Cuma , Nisan 19 2024
Flaş Haber

KONU UYGULAMA TESTİ

Genç kadın, son bir çabayla dizleri üstünde döndü, sonra ayağa kalktı. Değneklerden birine tutunarak bir adım attı, sonra bir daha. Değnekleri birer baston niyetine kullanıyordu şimdi. Çok geçmeden bir demir parmaklık ortaya çıktı. Parmaklığın üstünde bir arma vardı.

1. Bu parçada aşağıdakilerin hangisine örnek yoktur?

A) isim cümlesi  B) Bileşik cümle   C) Basit cümle   D) Sıralı cümle  E) Olumsuz cümle

 

2. Aşağıdakilerden hangisi bir devrik cümle değildir?

A) O parayı kazanmasam da yeter bana bu mutluluk.
B) Yemek bile yemedi tuttuğu takım şampiyon “alamadı diye.
C) Yaşam insanı bulutlara da çıkarabilir; fakat bu durum geçicidir.
D) Hayat, insanın yapmak isteyip de yapamadıklarının bir toplamıdır aslında.
E) Bu sanatçı , daha çok kendini tatmin etmek için seçmiştir kahramanlarını.

 

(I) Toros Dağlarının etekleri ta Akdeniz’den başlar. (II) Kıyılar döven ak köpüklerden sonra doruklara doğru yavaş yavaş yükselir. (III) Kıyılar dümdüz, cilalanmış gibi düz, killi topraklardır. (IV) Bu kıyılar saatlerce kıyı kokar, tuz kokar. (V) Tuz keskindir.

3. Bu parçadaki cümlelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) I. cümle basit yapıdadır.
B) II. cümle birleşik bir cümledir.
C) III. cümlede arasöz kullanılmıştır.
D) IV. cümle bağımsız sıralı cümledir.
E) V. cümle özne ve yüklemden oluşmuştur.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem öznesi hem nesnesi ortak sıralı cümledir?

A) Okumadan eleştirmek olanaksızdır, okuyunuz.
B) Uyku insanı dinlendirir, dinç kılar.
C) insanın odası, giyimi, tarzı kişiliğini yansıtır.
D) Kötü şairler, iyi şairleri kıskanır ve onların olumsuz eleştirilmesine göz yumarlar.
E) Önerdiğiniz romanları okuyamadım, onlarla yakında ilgileneceğim.

 

 

5. Cevap almak amacı güdülmeyen, ancak soru İfadesi taşıyan cümlelere sözde soru cümlesi denir.Aşağıdaki cümlelerin hangisi buna örnek olarak gösterilebilir?

A) Bu yağlı boya tablosunu kaç günde yaptın?
B) Onun sana yalan söylediğini nereden anladın?
C) Onun ne kadar düzenbaz bir adam olduğunu bilmez miyim hiç?
D) Bu güzel çiçekleri kimin İçin aldın?
E) İçinizde sorunun çözümünü anlamayan var mı?

 

 

“(I) Simsiyah, upuzun bir gelin arabası, süssüz, gösterişsiz. (II) Tüller içinde bir gelin, karalar içinde bir damat. (III) Biri arabayı kullanan olmak üzere iki kişi lokantanın kıyısına demir attılar. (IV) Tüller içerisindeki geline şöyle bir göz attı genç adam, bir siyahlık ve kırmızılık çarptı gözüne. (V) Sanki bütün yüzü o kadardı.

6 .Yukarıdaki parçayla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A)I. ve II. cümleler eksiltili cümlelerdir.
B)III. cümle birleşik cümledir.
C)IV. cümle içinde devrik iki cümle vardır.
D)IV. cümle bağımlı sıralı cümledir.
E)V. cümlede yüklem edat grubundan oluşmuştur.

 

 

7.Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğe dizilişine göre ötekilerden farklıdır?

A)Beni olduğum yerde bırakarak eve doğru yürümeye başlamıştı.
B)Biz, okurlarımızla konuştuklarımızı birbirine karıştırırız.
C)Öğretmen ve arkadaşları her gün bu yoldan giderler okula.
D)Kim bilir dayımlar bizim eve bir daha ne zaman gelecek?
E)Sergiler, toplantılar, şiir günleri, tartışmalar yaptırıyordu.

 

 

8.Aşağıdakilerden hangisi yapısına göre basit, kurallı bir isim cümlesidir?

A) Zaman süzgecinden geçmemiş bir sanat yapıtı gösterilemez.
B) Bir yapıt yazıldığı çağın şartlarına göre değerlendirilmelidir.
C) Doğruların değişebileceğini duygusal olarak da kabullenmek gerekir.
D) Toplumun görevi, her ferde temiz bir çevre temin etmek olmalıdır.
E) Ferdin topluma karşı görevlerini bilmesi temel özelliklerindendir

 

 

9 Aşağıdakilerden hangisinde, yüklem olumsuz olduğu halde cümlenin anlamı olumludur?

A) Başkasıyla buluştuğunuzu sanki görmedim mi?
B) Dünkü önerinizi geri çekmeniz sorun yaratmaz mı?
C) Bugün apartmana tanımadığınız biri hiç girmedi mi?
D) Olaylara karışmaktan bir süre de olsa vazgeçemez misiniz?
E) Yakınlarınızdan biri hastaysa ona yardım etmez misiniz?

 

 

(I) Bu yıl kış mevsimi çok çetin geçti. (II) Nihayet ilkbahar geldi. (III) Çiçekler, çeşit çeşit renkleriyle tabiatı daha da güzelleştirdi. (IV) Aylarca yuvalarında kapalı kalan böceklerde bir sevinç, bir sevinç. (V) insanlar da o çetin kış günlerini şimdiden unutmuş görünüyorlar.

10.  Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisi eksiltili cümledir?

A) I.       B) II.        C) III.       D) IV.        E) V.

 

 

11.Aşağıdaki cümlelerden hangisi bir fiil cümlesi değildir?

A) Baharı yoktur paylaşılamayan güzel olan İstanbul’un.
B)Komşunun evi yanarken sizin ev sağlam kalmaz.
C)Gideceğiniz yeri bilmeden dereye kadar nasıl iniyor-sunuz?
D) Otobüsler çalışmaya başlamamıştı daha.
E) Korkulacak bir şey olmadığını nereden biliyordu?

 

 

12. “Bize geldiğinde geç saatlere kadar oturup konuşurduk.” cümlesiyle İlgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır?

A) Öğelerinin dizilişine göre kurallı cümledir
B) Cümlede bir tane yan cümlecik vardır..
C) Yapısına göre bileşik cümledir.
D) Anlamına göre olumlu cümledir.
E) Yüklemine göre eylem cümlesidir.

13. Aşağıdakilerden hangisi bir ünlem cümlesidir?

A) Amcamın bana yıllar önce yazdığı mektupları hâlâ saklıyorum..
B) Vitrindeki göz kamaştırıcı elbise ne kadar da pahalıymış
C) Akşamüzeri uğradığımız restoranda çok güzel yemekler yedik.
D) Gün geçmiyor ki televizyon ekranlarında bir trafik kazası haberi çıkmasın.
E) Dört yaşında bir çocuğun yaptığı bu resimlere herkes hayranlıkla bakıyor.

 

Sen Türkiye gibi aydınlık ve güzelsin!
Benim doğduğum köyler de güzeldi.
Sen de anlat doğduğun yerleri
Anlat biraz!

14.Yukarıdaki dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A)I. dize bağımlı sıralı bir cümledir.
B)II. dize birleşik cümledir.
C)III. dize emir cümlesidir.
D)IV. dizede geçişsiz fiil kullanılmıştır.
E)İlk iki dize kurallı cümlelerden oluşmuştur.

 

 

15. Aşağıdaki cümlelerden hangisi “Sana bu kitabı doğum gününde hediye etmiştim.” cümlesiyle yapıca  özdeştir?

A) Sürekli seni beklemekten inan bıktım.
B) Tekrar ne zaman geleceğini size söyledi mi?
C) Romanın ikinci cildi birincisinden daha güzel.
D) Sizin önce bana gelmeniz daha uygun olur.
E) Senden çok şeyler beklendiğini biliyorsun.

 

 

16.Aşağıdaki cümlelerden hangisi öğe dizilişine göre kurallıdır?

A)Çocukların son gürültüleri de çekilmeye başladı sokaktan.
B)Şurada, sabah vaktinde insanlar koşuşuyordu bağıra çağıra.
C)Masadaki boş sandalyeye dikiyor gözlerini dakikalarca.
D)Bazı zamanlarda yürürken kendi kendime konuşurum ben.
E)Ellerini kabanının ceplerinden çıkarıp selam verdi.

 

17. Aşağıdakilerden hangisi bir isim cümlesidir?

A) Yabancı dille eğitim, ana dilimizin güzelliklerinden mahrum ediyor bizi.
B) Dilin temel işlevi insanların duygu ve düşüncelerini başkalarıyla paylaşmalarına yardımcı olmaktır.
C) Sanat sayesinde gerçeklikten edindiği imgelerin anlamlarını çağrışımlı sembollere dönüştürmüştür insa-noğlu.
D) Güzel bir gül koklamak istediğinizde dikenin acısı¬na katlanırsınız.
E) Çağdaş insanın vazgeçemeyeceği bir tutku olma¬lıdır düzenli olmak.

 

18. Aşağıdaki cümlelerin hangisi anlamca olumludur?

A) Yapraklarını yaz kış dökmeyen bu ağaçlardan bizim oralarda hiç görmedim.
B) Köy halkı savaş zamanında düşman askerlerine asla geçit vermemiş.
C) O korkunç kazayı yaşayanlar olayın şokunu uzun iç süre üzerlerinden atamadılar.
D) Suyun kulakları tırmalayan gürültüsünden birbirimizi duymuyorduk.
E) Küçükken kardeşimle en küçük şeyler yüzünden aramızda kavga çıkardı.

 

 

19. Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumlu olduğu halde anlamca olumsuzdur?

A) Bu kadar kolay soruları kim çözemez?
B) Sen benden yardım istersin de ben sana nasıl yardımcı olmam?
C) İnsan bunca yıllık arkadaşına yalan söyler mi hiç?
D) insan başı darda kaldığında dostlarından yardım istemez mi?
E) Senin bana yalan söylediğini anlayamayacak kadar saf değilim.

 

20. Aşağıdakilerden hangisi devrik cümledir?

A) Öğretmenimiz bu konuyu ben yokken anlatmış.
B) Saatlerce beklemiş otobüs durağında.
C) Aranızda bu olaydan ders almış kaç kişi var.
D) Ağacın tepesindeki dalların arasında bir kuş yuva¬sı görünüyordu.
E) Arabamız rengârenk çiçeklerle dolu bir bahçenin kenarında durdu.

YANITLAR

1. E 11. A
2. C 12. B
3. E 13. B
4. B 14. D
5. C 15. C
6. D 16. E
7. C 17. B
8. E 18. E
9. E 19. C
10. D 20. B

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdaki dizelerin hangisi sıralı cümle değildir? A) Güzel an durmaz Ayşecik; ah, zaman eskir! …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir