Pazar , Şubat 25 2024
Flaş Haber

OKUL VE KURUMLARIN TABELALARI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ  BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER

Amaç
Madde 1 – Bu yönetmeliğin amacı, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okul ve kurumlara
konacak tabelaların ölçüleri, yazı sekilleri ve diğer özellikleri hakkında esasları
düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 – Bu yönetmelik, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Merkezi ve Tasra Teskilatındaki
çesitli kurumlar ile her tür ve derecedeki resmi, özel, azınlık ve yabancı okulların dısına
ve içine konacak tabelaların hazırlanmaları ile ilgili hükümleri kapsar.
Dayanak
Madde 3 – Bu yönetmelik 2287 sayılı kanunun 9. maddesine dayanılarak hazırlanmıstır.
Deyimler
Madde 4 – Aksi belirtilmedikçe bu yönetmelikte geçen;
“Bakanlık” sözünden, Milli Eğitim Bakanlığı,
“Bakan” sözünden, Milli Eğitim Bakanı,
“Okul ve kurum” sözünden, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki okullar ile
kurumlar.
“Tabela” sözünden, okul ve kurumları tanıtan dıs ve iç kapılarına konan isim levhaları,
anlasılır.

İKİNCİ BÖLÜM
BİNALARIN DISINA KONACAK TABELALAR

Madde 5 – Bakanlığa bağlı okul ve kurumların dıs kapılarına konacak tabelaların boyutu,
binanın büyüklüğü ile orantılı mimari özelliğine uygun ve 30×50 cm den küçük 60×100 cm
den büyük olmamalıdır.
Madde 6 – Binaların mimari özelliklerine göre tabelalar asağıdaki maddelerden yapılır:
a) Saç levha siyah zemin üzerine altın sarısı boya ile,
b) Mermer veya pirinç veyahut tunç üzerine siyah renkte,
Madde 7 – Tabelalar kapının girisine göre sağ tarafına ve uygun bir yerine konulur.
Madde 8 – Tabela, büyüklük ve küçüklüğüne göre, kenarlarından yeterli bosluk
bırakılarak, büyük harflerle (temel harf) ve uygun punto kullanılarak yazılır (Örnek 1).
Madde 9 – Tabelalarda yazının dısında hiçbir süsleyici unsur bulunmamalıdır.
Madde 10 – Milli Eğitim Bakanlığına bağlı merkez ve tasra teskilatındaki kurumlar ile her
tür ve derecedeki resmi, özel, azınlık ve yabancı okulların binalarının dısına konulacak
tabelalarına, “T.C.” ile “Milli Eğitim Bakanlığı” ibaresi, kurum veya okulun özel adından
önce yazılır.
Madde 11 – Okul tabelalarının yazılmasında asağıdaki esaslara uyulur (Örnek 1).
a) Özel isimli okul tabelalarında özel isim üste, okulun türü ve derecesi alta yazılır.
b) Erkek ve kız okullarının tabelaları, ERKEK veya KIZ kelimesi ilave edilerek yazılır.
c) Özel öğretim kurumları tabelalarına “özel” kelimesi ilave edilir.
ç) Azınlık okullarının tabelaları, Türk alfabesi ile yazılır.
Bu okulların tabelalarında özel adı, türü ve derecesi ile azınlık adı bulunur.
d) Dilleri latin harflerle yazılan yabancı okulların özel adları kendi imlâlarıyla yazılır. Altına
okulun ait olduğu millet adı ile birlikte okulun türü ve derecesi ilave edilir.
e) Latin harfi kullanılmayan yabancı dillerdeki okul adları Türk harfleriyle yazılır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BİNALARIN İÇİNE KONULACAK TABELALAR

Madde 12 – Sınıf ve oda kapılarına konulacak tabelalar, konulacak yer ile orantılı ve
estetiğe uygun olmalıdır.
Madde 13 – Tabelalar, büyük harflerle (temel harf) ve uygun punto kullanılarak yazılmalı,
imla ve dil yönünden kusursuz olmalıdır.
Madde 14 – Tabelalar kapının içe ve dısa açılıs durumuna dikkat edilerek kapının sağ veya
sol tarafında uygun bir yere konulur.
Madde 15 – Sınıfların tabelaları yalnız Romen rakamı ile yazılır. Bir sınıfın birden fazla
subesi olduğu takdirde numaranın yanına büyük harf konulur.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ÇESİTLİ HÜKÜMLER

Madde 16 – Bakanlığa bağlı okul ve kurumların binalarının dısına ve içine konulacak
tabelalarda açık ve koyu etkisi olan siyah beyaz ve siyah-altın sarısı renkleri kullanılır.
Madde 17 – Okullara ad verilmek istendiği zaman, 15 Mart 1971 gün ve 1648 sayılı
Tebliğler Dergisinde yayımlanan “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Her Derecedeki Resmi ve
Özel Öğretim Kurumlarına Ad Verme Yönetmeliği” uygulanır.

BESİNCİ BÖLÜM
YÜRÜRLÜK HÜKÜMLERİ

Madde 18 – Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların tabelaları hakkında daha
evvel yayımlanan “Okul Tabelaları Hakkındaki Talimatname” ve bu konudaki genelgeler
yürürlükten kaldırılmıstır.
Madde 19 – Bu yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 20 – Bu yönetmeliği Milli Eğitim Bakanı yürütür.

 

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir