Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 6

1. “-de, -da” eki, aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisine getirildiğinde “-te,-ta” biçimini  almaz?

A) Saat üç sizin için de uygun mu?
B) Bu hafta lig maçları ertelendi.
C) Çocuklara birer külah şeker dağıtıldı.
D) Seçim öncesinde yine genel af bekleniyor.
E) Tarihte ilk barış antlaşması ne zaman yapılmıştır?

 

 

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünsüz benzeşmesine örnek yoktur?

A) Ne hoştur kırlarda yazın uyumak
B) Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar
C) İçsem şu damlayan ay ışığını dallardan
D) Dönmeyen aşığın serptiği çiçekler
E) Dün bir gölge gibi geçti yanımdan

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz sertleşmesi örneği yoktur?

A) Uzun zamandır toptancılık yapıyor.
B) Biraz önce dershaneye gitti.
C) Eve giderken markete uğradım.
D) Somurtkan tiplerle bir arada olmam.
E) Söyledikleri çelişkili geldi bana.

 

Hiçbir son iyi değildir; hiçbir ayrılık temiz değildir, hiçbir uzun ilişki tek bir konuşma ile bitmez. Sevdiğinden ay-rılmak kolay değildir, onu ruhundan söküp atmanın kolay olduğunu söyleyen ne büyük bir ahmaktır.

4. Bu paragrafta ünsüz sertleşmesine ve yumuşamasına örnek kaç sözcük vardır?

A) 1          B) 2             C) 3           D) 4                E) 5

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz sertleşmesiyle ilgili bir yazım yanlışı yapılmamıştır?

A) Sezgin 1960’da Ankara’da doğmuş.
B) Matematik dersinde dörtgenleri işledik.
C) Cansu’nun unutganlığı üstünde.
D) Bazıları afdan yararlanıp çıktılar.
E) Seni gökde ararken yerde buldum.

 

 

Kimi hayat yaşlılıkta güzel bir bahçe olarak karşılar insanı. Kimi hayat bilinmez dar bir sokakta küçük bir şenlik tadı taşır. Kimi hayat ıssız bir coğrafyada yavaş adımlarla ve derin bir düşünce ile yaşanır.

6.Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangilerinin birden fazla örneği vardır?

A) Ünlü türemesi – ünsüz benzeşmesi
B) Ünlü daralması – ünsüz yumuşaması
C) Ünsüz yumuşaması – ünsüz benzeşmesi
D) Ünsüz türemesi – ünlü düşmesi
E) Ünsüz benzeşmesi – ünlü daralması

 

 

Gece, teknenin burnunda bir başıma otururken Marmaris’in ışıklarına bakıyorum. Aklıma Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye’de Marmaris’i anlatışı geliyor. O satırlarda ilerliyorken dilin o zamandan bu yana ne kadar değiştiğini düşünsem de inanın Marmaris dilden çok daha hızlı değişmiş.

7.Bu parçada aşağıdaki ses olaylarından hangisi yoktur?

A) Ünsüz düşmesi   B) Ünlü daralması   C) Ünsüz benzeşmesi   D) Ünlü düşmesi  E) Ünsüz yumuşaması

 

 

Kokladık güllerin en yalnızını

8. Bu dizede altı çizili sözcüklerde görülen ses olayları aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A)Ünsüz düşmesi – ünlü düşmesi
B) Ünlü düşmesi – ünlü düşmesi
C) Ünsüz değişimi – ünlü daralması
D) Ünsüz değişimi – ünlü düşmesi
E) Ünlü daralması – ünsüz türemesi

 

 

Belki bir süre daha
Ağlayıp sızlayacağım

9. Bu dizelerde altı çizili sözcükte görülen ses olayları aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir?

A) Ünsüz düşmesi – ünlü daralması
B) Ünsüz uyumu – ünlü düşmesi
C) Ünsüz değişimi – ünlü daralması
D) Ünsüz değişimi – ünlü düşmesi
E) Ünlü türemesi – ünlü daralması

 

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz yumuşaması yoktur?

A) Sporcuların dördü yarış dışı kaldı.
B) Trafik kazasında bilincini yitirmiş.
C) O, öğütlerimize her zaman kulak verir.
D) Tabağındakileri bitirmeden masadan kalkma.
E) Akşamki yemeğin tadı oldukça iyiydi.

 

Yağmursuz kalırım, çiçeksiz, kelebeksiz kalırım
İçimdeki kıvrımlar tükenir ah nasıl da tükenir

11. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisine örnek gösterilebilir?

A) Ünlü türemesi   B) Ünsüz yumuşaması   C) Ünlü daralması   D) Ünlü düşmesi  E) Ünsüz benzeşmesi

 

 

Kargalar ses taklidi konusunda oldukça yetenekli  hayvan

I

lardır. Yapılan bazı çalışmalarda yaklaşık  100 sözcüğü

II                                  III

ve 50 tam cümleyi öğrenebilen kargalar görülmüştür.

IV                                         V

12.Bu parçada numaralanmış altı çizili sözlerin hangisinde ünsüz uyumu vardır?

A) I.          B) II.             C) III.               D) IV.                E) V.

 

“Sonunda süreksiz sert ünsüzlerden (p, ç, t, k) biri bulunan sözcükler, ünlü ile başlayan bir ek aldığında sondaki sert ünsüz yumuşar.”

13.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, bu kurala örnek olamaz?

A) Kale direğine çarpan futbolcu bayıldı.
B) Dilinin ucunda eskiden kalma bir şarkı vardı.
C) Bazen biricik bir söz yetişiyor imdadıma.
D) Sarnıcın önünde su içip bir süre dinlendik.
E) Paraşütü ilk anda açılmayınca çok korkmuş.

 

 

Akşam yemeğini otelde  yiyor ve gece animasyonlarını

I

izliyoruz. Ertesi sabah kahvaltımızı  ettikten sonra

II                                 III                 IV

mürettebat ve artık birer yolcu değil birer dost

olan “mavi yolcular”la vedalaşıyoruz.

V

14.Bu cümlede numaralanmış altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz uyumu vardır?

A) I.          B) II.             C) III.               D) IV.                E) V.

 

15. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, küçük ünlü uyumuna uymaz?

A) Parktakİ  kanepeye sessizce oturdu.
B) Yapılan haksızlıklar gücüne gidiyordu.
C) Gün batarken her şey bir renge girdi.
D) Karlı gecelerde bir masal kentine benzerdi.
E) Bu bölgenin en ilginç yöresi, Elmalık Yarımadası”dır.

 

16.“Meydanda telefon kulübesini göremiyor, ama, yine de arıyordu.” bu cümlede büyük ünlü uyumuna uyma-yan kaç sözcük kullanılmıştır?

A) 1             B) 2                 C) 3                   D) 4                E) 5

 

 

17.Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi, aynı gerekçeyle büyük ünlü uyumuna uymaz?

A) şişman-kıyafet   B) dedikodu-ekşimtırak   C) kardeş-model     D) anne-açıkgöz    E) akşamki-seviyor

 

“Türkçe“de ekler, eklendikleri sözcüklerin son hecesindeki ünlüye uyar.”

18.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, bu kurala uymayan bir sözcük kullanılmıştır?

A) Gazetedeki trafik kazasını görünce gözlerim yaşardı.
B) Damar sertliğine şişmanlarda daha çok rastlanıyor.
C) Hanımböceği, çiçeklerin üzerinde çok zarif duruyor.
D) Sabahki kavgadan sonra evin huzuru kaçtı.
E) Çöreotunu ekmeğin üzerinde görmüştüm.

 

 

“Bir sözcüğün ilk hecesindeki ünlü düz ise, ondan sonra gelen ünlüler de düz olur.”

19.Aşağıdaki sözcüklerden hangileri, tümüyle bu kurala örnektir?

A) azık-ölgün-uzak                    B) bilge-süzgeç-sulak
C) kahve-durgun-yüzden         D) yazıcılar-başlamak-yıkanmış
E) büzgülü-koşucu-sigara

 

“Alay, Çemberlitaş”tan, Sultanahmet”ten, Sirkeci”den Tak-sim”e yürüyor; her tarata coşkun alkışlarla karşılanıyordu.”

20.Yukarıdaki parçada küçük ünlü uyumuna uymayan kaç sözcük vardır?

A) 1             B) 2                 C) 3                   D) 4                E) 5

YANITLAR

1. B 11. D
2. C 12. E
3. C 13. E
4. D 14. D
5. B 15. B
6. C 16. C
7. A 17. E
8. B 18. D
9. D 19. D
10. C 20. A

 

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir