.

 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, parantez ( ) ile gösterilen yere iki nokta ( : ) getirilmez?

A) Horatius ise ( ) “Kamburunun dostuna hoş görünmesini isteyen, dostunun sivilcelerini hoş görmelidir.” demiş.
B) Yüzü ümitsizlikle sapsarı ( ) – Bu olabilse, dedi, bu olabilse …
C) Yakup Kadri’nin romanları nehir roman özelliği taşır ( ) Kiralık Konak, Panorama, Yaban, Ankara…
D) Kızılderililer kişiliklerine, yaptıkları kahramanlıklara göre ad alırlarmış ( ) Ay Işığı, Oturan Boğa…
E) Genç adamın bakışlarında fırtınalar esiyor ( ) ama bunu yansıtacak hiçbir hareket yapmıyordu.

 

 

Yaptığımız en büyük hata şudur( ) Biz( )her zaman dünyaya eğlenmek için geldiğimizi düşünürüz( ) halbuki bunun böyle olmağını kavrarsak bütün zorluklara katlanırız.

10.Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (.) (,) (,)       B) (:) (;) (;)       C) (:) (,) (;)     D) (.) (,) (;)      E) ( 😉 (;) (,)

11.Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) getirilemez?

A) Bugün matematikten ve Türkçeden kaçar soru çözebildin
B) Neden geç kaldığını bize ne zaman anlatmayı düşünüyorsun
C) Niçin araştırmadan böyle bir işe kalkıştınız
D) Hangi böreği daha çok beğendiğinizi söyler misiniz
E) Arkadaşlarım gelmişler mi diye kantine baktım

 

 

Kıskançlık( ) yılan zehrinden daha beterdir ( ) çünkü yılan zehri sadece bir kişiyi ( )kıskançlık ise hem baş-
kasını hem de kendisini zehirler.

12.Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (, ) (;) (,)     B) (;) (;) (,)     C) (;) (;) (;)      D) (,) (,) (,)      E) (;) (,) (;)

 

 

13. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde üç nokta (…) yanlış kullanılmıştır?

A) Yemekten sonra tatlılar, kahveler, meyveler…ikram edildi.
B) Ev sahibi kesin konuştu: Ya kirayı artıracaktık;ya da…
C) Neler konuşulmadı ki o akşam: siyaset, spor, magazin…
D) Evdeki sohbetimiz üç ayaklıdır: Biri ben, biri annem, biri de babam…
E) Genç kıza ağlayarak da olsa geleceğe yönelik düşlerini teke tek anlatmaya…

 

 

14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Edebiyat (yazın), bir bakıma yaşamın kendisi değil midir?
B)Bir eleştirmen, biçimden daha çok muhtevaya (içeriğe) önem vermelidir bence.
C) Kanıksamak (alışmak) sözcüğü sadeleşme akımı sırasında türetilen bir kelimedir.
D)Bu yapıt (Çalıkuşu), bir genç kızın başından geçen olayları anlatıyor.
E)Realizm (gerçekçilik) akımının en önemli sanatçısıydı bu genç yazar.

 

Kültür (I) sürekli ve çoğulcu bir söyleme (II) hareketli (III) hummalı ve sabırsız bir fısıltıya dayanır (IV)sanat
ise izleyecisinden sessizlik ve sabır ister (V) Kültür kaçınılmaz bir şekilde gelişme gösterir.

15.Bu parçada numaralanmış yerlerden hangisine noktalı virgül (;) getirilmelidir?

A) I.                B) II.                   C) III.                 D) IV.                  E) V.

 

 

Cahillik üç türlüdür( ) Hiçbir şey bilmemek( ) gerekeni bilmemek ve bir sürü gereksiz şeyleri bilmek( )

16.Yukarıdaki cümlede parantezlerle boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangileri getirilmelidir?

A) (.) (,) (.)      B) (:) (,) (…)      C) (:) (;) (.)       D) (:) (,) (;)      E) (:) (,) (.)

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna üç nokta (…) getirilmez?

A) Siz olsanız sormaz mısınız neden geç kaldığını
B) Amerikalılar fırtınalara hep kadın adları vermişler:Emma, Sandra, Tifanny
C) Bu konuda onunla konuşmalımıyım; yoksa
D) Daldım yine geçmişe; çocukluğuma, gençliğime
E) Hele bir daha zayıf alsın türkçeden, tarihten

 

 

18.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir noktalama yanlışlığı yapılmıştır?

A)İhtiyar, kadına nereden geldiğini sordu?
B)Dün balkondan kar’ı seyrettik.
C)Osmanlılar döneminde toplumda kadın’ın önemli bir yeri vardı.
D)Yarın 08.45’te gideceğim.
E) N’olur sen de bizimle gel,diye yalvardı bana.

 

“Sınıfta öğrencileri bulamayınca müdür odasına gitti.” Cümlesinde bir virgül kullanılarak önemli bir anlam ve öğe değişikliği yapılabilir.

19.Aynı özellik aşağıdaki cümlelerin hangisinde vardır?

A) Her bugün içinde yarını taşır,bunu da unutma.
B) Sınıfta kimlerin takıma gireceği tartışılırken kavga çıktı.
C) Pazar günkü toplantıya tamirci çırağıyla gelmişti.
D) Herkesten önde koşarak ipi göğüsledi.
E) Bizim sınıfın yarısı geçen yıldan kalan öğrencilerle  doluydu.

 

Yazarın güzelbilim (estetik) alanında yaptığı çok önemli çalışmalar da vardır.

20.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde parantez  (ayraç) işareti, bu cümledeki göreviyle kullanılmıştır?

A) Adlar ve eylemler (dillerin temel sözcükleri) öncelikle öğrenilmesi gereken sözcük türleridir.
B) Bu yüksek bölgede (Doğu Anadolu’da) tarıma elverişli alanlar son derece azdır.
C) Yaşanılan her yerde (Anadolu ve Trakya’da) insanlarımız gerçek anlamda özverilidir.
D) Feride (kısa bir kararsızlıktan sonra) düşüncelerini söyledi.
E) Mecaz- ı mürsel (düzdeğişmece) günlük yaşamda en sık kullandığımız sanatlardandır.

YANITLAR

1. A 11. E
2. E 12. A
3. D 13. D
4. A 14. D
5. A 15. D
6. B 16. E
7. B 17. A
8. C 18. C
9. E 19. C
10. C 20. E

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

Bugüne kadar çok söyledim ( ) Bende haset yoktur ( ) öyle sanıyorum. Kimsenin ne …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir