Perşembe , Temmuz 18 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 4

(I) İnternet üzerinde Facebook, Friendfeed, Twitter gibi sosyal platformlar yayıldıkça bunları kullananların sayısı da hızla artmaya başladı. (II) Bunları kimisi yüzünü görmediği veya ayda yılda bir görüşebildiği arkadaşlarından haber almak için kullanıyor,kimi de şanını yürütmek veya yapacağı duyurularla herhangi bir şeyi pazarlamak için. (III) İşte geçtiğimiz ay, özellikle de bu son gruptakileri ilgilendirecek bir haber duyuldu.(IV) Usocial adlı bir site para karşılığı arkadaş edinme hizmeti veriyor. (V) Site, size küçük ücret karşılığında Twitter takipçisi, Facebook arkadaşı ve Facebook sayfanız için hayran bulabileceğini söylüyor.

1.Bu parçada numaralandırılmış cümleler ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümle , koşul-sonuç içeren bir yargıdır.
B) II. cümlede, amaç anlamı vardır.
C) III. cümlede, eylemi gerçekleştiren belli değildir.
D) IV. cümlede, bir sitenin yaptığı eylem belirtiliyor.
E) V. cümlede, yapılacak eylemin kesinliğinden söz ediliyor.

 

 

Şair son yapıtında, şiir çizgisini değiştirmek yerine, geliştirmeyi yeğlemiş,böylece şiirinin değerini artırarak son noktaya ulaştırmaya çalışmıştır.

2.Yukarıdaki cümlede sözü edilenler, aşağıdaki cümlelerden hangisine yakındır?

A) İyi düşünülerek yapılan bir şekil değişikliği şiire üstünlük kazandırabilir kimi zaman.
B) Şair,şiirlerinin daha çok beğeni toplaması için,şiir çizgisinde değişikliğe gitmemelidir.
C) Genç şairlerin şiirleri,özgünlük çizgisine yaklaştıkça beğeni kazanabilir.
D) Şair bu yapıtınsa bir yenilik ortaya koymuyor;ama şiirini eskisinden daha da olgunlaştırarak zirveye taşıyor.
E) Bu genç şair,her dizesinin farklılığı yakaladığı gün kendinden söz ettirmeye başlayacaktır.

 

(I) Orhan Veli, yaratıcı bir şairdir. (II) Ölçüsüz ve uyaksız şiirler yazmıştır. (III) Şiirlerindeki yalınlık, çok okunmasının ana nedenidir. (IV) Kendinden sonrakilere de örnek olmuştur. (V) Edebiyatımıza yeni bir ruh, yeni bir soluk getirmiştir.

3.Bu parçadaki cümlelerden hangisi bir yorum cümlesi değildir?

A) I.        B) II.          C) III.            D) IV.           E)V.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisi koşul-sonuç ilgisiyle kurulmuştur?

A) Konuşmak üzere kürsüye yöneldi.
B) Bana aldığın kazağı gördükçe o güzel günleri hatırlarım.
C) İşlerin kötü gitmesi, ödenecek taksitleri de aksatmıştı.
D) Yağmur yağar düşüncesiyle şemsiyesini aldı.
E) Çalıştığı mağazaya onu ziyarete gittim.

 

“Şair son yapıtında, şiir çizgisini değiştirmek yerine, geliştirmeyi yeğlemiş,böylece şiirinin değerini artırarak son noktaya ulaştırmaya çalışmıştır.”

5.Yukarıdaki cümlede sözü edilenler, aşağıdaki cümlelerden hangisine yakındır?

A) Şair bu yapıtınsa bir yenilik ortaya koymuyor; ama şiirini eskisinden daha da olgunlaştırarak zirveye  taşıyor.
B) Şair, şiirlerinin daha çok beğeni toplaması için, şiir çizgisinde değişikliğe gitmemelidir.
C) Genç şairlerin şiirleri, özgünlük çizgisine yaklaştıkça beğeni kazanabilir.
D) Bu genç şair, her dizesinin farklılığı yakaladığı gün kendinden söz ettirmeye başlayacaktır.
E) İyi düşünülerek yapılan bir şekil değişikliği şiire üstünlük kazandırabilir kimi zaman.

 

 

(I) Yerleşik yaşama geçen kavimler,taş devrinde ölülerini eskisi gibi atmıyor,onları taştan yapılmış odalara koyuyorlardı.(II) Kayalar arasında yatan bu ata cesetleri,onları bu ölüm perdesini kaldırmaya,mezarın ötesine bakmaya sevk etti. (III) Ölümün öte tarafında ne olduğunu,kendi kendilerine sormaya başladılar. (IV) Bu soru,ruhlarında yeni bir inancın başlangıcı oldu. (V) Her şeye bir ruh verdiler;bitkiye,hayvana taptılar.(VI) Kayalara,doğanın her küçük kuvvetine “Tanrı” dediler. (VI) Ölüleri bile Tanrılaştırmaya kadar vardılar.

6.Bu parçada numaralandırılmış cümleler ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) I. cümlede, yerleşik hayata geçişin insanoğlunun ölüme bakışını değiştirdiğinden söz ediliyor.
B) II. cümlede, yerleşik yaşama geçmelerinin onları düşünmeye sevk ettiği belirtiliyor.
C) III. ve IV.cümlelerde, insanın kafasında soruların oluşmasının bazı inançların doğmasına kaynaklık ettiği vurgulanıyor.
D) V. cümlede,yerleşik yaşama geçişle her şeyin bir ruhu olduğuna inandıklarından söz edilmektedir.
E) VI.ve VII. cümlelerde, insanoğlunun geçirdiği belli süreçte gücü olduğuna inandığı her şeyi “Tanrı” olarak kabul ettiğinden söz ediliyor.

 

7. Aşağıdaki dizelerin hangisinde koşula bağlılık söz konusudur?

A) Kuleler yıkılmış çanlar tıkanmış
Vay ne hâller olmuş bizim balkona
B) Mavi kapısını açarsa cenup
Gelecek bir yeşil mevsim
C) Dostlarla da yollar ayrıldı bir bir
Gittikçe artıyor yalnızlığımız
D) Gam dolmuş gündüzün mavi tasına
İçimde duygular çocukçasına
E)Urfa’da buluşur dertler her gece
Yaylanın geyiği, çölün ceylanı

 

8. Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğrudan anlatıma örnek değildir?

A) Ev sahibi, çevre vergisinin ödenmesi gerektiğini söylüyor.
B) Alışkanlıklarımı beni bağlayan zincire benzetirim hep.
C) İyi insan olmak iyilik yapmaktır.
D) Çevremizin temizliğini, kendi temizliğimiz bilelim.
E) Arkadaşım: “Temizlik sağlıklı olmaktır.” diyor.

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “mazeret kabul etmemek” anlamı vardır?

A) Ok yaydan çıkmıştı zaten, geri dönülmezdi.
B) Bu tutumun birçok kötülüklere yol açtı.
C) Bu işi sen omuzlarsın ancak, haydi davran.
D) On parası yoktu, nasıl girişecekti bu işe?
E) Ben onu bunu bilmem, onunla barışmalısın.

 

(I) Dostsuz bir yaşam düşünemiyorum ben. (II) Dostluğun çoğalmadığı yerde, insanca hiçbir değerin gelişebileceğine de inanmıyorum. (III) Hiçbir düzen; içinde sevgi, dostluk gibi birleştirici duygular olmadıkça, varlığını sürdüremez. (IV) Temeli ne kadar iyi atılırsa atılsın, gelişimini tamamlayamaz. (V) Çünkü orada yapıcılığı, yaratıcılığı kamçılayan şey yoktur.

10.Numaralanmış cümlelerin hangisinde koşul gerçekleşse de istenen sonucun alınamayacağı anlamı vardır?

A) I.        B) II.          C) III.            D) IV.           E)V.

 

“Daima böyledir dünyanın işi, kişi ettiğini bulur, demişler”.

11.Böyle konuşan bir kişide, aşağıdakilerden hangisi bulunmayabilir?

A) İnanış    B) Kabulleniş      C) Kavrayış     D) Deneyim     E) Yılgınlık

 

(I) Şimdi, bu sabah buraya geldiğim zamanki kişi değilim. (II) Yenilendim, sizinle yeni bir deneyim kazandım. (III) Öğrenmek, işte bunun için coşku verici bir şeydir, bunun için sıkıcı olmaması gerekir. (IV) Her kitap bizi yeni dünyalara götürür. (V) Bir şiir kitabı okuyup tadına vardığımda kendimden geçerim.

12.Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi bir değişmeyi doğrudan anlatmamaktadır?

A) I.        B) II.          C) III.            D) IV.           E)V.

 

 

(I) Anlatmakla, dillendirmek farklı. (II) Anlatmak, hikayeyi şekillendirmek, hikayeyi koyulaştırmak, sütü kaynatmak gibi. (III) Dillendirmek, sese gider. (IV) Romansal ile şiirsel alanın tat ayrımı bu ince çizgide. (V) Klasikten beslenenler iticiyken, kalıp kıranlar daha çekici. (VI) Şiir ileriki yüzyıllarda tıkansa da, roman tekniklerinin çeşitlenme olasılığı fazla.

13.Yukarıdaki parçada hangi cümleden sonra bir “tanım cümlesi” gelmektedir?

A) I.        B) II.          C) III.            D) IV.           E)V.

 

 

“Çocuklarla konuşmak, iletişim kurmak için önce onlarla aynı boya gelmeniz gerekir.”

14.Yukarıdaki cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Çocuklarla iletişim kurmak, onlara sevgiyle yaklaşmakla mümkündür.
B) Çocuklarla konuşurken onları kendi boyunuza getirmeniz gerekir.
C) Çocuklarla oynamak için onların seviyesine inmeniz gerekir.
D) Çocukların zeka seviyesine yönelik işlemlere öncelik vermek gerekir.
E) Çocuklar, iletişimde kendileriyle aynı seviyedeki büyükleri severler.

 

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçekleşmemiş bir beklenti söz konusudur?

A) Onun şu sıralar size zaman ayırabileceğini sanmıyorum.
B) Çok az yemesine rağmen bir türlü zayıflayamıyor.
C) Başına gelen bunca şeyden ders alır sanmıştık.
D) Son kasetinin hiç satmaması üzerine zarar etmiş.
E) Böyle apansız çekip gideceğini, hiç ummazdım.

 

(I) Biri çıkıp bizim düşüncemizin tersini söyledi mi onun doğruyu söyleyip söylemediğine değil, doğru yanlış,kendi düşüncemizi savunmaya bakarız. (II) Bizi düzeltmek isteyene kollarımızı açacak yerde yumruklarımızı sıkıyoruz. (III) Ama ben dostlarımın bana sert davranmasını istiyorum. (IV) “Sen bir budalasın, saçmalıyorsun.” desinler bana. (V) Ben dostlar arasında açık, yiğitçe konuşulmasını isterim.

16.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde karşıt durumlar birlikte verilmiştir?

A) I.        B) II.          C) III.            D) IV.           E)V.

 

 

I. Bildiğim şey beni korkutmaz, denetlenebilir bir nesne olur benim için.
II. Sırlarını bana teslim edene dek doğayı zorlarım, onun üstüne giderim.
III. Bilme isteğiyle dolu bir insanım.
IV.Evrende araştırılıp bulunacak ne çok şey var daha.
V. Beni kuşatan bu dünyayı denetim altında tutabilmem, ancak onu bilmemle olanaklı.

17.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

A) I ile II       B) I ile V      C) III ile IV     D) III ile V     E) IV ile V

 

 

18.” Anadolu halkı, düşüncesini şekillerle de anlatır.”Aşağıdakilerden hangisi, bu cümleye yakın anlamdadır?

A) Anadolu’daki el işlerinde çizgiler, şekiller, renkler konuşur.
B) Anadolu’da kilim, renk sofrasıdır, renge acıkmış insanların sofrası.
C) Evini, çadırını Anadolu insanı, bir bayram şenliği gibi renklerle donatır.
D) Anadolu’nun kilimleri gibi halıları da renkleriyle dokunduğu bölgenin özelliklerini taşır.
E) Anadolu’da halı, kilim dokuyan köylerin boyalık diye adlandırdıkları otlakları vardır.

 

 

(l) Dilinde doğup büyüdüğü yöreye ilgi izler yok ol-muştu (Il) Bu yönüyle mahalledeki kadın ardan arkadan (III) Konuştuğu kişilerde beklediği, kibarlığı görmüşse diline dil, sözüne söz bulunamaz ve incelirdi (IV) Salt dili ve davranışlarıyla değil, görünüşüyle de öteki kadınlardan ayrıydı. (V) Uzun boyu, mavi gözleriyle dikkat çekerdi.

19.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerin hangisinde pekiştirmeli bir anlatma başvurulmuştur?

A) I.        B) II.          C) III.            D) IV.           E)V.

 

 

Yeni dergileri, gençlerin çıkardığı dergileri severim, ilgi ile okurum; onları tanıtmak, tutmak isterim. Ama onlar da biz yaşlıların söyledikleriyle ilgilenseler iyi edecekler. İlgilen-mesinler isterlerse, okumasınlar yazdıklarımızı; ama bize söylemediğimizi söyletmesinler. Söylemediğimiz şeyleri bize mal etmelerine doğrusu çok bozuluyorum. Yazdıkları-mıza biraz ilgi duysalar gerçeği fark edecekler.

20.Yazar, bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinmemiştir?

A) Gençlere ve onların çalışmalarına ilgi gösterdiğine
B) Söyledikleriyle gençlerin ilgilenmediğine
C) Gençlerin, yaşlıların söylediklerini dikkate almasının iyi olacağına
D) Gençlerin, söylenmemiş bazı sözleri söylenmiş gibi gösterdiğine
E) Gençlerin başarıya ulaşmasının, büyükleri örnek almakla gerçekleşeceğine

 

YANITLAR

 

1. E 11. E
2. D 12. C
3. B 13. A
4. A 14. E
5. E 15. E
6. B 16. B
7. B 17. B
8. A 18. A
9. E 19. E
10. D 20. E

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirli bir koşul gerçekleşse de istenilen amaca ulaşılamayacağı anlamı vardır? A) …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir