Cuma , Nisan 19 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 8

1.Aşağıdaki yargılardan hangisinin nedeni Emile Zola: “Bir kapının kilitli olup olmadığını anlamanın en emin yolu onu itmektir.” der. Emile Zola’nın bu sözle vermek istediği öğüt aşağıdakilerden hangisidir?

A) Herkes aklını iyi kullanmalıdır.
B) İnsanlar tecrübelerle hareket etmelidir.
C) Düşünce dünyamızı zenginleştirmeliyiz.
D) Hayatta önsezilerin önemli bir yeri olmalıdır.
E) Hayal gücümüzü sürekli geliştirmeliyiz.

 

2. Aşağıdakilerden hangisinde eylem gerekçesiyle verilmiştir?

A) Açma pencereni perdeleri çek Monna Rosa, seni görmemeliyim
B) Kanının nehriyle cetvellediğim
Bu toprak söyleyin neden çoraktır
C) Sırıtan zamandır kaybolan sisli şehrin gürültülerinde
Yanıp sönen lambalarda ölen dakikalar
D) Yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var
Yaşadın mı, yoğunluğuna yaşayacaksın bir şeyi
E) Halâ korkuyorum senin için yaz nedir?
Acının siyahını bilirsin beyaz nedir

 

(l) Yazarın elbette bir hayal gücü vardır. (II) Öyle olma-sa bunca değişik tipi nasıl yaratabilirdi? (III) Ama gerçekçi yazarın kurduğu hayal, gelişigüzel bir hayal değildir. (IV) Sanatçı; yaşama, edinilen deneyimlere, bir dünya görüşüne dayanır. (V) Bunun için gerçekçi yazarın hayal gücü, deneyimlerinden ayrılmaz; bu deneyimleri genelleştirir, değerlendirir.

3.Bu parçadaki numaralandırılmış cümlelerden hangileri, kendisinden önceki cümlede bildirilen yargının açıklamasıdır?
A) l. ve III.        B) II. ve V. C) l.ve V.     D)III. ve V.            E) III. ve IV.

 

“Kısa sürede şöhret olmak isteyen yazarlar, bu amaçlarına ulaşabilirler; ama asla kalıcı olamazlar; çünkü kalıcı olmak çağı aşmayı gerektirir.”

4.Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleyle aynı doğrultudadır?

A) Ünlü bir yazar olmayı isteyenler, hedeflerini belirlemelidirler.
B) Ünlü bir yazar olmak için çok çalışmak gerekir.
C) Geçmişi değerlendiren yazarlar ünlü olmayı hak ederler.
D) Yaşanılan çağı İyi değerlendirmek, ünlü olmaya bağlı değildir.
E) Kalıcı olan yazarlar, çağlar ötesi mesajlar taşıyanlardır.

 

“Gerçek sanatçı, halkla beraber yürümez; halkın önünde, halkın lideri olarak yürür. ”

5.Aşağıdakilerden hangisi anlamca bu cümleye en yakındır?
A) Gerçek sanatçı halkın değerlerine saygı gösterir.
B) Halkından kopuk sanatçı başarılı olamaz.
C) Gerçek sanatçı halkı ileriye taşımak için, ona öncülük eder.
D) Gerçek sanatçı halkın sorunlarıyla yakından ilgilenir.
E) Gerçek sanatçı yaptığı işlerde halkın takdirim kesinlikle önemsemez.

 

 

(l) Eleştirmenlerin de insan olduğunu unutmamak gerekiyor. (II) Her insan gibi onlar da duygusal varlıklar. (III) Bunun için de eserin yaratıcısının siyasî ve kültürel kimliği, hatta doğum yeri bile eleştirmeni İlgilendiriyor. (IV) Ancak eleştirmen tarafsızlık İlkesinden vazgeçmemeli. (V) Eleştirinin etik kurallarıyla kişiliğini dengeleme-yi başarmalı.

6.Bu parçada, numaralandırılmış cümlelerin hangisin-den başlayarak düşünce yön değiştirmiştir?

A) I.           B) II               C) III.                  D) IV.                   E) V.

 

 

7. Aşağıdakilerden hangisinde amaç anlamı yoktur?

A) İzmir’e konseri izlemek İçin gitmişler.
B) Şoka girdiğinden kimseye haber verememiş.
C) Çalışmak üzere Urfa’ya gitti.
D) Mizah, düşündürmek için de yapılmalı.
E) Acı çekmek için müzik dinleyenler hastadır.

 

 

8.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “ön yargı“ söz konusudur.

A) Yazarların, sık sık betimlemelere yönelmeleri eserlerini tek düzelikten kurtarıyor.
B) Herhalde bu şairler gelecek kuşaklar tarafından tanınmayacaklar.
C) Her şairde kendini aşma mücadelesi açıktan açığa görülüyor.
D) Ülke sorunlarına yönelen sanatçılardaki toplumsallık yadırganıyor nedense
E) İnsanla şiir arasındaki sıkı ilişki yok oluyor, şiir doğaya yöneliyor.

 

(I) Sanatçı, öykücülüğümüzün özgün adlarından biridir. (II) Anlatıma getirdiği yenilik ve değişiklik, anlatımı tekdüzelikten kurtarmıştır. (III) Öykülerinin çoğu gündelik yaşamla ilgilidir ve fantastik öğelerden uzaktır. (IV) Oku-ru saran yalın ve gösterişsiz bir dili vardır. (V) Bilgece deyişlere sıkça yer verişi okuru etkiler ve anlatımı renk-lendirir.

9.Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde sanatçıyı beğenme açıkça belirtilmemiştir?

A) I.           B) II               C) III.             D) IV.            E) V.

 

10. Aşağıdaki dizelerin hangisinde düşsel öğelere yer verilmemiştir?

A) Her sabah salınan dilber
Ateşin bağrımı yıkıp gidiyor
B) Yaz gelir de Arap atlar yarışır
Bayram gelir kanlı kinli barışır
C) Kurtlar, böcekler, solucanlar
Sevinçle saldıracak üstümüze
D) Hüzün ekşi narlarını eşerken
Bir yolcu yaklaştı susuz çeşmeye
E) Şubat ayı kış yelini kovarken
Cennet dense sana yakışır dağlar

 

I. Geleceğiniz üzerinde belirleyici olan, ne yaptığınız değil niçin yaptığınızdır.
II.Yaptığımız iş değil o işi hangi mantıkla yap-tığımız önemlidir.
III.Geleceğini kurtarmak isteyen insan, iyiyle kötüyü ayırt etmeyi bilmelidir.
IV.Bir insanın ne olduğu değil, ne olacağı önemlidir.

11. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve ll.        B) I. ve III.      C) II. ve III.      D) II. ve IV.       E) III. ve IV.

 

12. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde önerinin gerekçesi de açıklanmıştır?

A) Önce düşün, sonra soru sormayı dene.
B) Soruların akıl dolu ve ilgi çekici olsun.
C) Sorularını iğnelemek için değil, öğrenmek için sor.
D) Ucu açık sorular sormamaya gayret et.
E)Soru sormak bir sanattır, onu iyi öğren.

 

(I) Etkin dinleme sadece söylenenleri duymak değil, aynı zamanda bu söylenenleri önemli bulmak, kavramak ve değerlendirmektir. (II) Ayrıca etkin dinleme aktif bir süreçtir. (III) Etkin dinleme öğretmen-öğrenci ilişkilerini de olumlu yönde etkiler. (IV) Öğretmen genellikle kendini dinleyen ve dinlediğini çeşitli biçimlerde belli eden öğrencilere daha fazla ilgi gösterir ve onlara dönerek konuşur. (V) Öğretmen, dersi anlatırken dinleyicilere ihtiyaç duyar. (VI) Bu nedenle, not tutan, dikkatini yoğunlaştıran aktif öğrencilere daha fazla ilgi gösterir.

13.Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi, kendinden sonraki cümlenin nedenidir?

A) I.           B) II               C) III.                  D) IV.                   E) V.

 

 

14. Bir şairle ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi, ayraç içindeki özellikle uyuşmamaktadır?

A) Kaleme aldığı dizelerin her bir sözcüğü, her okuyuşta sizi başka anlamlarla karşılar, (derinlik)
B) Başkaları kulağı tersinden gösterme gayretindeyken o, anlatmak istediğini en kestirme yoldan okuruna sunmuş
tur bile. (yalınlık)
C) Çağlar boyunca binlerce şairin anlattığı aşkı, onun sözcükleri, sıradanlığın sınırlarını darmadağın ederek gözün
görmediği, kulağın duymadağı dünyalara götürmüştür, (özgünlük)
D) Herkese tanıdık gelen dili ve rahat anlatımıyla şiiri, uçsuz bucaksız denizde pupa yelken süzülen bir gemiye
benzer, (akıcılık)
E) Duygularını yansıtırken rol yapmaz; yapmacıklığın sahte dünyasına sapmaz; içinden geldiği gibi yazar, (kalıcılık)

 

15. Aşağıdaki dizelerin hangisinde bir “istek” söz konusudur?

A) Doğunca dünyasına Mutluluk saçan bebek
B) Annesinden sevgiyi Avuçla içen bebek
C) Öpülüp koklanınca Kendinden geçen bebek
D) Gül açar gül yüzünde Yüreğinde bin çiçek
E) Bırakma hiç anneyi Cennete girene dek

 

 

(I) Gençliğimde İstanbul’da sadece iki köprü biliyordum. (II) Üniversiteye veya Süleymaniye Kütüphanesi’ne gitmek için yürüyerek geçtiğim Galata Köprüsü ile Atatürk Köprüsü. (III) Anadolu Yakası’na veya şoförlerin dediği gibi “öbür tarafa” geçmek için Karaköy’den veya Kaba¬taş’tan bazen de Beşiktaş’tan vapura biniyordum. (IV) Vapurların limon, tahta ve katran karışımı kokusunu seviyordum. (V) Bazen de satıcı kadınlar binince yasemin ve lavanta kokusu sarardı ortalığı. (VI) Vapurlardan inince Üsküdar İskelesi yakınında bir pastanede çay içmeye otururdum.

16.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde kendinden önceki cümlede belirtilen yargının açıklaması vardır?

A) II.         B)lll.           C)IV.                D)V.           E) VI.

 

(I) Borges “Aşkı ilk defa yaşamak, denizi ilk defa görmek gibi, Dostoyevski’yi de keşfetmek insanın haya-tında çok önemli bir tarihtir.” diyor. (II) Aslında yeni okunan her Dostoyevski kitabı yeni bir Dostoyevski’yi keşfetmektir. (III) O her eserinde farklı özelliklerle karşımıza çıkar. (IV) Ancak gençlik savurganlığıyla bütün Dostoyevski’leri art arda okuyanlar bunu anlayamaz. (V) Onlar için Dostoyevski ancak tadımlık olmuştur diyebiliriz.

17.Yukarıdaki parçada numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve II.         B) II. ve III.           C) II. ve IV.           D) III. ve V          E) IV. ve V.

 

 

(I) Romanlarıyla peşinden hatırı sayılır bir hayran kitlesini sürükleyen Stephen King, beyaz perdenin de unutulmaz yazarlarından. (II)Bol Oscarlı “Yeşil Yol”, birer korku klasiği olan “Hayvan Mezarlığı” ve “Ölüm Kitabı” akla ilk gelenlerden. (III)Sinemanın en çok kucak açtığı yazarlardan olan King’in kameralarla bu sıkı ilişkisi kitaplarında kullandığı görsel dilden geliyor.(IV)Bu görsel dili keşfedip onun kitaplarını sinemaya aktaran birbirinden önemli birçok yönetmen var. (V) Her fırsatta sinemaya düşkün olduğunu söyleyen yazarın bu tutkusu, onu yönetmenlik hatta oyunculuk yapmaya kadar götürmüş bulunuyor.

18.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde “dolaylı anlatım” söz konusudur?

A) I.           B) II               C) III.                  D) IV.                   E) V.

 

(I) Eleştiri, her çağda tiyatronun aynası olmuş-tur. (II) Zamanın o acımasız değerlendirmesi içinde kötü ve kasıtlı yazılar da yazılmıştır. (III) Ancak bunlar o günün fısıltıları içinde kaybolmuş ve yalnızca gazete ve dergilerin sararmış yaprakları arasında küflenip gitmiştir. (IV) Öte yandan çağın ve tiyatronun fotoğrafını çeken bilgi yüklü, gerçekçi, sağduyulu yazılar her dönemde olmuş ve dönemlerinin tiyatrosu hakkında sonraki kuşaklara ışık tutmuştur. (V) Tiyatronun gelişim tarihi de işte bu yazılarla yücelmiştir.

19.Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve ll.      B) I. ve IV.      C) II. ve III.       D) III. ve V.      E) IV. ve V.

 

 

I. Gerçek, onu öğrenen için, onu söyleyenden daha yararlıdır.
ll.Gerçek olmayan yerde büyüklükten söz edilemez.
III.Gerçeği arayanlar, tüm insanlığın temsilcisi olur.
IV.Gerçek gün ışığı gibidir, karanlıkları aydınlatır.
V.Gerçeğin olduğu alanda sahteye yer yoktur.

20. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve II.        B) I. ve III.          C) II. ve IV.          D) III. ve V.         E) IV. ve V.

 

1. B 11. A
2. A 12. E
3. B 13. E
4. E 14. E
5. C 15. E
6. D 16. A
7. B 17. B
8. B 18. E
9. C 19. B
10. B 20. E

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 5

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde üslubun önemi vurgulanmıştır? A) İyi bir sanatçı, halkı eğitmek, halkı sanattan, …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir