Pazartesi , Mayıs 20 2024
Flaş Haber

ÖDEV TESTİ 2

1. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “-den, -dan” eki, eklendiği sözcüğün anlamını değiştirmiştir?

A) “Sınavdan önce kafanız rahat olmalı, çok sakin olmalısınız.” diye söze başladı Sevim Hanım.
B) Adam birden yerinden kalktı ve bize dönüp bağırmaya  başladı.
C) Çok becerikli biri Haşmet Efendi; elinden her iş geliyor.
D) Böyle bir konuyu en azından bizimle de görüşmelisiniz.
E) Ürünlerini vaktinde satmayınca dört-beş milyondan oldu Sezai Bey de..

 

2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde “-ce, -ca” eki yapım eki göreviyle kullanılmıştır?

A) Bugünkü programı, rehberimiz kısaca anlattı katılımcılara.
B) Genişçe bir bahçeyi geçtikten sonra iki katlı villaya giriliyordu.
C) Bugün şehri iyice gezin, bir daha buraya gelemeyiz.
D) Ragıp Bey’in sözü bizim için en büyük güvencedir.
E) Mahmut Hoca, ömrü boyunca bugünü bekledi; oğlunu evlendirdiği için çok mutluydu.

“Misketlerim, bebeklerim boynu bükük kalır odasında.”

3. Bu dize ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Çoğul eki ile iyelik eki, aynı sözcükte birlikte kullanılmıştır.
B) İki çekim eki almış adlar vardır.
C) İyelik eki almış dört sözcük vardır.
D) Bütün sözcükler çekim eki almıştır.
E) “kalır” sözcüğü geniş zamanla çekimlenmiş eylemdir.

 

 

I. Sazlarım vardı, ırmaklarım vardı çok
II. Çakıl taşlarım vardı benim
III. Ama sen başkasın anlıyor musun?
IV. Tut ki karnım acıktı, anneme küstüm,
V. Tüm şehir bana küstü.

4.Numaralanmış dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) I. de birden çok isim çekim eki almış sözcük vardır.
B) II. de birden çok sözcük iyelik eki almıştır.
C) V. de hâl eki almış zamir vardır.
D) III. de ekeylem almış sözcük vardır.
E) IV. de çekimli fiiller vardır.

 

 

5. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi, ötekilerden daha çok yapım eki almıştır?

A) Konuşmadanbeklediği verimi elde edemeyen kişi değişik bahaneler bulur.

B) Bir yapıtı değerlendirmekneden yalnız eleştirmenin işi olsun?

C) Kültürün dilden ayrı sayılamayacağıapaçık bir gerçektir.

D) Kavramları tanımlamakmantıkçının işi olarak bilinir.

E) “Günce” sözcüğü edebiyatımızda değişik anlamlarda kullanılmıştır.

 

 

6.Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi basit değildir?

A) Şurada kenaraçek hemen.

B) Yüz on altıncı caddedeki kavşaktabuluşalım.
C) Kargo teslimatıdoksan dakika içinde yapılmış olsun.

D) Şimdi gidiyorum, zarfı almam gerek.

E) Muzlu sütün tadını sen de unutmuşsun sanırım.

 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden fazla türemiş sözcük  vardır?

A) Beni yemeğe çağıracağını sanmazdım Pakize Hanımın.
B) Döndü arkaya doğru uzanan kuyruğa baktı Sarman.
C) İğneden ipliğe kadar ne varsa alacaksınız demiş Hasan da.
D) İşin kötüsü yüksek sesle konuşuyor.
E) Kapının önüne bir küçük çocuk çorabı düşmüştü.

 

 

8. Aşağıdaki cümlelerde bulunan birleşik sıfatlardan hangisi yapılış bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Beresi siyah çocuk, bisikletiyle kaza yaptı Az önce bahçede.
B) Karşıma aniden kırmızı boyalı bir Volvo çıkmaz mı?
C) Saati bozuk müşteri üç saat benimle tartıştı.
D) Bu şehirde balığı taze bir dükkan bulamayacak mıyım?
E) Giyimi iyi bir adama benziyordu halbuki.

 

 

9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birleşik fiil vardır?

A Kız kardeşime de uğrayayım buraya kadar gelmişken.
B) İstiyordu ki beni Buket’e kadar götürüp bir yemek yedirsin
C) Sonunda emanetler sahibine teslim edildi dün akşam.
D) Tamam, biraz düşünmek istiyorum.
E) Oğlun yanımda, hiçbir sorun yok, durumu iyi.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisindeki  sözcüklerin tamamı basittir?

A) Sözler dilimin ucuna kadar geldi.
B) Biraz önce gelseydin sahan külbastısı vardı.
C) Alışkanlıkla, kitapçının önünde durdum, kitaplara bakıyor-dum.
D) Bunu işitince arkadaşımın bana ettiği kötülüğün acısı yüre-ğime çöktü.
E) Yarın sendeyim, dedim, etini eniştem alsın, tatlısı da benden.

 

11. Aşağıdaki dizelerin hangisinde altı çizili sözcüğün kökü, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) Bunca olur aşka doğru bu sonsuz uyum.

B) Demek eski zamanlarda yücelmek

C) Kim gördü derince bu sevgiyi, kim duydu.

D) Bir tek sana açıkgönül sarayım şimdi.

E) Yüzünde güzelliği eskimeyenbir güzel vardı.

Yoksa iki (I)ayrı nehirde yüzmemiz, karşılaşabileceğimiz binlerce (II)tehlikeden, şelâlelerden, anaforlardan, (III)kayalardan, canavarlardan, (IV)parçalarımızdan hiç olmazsa (V)birini kurtarma isteği mi?

12.Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi yapı bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.           B) II.           C) III.            D) IV.            E) V.

 

I. Gece, şiirden bir yolu geçiyoruz birlikte.
II. Hatırlar mısınız bir zamanlar bu sokaklardan geçerdi.
III. Şiirden bir taç oturuyor alnımıza
IV. Dün okullu çocuklar geçti bu yoldan

13.Numaralanmış dizelerin hangi ikisinde “-den(-dan)” takısı yapım eki görevinde kullanılmıştır?

A) I. ve II.    B) II. ve IV.    C) I. ve III.     D) II. ve III.      E) III. ve IV.

 

Ne başımız (I)ağrır, ne (II)gönlümüz (III)daralır
Bize ne (IV)anneden, (V)çocuktan sevgiliden

14.Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi hem yapım, hem çekim eki almıştır?

A) I.           B) II.           C) III.            D) IV.            E) V.

 

 

Şehirdeyken her taraf (I)korunmuşken
Güç mü yeter (II)kuşatılmışlığı (III)yarmaya
Düşler (IV)kafaca alışverişimizdir.
(V)Ağırlık merkezi tehlike olan hayata

15.Yukarıdaki dörtlükte numaralanmış sözcüklerden hangi ikisinin kökü, sözcük türü bakımından diğerle-rinden farklıdır?

A) I. ve IV.     B) IV. ve V.    C) II. ve V.     D) III. ve IV.     E) I. ve V.

 

 

Gelmedi gün daha, (I)çalmadı saat
Daha (II)uçurmuyor beni bu kanat
(III)Sabırsızlanma, (IV)kapımdaki at
Güneş daha gözlerimi (V)yakıyor.

16. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi birden çok yapım eki almıştır?

A) I.           B) II.           C) III.            D) IV.            E) V.

 

Seni can (I)mısralarla (II)nakışlıyorum, dilimsin
(III)Sonsuza değin yol (IV)arkadaşımsın, (V)sevgilimsin

17. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi yapıca diğerlerinden farklıdır?

A) I.           B) II.           C) III.            D) IV.            E) V.

 

 

(I)Duraksız (II)önceleri vardı uzun dünlerin
Varmadı onlar olsun (III)dökülme yerlerine
Akşam (IV)savruluşu eş (V)akımlı cinlerin

18. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.           B) II.           C) III.            D) IV.            E) V.

 

 

19. Aşağıdaki dizelerin hangisinde birleşik sözcüğe yer verilmemiştir?

A) Bilemiyorum vallahi, kim kime uydu.
B) Bugün ben tek senin özleminle doluyum.
C) Seni sımsıcak seriyorum gönlüme, kilimsin.
D) Sarıyer’den çıkılır güzelim, o soğuk pınara
E) Nasıl da kaybolursun bir gümüş izde.

 

 

Üşüyorum, soğuk (I)dörtnala dolaşıyor içimi
Hiç kimse (II)ısıtamaz ellerimi artık
(III)Hiçbir şey eskisi gibi (IV)olamaz biliyorum
(V)Unutmaz kalbimin mavi ötüşlü güvercini

20. Yukarıdaki dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi birleşik sözcük değildir?

A) I.           B) II.           C) III.            D) IV.            E) V.

 

YANITLAR

 

1.  B 11.  B
2.  D 12.  A
3.  D 13.  C
4.  B 14.  C
5.  C 15.  B
6.  B 16.  C
7.  A 17.  A
8.  B 18.  B
9.  C 19.  C
10.  A 20.  E

 

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

Hakkında Hasan Hüseyin KÖKEN

3 Ocak 1958'de Eskişehir Seyitgazi'de doğdu. İlkokul,ortaokul ve Liseyi Eskişehir'de,Yüksek öğrenimini Eskişehir ve İstanbul'da tamamladı.Eskişehir Eğitim Enstitüsü'den 1980'de mezun oldu. 1991'de Anadolu Üniveritesi Açık Öğretim Fakültesi'nde lisans tamamladı.Giresun Bulancak Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1980-1986),Kastamonu Tosya Endüstri Meslek Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ve Müdür Başyardımcılığı (1986-1990), Sakarya Geyve Alifuatpaşa Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1990-1993), Sakarya Ozanlar Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1993-1995), Sakarya Özel Tansel Lisesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (1995-1998), Sakarya Özel Tansel Dershanesi Türkçe Öğretmenliği ve Kurum Müdürlüğü (1998-1999), Ankara Birikim Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (1999-2000), Ankara Bilge 2000 Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2000-2002), Ankara Çubuk Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2003-2005), Ankara Seviye Dershanesi -Ankara Polatlı Sistem Dershanesi Türkçe Öğretmenliği (2005-2007), Ankara Dershanelerinde Türkçe Öğretmenliği, Yöneticilikler. (2007-2011), Kocaeli İzmit American Life MEB Danışmanlığı (2011-...)

Ayrıca Kontrol Et

ÖDEV TESTİ 7

1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yansıma kökten türemiş bir sözcük vardır? A) Bu yörenin yemekleri çok …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir