Perşembe , Temmuz 18 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 1

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nokta, kullanılmaması gereken yerde kullanılmıştır?

A) Şirketin, bankada 3.500 TL’si varmış.
B) Saat tam 08.30’da burada olmalıyız.
C) Bu konuda Prof. Sevim Köken’in kitabı öneriliyor.
D) İşe başlama tarihi 25.05.2008 olarak kayda geçti.
E) Sağdaki binaların 2. incisi Işık’ın kuzenine aitmiş.

 

Pire ve Atina’daki kısa konaklamalardan sonra İzmir’e gelinir (I) Enfes günbatımına doyamayacağınız bu kent (II) şimdi yanık ve viran bir yüzle gülümsemektedir ona (III) (IV) İçleri boşalmış kabuk evler (V) diye betimlediği, insanlardan ayrı düşmüş kentlerin cesedine tarihi bir hüzün çökmüştür sanki.

2.Parçada numaralanmış yerlerin hangisine virgül (,) getirilmelidir?

A) I.          B) II.           C) III.          D) IV.            E)V.

 

I.Bakkaldan ekmek, peynir ( ) manavdan domates,salatalık aldı.
II. Bol bol gülen ( ) sağlıklı olur.
III. Ege’de deniz, kum, güneş ( ) Karadeniz’ de yemyeşil bir doğa karşılar sizi.
V. Çok yaşayan bilmez ( ) çok okuyan bilir.

3.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangilerine noktalı virgül (;) getirilmelidir?

A) I. ve II        B) II. ve III.         C) III. ve IV.           D) I. ve III.              E) I. ve IV.

 

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde boş parantezle belirtilen yere noktalı virgül (;) getirilmelidir?

A) Ölüm üzerine değil, hayat üzerine vaaz vermeli ( ) korku değil, umut dağıtılmalı insanlara.
B) İnsanlara güvenmeli, geleceği aydınlık görmeli ( ) umudun üstün geleceğine inanmalı her zaman.
C) Ne mi yapmalı ( ) Kedere kapılmamalı, umut kesmemeli yaşamdan hiçbir zaman.
D) İstanbul bu kadın için serin ( ) berrak, şifalı suların şehriydi.
E) Hay Allah ( ) Beklemediğimiz işler geldi başımıza.

 

Bende sonbahar, ilkokul kitabımızdaki bir şiirle başlamıştır (I) Bugün yazık ki tek dizesini bile anımsamıyorum (II) Yağmurlar yağıyor, sokaklarda kuşlar (III) Böylesi bir şiir de Tevfik Fikret imzalıdır. (IV) Fikret’i “Yağmur”a alıp götüren hangi sokaklar, hangi yollardı (V)

5.Yukarıdaki parçada numaralanmış yerlerden hangisine üç nokta (…) getirilmelidir?

A) I.          B) II.           C) III.          D) IV.            E)V.

 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak (“ “) işareti yanlış kullanılmıştır?

A) Atatürk’ün “Nutuk”unda adları anılan bütün kişiler canlı olarak çizilmiştir.
B) Değerlendirmelerde, kimsenin hakkını yememek için “kılı kırk yarmak” zorundayız.
C) Bahçevan düş kırıklığıyla “Çok güzel! Bu bir küre; ama defne ağacı nerede? dedi.
D) Oğlak burcu “23 Aralık-20 Ocak” insanları güveni-lir, kararlı, çalışkan, dürüst, iradeli kişilerdir.
E) Ona yaşamayı, sevmeyi, özellikle “ayakları üze-rinde durma” yı öğreten bendim.

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinin sonuna soru işareti konulamaz?

A) Yarın hava böyle güzel olacak mı bilmiyorum
B) İnsanlar yaşam mücadelesinde bundan böyle hep yenilecek mi
C) Neden böyle düşman gibi duruyorsunuz karşımda
D) Seni almadan mı gitmişler köyün ağasının davetine
E) Yok mu bu gidişata dur diyecek biri

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tırnak işaretinin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık söz konusudur?

A) A. Hamdi’nin “Huzur” adlı romanında Türk müziği önemli yer tutar.
B) Voltaire; “Üslup hiç kuşkusuz düzyazıya değerini veren şeydir.” diyor.
C) Karac’oğlan “aşk” temasını en güzel işleyen şairlerden biridir.
D) Şair memleketini “Eskişehir’ i” anlatan şiirleriyle ün salmıştır.
E) Ünlü besteci “duyma” yetisini kaybettiği yıl 9. senfoni’yi bestelemişti.

 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kesme işareti (‘) yanlış kullanılmıştır?

A) Onu en son Adapazarı’nda 1985’te görmüştüm.
B) Karadeniz’ li bir arkadaştı, çok neşeliydi Temel.
C) Küçültme eki –cik’ in yeni sözcük türettiği bilinir.
D) Avrupa Türkiye’yi bu konuda nasıl değerlendirecek.
E) Karadeniz Bölgesi’nde yazlar çok yağışlı geçer.

 

10. Üç nokta (…) aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden başka bir görevle kullanılmıştır?

A) Seni gidi e… herif, diye bağırdı.
B) Fadıl da … da geldi.
C) En sevdiğim meyveler: elma, erik…
D) Seni dün… adında biri aradı.
E) Bunu… ‘da öğrenebilirsin.

 

Örnek olsun diye ( ) örnek istemez ya ( ) söylüyorum.

11.Bu cümlede boş bırakılan parantezlere aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi getirilebilir?

A) (,) (!)              B) (:) (,)         C) (;) (-)       D) (!) (,)         E) (-) (-)

 

12. Aşağıdakilerin hangisinde kısa çizgi (-) cümledeki arasözü ayırmak için kullanılmıştır?

A) İstanbul-Ankara arasını, bu hızlı tren dört saatte alacakmış.
B) Kurtuluş Savaşı (1919-1923) Türk insanının var olma mücadelesidir.
C) Edebiyatımızdaki eski-yeni tartışması günümüzde de sürmektedir.
D) Adam-köyün hatırı sayılır en yaşlısı- ayağa kalkıp söz istedi.
E) Söz sanatlarından mecaz-ı mürsel (ad aktarma-sı)’i öğrenciler zor kavrıyor.

 

13. “Ayraç” () işareti, aşağıdaki cümlelerin hangisinde ötekilerden farklı bir görevde kullanılmıştır?

A) Sıfatlar (önadlar) varlıkları niteleyen ya da belirten sözcüklerdir.
B) Sıfatları iki grupta (niteleme ve belirtme sıfatları) incelemek mümkündür.
C) Bu romanın en çok, kurgusu (olay örgüsü) eleştirildi.
D) Hızlı kentleşme, günümüzün ana (asıl) sorunlarından biridir.
E) Klasik (olaya dayalı), öykünün bizdeki ilk büyük temsilcisidir Ömer Seyfettin.

 

 

Behçet Necatigil şöyle diyor bir şiirinde ( ) ( ) Ölüm varsa orada ( ) anılar da var ( ) ( )

14.Yukarıda parantezle belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (“) (.) (?) (…)       B) (.) (“) (,) (…) (!)
C) (:) (.) (.) (.) (…)        D) (:) (“) (.) (.) (“)
E) (:) (“) (.) (.) (…)

 

 

Hava kirliliği günden güne artıyor, havasızlıktan, kirli havadan ağaçlar yaşayamıyor ve kuruyor.

I                      II                                                                               III

Sokaklarda akşamları nefes almak güçleşiyor; zira karbonmonoksit oranı gittikçe artıyor.

IV                                                                          V

15.Yukarıdaki parçada numaralanmış noktalama imlerinden hangisi yanlış kullanılmıştır?

A) I.          B) II.           C) III.          D) IV.            E)V.

 

Oldukça seri, motoru güçlü, kırmızı bir arabası vardı.

16.Bu cümledeki virgülle aynı görevi üstlenen virgül, aşağıdakilerden hangisinde kullanılmıştır?

A) Kapalı, soğuk bir havada yola koyulduk.
B) Kızımın, oğlunu o gün hastaneye götürmesi gerekiyordu.
C) O gün erkenden kalktım, kahvaltıya kadar, bahçede oyalandım.
D) Hasta, hemşireyi görür görmez acı acı inlemeye başladı.
E) Kadın, doktorun uzattığı ilacı içmemek için direndi.

 

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, boş parantezle () belirtilen yere iki nokta (:) konulmalıdır?

A) Selma, Demet, Aysel koşuda ( ) Aslı, Hülya, İrem teniste dereceye girdiler.
B) Kimseyi incitme ( ) diye tembihledi.
C) Güzellik aradım, gönülde buldum ( ) gençlik aradım, ruhta buldum.
D) Ekleri ikiye ayırarak inceleyebiliriz ( ) çekim ekleri, yapım ekleri
E) Öfke, delice koşan ata benzer ( ) kendi kendini yorar.

 

 

Bu gibi durumlarda babam ( ) ( ) Evlat ( ) bu dünya-da her şey karşılıklıdır ( ) ( ) derdi.

18.Yukarıdaki boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir?

A) (:) (“) (.) (.) (“) B) (;) (,) (.) (,) (“)
C) (,) (;) (,) (“) (.) D) (,) (:) (,) (“) (…)
E) (,) (;) (.) (“) (!)

 

Sabahattin Ali’nin gerçekliği (I) sanatsal gerçek-nesnel gerçek ilişkisi açısından ulaşabileceği yere ulaşmıştır. Bozuk düzene tepki duyan (II) ancak ürünlerinde bu bozukluğun gerisinde yatan (III) nedenlerin betimini yapmakla kalan (IV) maddi zorunluluklardan ötürü seçeneğini somut olarak ortaya koyamayan (V) bunun da ağrılığını içinde taşıyan bir sanatçıdır Ali.

19.Bu parçada numaralanmış yerlerin hangisinde noktalama işareti konmasına gerek yoktur?

A) I.          B) II.           C) III.          D) IV.            E)V.

 

Anlayan beri gelsin ( ) Bu cümleleri, Türkçeyi öğrenmeye çalışan bir yabancı mı yazdı ( ) eline verilen yabancı metni hiç kavramadan çevirmeye kalkışan bir Türk mü ( ) yoksa sanattan zerre kadar anlamayan biri mi ( )

20.Yukarıda boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi sırasıyla getirilmelidir?

A) (.) (?) (?) (?)        B) (!) (?) (?) (.)
C) (.) (;) (,) (?)         D) (!) (;) (;) (?)
E) (!) (,) (,) (?)

YANITLAR

 

1. E 11. E
2. B 12. D
3. D 13. B
4. A 14. D
5. C 15. A
6. D 16. A
7. A 17. D
8. D 18. A
9. B 19. C
10. C 20. E

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

Bugüne kadar çok söyledim ( ) Bende haset yoktur ( ) öyle sanıyorum. Kimsenin ne …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir