Bir (I)güvenlik dünyasının (II)barındırdığı, çoğu kez bir (III)sığınak gibi (IV)algılanan yaşanmak (V)istenen küçük tutkular vardı.

1.Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi, hem yapım hem çekim eki almıştır?

A) I.             B) II.               C) III.             D) IV.                E) V.

 

2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, yapısına göre diğerlerinden farklıdır?

A) Her insan farklı bir insanı yaşatmayı başarabilirdi.

B) Onu bu zor günlerinde ayakta tutan şey işte bu  duyguydu.

C) Gerçeği kendisi de görmüştü çok büyük bir olasılıkla, diye düşündüm.

D) Iraz Kadın,onları terk etmekle doğru bir adım atmış mıydı?

E) Bu soruyu yanıtlamak o günlerde de hiç kolay değildi

 

 

(I)Utangaç bir tavırla baktı ona. Birden (II)sevinçli, (III)umutlu bir ses (IV)yükseldi. Esen (V)incecik yelde deni-in üstünde dolaştı.

3.Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi hem yapım hem çekim eki almıştır?

A) I.             B) II.               C) III.             D) IV.                E) V.

 

 

Üç gün sonrasının (I)kızgın öğlesinde susuzluktan (II) kırılmış koyunları çaya sürdüler. Suya koşan (III) sürü (IV) yavaşladı. Suyun (V)kıyısında durdu.

4.Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi yapım eki almamıştır?

A) I.             B) II.               C) III.             D) IV.                E) V.

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi türemiş sözcük değildir?

A) Motor ustasıdır ama balıkçılıktan hiç mi hiç anlamaz.

B) Nane kokulu tarhana çorbasını içiyorlardı,sohbet ederek.

C) Bu kuşların başları kapkara, gagaları oldukça biçimliydi.

D) Çavuşun yanında ona da yer ayrılmıştı, köylüler tarafından

E) Bütün bedeni tepeden tırnağa sızlıyordu, Onbaşı Murat’ın.

 

Bre şövalyeler! Yazık size! Son kurşunlarınızı atıyorsunuz, cephanelerinizi zapt ettim. Sonra ne yapacaksınız? Tüfenkleriniz ellerinizde çoban sopası gibi kalacak. Bu dar kapıdan çıkamazsınız. Kim isterse denesin. Gelin, teslim olun konuşalım.

6.Yukarıdaki paragrafta bulunan sözcüklerin yapısıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Üç tane birleşik fiil vardır.
B)“kurşunlarınızı” kelimesi yapıca basit değildir.
C)“Tüfekleriniz” kelimesi yapıca basittir.
D)“atıyorsunuz” ve “isterse” kelimeleri yapıca türemiş değildir.
E)“konuşalım” kelimesi yapıca birleşik değildir.

 

7. Aşağıdaki altı çizili türemiş sözcüklerden hangisi diğerlerinden daha fazla yapım eki almıştır?

A) Şirketlerinde verimlilik çalışması bu yılda yapılacak.

B) Ölüm döşeğinde onun adını sayıklamış,Yusuf Amca.

C) Elindeki hiçbir fırsatı kaçırmadı, şimdiye kadar.

D) Verilen ödevler acaba kime yaptırılmış, diye söylendi.

E) Serhat , bu kış da saçını kazıtmıştı.

 

8. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi hem türemiş, hem de kök bakımından fiildir?

A) Göçükaltında kalan işçiler sabaha karşı kurtarıldı.

B) olaydan sonra verilen sözler kimseyi tatmin etmedi.

C) Misafirlerinizi nerede ağırlamayı düşünüyorsunuz?

D) Her zamanki açıklama:Bina bilinmeyen bir sebeple  çökmüştü.

E) Sizce Avrupa standartlarına ulaşmak için ne kadar  çalışmalıyız?

 

 

9. “Maalesef işçi kazalarında artış var.” cümlesindeki altı çizili kelimelerin yapısı sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A)türemiş-türemiş-türemiş
B)basit-türemiş-basit
C)basit-basit-türemiş
D)türemiş-basit-türemiş
E)türemiş-basit-basit

 

 

10. “Hırsızı yarım saat kovaladık.cümlesindeki altı çizili sözcükle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Fiil kökünden türemiştir.
B) Çekim eki almıştır.
C) Fiilden fiil yapım eki almamıştır.
D) Türemiş sözcüktür.
E) İsimden fiil yapım eki almamıştır.

 

Kendini (I) korumak için başka, (II) yabancı bir insana (III) sığınmayı hepimiz (IV) yeteneklerimizin elverdiğince (V) denemiştik sonuçta.

11.Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.             B) II.               C) III.             D) IV.                E) V.

 

 

Bu (I)duruşun nedenlerini bulmakta ya da daha doğru bir (II)deyişle buradaki sıcaklığı (III)anlamakta çok fazla (IV)zorlanmamıştım. O insan, (V)yitik, yaşanmamış bir masalın kahramanıydı.

12.Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin kökü, sözcük türü bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) I.             B) II.               C) III.             D) IV.                E) V.

 

Önemsizmiş gibi görünen (I)sözcüklerle (II)kimlikleri hakkında çok önemli (III) ipuçları verenlerin hikâyesi, birçok insan tarafından farklı (IV)görüntülerle (V)yaşanmış hikâyelerdendi.

13.Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisinin yapısı diğerlerinden farklıdır?

A) I.             B) II.               C) III.             D) IV.                E) V.

 

(I)Yenenlerle yenilenlerino (II)gizli birçok (III)duyguyu (IV)anıyı barındıran (V)gülümsemesine sahipti.

14.Yukarıdaki cümlede numaralanmış sözcüklerden hangisi, çekim eki almamıştır?

A) I.             B) II.               C) III.             D) IV.                E) V.

 

(I)Anlamlı ve (II)coşkulu, (III)sürükleyici ve (IV)etkileyici anlatım kitaba ilginç bir (V)boyut kazandırıyor.

15.Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangisi, sadece bir yapım eki almıştır?

A) I.             B) II.               C) III.             D) IV.                E) V.

 

 

16.Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisi oluş biçimine göre diğerlerinden farklıdır?

A) Akdeniz     B) Yeşilırmak       C) Karadeniz      D) Vezirköprü       E) Kızılırmak

 

 

17. Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisi iki fiilin birleşmesiyle oluşmuştur?

A) Kuşkonmaz     B) Yardımsever      C) Gecekondu      D) İmambayıldı     E) Çekyat

 

Özgürlük üstüne heyecanlı hikâyeler anlatırdı.

18.Altı çizili sözcüklerin yapısal özellikleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Türemiş-Türemiş-Basit
B) Türemiş-Basit-Türemiş
C) Basit-Basit-Basit
D) Türemiş-Türemiş-Türemiş
E) Türemiş-Basit-Basit

 

 

19. Aşağıdaki altı çizili sözcükler yapı bakımından ikişerli gruplanırsa hangisi dışta kalır?

A) Kitaba henüz ön söz bile yazamadım.

B) Anlatılan hatıralarızevkle dinliyordu, çocuklar.

C) Birazönce seni arayan kimdi, diye sormaya başladı.

D) Bu köprününaltından daha çok su akar, demez mi?

E) İlgisiz yetişen çocuklar her zaman problemli olur.

 

 

 

20.Aşağıdaki birleşik sözcüklerden hangisi oluş biçimine göre diğerlerinden farklıdır?

A) Yapboz     B) Dedikodu      C) Uyurgezer      D) Gecekondu     E) Biçerdöver

 

YANITLAR

 

1.  B 11.  B
2.  A 12.  D
3.  D 13.  C
4.  E 14.  B
5.  C 15.  E
6.  B 16.  D
7.  A 17.  E
8.  A 18.  D
9.  D 19.  E
10.  C 20.  D

 

 

* Kimi sorularda içerik, internetten alıntılanarak derlenmiştir…

 

 

0 Shares:
Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

You May Also Like
Devamı

ÖDEV TESTİ 10

Bir yaz gecesine (I)hazırlanan mor (II)dalgalı bir göğün altında yosun kokularıyla (III)dolu bahçede üzgün  (IV) adımlarla yürüyen adamı çıkış kapısında (V)yakaladı. 1.Yukarıdaki parçada numaralanmış sözcüklerden hangi…