Pazar , Nisan 14 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 9

1. Aşağıdaki dizelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek gösterilemez?

A) İstanbul’u dinliyorum gözlerim kapalı
B) Ulu mabet, seni ancak bu sabah anlıyorum.
C) Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan
D) Bu taşındır diyerek Kabe’yi diksem başına
E) Ne bir yiyecek vardı elde ne bir içecek

 

 

“Kimi sözcüklerde sert ünsüzler iki ünlü arasında kalmasa da yumuşayabilir.”

2. Aşağıdaki dizelerin hangisinde buna örnek gösterilemez?

A) Sular mı yandı neden tunca benziyor mermer
B) En kesif orduların yükleniyor dördü beşi
C) Eteklerinde güneş rengi bir yığın yaprak
D) Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım
E) Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet

 

 

3. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin hangisinde ünsüz türemesi olmuştur?

A)Daracık yolda güçlükle İlerlemeye çalışıyorduk.
B)Çocukların birçoğu parkta oynuyordu.
C)İşlerimizin büyük bir bölümünü halletmiştik.
D)İstanbullular güzel bir hafta sonu yaşadılar.
E)Şuradaki resimleri abisine çizdirtmişti.

 

 

Ne zaman ayrılık vakti gelse
İçimdeki güllerin boynu bükük

4. Bu dizelerde aşağıdaki ses olaylarından hangisine örnek gösterilebilir?

A)Ünsüz değişimi          B)Ünsüz benzeşmesi
C)Hece düşmesi            D)Ünlü daralması
E)Ünsüz düşmesi

 

 

5. Aşağıdaki dizelerin hangisindeki altı çizili sözcükte hece düşmesi vardır?

A)Her gün yanımda yeşeren bir bakış tazeliği var
B)Açılıp ayan oldu dünya her yönden bize
C)Bir kere doğruldunuz ve artık uzakları gözlersiniz
D)Bilinmezin kapısında el ele vermiş geleceğe hazırlanıyordu her şey
E)Sadece bir gölge bırakıp gitti savrulan bulutların kaynaştığı yerde

 

 

Benim de vaktim olsa belki ben de büyük bir profesör olurdum, böyle körleşip kalmazdım, dedi.

6.Yukarıdaki parçada büyük ünlü uyumuna uymayan kaç sözcük vardır?

A) 1               B) 2                   C) 3                 D) 4             E) 5

 

 

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesine örnek vardır?

A)Bu sözler karşısında bakışları gittikçe küçüldü.
B)Medyumlar olacakları önceden hissedebilir mi ?
C)Sonbahar geldi, yapraklar yavaş yavaş sararıyor.
D)Zifiri karanlık bastırınca hepimiz bunaldık.
E)Bir çeşme başında yarım saatlik mola verdik.

 

 

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sert sessizlerin yumuşamasına örnek yoktur?

A)Gecikince evdeki herkes onu merak etmişti.
B)Çalışma odasının kapısını sonunda tamir etmişti.
C)Geldiğinde beni arar sanmıştım ama yanılmışım.
D)Rapor hakkındaki görüşlerinizi buraya kaydettim.
E)Sınavı bitiren öğrenciler sınav kağıdını görevliye verip çıkabilir.

 

9.Aşağıdakilerin hangisinde ünsüz benzeşmesine uymamaktan kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır?

A)Bugün saat 1.30’da buluşacağız.
B)Okul anılarından hasretle bahseder.
C)Gerçekden bütün bunları biz mi yaşadık?
D)İnsan olgunlaştıkça çevresindekilere daha çok önem veriyor.
E)Duygular aldatıcı ve geçicidir bazı insanlara göre.

 

 

Vefakâr kardeşim Zehra, işte ben
Ömrümü tamamlayarak
Sana dualar, selamlar ederek
Gidiyorum….

10.Yukarıdaki parçada aşağıdakilerden hangisi yoktur?

A)Büyük ünlü uyumuna uymayan sözcükler
B)Ünlü düşmesi
C)Ünsüz benzeşmesi
D)Ünlü daralması
E)Ünsüz yumuşaması

 

11. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili harflerden hangisi, kaynaştırma harfi değildir?

A)Bu konudaki düşüncesi farklıydı.
B)Bu sözleri duymayı istemiyordu.
C)Bu oyunu bize kim öğretecek?
D)Anılarını yeniden tazeledi.
E)Binanın ön cephesi sarmaşıktan görünmüyordu.

 

Can atardı
Daracık sokaklarda
Tek başına köşe kapmaca
Yüreği ellerinde
Oynamaya
Verilen diz

12.Bu dizelerde, aşağıdaki ses olaylarından hangisi görülmez?

A)ses artması   B)ünsüz benzeşmesi    C)ulama    D)ünlü düşmesi     E)ünsüz yumuşaması

 

13. Aşağıdakilerden hangisinde, ünsüz benzeşmesi örneklenmemiştir?

A)Bazı sözcükler dilimize Arapça’dan geçmiştir.
B)Onunla birlikte gitmelisin.
C)Sevinç, topraklardaki su gibi yüreklere sinmişti.
D)Salonu menekşe kokusu kapladı.
E)Köyde bu olaydan sonra onu sıkça aradım.

 

Dilimizde iki heceli birtakım sözcüklere dar ünlüyle başlayan bir ek getirildiğinde ikinci hecedeki ünlüler düşer.

14.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kuralı örnekleyen bir sözcük yer almaz?

A)Koca çınar sabaha kadar devrildi.
B)Gönül bu, nice ağrılara dayanmadı ki…
C)Elleri böğründe kaldı, bu haberi alınca
D)Bu kuşku, beynimizi kemiriyordu.
E)Akşama doğru günün boynu büküldü.

Hissederim bu acıyı / Her perşembe nedense
Niçin beynimden çıkmaz / Gecelerin karanlığında sular

15.Dizelerinde aşağıdaki ses olaylarından hangisi görülmez?

A)n – m değişmesi                B)ünsüz türemesi
C)ünlü düşmesi                     D)ünsüz benzeşmesi
E)ünsüz yumuşaması

 

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ünlü düşmesi”ni örnekleyen bir sözcük vardır?

A)Özlediğimiz her şey bu kentte vardı.
B)Güzel sanatlar alanında çok ilerledik.
C)Savaşlar biterse bir gün, rahatlayacağız.
D)Odanızdaki eşyaların hepsi antika mı?
E)Kimse artık sizi rahatsız edemez.

 

 

Türkçede ad tamlamaları oluştururken kaynaştırma harfleri “n” ve ”s” kullanılabilir.

17.Aşağıdaki sözcüklerden hangisiyle ad tamlaması kurulduğunda kaynaştırmaya gerek yoktur?

A) anne    B) dergi     C) gönül      D) masa         E) Anadolu

 

18.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde küçük ünlü uyumuna uymayan bir sözcük vardır?

A)Türk polisinin eğitimi ile ilgileniyorlar.
B)Tarihi eserleri korumamız gerekir.
C)Arap harflerini yıllarca kullanmışız.
D)Barış için çalışan azimli birini kaybettik.
E)O insan, vakfa malını mülkünü verir.

 

 

Türkçede “p, ç, t, k” sert ünsüzlerinden biriyle biten sözcükten sonra, ünlü ile başlayan bir ek geldiğinde, sözcüğün sonundaki sert ünsüz yumuşar.

19.Aşağıdaki sözcüklerden hangisi bu kurala uyar?

A) Zerafet      B) Rest      C) Gayret      D) Ümit       E) Millet

 

 

20.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü düşmesi olmuştur?

A)Bodrum macerası hüsran ile sona erdi.
B)Bu öğrencinin kaydını hemen yapalım.
C)1959 yılında topluluk iyice bir elekten geçti.
D)Sorunsuz bir yaşam sürdürmek istiyoruz.
E)Nükleer denemeler dünyanın dengesini bozdu.

YANITLAR

1.  C 11.  C
2.  E 12.  B
3.  C 13.  D
4.  C 14.  B
5.  E 15.  D
6.  B 16.  B
7.  C 17.  C
8.  A 18.  A
9.  C 19.  D
10.  D 20.  B

 

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

 

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir