Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 5

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde üslubun önemi vurgulanmıştır?

A) İyi bir sanatçı, halkı eğitmek, halkı sanattan, anlar duruma getirmek gibi bir görev üstlenebilendir.
B) İyi bir sanatçı, anlattığı insanları kültürel birikimleri ve düşünceleri açısından iyi tanıyıp, kişiliklerini tanıyıp, kişiliklerini düğümlerini çözebilendir.
C) İyi bir sanatçı, geçmişle günümüzü birleştirerek yapıtını zenginleştirendir.
D) İyi bir sanatçı, bazı şeyleri söylemeyi seçtiği için değil, onları belli bir biçimde söylemeyi seçtiği için sanatçı olduğundan farkında olandır.
E) İyi bir sanatçı, dünden kalan değerleri tartan, bugünden yarına nelerin aktarılabileceğini anlayabilendir.

 

I- Yazar, gördüğü tanıdığı kişileri eserinde kullanırken onlara farklı kişilikler yükler.
II- Yazar, yapıtlarında, gözlemlerini olduğu gibi yansıtmak için çaba gösteriyor.
III- Yazar, her yazdığının doğruluk derecesini mutlak araştırır.
IV- Yazar, yapıtına umutlarını, hayallerini, özlemlerini de yansıtır.
V- Yazar, doğa olaylarını iyi gözlemler ve onlardan kendine göre sonuçlar çıkarır.

2.Numaralanmış cümlelerin hangi ikisi anlamca birbiriyle çelişmektedir?

A) l.-ll.     B) II.-III.      C) III.-IV.      D) IV.-V.     E) ll.-V.

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yargı koşula bağlanmıştır?

A) Romanın konusu, yöre halkının geçim kaynağı olan maden ocaklarında geçiyor.
B) Bir sanatçı başarılı olmak istiyorsa ulusal kaynaklardan yararlanmalıdır.
C) Yazmakta zorlanıyorum, eski yazılarımı karıştırıyorum son günlerde.
D) Bu sıra dışı sanatçı, yalnız güzel sesiyle değil, oyunculuğuyla da beni büyüledi.
E) İyi oyuncu, sahnede söylediği her söze, yaptığı her harekete sizi inandırır.

 

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde neden-sonuç ilgisi vardır?

A) Üzerinde çalıştığı edebiyat yapıtı, bir dil ürünü olduğundan, edebiyat tarihçisinin üslubunu etkiler.
B) Etkileri günümüze değin gelmiş yapıtlara bakılırsa, bunların, yazıldıkları çağı yansıttıkları görülür.
C) Edebiyatımızın kuram ve yöntem eksiklikleri bu hafta yapılacak panelde tartışılacak.
D) Sanatın bilimsel yanı, sanat dallarının birbiriyle ilişkisi ve etkileşimi ele alınmış bu makalede.
E) Bir şair, başka şairler tarafından işlenen temaları işleyebilir.

 

(I) Sadece kadınlar için düzenlenen bu etkinlikte iki film gösteriliyor. (II) Filmlerden ilki, kız çocuk dünyaya getirdiği için dışlanan ve şiddet gören bir kadının yaşadıklarını anlatırken, ikincisi köyünde yaptığı keçeleri yurtdışına pazarlayan bir kadının başarısını örnekliyor. (III) Bu filmi hep birlikte izleyen kadınlar gösterimin ardından yaptıkları sohbette, izledikleri filmleri kendi yaşantıları ve deneyimleri üzerinden yorumluyor. (IV) Bu sohbetlerde yaşamında belki de ilk kez bir araya gelen kadınlar, sıkıntılarını ya da sevinçlerini paylaşıyor. (V) Kimileri ilk defa sadece kendileri için bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

5.Bu parçada numaralandırılmış cümlelerin hangi ikisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklı bir özellik taşır?

A) I ve II    B) I ve III     C) IV ve V     D) II ve IV     E) II ve V

 

 

6. Aşağıdakilerden hangisinde kişinin kendisine yönelik eleştirisi daha ağır basmaktadır?

A) Çocukluğumda ne de çok severdim. Komedi filmlerini.
B) Hiç düzenli ve disiplinli bir adam olamadım, olamayacağım.
C) Keşke lisede boş şeylerle vakit kaybetmeseydim.
D) Eskiden kimseyi dinlemez, kendi bildiğimi okurdum.
E) Birilerine kızdığımda odama kapanır saatlerce düşünürdüm.

 

 

7. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “aşamalı bir durum, bir durumun gitgide ilerlemesi” anlatılmaktadır?

A) Kavgada baştan başa kana bulandı bıçkın deli-kanlı.
B) Köyden şehre telefonla konuşulabiliyordu artık.
C) Yıldan yıla işler kötüleşiyor.
D) Konuşurken daldan dala atlıyor, Haşmet Dayı.
E) Güzellik anlayışı kişiden kişiye değişirmiş.

 

 

“Bugün başarılı olduğum her işin temelinde, yaşamımın daha önceki sayfalarını yırtabilmem yatar.”

8.Bu sözleri söyleyen kişinin asıl anlatmak istediği, aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yaşam benim için başarıyı yakalamaktır.
B) Başarıyı geçmişle bütünleştirmedikçe gelecek yakalanmaz.
C) Kişi geçmişini değerlendirmeden geleceğe sıcak bakamaz.
D) Geçmişten kopmadıkça ileriye bakılamaz.
E) Başarıya, yaptığımız yanlışları reddederek ulaşabiliriz.

 

 

“Hâlâ kuğuların ölümüne ağlayanlar var mı dünyada? Hem de savaşta her gün on binlerce insanın ölümüne tanık olan kuşak içinde.”

9.Yukarıdaki cümlenin anlamını en iyi içeren cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanlar ölümü artık kanıksadılar.
B) Şaşılacak şey! Ölüm nasıl kanıksanır?
C) Kuğuların ölümü, bizi savaştaki ölümler kadar etkiliyor.
D) Savaş, ölümü yaşatırken insanın acıma duygularını da siliyor.
E) İnsanlar doğayı korurken kendi ölümlerini unuttular.

 

“Halktan uzak kalmak şairlerimize öyle pahalıya mal olmuş ki bugün hiçbiri kendi ulusuyla tercümansız konuşamıyor.”

10.Bu cümlede vurgulanmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şairlerimiz, halktan uzak kalarak güzel şiirler yazmışlar.
B) Bazı şairlerimiz halk diliyle şiir yazmadıkları için bugün onları kimse yardımsız anlayamıyor.
C) Halkımız şairlerimizin dilini anlamayacak kadar geri kalmıştır.
D) Şairlerimiz, Anadolu insanını tanıma yoluna gitmemişlerdir.
E) Şairlerimiz, İstanbul dışına çıkmadan Anadolu in-sanını tanımaya çalışmışlar.

 

 

(I) Gelmiş geçmiş ya da yeni yetişen nice yazarla ilgili anılarım var. (II) Çok isterdim bu anıları yazmayı. (III) Neylersiniz vakit darlığı. (IV) Sanki dağlar gibi bir set çıkıyor karşıma. (V) Beni çok üzen de bu.

11.Yukarıdaki cümlelerin hangisinde bir “yakınma” anlamı baskındır?

A) I.          B) II.           C) III.              D) IV.            E)V.

 

(I) Dalgınlık kötü ve bayağı bir şey. (II) Bu, kendi kendini gömmek ve ruhu yokluğa dönüştürmek demek. (III) Her dalgın, hareket eden bir ölüdür. (IV) Ölmek, bizi kuşatan dış eşya ile bilinçli ilişkilerimizin kesilme-si değil de nedir? (V) Bu yüzden bence “dalmak” ve “ölmek” mastarları eşanlamlıdır.

12.Numaralanmış cümlelerden hangisi tanım cümlesi sayılabilir?

A) I.          B) II.           C) III.              D) IV.            E)V.

 

 

“Başarılı insan, daima çözümün bir parçasıdır.”

13.Aşağıdakilerden hangisi bu cümlenin taşıdığı anlamla çelişmektedir?

A) Başarılı insan her şeyi kapsamlı olarak düşünür, bu yüzden her çözümde bir sorun görür.
B) Başarılı insan, en olumsuz durumda bile bir çıkış noktası görür.
C) Başarılı insan, “Zor olabilir; ama imkânsız değil.” der.
D) Başarılı insan sorunu çözmek için bir plan yapar.
E) Bir girişiminde başarısız olursa diğerini dener; yılmaz, başarılı insan.

 

“Bir sanatçının kendi ulusuna seslenebilmesi, o ulusu ulus yapan değerleri bilmesine bağlıdır.”

14.Bu cümlede “kendi ulusuna seslenebilmesi” sözünün gerçekleşmesi başka bir koşula bağlanmıştır. Aynı durum aşağıdaki cümlelerin hangisinde yoktur?

A) Bir sanatçı çağlar sonrasına da seslenmek istiyorsa toprağının sesi olmalıdır.
B) Evrensel olma düşleri kuran sanatçı önce ulusuna seslenebilmelidir.
C) Kendi çağına tanıklık yapan sanatçı, çağlar ötesine de seslenir.
D) Bir sanatçı, çok okunmak istiyorsa duygu ve düşünce dünyamızı da dikkate almalıdır.
E) Eserlerinle topluma ait bir sanatçı olabilirsin.

 

 

15. “İnsan ne için yaşıyorsa onun büyüklüğü ve önemi kadar yükselir.” sözünden aşağıdaki yargılardan hangisi çıkarılabilir?

A) İnsan ideali doğrultusunda yürüdükçe değer kazanır.
B) İnsan kişiliğini zedelemeden bir şeyler elde etmeli, yükselmeli.
C) İnsan neyi amaç edinmişse o amacın toplumdaki yeri kadar yol alır.
D) Yükselmek yaşamanın önemini kavramakla gerçekleşir.
E) İnsanın yükselmesi, kendini bildiği sürece geçerlidir.

 

 

(I) Çalışmaktan keyif alıyordu; ama çok da yoruluyordu. (II) Evle atölye arasında gidip gelmesiydi onu yoran. (III) Zamanının çoğu boşa gidiyordu; fakat si-tem etmiyordu. (IV) Sergisi başarı kazanmış, heykelcikleri övgüye değer bulunmuştu. (V) Çalışmak için gittiği atölyeyi kapalı bulunca irkildi.

16.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde, olumlu-olumsuz durum birlikte verilmiştir?

A) I.          B) II.           C) III.              D) IV.            E)V.

 

 

17. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde önemsemezlik anlamı vardır?

A) Çalış desem, sözümü dinleyip çalışır mısın?
B) Bırak, bütün gün bizi arayıp dursun!
C) Dediklerinizi yaptık da ne oldu?
D) Bir daha beni bu konuda, arama sakın.
E) Gel desen de bir daha yanına gelmem artık.

 

“Yazmayı bilmek, her şeyden önce, yazdığımız dili iyi bilmekle başlar; konuşmayı bilmenin, konuştuğumuz dili iyi bilmeyle başladığı gibi.”

18.Aşağıdakilerden hangisi bu cümleyle yakın anlamlıdır?

A) Konuşmayı bilen kişi düşünmeyi öğrenmiş; yazı dilini konuşma diliyle bütünleştirmiştir.
B) Yazmayı düşünen kişi, önce yazdığı dili iyi bilmelidir.
C) Yazmayı ve konuşmayı bilen iyi bir dinleyicidir.
D) Konuşmayı bilmiyorsan, susmayı öğrenmek için çabalamalısın.
E) İyi konuşmanın koşulu okuma ve yazmayla başlar.

 

“Annelerinden ayrı yetiştirilen, o nedenle de anneyle bedeni temastan mahrum kalan bebeklerde büyüme hormonunun salgılanmadığı belirlenmiştir.”

19.Yukarıdaki cümlenin anlamına özdeş cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Büyüme hormonunun salgılanması için anne ile bebek arasında bir ilgi şart değildir.
B) Çocuk annesinden ayrı da bulunsa, onu kendisine yakın hisseder.
C) Bebeğin normal gelişiminin gerçekleşmesi için anneyle temas içinde bulunması gerekir.
D) Büyüme tamamıyla fiziksel bir olaydır.
E) Annesinden uzak kalan bebeğin ruh sağlığında eksiklikler olur.

 

(I) Devlere,cinlere,perilere ve mucizelere nasıl inanmıyorsam;çok büyük tanıklar olmadıkça, insanlarda doğa dışı korkunç canavarlıklar olacağına da öyle inanmam.(II) Benim özümde kuşku ve güvensizliğe hiçbir zaman yer yoktur.(III) Bana kötülük edenleri hep hoş görmeye çalışır;suçu ,çoğu zaman, kendimde ararım. (IV) Çevremdeki insanlara önyargılarla ,kuşkularla, yaklaşmam. (V) Bilirim ki yapılan hiçbir iyilik kötülükle karşılık bulmaz. (VI) Böyle oluşumdan dolayı zarardan çok yarar görmüşümdür.

20.Numaralanmış cümlelerin hangisi parçanın I.cümlesinde söz edilenin yargının nedenidir?

A) II.         B) III.        C) IV.          D) V.          E) VI.

 

YANITLAR

1. D 11. C
2. E 12. B
3. B 13. A
4. A 14. D
5. C 15. A
6. B 16. A
7. C 17. B
8. E 18. A
9. E 19. C
10. B 20. A

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

 

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 6

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belirli bir koşul gerçekleşse de istenilen amaca ulaşılamayacağı anlamı vardır? A) …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir