Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 4

(I) Kimi genç şairler yazdıklarını göndermekle kalmayıp kendileri de gelirler beni görmeye. (II) Dinlerim ya da kendim okurum o gençlerin şiirlerini. (III) Çoğu bakarım sevebileceğim şiirlerden değil. (IV) Güzel, çirkin diye yargılamıyorum şimdi, belki güzel, çok güzel, yıllar boyu beğenilecek şiirler; ama benim hoşlandığım türden değil. (V) Mutlaka öylelerini de beğenenler vardır.

1. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde “isim-fiii, sıfat-fiil, zarf-fiil”in üçünün de örneği vardır?

A) I.           B) II.               C) III.                D) IV.                E) V.

 

 

Son diye bir şey yoktu sanki. Yaşadığımız an vardı. Düşen kar taneleri arasında eriyenler olsa bile hemen üstüne bir tane daha yağıyordu. Eğer son diye bir şey yoksa, gerçekten kazanmak ya da kaybetmek diye bir şey de yoktu. Yaşanılan süreç vardı sadece. Yaşamın sırrı buradaydı.

2. Bu parça ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) İsim fiil kullanılmıştır.
B) Sıfat fiil kullanılmıştır.
C) Çekim eki alarak adlaşmış sıfat fiile örnek gösterilebilir.
D) İyelik eki almış sıfat fiile örnek gösterilebilir.
E) Zarf fiil kullanılmıştır.

 

 

(I) Çocukken insanları çöp adam gibi yapardık. (II)-Dağlar koni şeklinde olurdu. (III) Evleri de sembolik bir geometriyle resmederdik. (IV) Ağaçlan çizerken bir gövdenin üzerine yaprakları, hatta dalları olmayan bulutsu bir yuvarlak oturturduk. (V) En fazla yeşile boyar ve “işte ağaç” derdik.

3. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde eylemsi kullanılmıştır?

A) I.           B) II.               C) III.                D) IV.                E) V.

 

 

Sıfat fiiller de iyelik eki alabilirler.

4.Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır?

A) Önemli toplumsal yıkımların çoğu, birtakım savsaklamaların sonucudur.
B) Büyük romancılarımız ve köklü bir roman geleneğimiz olmadığı için romanımız kendisini yenileyemiyor.
C) Roman geleneğini özümsememiş birinin romanda gerçek anlamda yenilik yapabilmesi düşünülemez.
D) Genç romancıların talihsizliği, insanları hareketsizlendiren politik ve sosyal hareketlilikten uzaklaşmış bir dönem-de yaşamalarıdır.
E) Önemsenmediğimiz hatalar, ileride başa çıkılamayacak sorunlar olarak karşımıza çıkar.

5. Aşağıdaki dizelerin hangisinde eylemsi kullanılmıştır?

A) Güneş doğdu mu
Bütün tomurcuklar açacak yapraklarını
B) Kaç güzelliği kurban verdi çağlara
Ne yıllar tükendi ne baharlar.
C) Yollar uzayıp gidiyor bozkırlarda
Ben sessiz sedasız bir yolcu
D) Odamdaki duvarlardan sıkıldım
Yürüsem şöyle bir sahile
E) Tarihin her anı tanıktır bize
İlk kez bu toprakta dinlenmiştik

 

 

6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf-fiil kullanılmıştır?

A) Bu yol üzerinde, Dirhemli hariç dört köy daha bulunuyordu.
B) Yol üstündeki diğer köylerde de evler ahşaptı, taş malzemeye hiç rastlanmıyordu.
C) Derinkuyu’da dikkatimizi çeken bir başka şey de yan yana sıralanmış çömlekçilerin göz alıcı sergileriydi.
D) Kasabanın kuzey sınırında üç derslikli bir ilkokul ile karakol bulunuyordu.
E) İğneli çamlarla çevrili bölge, sahile birkaç kilometre kala daralır;sahile yaklaştıkça çoraklaşır.

 

 

Heyecanlandım nedense
Hep sevgiden konuşmak istiyorumık sularında

 

7. Bu dizelerdeki eylemsinin türce özdeşi olan eylemsi  aşağıdaki dizelerin hangisinde vardır?

A) Kağıt kayıkları yüzdürdük /Derenin boz bulanık sularında
B) Derdimiz bize yeterken /Komşularınki de üstüne tuz biber eker
C) Sevgi bir çocuğun gülen gözleridir /Ve özgür bir uçurtmadır gökyüzünde
D) Konarsan güle kon, dikene konma /Eski düşmanların dost olur sanma
E) Aydınlığı bu kadar soğutabilmek ne zor /Bulutları küçük camlara sığdırabilmek

 

 

İsim-fıiller bir isim tamlamasında tamlayan ya da tamlanan olabilir.

8.Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamayı örneklendiren bir kullanım vardır?

A) Reşat Nuri birçok roman yazmış olmakla beraber, tiyatroyu çok severdi.
B) Romanlarında tiyatro havasının sezilmesi belki de bundandır.
C) Romanın yanında piyes okumayı da sevdiğini kendisi de söylerdi.
D) Hayatı her haliyle hoş gören Reşat Nuri’nin kaleminden yüreği burkan bir şey çıkmamıştır.
E) Hayatın yıkıntısını yaşayanlar bu bakımdan belki onu biraz hafif bulurlar.

 

 

(I) Birkaç gündür süren yağışlı, kapalı ve bulanık havaların acısını çıkarmak ister gibi masmavi berrak gök. (II) Kış ayı için yadırgatıcı, neredeyse tedirgin edici bir sıcaklıkla güneş dört bir yanı kucaklıyor.(III) Akçıl aydınlıkta dokunmuş bir kumaş gibi dümdüz uzanan yolda, evler arasına serpilmiş yatıyor gün.(IV) Sağ ve soldaki birçok binaların ardına kadar açılmış pencerelerinden havalandırılmak üzere yatak ve yorganlar sarkıyor. (V) İki arkadaş geçerken halı ve kilimlere inen sopalar kısa bir süre bekletiliyor.

9. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde  eylemsi kullanılmamıştır?

A) I.           B) II.               C) III.                D) IV.                E) V.

 

 

Bir yazarın kitabının aynı anda birkaç yayınevi tarafından basılması garip geliyor bana. Yazar yaşarken bir yayıne-vine yayın hakkını verebilir. Bu durumda sadece o yayı-nevi o kitapları basar. Oysa bizde telif sorunu olmadığı için isteyen yayınevi istediği kitabı basıp yayımlıyor. Batı’da yazarın ölümünden yetmiş yıl geçmedikçe, aynı kitabı şu veya bu biçimde birden fazla yayınevi basamaz.

10. Bu parçada kaç zarf fiil vardır?

A) 1              B) 2               C) 3                 D) 4               E) 5

 

 

11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde adlaşmış sıfat fiil kullanılmıştır?

A) Bilinsin bilinmesin, kalıcı ve güzel sözler söyleyen her insan; insanlığa güzellikler sunan bir gönül elçisidir.
B) Kızgınken karar verenler, fırtınalı havada yelken açan gemicilere benzerler.
C) Politika, ehil insanların elinde uygarlık ateşi, cahil ve kurnazların elinde yangın alevidir.
D) Bir edebiyat dergisini gereksiz kılan en önemli şey, o derginin, çevresindeki her şeyi ve herkesi birleştirici bir meselesinin olmamasıdır.
E) Sanatçıyla okur arasında kurulan duygu ve düşünce bağı, okur, kitabı bitirinceye kadar sürer.

 

Eğer bir ülkede okumayı, kültür sahibi olmayı ve sanatı seven insanlar rahat bir ekonomik hayat sürme imkanından yoksun kalıyorsa;buna karşın kitaptan ve sanat-tan nefret edenler kolayca büyük servetlere erişiyorlarsa, o ülkede düzgün giden hiçbir işten söz edilemez.

12. Bu parçada kaç eylemsi vardır?

A) 2               B) 3            C) 4                 D) 5                 E) 6

 

Yolda iki kişi gidiyor. Biri uzun boylu, biri orta. Geniş yol uzanıp gidiyor, gençlik yıllarının büyücek bir bölümünü geride bırakan iki kişi hararetli bir konuşmaya dalmış, sağlarına sollarına pek dikkat etmeden, birkaç gündür sürekli yağan yağmurun yer yer göllendirdiği dar kaldırım üzerinde ağır ağır yürüyor.

13. Bu parçada kaç eylemsi vardır?

A) 2               B) 3            C) 4                 D) 5                 E) 6

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi (eylemsi) kullanılmıştır?

A) İyi bir yazar, seslendiği okur kitlesinin niteliğini dikkate alır.
B) Sanatın büyüklüğünü, nedense hala anlayamadık.
C) Siyah beyaz fotoğraflardaki özgür yorum gücü her zaman ilgimi çekmiştir.
D) Gazeteler, İnsanların ilgisini artık çekmiyor.
E) Batılı veya doğulu olsun her insan düş kurar.

 

 

Sıfat fiiller, tamlayan göreviyle kullanılabilirler.

15.Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamaya örnek bir kullanım vardır?

A) iki arkadaş az önce köhne ve kapalı bir mahalle kahvesinde oturmuş, sohbet ediyorlardı.
B) Yazarlığın birinci kuralı, en az bir konunun dünya kalitesinde uzmanı olmaktır.
C) Bu kitap, balık tutmayı çok seven; ama bu işi beceremeyenlerin el kitabı niteliğindedir.
D) Kitap fuarını ziyaret edenlere kitap almadıklarından dolayı kuru kalabalık denmesini doğru bulmuyorum.
E) Yazar edebiyat dünyasına; romanına sahip çıkmadığı için kırıldığını söylüyor.

 

 

Güldürü dergileri, neden bu kadar çok okunuyor sanıyorsunuz? Onca sorun, çevre kirliliğinin, savaşın, ölümün, çıkarcılığın, cahilliğin yer aldığı dünyamızda sevgi, iyimserlik ve neşeye her zamankinden fazla gereksinimimiz var da ondan. Bu nedenle hayatınızı daha güzel yaşamak istiyorsanız, önce içiniz-deki güzellikleri geliştirin, ortaya çıkarın, sevinin, düşünün, konuşun, iyimser olun ve bütün bunları elde etmek için de doyası-ya gülün.

16. Bu parçada kaç eylemsi vardır?

A) 1                    B) 2                     C) 3                     D) 4               E) 5

17. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde yer alan özel ad, gerçek anlamıyla tür (cins) adı olduğu hâlde özel ad olarak kullanılmıştır?

A) Oğuz, iki gün boyunca evden dışarı çıkmadı.
B) Başak, ilk kez yurt dışına çıkacağı için çok heyecanlıydı.
C) Bu kitapları, dün sana Emre getirdi.
D) Timur bu sınıfa sonradan geldiği için, sınıfta pek arkadaşı yoktu.
E) Serkan, yaz tatilinde Fransa’ya ailesinin yanına gidecekti.

 

18. Aşağıdaki dizelerden hangisinde ad tamlaması vardır?

A) Birlikte gezdiğimiz o yerler şimdi matemi
B) Andım seni, bu yollardan geçtim, gözlerim nemli
C) Hayat senle başladı, senle güldü bu gözler
D) Bitmeyen bir bekleyişle geçti yıllar böylece
E) Hayâl içinde geçti, o tatlı günlerimiz

 

 

Ağaç sevgisi insanı bencillikten, ilkellikten arındırır. Ağaçlan seven kişi yaşamın sürekliliğini fark etmiş demektir. Böyle bir insan doğanın yasasını, doğa dengesini anlamış demektir. Yaşam ve insanlık için ağacın önemini kavramış kişi, yaşamın güzelliklerinin farkındadır.

19.Bu cümlelerde kaç ad tamlaması vardır?

A) 2               B) 3            C) 4                 D) 5                 E) 6

 

(I) İki kapılı medresenin çıkış kapısı, Nasrullah Camisi’nin yan avlusuna açılıyor. (II) Dar avluyu geçince Nasrullah alanına, şadırvanın önüne çıkıyorsunuz. (III) Şadırvanın tam karşısında Frenkşah Hamamı yer alıyor. (IV) Kastamo-nu’nun 1213’te alınışından sonra yapılan ilk birkaç binadan biriymiş bu hamam. (V) Alandan soldaki merdivenleri tır-manarak yukarı çıktığınızda Aşırefendi Hanı ile karşılaşıyorsunuz.

20.Bu parçadaki numaralanmış cümlelerden hangisinde zincirleme ad tamlaması vardır?

A) I.                B) II.                  C) III.                 D) IV.                   E) V.

 

YANITLAR

 

1. A 11. B
2. E 12. E
3. D 13. E
4. E 14. A
5. C 15. C
6. E 16. C
7. E 17. B
8. B 18. E
9. B 19. E
10. B 20. A

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 9

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde ilgi zamiri (adıl) kullanılmıştır? A) Bir önceki fasiküldeki soruları çözmüş, kitaptakiler …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir