Çarşamba , Haziran 12 2024
Flaş Haber

KONU KAVRAMA TESTİ

Kızı (I)gelin olan bir babanın duygularını da (II)tatmış, hayatında bir (III)dönemeci daha dönmekte  olduğunu, (IV)gençliğinden biraz daha uzaklaştığını, hayatın (V)ağırlaştığını fark etmişti

1.Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi, yapısına göre diğerlerinden farklıdır?

A) I.             B) II.                  C) III.                 D) IV.                 E) V.

 

 

(I)Savaş çoktan bitmiş, (II)görkemli güneş (III)ışıkları, dağları, ovaları, suları ışığa boğmuştu. Top (IV)gürültüleri dağı (V)sallıyordu.

2.Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangileri birden fazla yapım eki almıştır?

A) I. ile III.      B) II. ile III.           C) II. ile IV.         D) IV. ile V.           E) III. ile V.

 

 

3. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Çok acıktığını hissetti, midesi kazınıyordu Ada’nın.
B) Eve girmek için kendini çok zorladı, bir adım atabildi Bora..
C) Evleri dolaştıktan sonra çarşıya yöneldi Rıfkı da.
D) Şehrin etrafını dolaştı, bir türlü içeriye  girmediAlperen Bey..
E) Yukarıya merdivenleri ikişer ikişer atlayarak çıktı Sergül.

 

 

Bir (I)sürüye benzeyen bir (II)karartı gördü. Çocuklar yaklaşınca içine bir (III)sevinç doluyordu. Bir an (IV)derin bir (V)sessizlik oldu.

4.Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi, yapısına göre diğerlerinden farklıdır?

A) I.             B) II.                  C) III.                 D) IV.                 E) V.

 

Atı aldı pınarda (I)suladı, biraz uzağa (II)bağladı. Dağın doruğunda yıldızlar (III)kaynaşıyordu. Bahar (IV)kokuları (V)içinde uyudu.

5.Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) I.             B) II.                  C) III.                 D) IV.                 E) V.

 

Bir başka şarkıya başladı dallar
Ağaç ne söylerse hoş söyler, kabul
Gerçi şarkılığına bu da bir şarkı
Sade bir ölüm güzelliği vurur

I. Hâl eki almaları
II. Türemiş sözcük olmaları
III. Çekimli fiil olmamaları
IV. Birden çok çekim eki almaları

6.Aşağıdakilerden hangisi ya da hangileri altı çizili sözcüklerin ortak özelliğidir?

A) I ve II         B) III ve IV          C) II ve IV         D) Yalnız II         E) Yalnız IV

 

7. Aşağıdakilerden hangisinde “-dır, -dir” farklı görevde kullanılmıştır?

A) Onun anlattığı her şey doğrudur diye gülümsedi.
B) Gün boyunca bir telaştır sürer gider, bu köyde.
C) Hangi çocuktur, bu saatte kapımızı çalan, diye söylenerek kapıya yöneldi.
D) Mutlaka Ece’nin kardeşidir seni soran.
E) Buradaki bütün evler onundur.

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “olmak” sözcüğü yardımcı eylem olarak kullanılmamıştır?

A) Çocuklar yanına gelince çok mutlu oluyor,benim tatlı dedem.
B) Cafer Bey ile Dursun Bey, kısa sürede dost oldular.
C) Tatil konusunda yine sizin istediğiniz oldu, demez mi?
D) Bir gün denizi görmese hasta olurdu C. Şakir.
E) Sergül’ü burada görmemiz iyi oldu.

 

Dur (I)yolcu! Bilmeden gelip bastığın
Bu toprak, bir devrin (II)battığı yerdir.
(III)Eğil de kulak ver, bu (IV)sessiz yığın,
Bir vatan (V)kalbinin attığı yerdir.

9.Bu dizelerdeki numaralanmış sözcüklerden hangisi yapı bakımından ötekilerden farklıdır?

A) I.             B) II.                  C) III.                 D) IV.                 E) V.

 

10. Aşağıdaki dizelerden hangisinin yüklemi yapı bakımından ötekilerden farklı bir fiildir?

A) Nasıl geçerdik o azgın nehirleri
B) Her taşın bir taç gibi sunulmuş krallara
C) Bir parça istiyorum, o meşhur mermerlerinden
D) Venüs şen sahillinde yatarmış kumsallara
E) Saçlarını taramış körfezinde periler

 

Yeterlik fiilinin olumsuzunda “bilmek” fiili kullanılmaz.

11.Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu kuralı örneklendirmektedir?

A) Sevim Hanım bugün okuldan sonra beş dakika bize uğrayıversin.
B) Saat beşten sonra yola çıkacak olursan Ada Hanım’a yetişemezsin.
C) Hava bugün çok soğuk, araba çalışmayabilir.
D) İşim bitmeyecek olursa belki gelmeyebilirim.
E) Buradaki insanlar, senin derdini benim kadar anlamaz.

 

 

“Gelgit, dedikodu, örtbas, oldubitti…”

12.Yukarıdaki bileşik sözcükler nasıl oluşmuştur?

A) Sözcüklerin anlam değişimine uğramasıyla
B) Bir eylemle bir ismin tür değişikliğine uğramasıyla
C) Bir fiille bir fiilimsinin birleşmesiyle
D) İki fiilin bir araya gelmesiyle
E) İki fiilimsinin bir araya gelmesiyle

 

 

13. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi zamirden türemiş bir fiildir?

A) Senin beğendiğin araba hangisiydi.
B) İşe yeni başlayan Haşmet’in davranışları çok bencildi.
C) Üzerine aldığı yeni görevi hemen benimsemişti Mehmet de.
D) Bütün bu olanların tek sorumlusu sensin.
E) Bizim merak ettiğimiz bir başka konu da şairin kimliğiydi.

 

 

14. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde, yüklem yapı yönüyle farklıdır?

A) Sinema salonunda kaybolan küçük kız bulundu.
B) Her nasılsa yarın gelemeyeceğimi söylemiş bulundum.
D) Eşyaları taşıtmak için hemen üç hamal bulundu.
E) Kaybolan banka kartları, dün akşam bulundu.
C) Uzun aramalardan sonra sorumlular bulundu.

 

 

15. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi yapı yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Ekin elinizde kalan tüm tohumları bu bahçeye
B) Aniden bir akın başladı ön sıralara doğru
C) Basın dünyasında kavga hiç bitmezdi o yıllarda.
D) Bizim buralarda bir gelin gibidir, ağaçlar bu mevsimde
E) Bir yığın canlı yaşar bu uçsuz bucaksız ormanlarda

 

 

16. Aşağıdakilerden hangisinde, verilen örnek baştaki açıklamaya uygun değildir?

A) Birden çok yapım eki aynı sözcükte olabilir: Korkuluklar boyanmıştı.
B) Bir isimle bir fiilin bir araya gelmesiyle bileşik isim oluşturulabilir: Mirasyedi bir çocuktu.
C) Fiil köklerinden, isim yapım ekleri ile isimler türetilebilir: Başka tatlı yok.
D) İsim soylu sözcük, fiil yapım eki alabilir: Gözleri yaşardı.
E) Bir sözcükte, birbirinden farklı birden çok fiil çekim eki bulunabilir: Geç geldik.

 

 

17.Aşağıdaki cümlelerden hangisindeki altı çizili sözcük birden çok yapım eki almamıştır?

A) Bu iki arkadaş arasında yersiz bir soğukluk ortaya çıkmıştı o yıllarda..
B) Nice sevdalılar  yaşadı bu sahil kasabasında.
C) Balkonda karşılıklı oturup kahve içtik Sergül Hanım’la.
D)Dursun’un ölümcül bir hastalığa yakalandığını gizliyorlardı.
E) Duygu sömürüsü yapıp herkesi kendisine acındırmaya  çalışıyorlardı.

 

18. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yardımcı fiil kullanılmamıştır?

A) Bu durumdan artık kimseye söz etmeyecekti.
B) Sabah bize kimin geleceğini merak ediyoruz.
C) Genç sporcu kurul tarafından haklı bulundu.
D) Köye gittiğimizde, üzümlerimiz henüz olmamıştı.
E) Küçük kız, öğleye doğru ortadan kayboldu.

 

 

Bir yığın toprakla bir parça mermer

Üstünde yazılı yaşınla adın

Başucunda matem renkli serviler

Hüznüyle titreşir sanki hayatın

19.Yukarıdaki dörtlükte geçen altı çizili sözcüklerden kaçı türemiş sözcüktür?

A) 3               B) 4               C) 5                D) 6               E) 7

 

 

20. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı çizili sözcük yapı bakımından türemiş sözcük değildir?

A) Bir çıngırak çın çın çınlattı, birden bütün salonu
B) Güzel düşün, iyi hisset, yanılma, aldanma.
C) Bir büyük boşlukta  bozulmuştu büyü.
D) Soluğu  telgrafhanede aldım, haberi duyunca
E) Bir zaman bakacaksın  semaya ağlayarak.

 

YANITLAR

1. B 11. B
2. C 12. D
3. E 13. C
4. D 14. B
5. E 15. A
6. D 16. C
7. B 17. B
8. C 18. D
9. E 19. B
10. B 20. E

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma kökten türemiş bir sözcük vardır? A) Bu yörenin yemekleri çok …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir