Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

KONU TEKRAR TESTİ

1.Aşağıdakilerden hangisinde niteleme sıfatı kullanılmamıştır?
A) annem çok tutumlu bir kadındı, ama evin içinde bolluk olsun isterdi.
B) Oldukça kalın bir kitaptı Oğuz Atay’ın Tutunamayanlar’ı.
C) Hangi kahramanlığından dolayı dergiye resmini bastılar acaba onun?
D) Kara cahilinden bilginine her insanın bir tarihi görüşü vardır.
E) Bu küçücük kuşları yakalamak günahtır, demediler mi sana?

 

2. Aşağıdakilerden hangisinde bir ad, birden çok sıfat almıştır?

A) Ağaçların yeşil yaprakları kuru dallarına canlılık vermiş gibiydi.
B) İnsanın bilmediği yollardan gecenin kör karanlığında geçmesi ürkütücüdür.
C) Parlak, renkli renkli yanıp sönen havai fişeklerin altında büyülenmiştik.
D) Temiz hava, kendisini toparlayıp yürüyüşe çıkma isteği uyandırdı.
E) Kıvırcık saçlarının lüleleri o yürüdükçe sallanıyor, uçuşuyordu rüzgarda.

 

 

I. Bir, iki, üç, dört diye sayacak olursak akşama kadar bitiremeyiz bunları.
II. Yazarın kaleme aldıklarının beşi öykü, ikisi roman türünde başyapıtlardı.
III. Beş kez denedi takla atmayı, ama başaramayacağını düşünüp bundan vazgeçti.
IV. Üç, beş, yedi tek sayılara; iki, dört, altı çift sayılara örnek olarak verilebilir.
V. Yapılan deneme sınavında öğrencilerden yalnızca biri başarısız oldu.

3.Yukarıdaki cümlelerden hangilerinde sayı sıfatı kullanılmıştır?

A) I ve IV    B) II ve III     C) III ve IV     D) III ve V     E) IV ve V

 

4. “On beş kişilik küçük çay bahçesindeki bembeyaz şadırvana yayılan rengarenk ışıklar ne güzel. ”cümlesinden aşağıda verilenlerden hangisi sıfat değildir?

A) on beş        B) güzel           C) bembeyaz         D) küçük        E) rengarenk

 

5. Aşağıdakilerden hangisinde pekiştirme sıfat görevinde kullanılmıştır?

A) Gökyüzünden apaçık görünüyordu egzotik ormanın gizemi.
B) Fırtınada uçmamak için şemsiyesine sımsıkı sarılan biriydi.
C) Dümdüz görünen deniz, rüzgarın çıkmasıyla dalgalanmaya başladı.
D) Tertemiz akan suyun berraklığından kendini izliyordu Narsis.
E) Yapayalnız bir türkü kokuyordu adamın dingin sözleri.

 

 

6. Aşağıdakilerden hangisinde işaret sıfatı yoktur?

A) Sizden şu türküyü de dinlemeyi çok isterdik.
B) Dışarıda bu işlerle uğraşan yüzlerce insan var.
C) Yine gelebilecek miydik bu yerlere bir gün?
D) Şu benim en sevdiğim arkadaşlarımdan biridir.
E) O tür anlayışlar, kişinin dar görüşlülüğünü yansıtır.

 

7. Aşağıdakilerden hangisinde “bir” sözcüğü asıl sayı sıfatıdır?

A) Bir ilkbahar sabahında denizden yansıyan yakamozu izliyorduk birlikte.
B) Kısa bir cümlenin, upuzun cümlelerin bile anlatamayacağı şeyleri anlatabileceği doğrudur.
C) Yazık ki, görgülü bir insanın yapacağı şeyler değildi onun bu yaptıkları.
D) Sözcükler önemlidir; bazen bir sözcük bile şiirin bütün güzelliğini suya düşürebilir.
E) Niçin gelişmiş bir şehir merkezine atanmak istemiyordu acaba, diye düşündüm.

 

 

I-Çok el, ya yağmaya ya yolmaya…
II-Ayı sevdiği yavrusunu hırpalar.
III-Garip kuşun yuvasını Allah yapar.
IV-İşleyen demir pas tutmaz.
V-Kara haber tez duyulur.

8.Yukarıda numaralanmış atasözlerinden hangisinde niteleme sıfatı yoktur?

A) I           B) II            C) III            D) IV              E) V

 

 

9. Aşağıdaki cümlelerde renk bildiren sözcüklerden hangisi sıfat değildir?

A) Kırmızı koltukta oturan yazarla söyleşilecekti bu gece.
B) Memleket isterim gök mavi, tarla sarı olsun.
C) Kara Yılan Kalesi’nin fotoğrafları çekildi tüm gün.
D) Kuş, yeşilimsi, geniş kanatlarını çırpıyordu telaşla.
E) Kızıl ateşlerde yanan ağaçlardan eser kalmadı şimdilerde.

 

10. Aşağıdakilerden hangisinde adlaşmış sıfat yoktur?

A) Dadaloğlu’dur günümüzde de sürülenlerin sözcüsü.
B) Karacaoğlan’dır mahzun güzellerin sevgilisi.
C) Köroğlu’dur yiğidin dağlarda yankılanan sesi.
D) Yunus’tur iyilerin dünyayı algılayışı.
E) Fuzuli’dir aşkın sönmeksizin yanan ateşi.

 

 

11. Aşağıdakilerden hangisinde soru anlamı bir sıfatla sağlanmamıştır?
A) Bu konuda bana ne kadar yardım edebilirsiniz?
B) İş dünyasında hangi sorunlarla karşılaşacağız?
C) “Nasıl bir gün geçirmek istiyorsun?” diye sordu yüzüme tuhaf tuhaf bakarak.
D) Bir dostla oturup ona içini dökmeyeli ne kadar yıl oldu?
E) Ne kadar zamanda bitirebilirsiniz buradaki işleri?

 

12. Aşağıdakilerden hangisinde belgisiz sıfat kullanılmıştır?

A) İyi yazarlar, zamanın aşındıramayacaklarıdır.
B) Pişkin suratıyla etrafta kartal gibi dolanıyordu genç adam.
C) Tecrübeli elemanlara duyulan ihtiyaç artmakta günden güne.
D) Yalnız bir soru sormanıza izin verebilirim.
E) Yorgun bir kalabalık geçiyordu caddeden.

 

13. Aşağıdakilerden hangisinde sıfat tamlaması yoktur?

A) Sıcak ıhlamur içti, boğazını yumuşatmak için
B) Apaydınlıktı gökyüzü bulut kümeleriyle.
C) Tarihin kara sayfaları arasında anılacaktır bu.
D) Buzlu, keskin bir ses duydum ansızın.
E) Salondaki masanın örtüsü bir parlak kumaştan yapılacaktı.

 

14. Aşağıdaki fiilimsilerden hangisi sıfat görevinde kullanılmamıştır?

A) Alışılmadık tarzda giyimiyle dikkatleri üzerine çekiyordu Sarışın kadın.
B) Sakalı uzamış bir ihtiyar dervişleri düşündürürdü bu haliyle ona.
C) Gidilecek yerler o kadar çoktu ki işin içinden çıkamadık bir türlü
D) Geldiğini işittim sokağın sessizliği içinden bu kadının.
E) Çocuğun düştüğü yer sokağın başında ufacık taşlı bir yamaçtı

 

15. Aşağıdakilerden hangisinde bir ad birden fazla sıfatla nitelenmiştir?

A) Zaman kazanmak istiyorsak hemen öteki yolu kullanalım.
B) Çoğu zaman dertlerini paylaşacak iyi birini arar insan.
C) Testleri çözmeye hangi dersten başlayalım sizce?
D) Öyle sözleri bugüne kadar çok duyduk biz.
E) Her yeni ve yaşaması gün, olgunlaştırır insanı, meyveyi, hayatı.

 

 

16. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kullanılan birleşik sıfat ötekilerden farklı oluşturulmuştur?

A) Uzun öykülü hikâyelerdir aslında mesneviler.
B) Sarı yaldızlı döşemeleriyle ne güzeldi yalı.
C) Gözü ela bir çocuk, yıldız yıldız bakar denize.
D Yeşil alıntılı bilekleri, şarkı söyletir köylü kızlarının.
E) Ahşap görünümlü bir balkon masası alınacaktı.

 

 

17. Aşağıdakilerden hangisinde türemiş bir sıfat, ad tamlamasını nitelemektedir?
A) Bir erguvan, için için canlı bir alevdir. B) İlerlemek, kendimize verdiğimiz bir armağandır bence.
C) En uzun yolculuklar bile tek bir adımla başlar.
D) Islak çimenlerin huzurunu arıyorum ben de.
E) Gelmişken birkaç mutfak malzemesi daha alalım dedik.

 

“Kimi zaman sıfat tamlamasına “-lı, -li, -lu, -lü” eki getirilerek birleşik sıfat oluşturulur. ”

18. Aşağıdakilerden hangisinde bu tanıma uygun bir kullanım vardır?

A) Böyle şanslı bir insanın yanında olmak herkese şans getirir.
B) Zamanlı zamansız gelişlerinden rahatsız olduk biz de.
C) Bu durumdan zararlı çıkacak olan yine kendisidir.
D) Geniş yüzlü, beyaz dişli ve kısa burunlu bir gençti Dursun.
E) Öğle sonrası çayında komşularını toplayacaktı evinde.

 

19. “Kimi” sözcüğü aşağıdakilerden hangisinde “Kimi ağaçların dalları suya değiyordu” cümlesindekiyle aynı türde kullanılmıştır?
A) Kimi dinlenmeyi uyumakla karıştırıyor.
B) Kimi elemanlar işinin hakkını vermiyordu.
C) Konseri dinleyenlerden kimi, şarkılara eşlik etti.
D) Kimi sadece müzik dinleyerek geçiriyor saatlerini.
E) Benden başka kimi dolandırmış biliyor musun?

 

“Sıfat tamlamasında adla sıfatın yeri değiştirilir, ada bir iyelik eki getirilir ve kurallı birleşik sıfat elde edilir.

20.Aşağıdakilerden hangisinde bu yolla oluşmuş bir birleşik sıfat kullanılmıştır?

A) İçi aydınlıktı, güney cepheli evi almak daha akıllıcaydı
B) Asık suratlı, çatık kaşlı adam, gülmeye başladı.
C) Beyaz şamdanlı bir el, dışarıya doğru uzandı.
D) Camı kırık pencereden içeri soğuk hava sızıyordu.
E) Pembe yanaklı, güler yüzlü bir genç kız kapıyı açtı.

 

YANITLAR

 

 

1. C 11. A
2. C 12. E
3. C 13. B
4. B 14. D
5. E 15. E
6. D 16. C
7. D 17. D
8. A 18. D
9. B 19. B
10. E 20. D

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

SÖZCÜK TÜRLERİ

Sözcükler tür bakımından iki ana gruba ve sekiz ayrı türe ayrılır: a. İsim Soylu Sözcükler …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir