Cuma , Nisan 19 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 9

“Öğretirken keyif de veren bu büyüleyici öykü kitabı, yirmi altı ülkede, on yedi dile çevrildi ve….”

1. Bu cümlenin sonuna, düşüncenin akışına göre aşağıdakilerden hangisinin getirilmesi uygun olmaz?

A) yayımlandığı bütün ülkelerde en çok satanlar listesinin zirvelerinde yer aldı.
B) düşlerini gerçekleştirmek isteyen yüz binlerce okura hem kitap okuma zevki tattırdı hem de rehberlik yaptı.
C) çevrildiği her dilde okurun olağanüstü ilgisiyle karşılandı.
D) her yazarın farklı bir anlatımı olduğunu bir kere daha gösterdi.
E) kitabın yayımlandığı her ülkede onlarca hayran kulübü oluştu.

 

 

(I) Yazmaya mecbur olmak kepazelik. (II) Pek hoşlanmasam da ekmek parası kazanmak için bunla-rı yazmak zorundayım. (III) Haftada bir televizyonda konuşmak zorundayım istemediğim halde. (IV) Şimdi mecbur olduğum için zevk almadan yazıyorum; ama eskiden gönlümce yazardım. (V) Mesela Tahsin Yücel’in “Peygamberin Son Beş Günü” eseri için otuz sayfa eleştiri yazdım. (VI) Şimdi hızlı bir çalışma dönemi söz konusu; gene de iki kere okuyorum o kitapları.

2.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangi ikisinde yazarın, içinde bulunduğu dönemde yaptığı işten memnun olmadığı anlamı yoktur?

A) I. ve ll.    B) II. ve III.        C) III. ve IV.        D) III. ve V.        E) V. ve VI.

 

 

I. Yazar, kişilerin ruh durumlarını yansıtmak için günlük konuşmalarını olduğu gibi aktarmış.
II. Sanatçıya düşen görev, eserin kahramanlarının dizginini elinde tutmak ve onları kendi fikrine göre yönlendirmektir.
III. Büyük yazarlar, yarattıkları karakterlerin eserde özgürce hareket etmelerini, davranmalarını ister.
IV. Birtakım sanatçılar, kalıcılığı sadece güncel olanı anlatmakla yakalayacaklarını düşünüyor.

3.Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca çelişmektedir?

A) I. ve II.    B) I. ve lll.     C)l. ve IV.     D) II. ve III.     E) III. ve IV.

 

4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “şart” söz konusudur?

A)Kar yağdığından tüm trafik alt üst oldu.
B)Yüzme bilmeyenler, karşı kıyıda bekledi.
C) Maç başlamadan önce kimlik kontrolü yapıldı.
D) Bu kitabı geri almak üzere sana veriyorum.
E) Anlaşma için birtakım şartlar öne sürdü.

 

 

(I) Çevirilerin, şiirin aslında uyandırdığı kendine özgü coşkunun pek azını aktarışı, şiirin temel özelliklerinden biri olarak bilinir. (II) Bir çeviriyi okuduktan sonra şiirin yazıldığı dili öğrenmiş olan herkes söyler bunu. (III) Ölçü yeniden yaratılabilir, “duygu” denen şey eksiksiz çevrilebilir; ama o çok özel şiirsel coşku kaybolur. (IV) Fitgerald’ın Rubaileri ya da Pope’un İlyada’sı gibi çeviriler, iyi şiir iseler gerçekte yeniden yaratmalardır da ondan. (V) Yeniden yaratılan şiirsel coşkunun ise şiirin aslının uyandırdığına benzerlik taşıdığı durumlar pek enderdir.

5.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde yargı gerekçesiyle birlikte verilmektedir?

A)l.             B) II.              C)lll.                  D) IV.                E) V.

 

6. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde “neden sonuç” ilişkisi vardır?

A) Ne görsem ötesinde hasret çektiğim diyar/ Kavuşmak nasıl olmaz, mademki ayrılık var
B) Esirgedin nazlı hilal kaşını /Harap ettin çiçek kokan başını
C)Güzel şeyler düşünelim diye /Yemyeşil oluvermiş ağaçlar
D) Dalsın yakında gözlerim artık son uykuma /Fark etmez anne toprak ölüm maceramızı
E) Ateş gibi kararıyor, bu içimin alevleri /Acı çekiyorum elimden alınmışsın sanki

 

7.Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki bölüm çıkarılırsa cümle kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklı bir nitelik kazanır?

A) Halk tiyatrosunun en güzel örneklerinden biri de “Hacivat ile Karagöz”dür.
B) Bu başarılı yapıtın sanatımza çok önemli katkıları olacağını düşünüyordum o yıllarda.
C) Teknolojik alandaki baş döndürücü gelişmeler, yaşamımızı daha kolay ve eğlenceli bir hale getiriyor.
D) Onun kadar kılı kırk yararcasına çalışan pek az yazar vardır günümüzün iki yüzlü edebiyat dünyasında.
E) Yazı sanatı üzerinde düşünmeyi seven okurun coşku duyarak okuyacağı özgün yapıtlardır bunlar.

 

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde hem olumlu hem olumsuz yargı birlikte verilmiştir?

A)Yazılarınızda, dostluktan ve samimiyetten vazgeçemeyeceğinizi söylüyorsunuz.
B) İyimserlik konusunda yaşlıların, gençler kadar iyi olduğu söylenemez.
C)Eserin son bölümündeki başarılı anlatım, bütün acemiliklerini kapatmış.
D) Diğerlerinin aksine, o eseri daha çekici ve okunur bulmuşum.
E) Şiirlerinde aruzu da heceyi de kullanmıştır.

 

(I) İnsanların her davranışı, farkında olsun ya da olmasın, bir amaca yöneliktir. (II) Kimi zaman bunu fark edemeyiz ve “Neden öyle davrandığımı bilmiyorum.” deriz. (III) Gerçekten de her davranışımızın nedenini bilemeyiz. (IV) Ancak, her davranışımızın bir ya da birden çok nedeni vardır. (V) Bu nedenlerin altında da gereksinmelerimizin güdüsü yatmaktadır. (VI) Bir araca binmek istediğimizde, gözümüzün yoldaki araçlara ya da duraklara yönelmesi gibi.

9.Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangisi kendinden önceki cümleyi örneklendirmektedir?

A) II.           B)lll.             C)IV.             D)V.               E) VI.

 

 

10.Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde “umursamama” söz konusudur?

A)Kirpiğin mızraptır, kaşın tezene Zülüflerin benzer, tele sevdiğim
B)Kış, baharı kıskanırmış; bize ne Türküle sevdayı hele sevdiğim
C)Türküleri söndürmesin Yaradan Ne dilersen ondan dile sevdiğim
D)Durur akan sular türkü denince Yanağın dönüşür güle sevdiğim
E)Toprağa değende yüzüm türküde Seni bekler ölüm bile sevdiğim

 

 

(I) Şiir coşkuyla yazılmaz. (II) Coşkuyla yazılmış izlenimi uyandıran şiirler bile hesaplı bir düşünce, hesaplı bir duyguyla yazılmıştır. (III) Gerçek şu ki ozanlar, coşkuyu duygularıyla değil uslarıyla kavramak istemeyi yeğlerler. (IV) En coşkulu şiirler bile, üzerinde kafa yorularak hazırlanmıştır. (V) Benim şiirlerimin kimi dizelerindeki korkunç başarısızlık, o şiirleri yazdığım zamanki coşkularımın bir sanat eserini yok edecek kadar güçlü oluşundan kaynaklanmaktadır. (VI) Coşku, şiire değil günah çıkartmaya ya da evlenme önerisi yapma gibi yürek hoplatıcı sahnelere yakışır ancak.

11.Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca birbirine en yakındır?

A) I. ve IV.    B) II. ve IV.      C) II. ve VI.    D) III. ve IV.     E) IV. ve V.

 

(I) Necip Fazıl’ın bütün yeteneklerini göz önünde bulundurursak, onun dünyaya şair olarak ayak bastığını görürüz. (II) Bu demektir ki onun ruh dünyası sık sık bombardımana tutuluyordu. (III) Bir de hayatını verdiği bir davası vardı ki bu dava, ona çileli bir hayat sunuyordu. (lV) İçerden ve dışardan sarsılan bu insanın yetmiş dokuz yıl ayakta kalması olağanüstü bir durumdur. (V) Bu ayakta kalışını, inandıklarına ölümüne sarılmasında aramak gerekir.

12.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde Necip Fazıl’ın savunduğu düşünceler nedeniyle zorluklar yaşadığından söz edilmektedir?

A)l.             B) II.              C)lll.                  D) IV.                E) V.

 

(I) Ruhsal sıkıntıları, bunalımları sayısız şair, ele almıştır. (II) Fakat diğerlerininki genellikle sosyal sebeplere bağlı kalırken Necip Fazıl’ınki bireysel bir içerik taşır. (III) O, örneğine az rastlanacak kadar üstün bir sezgiye sahip olduğundan içinde bulunduğu şartları en vurucu şekilde anlatabilecek sembolleri yakalıyordu. (IV) Sözcükleri kılıktan kılığa sokuyor, onlara güçlerinin yetebileceği kadar anlam yüklüyordu. (V) Öteki şairler, imajları şiirlerini süslemek için kullanırken o, onları işlevsel hâle getiriyordu.

13.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “neden-sonuç” ilişkisi vardır?

A)l.             B) II.              C)lll.                  D) IV.                E) V.

 

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde gerçekleşmemiş bir beklenti söz konusudur?

A) Ev alırken arkadaşımın bana yardım edeceğini sanmıştım.
B) Yönetimin, halkın beklentilerine cevap vermesi gerekiyor.
C)Bu yıl bizim takımın şampiyon olacağını biliyorum.
D) Şirketteki işler istediğimiz gibi gitmiyor.
E) Sirkeci’de onu beklediğimi söylersen sevinirim.

 

 

15.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “karşılaştırma” yapılmamıştır?

A) Okuduğum öyküler içerisinde en başarılısı seninkidir.
B) Edebiyat insanı ele alır, eleştiri eseri.
C) Bu konuyu kendi aramızda daha kolay hallederiz.
D) Anlatılanları ciddiye almayan biridir; boşuna bir şeyler anlatmaya uğraşma.
E) Bazı romancılar geçmişi anlatmayı sever, ben de geleceği anlatmayı severim.

 

16.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “bir durumdan başka bir duruma geçme” söz konusu değildir?

A) Denemelerdeki soruları iyice zorlaştırdılar.
B) Fikirleri son günlerde epey değişti.
C) Özür diledikten sonra sinirleri yatıştı.
D) Futbolcular sahada sağa sola koşuşturdu.
E) Burada işe başladıktan sonra kişiliği gelişti.

 

I. Yazar, okudukça kendini başkalarıyla kıyaslar ve özgürlüğe, yetkinliğe ulaşır.
II. Sanatsal olgunluğa ulaşmanın yolu sürekli ve bıkmadan okumaktan geçer.
III.İyi bir yazar için başkalarının ne dediği önemli değildir, önemli olan sadece kendi düşünceleridir.
IV. Büyük bir yazar olmak, yapılan eleştirilere kulak vermekle mümkündür.

17. Yukarıda numaralanmış cümlelerden hangileri anlamca çelişmektedir?

A) I. ve ll.        B) I. ve III.       C) I. ve IV.       D) II ve III.        E) III. ve IV.

 

18. Aşağıdaki ikili dizelerin hangisinde “abartma” söz konusudur?

A) Ak Türkçe sesinle güzelleşince
Bir huzur demlenir inceden ince
B) Bir değil bin ömür geçse aradan
Alırım sesini sazdan, curadan
C) Servi boyun salındığı yer bizim
Üzüm gözlü, nar dudaklı yâr bizim
D) Seven adım adım, seven koşarak
Gizli bir menzili bulmaya gider
E) Bilsen ne haldeyim canım acıyor
Canı candan ayrı tutma ne olur

 

 

(I) Pek çoğumuzun günlük yaşam akışında farkından olmadan pek çok konuda seçim yaptığını ve karar verdiğini görürüz. (II) Örneğin, güne başlarken kahvaltıda ne yemek istediğimizden tutun da o gün hangi kıyafetinizi giymek istediğinize, hangi komşunuz ya da arkadaşınızla görüşmek istediğinize kadar. (III) Sözü edilen kararların bizim adımıza başkaları tarafından alındığını düşünelim. (IV) Pek çok durumda, bu konulardaki kararların başkaları tarafından alınmasından memnun olmayabiliriz. (V) Ancak, insan haklarında gelinen nokta, bugün bizleri yaşam kalitesi, öz girişim, kendi kararlarımızı kendimiz verme gibi düşünmeye ve bireylere bu konularda fırsatlar sunmaya götürmüştür.

19.Yukarıda numaralanmış cümlelerin hangisinde “varsayım” söz konusudur?

A)l.             B) II.              C)lll.                  D) IV.                E) V.

 

 

(I) “Anlat İstanbul” baştan sona, tek bir hikâyeyi anlatan, karakterlerin gelişimini izleyeceğimiz iyi bir sinema filmi değil. (II) Film, bir hikâyeden diğerine atlıyor, birbirinden oldukça kopuk beş farklı parçadan oluşuyor. (III) Bu parçaların kendi içlerinde ilgi çeken, oyunculuklar açısından ise başarılı olmuş hikâyeler olduğu muhakkak. (IV) Hikâyelerin hepsi güzel; masallar, İstanbul’un acıklı hikâyelerine iyi uyarlanmış. (V) Eksik olan, filmin baştan sona aynı hikâyeyi anlatan bir sinema filmi olma özelliğinden uzak oluşu.

20.Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangileri “Anlat İstanbul” adlı filmle ilgili olumlu eleştiriler içermektedir?

A) I. ve II.       B) II. ve III.         C) II. ve IV.          D) III. ve IV.        E) IV. ve V.

 

YANITLAR

 

1. D 11.  B
2. E 12.  C
3.  D 13. C
4.  D 14. A
5.  D 15.  D
6.  C 16.  D
7.  A 17.  E
8.  C 18.  B
9.  E 19.  C
10.  B 20.  D

 

 

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir